КДБ 32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

Класифікація доходів бюджету чітко розмежовує доходи бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

КДБ 32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву є основним кодом підгрупи, яка також включає:

  • КДБ 32010100 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
  • КДБ 32010200 Надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов'язань за матеріальні цінності (включаючи зобов'язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі
  • КДБ 32010400 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

Позиція КДБ 32010300 виключена.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді