Малоцінні необоротні матеріальні активи | МНМА

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Малоцінні необоротні матеріальні активи: ➤ критерії виділення ➤ облік МНМА ➤ амортизація МНМА ➤ безоплатна передача ➤ списання МНМА

Що це - малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

Малоцінні необоротні матеріальні активи — це активи, вартість яких не перевищує 6000 грн (в установи-платника ПДВ рахується без ПДВ, пп. 3.2.3 НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»).

Крім цього, їх очікуваний строк використання – більше року. Для цих активів передбачений окремий субрахунок 1113. З’ясуємо, які саме цінності на ньому обліковувати.

Відтак, якщо вартість матеріальних активів:

 • понад 6000,00 грн а строк експлуатації більше року — це основні засоби;
 • не перевищує вартісну межу і строк експлуатації більше року — це малоцінні необоротні матеріальні активи;
 • не перевищує вартісну межу, але строк експлуатації менше року — це малоцінні та швидкозношувані предмети.

Як рахувати вартісну межу, коли є ПДВ

Принтер вартістю 7200 грн (з ПДВ), придбаний бюджетною установою-платником ПДВ, буде у складі МНМА, а не ОЗ, так як його вартість без ПДВ складає 6000 грн (=7200×5/6).

Щодо установ-неплатників ПДВ, то згаданий принтер має бути включений до складу основних засобів, так як згідно п. 5 НП(С)БОДС 121 первісна вартість основних засобів включає «суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові державного сектору)». ПДВ – це непрямий податок і він не відшкодовується неплатнику ПДВ, тому що у неплатника немає податкового кредиту з ПДВ.

Отже, принтер вартістю 7200 грн (з ПДВ) у неплатника потрапляє до складу основних засобів, тобто на субрахунок 1014 «Машини та обладнання», а у платника ПДВ – на субрахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Взагалі МНМА не є чимось особливим, це теж частина основних засобів у їх загальному розумінні (див. перелік у п. 1 НП(С)БОДС 121). У бухгалтерському балансі і МНМА, і машини та обладнання, будівлі та всі інші основні засоби наводяться в одному рядку «Основні засоби» (код 1000).

◀️ НОВАЦІЇ В КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ▶️

Облікова політика МНМА

Що є об’єктом основних засобів, а що — інших необоротних матеріальних активів — визначає положення про облікову політику. Саме в ньому установа прописує, як необоротні активи виокремити за призначенням та як вести їх облік. У положенні про облікову політику щодо МНМА варто згадати:

 • вартісну межу – 6000 грн;
 • підгрупи МНМА, якщо вони виділяються;
 • одиниця обліку основних засобів – яким чином обліковуються комплексні об’єкти на зразок комп’ютерів, які складаються з декількох пристроїв – комплексно (всі разом) чи окремо кожний об’єкт (п. 1 розд. 2 НП(С)БОДС 121). Наприклад, як один об’єкт – «комп’ютер» чи всі пристрої окремо.  Дана умова може спричинити появу МНМА в обліку: клавіатур, мишок, моніторів тощо, адже їх вартість, як правило, не перевищує 6000 грн. Враховуючи можливість заміни об’єктів, краще обирати окремий облік кожного з пристроїв;
 • який облік об’єктів МНМА ведеться – номенклатурний (груповий) чи інвентарний (одиничний).

Щодо остатньої умови – для МНМА рекомендований номенклатурний облік, коли під одним номером обліковується ціла група активів. Однак, не заборонено й обрати інвентарний для певної групи МНМА, коли на кожний об’єкт МНМА присвоюється свій унікальний номер. Наприклад, офісну техніку бажано б обліковувати по інвентарним номерам – принтери, сканери, телефони, так як вони самі по собі мають свої технічні номери від виробника і є не такими вже малоцінними.

Визначати строки корисного використання для МНМА теж не обов’язково, так як єдиний метод амортизації, який для них можливий – 50/50 – не передбачає такої необхідності.

Отже, облікова політика установи має передбачати правила, якими слід керуватись бухгалтеру, аби навести лад в обліку основних засобів та МНМА і розмежувати їх між собою.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА)

Придбавши матеріальний актив, установа має оцінити його вартість. Первісною вартістю є у разі:

 • придбання активу — вартість придбання з усіма супутніми витратами, наприклад, транспортування, налагодження, установку для початку експлуатації;
 • створення власними силами — виробнича собівартість;
 • безплатного отримання від інших установ — первісна (переоцінена) вартість за документами;
 • безплатного отримання від підприємств, фізосіб — справедлива вартість, тобто вартість, яку має аналогічний до подарованого актив, якби його установа придбавала за власні кошти;
 • відсутності попиту, пропозиції на такий актив, коли справедливу вартість визначити неможливо через відсутність ринку таких активів — умовна вартість. Наприклад, це може бути вартість виготовлення подібного активу.

Тобто облік малоцінних необоротних активів за оцінкою активу такий самий як бухгалтерський облік основних засобів. Документи, на підставі яких отримані (створені) активи такі ж самі, як для основних засобів. Більше того, перш ніж ввести в експлуатацію ці активи, їх обліковуємо як капітальні інвестиції.

Крім того, для обліку МНМА використовуємо ті ж самі форми первинних документів, що й для обліку основних засобів, тобто з наказу Мінфіну від 13.09.2016 № 818.

Первісна вартість МНМА збільшується на вартість доставки та інших супутніх витрат. Однак, сукупно вона має не перевищувати 6000 грн (без ПДВ).

Як і основні засоби, ці активи оглядає комісія, оцінює, а в разі введення активу в експлуатацію — складає акт введення в експлуатацію.

Розглянемо проводки для відображення операцій з надходження цих активів.

Приклад 1. Придбання МНМА. Установа придбала принтер вартістю 3600 грн з ПДВ. Установа – платник ПДВ.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Заплановано кошти спецфонду для придбання принтера та збільшено реєстраційний рахунок

2313

7111

3600

Проведена попередня оплата постачальнику принтера

2113

2313

3600

Оприбуткований принтер

1312

6211

3000

Показаний податковий кредит з ПДВ по зареєстрованій податковій накладній

6311

6211

600

Принтер введений в експлуатацію

1113

1312

3000

Амортизація та методи нарахування амортизації

Малоцінні необоротні матеріальні активи і основні засоби різняться тим, що перші не мають такої особливості, як ліквідаційна вартість. Більше того, вартість цих активів не переоцінюємо. Однак це не означає, що їх не потрібно амортизувати. Розглянемо приклади нарахування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи,

НП(С)БОДС 121 визначає для інших необоротних матеріальних активів, крім спеціального призначення, спеціальний спрощений режим її нарахування. Тобто у першому місяці, коли активи передаємо в експлуатацію, нараховуємо амортизацію у розмірі 50% первісної вартості цього активу. Інші 50% первісної вартості як амортизацію нараховуємо у місяці їх списання. Випадки припинення і поновлення нарахування амортизації аналогічні основним засобам. Розглянемо проводки.

Приклад 2. Амортизація МНМА. На придбаний принтер з прикладу 1 нарахована амортизація при введенні в експлуатацію.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Нарахована амортизація на принтер в розмірі 50% (1500 = 3000×0,5).

8014

1412

1500

Як бачимо, на суму амортизації збільшуємо витрати і знос інших необоротних матеріальних активів, в т. ч. малоцінні необоротні матеріальні активи.

Безоплатна передача (внутрішнє переміщення) МНМА

Якщо установа централізовано закуповувала необоротні активи для подальшого розподілу між установами, ці матеріальні активи потрібно буде передавати цим установам. Розглянемо проводки з відображення цієї операції.

Приклад 3. Безплатна передача МНМА. Принтер, первісна вартість якого 3000 грн та накопичений знос 1500 грн, передали іншій установі в межах одного відомства.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Нарахований знос принтера 50% у місяці вибуття

8014

1412

1500

Списаний принтер при передачі іншій установі

5111

1113

3000

Списаний принтер у сумі нарахованого зносу

1412

5111

3000

Безоплатна передача МНМА така ж, як і безоплатна передача основних засобів в бюджетних установах.

Безоплатне отримання МНМА

Первісна вартість ОЗ, які отримані безоплатно від фізичних або юридичних осіб (окрім держсектору) – це їх справедлива вартість на дату отримання + витрати на доставку, якщо їх понесла сама ж обдарована установа. Якщо ж об’єкт отримано у подарунок від іншої установи, то беремо залишкову вартість по передавальних документах з обліку дарувальника.

Приклад 4. Безплатне отримання МНМА. Принтер, ціна якого 3600 грн з ПДВ (за фіскальним чеком), отримано у подарунок від фізичної особи-дарувальника.

Облік ПДВ щодо подарованого об’єкта значення немає, так як все одно податкового кредиту ніколи не буде. Однак, якби його зараз установа продавала такій же фізичній особі, то могла б “виручити” за нього 3600 грн. Отже, вартість принтера беремо 3600 грн.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1. Нарахований дохід від безоплатно одержаного принтера та віднесено його на збільшення внесеного капіталу

2313

7511

3600

7511

5111

3600

2. Оприбуткований подарований принтер по його справедливій вартості

1113

2313

3600

3. Нарахована амортизація принтера за методом 50/50 (1800 = 3600 ×0,5)

8014

1412

1800

4. Одночасно з нарахуванням амортизації принтера списано частину внесеного капіталу й визнаний дохід (п. 1.20 Типової кореспонденції з Наказу Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219).

5111

7511

1800

5. Віднесено на фінрезультат звітного періоду нараховані витрати з амортизації

5511

8014

1800

6. Віднесено на фінрезультат дохід від списання частини внесеного капіталу

7511

5511

1800

У цілому облік безплатно отриманих МНМА такий же, які облік безоплатно отриманих основних засобів.

Калькулятор штрафів

Списання МНМА

Якщо активи стають непридатні для подальшого використання, установа їх списує.

Непридатний для подальшого використання — це коли характеристики активу неможливо відновити ремонтом, переоснащенням, реконструкцією або таке відновлення недоцільне з економічної точки зору.

Як правило, мова йде про морально чи фізично зношені необоротні активи або пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха.

Причини списання необоротних активів повинні бути вагомими. Найголовніша з них — об’єкт не відповідає критеріям визнання активом, тобто в майбутньому жодних економічних вигід від його використання не очікують або він втратив потенціал корисності для суспільства. Та й нові малоцінні необоротні матеріальні активи за вартістю менше вартості відновлення старого об’єкта або їй тотожні.

Ще одна умова списання — коли під час інвентаризації активи виявлені як нестача. Бухгалтер згідно з актами, що склала комісія, списує об’єкт. При цьому інші необоротні матеріальні активи визначає за їх вартістю відновлення шкоду установи і бюджету і:

 • відносить її на рахунок винної особи для подальшого відшкодування — якщо таку особу встановлено;
 • зараховує на позабалансовий рахунок 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» — якщо винної особи у нестачі не встановлено.

Розмір шкоди або буде відшкодовано, або її обліковуватимемо на позабалансі до дня встановлення винної особи з подальшим відшкодуванням, або до дня закриття провадження у справі. Розглянемо кореспонденцію субрахунків з відображення цієї операції.

Приклад 5. Списання МНМА. Принтер, що вийшов з ладу й не підлягає ремонту, вирішено списати. Первісна вартість принтера 3000 грн. Вибуття оформлено Актом списання ОЗ (часткової ліквідації). Після списання ніяких запчастин, які придатні до подальшого використання оприбутковано не було. Перед списанням слід нарахувати залишок амортизації. Особливість списання МНМА за такого методу у тому, що через таку амортизацію на момент списання вони вже не мають залишкову вартість. Вона нульова.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Нарахована амортизація принтера у місяці списання за методом 50/50. Залишкова вартість принтера стала нульовою

8014

1412

1500

Списаний за рахунок зносу  повністю амортизований принтер

1412

1113

3000

Віднесено на фінрезультат звітного періоду нараховані витрати з амортизації

5511

8014

1500

За п. 3 розділу VI НП(С)БОДС 121 у разі вибуття об’єкта МНМА та основних засобів з балансу списуються його первісна (переоцінена) вартість, балансова вартість та сума накопиченого зносу.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді