Розрахунок коригування до податкової накладної: зразок і порядок складання

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Розрахунок коригування дає змогу внести зміни до вже зареєстрованої податкової накладної. Скачайте бланк 2024 року та дивиться приклад заповнення.

Змінили кількість або ціну поставки, номенклатуру, виявили помилки у реквізитах? Необхідне коригування податкової накладної. Для цього доведеться скласти відповідний документ – розрахунок коригування. Саме завдяки йому можна виправити податкове зобов’язання чи податковий кредит у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Як, куди і в які строки його подавати?

Калькулятор штрафів

Бланк розрахунку коригування

Чинний на сьогодні бланк розрахунку коригування (РК) затверджений затверджений тим же наказом, що й податкова накладна (ПН). Це наказ Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 з урахуванням останнього оновлення наказом Мінфіну від 17.05.2023 р. № 256 (далі Наказ № 256).

Порожній бланк РК, що діє у 2024 році, наведений для ознайомлення нижче – у цілому він нагадує форму діючої ПН. В електронному кабінеті платника податку бланк РК для юросіб має код J1201215. Як для бюджетників, так і для комерційного сектору форми ПН і РК однакові.

розрахунок коригування до податкової накладної

СКАЧАТИ БЛАНК

Коли складати розрахунок коригування

Якщо РК не пов’язані з виправленням помилки у ПН, то вони складаються за тими ж правилами, що й ПН, тобто за першою з 2-х подій, яка призводить до фактичної зміни суми компенсації за товари, роботи, послуги:

 • зарахування грошових коштів на рахунок чи в касу як доплати за товар/послугу або повернення авансу чи його частини;
 • постачання товару, підписання акта наданих послуг – в іншій кількості/ціні/номенклатурі, наприклад «допоставка», зменшення кількості на суму непоставленого товару чи зниження ціни пошкодженого товару.

Таким чином, РК складається не на дату внесення змін до договору (укладання додаткової угоди).

Ще одна підстава для складання РК – виправлення помилки у ПН. Через РК можна анулювати раніше введену ПН шляхом зведення її результату до нуля, відкоригувати помилкові значення ціни чи кількості по окремим номенклатурним позиціям, додати пропущені номенклатурні позиції або вилучити помилково введені.

Увага: РК – це не лише для виправлення помилок у ПН, але й для коригування у типових господарських операціях.

Як заповнити розрахунок коригування до податкової накладної 2023

РК 2024 року має такі ж зміни у формі, що й бланк ПН, тому їх минемо. Як правильно заповнити РК допоможе таблиця нижче. Ті реквізити, які дублюються у ПН, також пропущені, адже правила їхнього заповнення аналогічні.

ЗАПОВНЕННЯ ОСНОВНИХ РЕКВІЗИТІВ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ

Назва реквізиту, графи (колонки)

Як заповнити

Розділ Б

1.1

№ з/п

Це нумерація рядків у РК – порядковий номер рядка

1.2

№ з/п рядка ПН, що коригується або додається

Зверніть увагу, що це номер рядка у ПН (існуючого до РК чи такого, що додається РК). Всі ці номери мають бути унікальними, тобто повтору номера у даній графі бути не може. Наприклад, якщо у ПН були рядки з номерами 1, 2, 3 і треба видалити рядок під номером «2» і ввести 3 нових рядки, то в даному полі мають бути номери: «2» (на «мінус»), «4», «5» і «6» (на «плюс»). Не можна додати рядок «2», якщо рядок «2» вже є у ПН, до якої складається РК, і т.д.

2

причина коригування

2.1

код

причини

Коди в РК використовуються з Довідника умовних кодів причин коригування, який можна знайти на сайті ДПС. Всього їх 12. Наведемо основні з них:

 • зміна ціни – «101»;
 • зміна кількості – «102»;
 • повернення товару або авансових платежів – «103»;
 • зміна номенклатури – «104»;
 • коригування зведеної ПН, складеної за п. 198.5 ПКУ – «201»;
 • коригування зведеної ПН, складеної відповідно до п. 199.1 ПКУ – «202»;
 • виправлення помилки – «301».

В одному РК може бути кілька різних причин коригування, але по різним групам.

Є ще одна причина коригування, яка не має коду: виправлення помилки у заголовній частині ПН – тоді графа 2.1 залишається порожньою

2.2

№ з/п групи коригування

Група коригування – це поєднання рядків ПН, які коригуються (значення яких змінюється) та тих, які вводяться як нові. Наприклад, якщо треба прибрати повністю рядок під номером «3» у ПН і замість нього ввести рядки з номерами «4» і «5», то рядки «3», «4» і «5» будуть в одній групі, якій присвоюється свій номер, наприклад, «1».

Усі групи повинні мати унікальні номери. Кількість груп – необмежена. Однак причина коригування (тобто код причини) у межах однієї групи мають бути однакові

Нижня частина РК (під розділом Б)

інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН ПН

Заповнюється лише для усунення помилки введення 2-х ПН на одну й ту ж саму господарську операцію. У цих рядках визначається, яка з ПН правильна. Сюди заносяться:

 • дата складання, порядковий і реєстраційний номер правильної ПН – у перший рядок;
 • дані того РК, що створений на помилкову ПН, якщо такий є, – це стосується тих РК, – у другий рядок.

інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН РК до ПН, складеної повторно на операцію, за якою в ЄРПН уже зареєстрована ПН

Способи коригування податкової накладної

На практиці виникають ситуації, коли здається, що ПН можна відкоригувати різними способами. Наприклад, потрібно прибрати одну товарну позицію. Який код причини обрати: зміна кількості (102) чи зміна номенклатури (104)? Жодну, оскільки ці типи коригування передбачають, що якщо є рядок «мінус», то на нього має бути один рядок «плюс» (зміна кількості) або декілька рядків «плюс» (зміна номенклатури). Такі рядки поєднуються одним номером групи коригування. Якщо треба прибрати з ПН одну чи кілька товарних позицій, краще використовувати причину коригування 103 – повернення товару.

Однак, декілька варіантів вирішення все таки можуть бути. Наприклад, аби збільшити кількість товару, можна скласти:

 • РК до ПН з типом причини «102» – зміна кількості;
 • ПН на додаткову кількість товару.

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Коригування кількісних і вартісних показників

Коли виправляємо помилку в ПН, залежно від її типу підбираємо тип причини (що саме треба виправити: ціну, кількість, ціну і кількість одночасно, назву товару).

У таблиці нижче – загальні правила складання розрахунку за чотирма найпоширенішими типами. Методика коригування для різних ситуацій описана податківцями у листі від 26.08.2018 № 18983/7/99-99-15-03-02-17.

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ 4-х ПРИЧИН КОРИГУВАННЯ у РК

Коригування вартісних показників («101»)

Коригування кількісних показників («102»)

По кожній товарній позиції, яка змінюється, заповнюйте 2 рядки:

 • перший – «мінус» показник ціни рядка, що коригується (графа 9), та його повна кількість (графа 10);
 • другий – «плюс» додатковий рядок з новою ціною товару (графа 9) та його кількість, що у першому рядку (графа 10). Рядок має новий номер.

Ці два рядки становлять одну групу коригування.

Графи 7 і 8 не заповнюються. Графи 9 і 10 заповнюються.

Підсумок коригування не нульовий, тобто податкове зобов’язання збільшується або зменшується

По кожній товарній позиції, яка змінюється, заповнюйте 2 рядки:

 • перший – «мінус» показник повної кількості рядка, що коригується (графа 7), та його ціни (графа 8);
 • другий – «плюс» додатковий рядок з новою кількістю товару (рядок з новим номером). Ціна вказується така сама, як у першому рядку (графа 8).

Ці два рядки складають одну групу коригування.

Графи 7 і 8 заповнюються. Графи 9 і 10 не заповнюються.

Підсумок коригування не нульовий, тобто податкове зобов’язання збільшується або зменшується

Повернення товару/авансу («103»)

Коригування номенклатури («104»)*

По кожній товарній позиції, що коригується, наводиться лише один рядок «мінус».

У такому розрахунку коригування кожний рядок на «мінус» стає окремою групою коригування, не маючи пари.

Графи 7 і 8 заповнюються. Графи 9 і 10 не заповнюються.

Підсумок коригування від’ємний, тобто податкове зобов’язання зменшується

Використовується мінімум 2 рядки по кожній товарній позиції, але може бути й 3 і більше:

 • перший – «мінус» показник повної кількості рядка, що коригується;
 • другий, третій і т. д. – «плюс» додаткові рядки, які замінюють прибраний товар.

Усі рядки, що змінюють номенклатуру за одним рядком податкової накладної, становлять одну групу коригування.

Графи 7 і 8 заповнюються. Графи 9 і 10 не заповнюються.

Підсумок коригування може бути нульовим, а також збільшувати чи зменшувати податкове зобов’язання

* даний тип причини використовується для таких коригувань:

 • зміна номенклатури товарів/послуг у межах отриманого авансу (заміна одного товару на інший з тією з самою чи іншою ціною);
 • одночасна зміна і кількості, і ціни товарів/послуг;
 • зміна коду УКТ ЗЕД, коду ДКПП, коду одиниці виміру, коду ставки ПДВ;
 • збільшення/зменшення ціни частини товару з однієї номенклатурної позиції (рядка ПН)

Зверніть увагу, на такі нюанси:

 • не можуть в одному розрахунку одночасно бути заповненими графи 7 і 8 (коригування кількості) та графи 9 і 10 (коригування вартості);
 • якщо відбувається одночасно зміна кількості і ціни, то використовуємо тип причини «104» (зміна номенклатури);
 • нульовий результат може бути тільки при коригуванні номенклатури («104»);
 • три і більше рядків у групі коригування може бути при коригуванні номенклатури («104»);
 • при коригуванні за типами причин «101» – «102» у кожній групі завжди 2 рядки (один на «мінус», інший – на «плюс»);
 • лише один рядок у групі коригування використовується при поверненні товару («103»);
 • якщо треба лише збільшити кількість товарів без зміни ціни за одиницю та без зменшення кількості по іншим позиціям, – РК узагалі не складають. У такому разі слід скласти звичайну ПН на додаткову кількість товарів на дату постачання чи отримання авансу.

Помилка в розрахунку коригування

Помилка в самому РК теж може бути й виправляється вона шляхом складання нового РК. Однак виправляється не сам помилковий РК, а та ПН, яка ним коригувалася. Тобто при виправленні треба «уявити» кінцеві дані цієї ПН, яка була відкоригована цим помилковим РК.

Зверніть увагу, що тип причини «301» (виправлення помилки) стосується лише зайво введеної ПН, а не виправлення РК. Типи «302», «303» і «304» виникають тоді, коли СЕА внаслідок певних некоректних РК отримала на один номер рядка декілька товарних позицій або обнулилися значення ціни при наявності введеної кількості товарів чи навпаки.

Приклад заповнення розрахунку коригування

Зразок заповнення РК наведемо для ситуації зміни кількості поставленого товару.

Приклад 1 (коригування кількості). Було відвантажено товар А (умовний код УКТ ЗЕД 1111) у кількості 30 од. за ціною 400 грн без ПДВ/од. (ПДВ – 80 грн). Після цього покупець повернув 5 од. товару через неналежну якість. ПН була складена з однією товарною позицією під номером 1.

У першому рядку «знімається» вся кількість товару А. Код 103 використовувати не можна, оскільки повернення товару часткове, а не повне.

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1

102

1

Товар А

1111

шт.

2009

–30

400,00

20

12000,00

2400,00

2

2

102

1

Товар А

1111

шт.

2009

25

400,00

20

10000,00

2000,00

Приклад 2 (коригування кількості і ціни). Умова з прикладу 1, однак, 5 од. товару А гіршої якості прийняли за ціною 200 грн без ПДВ/од. (ПДВ – 40 грн). ПН складена з однією товарною позицією під номером 1. Використовуємо причину коригування – зміна номенклатури (104). Графи 9 і 10 не заповнюються.

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1

104

1

Товар А

1111

шт.

2009

–30

400,00

20

12000,00

2400,00

2

2

104

1

Товар А

1111

шт.

2009

25

400,00

20

10000,00

2000,00

3

3

104

1

Товар А

1111

шт.

2009

5

200,00

20

1000,00

200,00

Приклад 3 (повне повернення товару). Ситуація з прикладу 1, однак повернули весь товар.

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1

103

1

Товар А

1111

шт.

2009

–30

400,00

20

12000,00

2400,00

Реєстрація розрахунку коригування

РК реєструє постачальник або покупець залежно від ситуації. Відповідна позначка ставиться у лівому верхньому кутку РК. Хто й коли реєструє, допоможе розібратися таблиця нижче.

Реєстрація

постачальником, якщо:

покупцем, якщо:

збільшується сума компенсації вартості товарів (послуг)

зменшується сума компенсації вартості товарів (послуг). РК складає продавець та надсилає його покупцеві, який тільки здійснює реєстрацію

сума компенсації вартості товарів (послуг) не змінюється, т. зв. «нульові» РК

РК складається при отриманні послуг від нерезидента з місцем їх постачання на території України

складається розрахунок коригування до ПН, яка не видається покупцю

Умови коригування:

Податкове зобов’язання. У продавця воно збільшується в періоді оформлення розрахунку коригування незалежно від його реєстрації у ЄРПН.

Податковий кредит. Право на нього у покупця з’являється тільки після реєстрації такого коригування у ЄРПН (пп. 192.1.2 ПКУ)

Податкове зобов’язання. Постачальник отримує право зменшити податкові зобов’язання тільки в періоді реєстрації такого РК у ЄРПН (пп. 192.1.1 ПКУ).

Податковий кредит. Покупець має зменшити податковий кредит у періоді оформлення такого РК незалежно від його реєстрації у ЄРПН

Коли РК складає продавець, а реєструє покупець, останньому треба його якось отримати. Як відправити розрахунок коригування контрагенту? ДПС не уточнює способу. Зазвичай для цього використовують комп’ютерну програму, в якій бухгалтер працює з ПН, наприклад у M.E.Doc. Якщо покупець і продавець користуються різними програмами, проблема вирішується:

 • через сервісну підтримку цих програмних продуктів;
 • через сервер ЄРПН. ДПС надає відповідні інструкції.

Строки реєстрації для розрахунків коригування ті самі, що й для ПН. У звичайний час вони такі (п. 201.10 ПКУ):

 • до останнього дня місяця – якщо РК складений з 1-го по 15-е число місяця;
 • до 15-го дня місяця включно – якщо РК складений з 16-го по останній день місяця.

Однак з 08 лютого 2023 року діють тимчасові терміни на період дії воєнного стану та 6 місяців після його скасування (п. 89 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ):

 • до 5-го календарного дня місяця (включно) місяця, який наступний за місяцем їхнього складання – для РК, складених з 1-го по 15-й календарний день місяця (включно);
 • до 18-го календарного дня (включно) місяця, який наступний за місяцем їхнього складання – для РК, складених з 16-го по останній календарний день місяця (включно);
 • впродовж 18 к. днів з дня отримання такого РК до ПН отримувачем (покупцем) – для «зменшуючих» РК складених впродовж місяця. Під «зменшуючими» РК розуміються РК, які складені постачальником, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг. Такі РК реєструються покупцем (отримувачем).

строки реєстрації рк пн

СКАЧАТИ ШПАРГАЛКУ

Щодо РК до компенсуючих ПН за операціями, визначеними пп. 198.5 ПКУ, 199.1 ПКУ – терміни реєстрації у звичайний час і під час воєнного стану однакові та становлять 20 к. днів за останнім днем місяця їхнього складання (п. 201.10 ПКУ).

Як граничний строк можливості коригування ПН податківці вважають 1095 днів з дати оформлення ПН податкової накладної (лист ДФС від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17). Якщо минуло більше днів, то СЕА ПДВ просто не дасть зареєструвати такий РК.

Необхідною умовою є ліміт реєстрації.

Зупинення реєстрації ПН/РК

09 грудня 12.2023 набрала чинності постанова Кабміну від 07.11.2023 № 1154, якою внесені зміни до порядків зупинення реєстрації ПН/РК.

Що змінено:

 • змінена одна з ознак безумовної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (збільшено суму сплати ПДВ з 1 млн гривень до 10 млн гривень). Ознака безумовної реєстрації в попередній редакції перенесено до показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ у 2024 році (далі – позитивна історія);
 • пункт 2 позитивної історії: показник буде спрацьовувати, якщо у платника протягом останніх 6 послідовних місяців 75 % податкового кредиту від усього обсягу придбання сформовано не більше, ніж по чотирьох УКТЗЕД та 75 % податкових зобов’язань від усього обсягу постачання – по одному УКТЗЕД. При цьому «загальне навантаження» (показник D) має бути більше 5 %;
 • пункт 5 позитивної історії: розрахунок показника щодо сплати ЄСВ із заробітної плати працівників змінено на сплату ПДФО. Показник буде спрацьовувати, якщо середньомісячна сума ПДФО за останні 12 місяців більша суми ПДФО, розрахованої з подвійної мінімальної заробітної плати та середньомісячна чисельність у такому періоді не менше 5 осіб.

Додано нові показники позитивної історії:

 • пункт 8 – спрацьовує, якщо одночасно виконуються умови:
 • по усіх зупинених ПН/РК подані Пояснення;
 • по усіх Поясненнях, по яких настав граничний строк розгляду, прийняті позитивні рішення на користь платника;
 • у поточних ПН/РК зазначені УКТЗЕД, щодо яких були прийняті позитивні рішення;
 • відсутнє значне збільшення місячного обсягу ПДВ порівняно з попереднім роком по УКТЗЕД, по якому були прийняті позитивні рішення (у поточному періоді сума ПДВ у зареєстрованих ПН/РК не перевищує у 1,4 раза найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік);
 • щомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тис. грн;
 • пункт 9 – спрацьовує, якщо за 36 місяців до подання ПН/РК для реєстрації виконуються умови:
 • відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів;
 • своєчасно подана звітність;
 • своєчасно зареєстровані ПН/РК;
 • середньомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тис. грн;
 • у поточному місяці «навантаження» (показник D) більше 5 % та відсутнє значне збільшення місячного обсягу ПДВ порівняно з попереднім роком (не більше ніж у 1,4 раза).

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію

Штрафи за несвоєчасну реєстрацію розрахунку коригування накладають за пп. 1201.1 та 1201.2 ПКУ на ту сторону, яка була зобов’язана його реєструвати. Вони такі самі, як і за несвоєчасну реєстрацію ПН. Штраф застосовується навіть за невчасну реєстрацію РК до зайвої ПН (лист ДФС від 23.03.2018 р. № 1207/6/99-99-12-02-01-15/ІПК).зміст

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді