Бухгалтерський облік бюджетних установ

ЗРАЗОК – АКТ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Для бюджетних установ стануть в нагоді статті про стандарти бухгалтерського обліку:

Також читайте експертні матеріали про облік, амортизацію та списання основних засобів.

Щороку установи проводять інвентаризацію розрахунків, аби перевірити, чи правильно відображені в бухобліку дебіторська і кредиторська заборгованості. Інвентаризаційна комісія складає акти інвентаризації, та передумовою їх складання є акт звірки взаєморозрахунків. Розглянемо, що це за документ та як діяти, якщо знайшли розбіжності в обліку.
Переглядів: 26035
Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
Переглядів: 34869
В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) . Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити.
Переглядів: 26315
Інвентаризація розрахунків в бюджетних установах забезпечується посадовою особою, яка здійснює керівництво установою та створює необхідні умови для її проведення. За несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей, аудитори мають право накласти штраф.
Переглядів: 8276
Інвентаризаційна комісія не виявила активи, які бухгалтерська служба установи обліковує. Якими документами оформити нестачу при інвентаризації, як оцінити, облікувати та відшкодувати збитки?
Переглядів: 15318
Нематеріальні активи – це ліцензії, патенти, винаходи, комп’ютерні програми, авторські права та інші об’єкти інтелектуальної власності й права на провадження діяльності. В обліку бюджетної установи вони можуть пройти і як матеріальні витрати, і як нематеріальні активи, і навіть у складі основних засобів. Від чого це залежить – у огляді про облік нематеріальних активів 2023 року.
Переглядів: 18244
Більше статей за темою Більше новин за темою Більше питань за темою