ПДВ 2024 для бюджетних установ

Теми:
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Бюджетні установи теж можуть бути платниками ПДВ. Які зміни щодо ПДВ настали у 2024 році, зміни у ставках ПДВ 2024, про податкову накладну та податкову декларацію з ПДВ 2024, про необ’єктні та звільнені від ПДВ операції бюджетників, про особливості обліку цього податку у бюджетників – у даному огляді.

Коли бюджетна установа обов’язково має реєструватися платником ПДВ 2024

Не всі бюджетні установи є платниками ПДВ. Обов’язкові умови реєстрації для них такі ж самі, які і для решти суб’єктів господарювання. Їх всього дві:

 • перша – існує оподатковувана ПДВ діяльність. Це постачання товарів, робіт, послуг, імпорт-експорт товарів. При цьому зверніть увагу, що постачання – це не обов’язково за грошові кошти чи іншу компенсацію – до нього прирівнюється й безоплатна передача. Опис таких операцій є у п. 185.1 Податкового кодексу України (даліПКУ);
 • друга – кількісна. Сума постачання товарів, робіт, послуг, які є об’єктом обкладання ПДВ, протягом останніх 12 к. місяців сукупно становить 1 млн грн або більше (п. 181.1 ПКУ). «Сукупно» – це значить, що береться не один календарний рік, а 12 місяців підряд, які не обов’язково відповідають календарному року. Операції, які не є об’єктом оподаткування ПДВ («необ’єктні»), у цьому обсязі не рахуються. Однак враховуються звільнені від оподаткування, тобто пільгові операції – їхній перелік можна знайти у ст. 197 ПКУ, а також у підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ.

Виходить, що якщо установа/організація продає товари, роботи, послуги, які є об’єктом обкладання ПДВ, то це ще не означає обов’язкову реєстрацію платником податку. Однак загальну суму таких операцій слід рахувати, так як при перевищенні другого, кількісного, критерію настає обов’язкова реєстрація платником податку. Зробити це слід, подавши до ДПС реєстраційну заява за формою 1-ПДВ не пізніше 10-го числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вперше досягнуто 1 млн грн (п. 183.2 ПКУ, пп. «а» п. «2» пп. 3.5 Положення про реєстрацію платників ПДВ, яке затверджене наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130, даліПоложення № 1135).

☛ 1 млн грн – у цей ліміт входять як оподатковувані ПДВ, так і звільнені від ПДВ операції (пільгові).

Навіщо добровільна реєстрація платником ПДВ 2024

Окрім обов’язкової може бути добровільна реєстрація. Питання – навіщо? Причина, як правило, одна – мати податковий кредит з ПДВ. Однак вона більше працює для комерційних суб’єктів, аніж бюджетників. Податковий кредит дає можливість:

 • зменшити собівартість закуплених товарів, робіт, послуг (вони враховуються платнику ПДВ за мінусом такого податку);
 • експортерам дає можливість отримувати бюджетне відшкодування, так як у них утворюється від’ємне значення між податковим зобов’язанням і податковим кредитом з причини застосування нульової ставки ПДВ.

У бюджетників, як правило, реєстрація платником ПДВ вимушена: через те, що установа надає значний обсяг соціальних послуг, які хоча й звільняються від ПДВ, але враховуються в розрахунок критерію в 1 млн грн. Наприклад, освітні послуги закладу вищої освіти для студентів. Сюди ще й додаються послуги оренди, які не звільнені. Як наслідок, виходить перевищення. Якщо ж прийнято рішення про добровільну реєстрацію, то подається та ж сама за формою 1-ПДВ не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку місяця, з якого така установа бажає вважатися платником ПДВ та мати податковий кредит (п. 183.3 ПКУ, пп. «б» п. «2» пп. 3.5 Положення № 1135).

Специфічність поняття «постачання» для цілей ПДВ

Поняття «постачання» для цілей оподаткування ПДВ досить специфічне, а тому обов’язково слід ознайомитись з визначеннями, що таке «постачання послуг» (пп. 14.1.185 ПКУ) і «постачання товарів» (пп. 14.1.191 ПКУ). Зокрема слід звернути увагу, що:

 • продаж чи безоплатна передача необоротних активів, наприклад обладнання, транспортних засобів, що теж вважається постачанням товарів, хоча в бухгалтерському обліку такі об’єкти обліковуються не як товари;
 • електрична та теплова енергія, газ, пар розглядаються для цілей ПДВ як товари, а не як послуги, що впливає на заповнення податкової накладної. Також це значить, що якщо у бюджетника на балансі є котельня, яка постачає теплову енергію, пар, то це уже оподатковувана ПДВ операція;
 • як постачання розглядається ліквідація за власним бажанням необоротних активів, зокрема основних засобів чи малоцінних необоротних матеріальних активів. А це значить, що при ліквідації, наприклад машин і обладнання, вже слід бути обережним, аби не було ПДВ, так як не оподатковується лише вимушена ліквідація.

Суть податку та ставки ПДВ 2024

ПДВ як непрямий податок цікавий тим, як визначається кінцева сума до сплати. Так, до бюджету сплачується різниця між податковим зобов’язанням (ПЗ) та податковим кредитом (ПК). При цьому:

 • ПЗ – це сума ПДВ, яка нараховується за операціями з реалізації оподатковуваних товарів, робіт і послуг. Базою нарахування податку при цьому є вартість таких товарів, робіт і послуг без ПДВ;
 • ПК – це сума ПДВ, яка сплачена у вартості придбаних товарів, робіт, послуг.

Таким чином, ПДВ до сплати в бюджет = ПЗ – ПК. Дана сума може бути навіть від’ємна, – тоді мова йде про борг держави перед суб’єктом. Від’ємну різницю можна зарахувати у рахунок сплати майбутнього податку або ж повернути назад з бюджету – це так зване бюджетне відшкодування ПДВ.

Звітний період з ПДВ – календарний місяць. Це значить, що податкова декларація з ПДВ подається впродовж 20 календарних днів після закінчення місяця, а на сплату ПДВ відводиться 10 календарних днів від граничного строку подачі декларації.

Ставки податку для 2024 року наведено у таблиці нижче.

Ставки ПДВ 2024

Розмір ставки

Сфера застосування

Норма

законодавства

1

20%

Звичайне постачання товарів, робіт, послуг. Операції, які прирівняні до постачання, наприклад безоплатна передача або вимушена ліквідація необоротних активів, наприклад основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів. Також сплачується при імпортному розмитненні товарів, отриманні послуг від нерезидентів («імпортний» ПДВ)

пп. «а» п. 193.1 ПКУ

2

14%

Існує щодо постачання та ввезення на територію України сільськогосподарської продукції за визначеним переліком кодів УКТ ЗЕД. До решти сільськогосподарської продукції – основна ставка 20%.

У бюджетників дану ставку можуть застосувати, наприклад науково-дослідні інститути НААН України, університети та інші бюджетні організації, які мають підсобні господарства агросфери, лісничі господарства тощо

пп. «г» п. 193.1 ПКУ

3

7%

застосовується таких постачань:

 • лікарські засоби, медвироби, медобладнання. Однак тільки ті, які зареєстровані в Україні або надходять за спеціальними програмами, за дозволами у межах клінічних випробувань. Для решти – стандартна ставка 20%;
 • постачання послуг з показу театральних, оперних, балетних, музичних, лялькових, циркових, концертних, хореографічних вистав, кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів, виступи акторів, артистів і т.д.;
 • екскурсійні послуги відвідувачам театрів, музеїв, зоопарків, заповідників, відвідування їхніх територій;
 • послуги з показу оригінальних музичних творів, демонстрації виставкових проєктів;
 • послуги з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху*;
 • послуги з тимчасового розміщування/проживання, що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (КВЕД 55.10)

пп. «в» п. 193.1 ПКУ, пп. 74 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ

4

0%

постачання у режимах експорту, реекспорту, безмитної торгівлі, вільної митної зони

пп. «б» п. 193.1 ПКУ, перелік у ст. 195 ПКУ

5

без ПДВ**

звільнені ПДВ операції

постійний перелік у ст. 197 ПКУ, тимчасові звільнення (на певний рік) – у підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ

* у 2023-2024 роках звільняються від оподаткування ПДВ взагалі (пп. 132 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ);

** відмінність між режимом «без ПДВ» та застосуванням ставки «0%» – у наявності права на податковий кредит. За товарами, роботами, послугами, що придбані для діяльності, яка оподатковується ставкою 0% (так звана експортна ставка), є податковий кредит. Однак при застосуванні «без ПДВ» (пільгова, звільнена від ПДВ діяльність) – податкового кредиту немає

Для більшості бюджетних установ актуальною є ставка ПДВ 20%. Однак ще більше установ мають діяльність, яка не є об’єктом оподаткування ПДВ. Щодо ставки ПДВ 7%, то вона охоплює чимало діяльності бюджетних установ/організацій, наприклад музеїв та інших культурно-мистецьких закладів, які часто є комунальними закладами, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів. Щодо ставки ПДВ 14%, то у деяких бюджетників, які мають підсобні господарства або є науково-дослідними інститутами в аграрній сфері така ставка ПДВ теж є. У таблиці нижче наводимо ті види сільськогосподарської продукції щодо якої застосовується ставка ПДВ 14%.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ, ЯКА МАЄ ОПОДАТКОВУВАТИСЯ ПДВ ЗА СТАВКОЮ 14%

Код УКТ ЗЕД

Назва продукту

Код УКТ ЗЕД

Назва продукту

0102*

велика рогата худоба, жива

1005

кукурудза

0103*

свині живі

1201

соєві боби

0104 10*

вівці

1204 00

насіння льону

0401

лише в частині незбираного молока

1205

насіння свиріпи та ріпаку

1001

пшениця

1206 00

насіння соняшнику

1002

жито

1207

насіння та плоди інших олійних культур

1003

ячмінь

1212 91

цукрові буряки

1004

овес

* за деякими кодами УКТ ЗЕД з даних груп є ще й звільнення від ПДВ операцій з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин, племінних (генетичних) ресурсів, які здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками. Це коди УКТ ЗЕД 0102 21 10 00, 0102 21 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин або племінних (генетичних) ресурсів оподатковуються у загальному порядку, тобто за ставкою 14% (див. п. 197.18 ПКУ)

Так як більша частина діяльності бюджетних установ потрапляє якраз під пільгові операції, тому на них варто зупинитися детальніше.

Необ’єктні та пільгові операції – яка різниця?

Пільгова операція – це операція, яка за загальними правилами мала б бути об’єктом оподаткування ПДВ, але для неї зроблено спеціальне «виключаюче» правило, що звільняє її від ПДВ. Це так звана операція «без ПДВ». На цьому відмінності не закінчуються, адже:

 • на пільгові операції установа також має складати податкову накладну;
 • якщо товари, роботи, послуги придбані для пільгових операцій, то податковий кредит є, але установа зобов’язана зареєструвати так звані «компенсуючі» податкові накладні, які цей податковий кредит, по-суті, анулюють («компенсують») (див. пп. 198.5 ПКУ, пп. 199.1 ПКУ).

Як пільга також розглядається й застосування нижчої ставки ПДВ, ніж 20%. Це ставки 14%, 7% та 0%. Єдине, що за такими операціями, «компенсуючих» податкових накладних складати не треба – податковий кредит визнається без подальших наслідків.

Знати про свої пільгові операції установа має не тільки для складання податкових накладних, але й подальшого заповнення податкової декларації з ПДВ, де треба вказувати код пільги. Переліки цих всіх податкових пільг з ПДВ та їх коди можна знайти у спеціальних довідниках від ДПС, які 30.01.2024 року оновилися (це № 121/1 та № 122/2).

Необ’єктні операції – це операції, які взагалі не є об’єктом оподаткування ПДВ й податкові накладні за ними не складаються та у декларації вони не згадуються. Їхній перелік є у ст. 196 ПКУ. Розглянемо їх.

Багато пільгових та необ’єктних операцій – це типова ситуація з обліку ПДВ у бюджетників. Через це облік ПДВ у бюджетників може бути складнішим, ніж у комерційному секторі.

Необ’єктні операції бюджетних установ 2024

Наприклад, у бюджетників можуть бути такі необ’єктними операціями у 2024 році, як:

 • передача майна в оренду (однак сама послуга з оренди – це об’єктна операція);
 • послуги з оренди (концесійний платіж), коли здійснюється оренда (концесія) цілісного майнового комплексу державному/комунальному підприємству, якщо орендодавцями є органи державної влади/місцевого самоврядування, а платежі зараховуються до державного/місцевого бюджету;
 • передача майна в заставу;
 • послуги загальнодержавного обов’язкового соцстрахування;
 • постачання негашених поштових марок;
 • випуск цінних паперів;
 • виплата пенсій, зарплати, стипендій, субсидій;
 • постачання позашкільним навчальним закладом платних послуг вихованцям, учням і слухачам у сфері позашкільної освіти;
 • надання позики;
 • розрахунково-касове обслуговування;
 • ввезення товарів в Україну вартістю до 150 євро (пп. 196.1.16 ПКУ), зокрема поштові посилки з-за кордону;
 • передача конфіскованого майна або майна, за яким не знайшовся власник, у власність держави.

Згадаємо ж ті пільгові операції, які найбільш типові для бюджетних установ.

Пільгові операції бюджетних установ 2024

У таблиці нижче наведено операції, які є пільговими й які можуть стосуватися діяльності бюджетних установ/організацій, особливо освітньої, науково-дослідної та культурної сфери.

ПІЛЬГОВІ ПДВ-ОПЕРАЦІЇ 2024 (поширені серед бюджетних установ)

Господарські операції

Підстава

Постійні звільнення:

1

постачання продукції дитячого харчування

пп. 197.1.1 ПКУ

2

послуги зі здобуття вищої/середньої/професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у т.ч. навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет

пп. 197.1.2 ПКУ

3

послуги з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв

пп. 197.1.2 ПКУ

4

послуги з проживання учнів або студентів у гуртожитках

пп. 197.1.2 ПКУ

5

постачання засобів реабілітації, легкових автомобілів для осіб з інвалідністю

пп. 197.1.3 ПКУ

6

постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, реабілітаційними установами, крім переліку платних медпослуг з постанови Кабміну від 17.09.1996 р. № 1138.

пп. 197.1.5 ПКУ

7

постачання путівок на санаторно-курортне лікування осіб до 18 років, осіб з інвалідністю

пп. 197.1.6 ПКУ

8

послуги з утримання дітей у школах-інтернатах, дошкільних навчально-виховних закладах

пп. 197.1.7 ПКУ

9

послуги з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я.

пп. 197.1.7 ПКУ

10

харчування, утримання в’язнів у тюрмах (установ пенітенціарної системи)

пп. 197.1.7 ПКУ

11

послуги з утримання та харчування у спеціальних закладах, геріатричних пансіонатах осіб похилого віку

пп. 197.1.7 ПКУ

12

безоплатне постачання товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями будинків-інтернатів, територіальних центрів соцобслуговування, центрів реінтеграції бездомних осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

пп. 197.1.17 ПКУ

13

постачання державних платних послуг фізособам та юрособам особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, реєстрація актів цивільного стану

пп. 197.1.18 ПКУ,

пп. 197.1.19 ПКУ

14

спеціалізовані послуги бібліотек

пп. 197.1.20 ПКУ

15

Постачання послуг з фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт (умова – особа, яка постачає такі послуги, має безпосередньо отримувати оплату їхньої вартості з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів), безкоштовна передача приладів обладнання в НДІ, університети

пп. 197.1.22 ПКУ,

пп. 197.1.23 ПКУ

16

виготовлення, постачання та розповсюдження періодичних видань та книжок вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, навчальних посібників, підручників, словників. Наприклад, у закладах освіти часто є редакційно-видавничі центри

пп. 197.1.25 ПКУ

17

Постачання, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування тощо), виготовлення, розповсюдження аудіокниг, озвучених українською мовою. Також це звільнення стосується й електронних послуг із постачання електронних примірників (електронно-цифрової інформації) та/або надання доступу до аудіокниг, озвучених українською мовою. Однак виняток всюди – видання еротичного характеру

пп. 197.1.251 ПКУ

18

реставрація культурних продуктів, наприклад ікон

пп. 197.1.31 ПКУ

19

Постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні (слухачі) виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини

пп. 197.1.32 ПКУ

20

Операції із ввезення в Україну товарів, визначених п. 21 ч. 1 ст. 282 Митного кодексу України, що ввозяться державними науковими установами, державними закладами вищої освіти для забезпечення власної освітньої, наукової та науково-технічної діяльності. До таких товарів зокрема належать:

 • товари, що ввозяться на митну територію України в рамках міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана ВР;
 • устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
 • наукові прилади, обладнання, запасні частини і витратні матеріали до них, реактиви, зразки, наукова література, що ввозяться в Україну державними науковими установами, державними закладами вищої освіти для забезпечення власної освітньої, наукової та науково-технічної діяльності

п. 197.28 ПКУ

Тимчасові звільнення:

1

операції суб’єктів літакобудування (по 2024 рік включно), наприклад при постачанні результатів науково-дослідних робіт

абз. 3 пп. 41 підрозд 2 Перехідних положень ПКУ

2

послуги з тиражування національних та іноземних фільмів дубльованих, озвучених українською мовою (по 2024 рік включно)

п. 12 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ

3

послуги демонстрування, розповсюдження та показ фільмів, адаптованих відповідно в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху, 2023-2024 роки

п. 132 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ

4

операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів), по 2026 рік включно

п. 23 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ

5

впродовж дії воєнного стану не вважаються такими, що використані у неоподатковуваних операціях, що не є господарською діяльністю, і не нараховується ПДВ щодо товарів, які:

 • придбані в оподатковуваних ПДВ операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану;
 • придбані в оподатковуваних ПДВ операціях та передані в державну чи комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих формувань тероборони, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України

п. 321 підзрозд. 2 Перехідних положень ПКУ

6

постачання бронежилетів, касок, інших засобів індивідуального захисту, продукції оборонного призначення для цілей оборони, стримування та відсічі збройної агресії рф на період воєнного стану

п. 32 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ

10

на період воєнного стану, закінчуючи останнім місяцем його дії – звільняються від ПДВ операції з постачання послуг, пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю, а саме:

 • послуг з розробки, модифікації, тестування та/або технічної підтримки програмного забезпечення,
 • послуг з розроблення документації (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки такого програмного забезпечення), та/або
 • надання майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення, у тому числі за ліцензійними договорами

п. 93 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ

11

на період воєнного стану звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, що належать державі в особі Міноборони, ЗСУ, інших військових формувань, розвідувальних органів

п. 94 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ

12

на період воєнного стану звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів) безпілотних систем для використання у власній виробничій діяльності з виробництва та/або ремонту безпілотних систем, що класифікуються у товарних позиціях 8806, 8906 згідно з УКТ ЗЕД

п. 95 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ

Зміни у ПДВ 2024 – для бюджетника

Станом на січень 2024 року суттєвих змін щодо ПДВ не було. Все сталося ще у минулому році, зокрема:

 • оновлення податкової накладної (з 01 серпня 2023 року) та податкової декларації з ПДВ (з 01 вересня 2023 року) (див. про них далі);
 • продовжують діяти строки реєстрації податкових накладних і розрахунку коригування, які були започатковані ще з 08 лютого 2023 року. На період дії воєнного стану та 6 місяців після його завершення введено тимчасові строки. Так, зокрема ПН і РК, які складені з 1-го по 15-й календарний день місяця, – реєструються до 5-го календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені; з 16-го по останній календарний день, – до 18-го календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. Детальніше –див. п. 89 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ;
 • різні тимчасові звільнення від ПДВ, які діють на період воєнного стану. Деякі з них наведено у попередній таблиці вище – див. рядки 5, 8, 9, 10 і 11 тимчасових звільнень. Наприклад, серед цих звільнень електрогенератори, акумулятори, трансформатори.

Податкова накладна 2024

Нижче наведена форма податкової накладної, яка була оновлена наказом Мінфіну від 17.05.2023 № 256 (далі Наказ № 256). Дана форма набула чинності з 01 серпня 2023 року. У електронному кабінеті вона має код J1201015 (для юросіб). Дана форма податкової накладної залишається актуальною у січні 2024 року.

податкова накладна 2024

СКАЧАТИ БЛАНК

Податкова декларація з ПДВ 2024

Нижче наведена форма ПДВ-декларації зі змінами, які були внесені все тим же Наказом256. Дана форма набула чинності з 01 серпня 2023 року. У електронному кабінеті дана форма має код J0200125 (для юросіб). Вперше дана форма була використана для звітування з 01 вересня 2023 року та залишається актуальною у січні 2024.

податкова декларація 2024

СКАЧАТИ БЛАНК

«Компенсуючі» податкові накладні, перерахунок ПДВ 2024

Враховуючи таку кількість звільнень від ПДВ для бюджетних установ, які є платниками податку, типовою є ситуація реєстрація «компенсуючої» зведеної податкової накладної, яка має нарахувати податкове зобов’язання з ПДВ у сумі, що стосується звільненої від ПДВ діяльності та такої, яка взагалі не є об’єктом оподаткування ПДВ, зокрема:

 • на підставі п. 198.5 ПКУ, якщо придбані товари, роботи, послуги використовуються лише у звільненій чи необ’єктній діяльності;
 • на підставі п. 199.1 ПКУ, якщо придбані товари, роботи, послуги використовуються ЧАСТКОВО у звільненій/необ’єктній діяльності, а частково – у тій, яка не є об’єктом оподаткування. Наприклад, заклад вищої освіти споживає комунальні послуги, надає послуги освіти та редакційно-видавничі послуги (звільнена від ПДВ діяльність) та надає послуги оренди приміщень (оподатковувана ПДВ діяльність). У такому разі неможливо достовірно розділити комунальні послуги, а тому компенсуюче податкове зобов’язання з ПДВ визнається на підставі % неоподатковуваної діяльності з минулого року. У кінці поточного року обов’язково здійснюються перерахунок ПДВ на підставі п. 199.4 ПКУ.

«Компенсуючі» зведені податкові накладні та перерахунок ПДВ у кінці року – типові ситуації з обліку ПДВ у бюджетниківзміст

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді