Порядок реєстрації податкових накладних

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Розглянемо, хто, за яких умов і в які терміни реєструє податкові накладні та розрахунки коригування до них у 2024 році.

Податкові накладні (ПН), як і розрахунки коригування (РК) до них, складають в електронній формі і обов’язково реєструють у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) через електронний кабінет. Як відомо, без реєстрації ПН не дійсна, а у покупця немає податкового кредиту. Реєстрацію ПН, як правило, проводить постачальник товарів (робіт, послуг). Та є й особливі випадки, коли податкові накладні складає отримувач товарів (робіт, послуг), якщо він є платником ПДВ. З’ясуємо, хто саме та за яких умов реєструє податкові накладні.

Хто реєструє податкові накладні

Реєструє податкові накладні той, хто їх склав. Тобто якщо їх склала установа – постачальник товарів (робіт, послуг), реєструє їх саме вона.

Однак є виняток, коли покупець – платник ПДВ отримує товари (роботи, послуги) від постачальника – нерезидента, реєстрація ПН здійснюється безпосередньо покупцем, а не постачальником.

Щодо РК ситуація дещо інша. Тут РК може реєструвати може як постачальник, так і покупець. Детальніше – в таблиці нижче.

ХТО РЕЄСТРУЄ РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ (РК) У ЄРПН (п. 192.1 ПКУ)

постачальник

покупець

у результаті коригування збільшується сума компенсації вартості товарів (послуг)

у результаті коригування зменшується сума компенсації вартості товарів (послуг). Продавець має попередньо скласти РК та надіслати його покупцю.

результат коригування не змінює суму компенсації вартості товарів (послуг) (так звані «нульові» РК)

РК складається отримувачем послуг від нерезидента з місцем їхнього постачання на території України

РК до ПН, яка не видається покупцю (незалежно від того, чи зменшується чи збільшується в результаті такого коригування вартість товарів (послуг))

Умови реєстрації податкових накладних 2024

Реєстрація ПН і РК у 2024 році можлива за однієї умови – якщо сума ПДВ у них не перевищує суми ліміту реєстрації, який обчислюється за формулою, що у п. 2001.3 ПК.

Якщо ж сума ПДВ у них більша, установа має перерахувати з поточного реєстраційного рахунку різницю цієї суми на реєстраційний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ. Лише після цього здійснюється реєстрація.

Терміни реєстрації податкових накладних 2024 року

Установа – платник ПДВ реєструє ПН і РК до них у строки, які залежать від дати складання цих документів або дати їхнього отримання покупцем товарів (робіт, послуг). Строки реєстрації ПН і РК 2024 року наведемо у таблиці нижче. Зверніть увагу, що ще з 08 лютого 2023 року діють тимчасові терміни реєстрації ПН і РК. Дані терміни тимчасові та були введені Законом від 12.01.2023 р. № 2876, який оновив п. 89 і п. 90 підрозд. 2 Перехідних положень Податкового кодексу України (ПКУ).

ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ ПН і РК 2024

Період складання

ПН чи РК

Терміни, що діють з 08 лютого 2023 року*

Звичайні терміни**

звичайні ПН та РК до них***

з 1-го по 15-й к. день місяця (включно)

до 5-го к. дня (включно) місяця, який наступний за місяцем їхнього складання

до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені

з 16-го по останній к. день місяця (включно)

до 18-го к. дня (включно) місяця, який наступний за місяцем їхнього складання

до 15-го к. дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені

тільки до «зменшуючих» РК****

впродовж місяця

впродовж 18 к. днів з дня отримання такого РК покупцем

впродовж 15 к. днів з дня отримання такого РК до ПН покупцем

«компенсуючі» зведені ПН/РК

«компенсуючі» зведені ПН (РК до них), складені за п. 198.5 ПКУ, п. 199.1 ПКУ

діє звичайний термін – впродовж 20 к. днів, що відраховуються за останнім календарним днем місяця їхнього складання (п. 201.10 ПКУ)

* діють лише у період воєнного стану та 6 місяців після місяця його скасування (п. 89 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ). За роз’ясненням ДПС дані строки реєстрації в ЄРПН застосовуються до ПН і РК з «датою складання починаючи з 16 січня 2023 року»;

** діяли до 08 лютого 2023 року (згідно п. 201.10 ПКУ) і відновляться через 6 місяців після скасування воєнного стану;

*** це ПН і РК, які оформлені на стороннього контрагента, у т.ч. неплатника, ставки ПДВ – 20%, 14%, 7%. За цими ж правилами реєструються також:

  • ПН і РК до них на операції з постачання товарів (робіт, послуг), які звільнено від оподаткування ПДВ;
  • ПН і РК до них за ставкою ПДВ 0%;
  • ПН на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною (абз. 11 п. 201.4 ПКУ). Це ПН з типом причини «15»;

**** це РК, які складені постачальником, результатом яких є зменшення суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг). Такі РК реєструються покупцем

Час роботи ЄРПН у 2024 році

Насьогодні реєстрація ПН і РК відбувається за тимчасовими правилами, які діють «на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України» (пп. 69.18 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ). ЄРПН у вказаний період працює лише у робочі дні та з 08.00 до 20.00. Однак у граничний день реєстрації ПН і РК операційний день стає цілодобовим, тобто – з 00.00 до 24.00. У вихідні дні ЄРПН не працює. Святкових і неробочих днів під час воєнного стану, нагадуємо, немає.

Ганна ЧЕРНИШОВА провідний експерт з податкового обліку Експертус Головбух
Якщо порушите воєнні граничні строки реєстрації ПН/РК з датою складання починаючи з 16.01.2023, встановлені в пункті 89 підрозділу 2 розділу ХХ ПК, контролери мають право застосувати лише штраф за пунктом 90 цього підрозділу. Адже за статтею 120-1 ПК штрафують за порушення граничного строку реєстрації або її відсутність протягом граничного строку, встановленого у статті 201 ПК.

Скарга покупця на невчасну реєстрацію податкової накладної

Якщо продавець товарів не зареєстрував ПН, то у покупця (платника ПДВ) немає підстав для відображення податкового кредиту з такої операції. Якщо й впродовж 1095 к. днів податкова накладна не буде зареєстрована, покупець втратить право на податковий кредит.

Якщо ПН зареєстровано з запізненням, покупець зможе відобразити податковий кредит лише в тому періоді, коли здійснена реєстрація ПН.

Однак покупець при відсутності вчасної реєстрації ПН має право подати скаргу на покупця через Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ (див. роз’яснення ДПС). Результатом такої скарги може стати позапланова документальна перевірка продавця впродовж 90 к. днів з дня надходження такої заяви (п. 201.10 ПКУ). Виняток, коли скаргу подавати не можна, це зупинка реєстрації ПН чи РК з боку самої ДПС («блокування», п. 201.16 ПКУ).

Право подати скаргу покупець має й у разі допущених помилок у зареєстрованій ПН. Право скаржитися існує 365 к. днів, що настають за граничним строком подання декларації за відповідний звітний період. Причому цей строк на період COVID-карантину не продовжується.

Блокування податкових накладних 2024

ПН і РК можуть бути призупинені у реєстрації внаслідок роботи системи моніторингу в автоматичному режимі (так зване «блокування»). Дана процедура здійснюється за правилами та критеріями, які визначені постановою Кабміну від 11.12.2019 р. № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

строки реєстрації податкових накладних

СКАЧАТИ ПАМ'ЯТКУ

Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної

За невчасну реєстрацію ПН і РК платник ПДВ сплатить штраф у відсотках від суми ПДВ. Розмір штрафу залежить від періоду прострочення реєстрації. Відлік цього періоду починається з дня, наступного за граничним днем, коли здійснюється реєстрація ПН і РК, до дня фактичної реєстрації цих документів. Розміри штрафів наведено у таблиці нижче. Базою нарахування штрафу є сума ПДВ, яка вказано у несвоєчасно зареєстрованій ПН чи РК. Усі штрафи можуть бути застосовані лише після реєстрації такої ПН/РК, так як тільки тоді стає відомою кількість днів прострочення.

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ТЕРМІНІВ РЕЄСТРАЦІЇ ПН і РК 2024

для звичайних ПН і РК до них

строк порушення

тимчасовий

розмір штрафу*

звичайний

розмір штрафу**

< 15 к. днів

2%

10%

від 16 до 30 к. днів

5%

20%

від 31 до 60 к. днів

10%

30%

від 61 до 365 к. днів

15%

40%

≥ 366 к. днів

25%

50%

для «особливих» ПН/РК:

вид ПН/РК

розмір штрафу

«компенсуючі» ПН, складені за пп. 198.5 ПКУ та 199.1 ПКУ, а також РК до них

2% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1020 грн

ПН на різницю між мінімальною базою та фактичною ціною постачання, які складені за абз. 11 п. 201.4 ПКУ (тип причини «15»), а також РК до них

ПН і РК на звільнені від ПДВ операції з постачання

ПН і РК на операції з постачання за ставкою ПДВ 0%

*діють з 08 лютого 2023 року і далі впродовж воєнного стану та 6 місяців після місяця його скасування (п. 90 підрозд. 2 Перехідних положень ПКУ);

** базові штрафи, які діяли до 08.02.2023 на підставі п. 1201.1 ПКУ та які відновляться у майбутньому, через 6 місяців після скасування воєнного стану

Однак, якщо ПН чи РК узагалі не були зареєстровані й це виявили під час податкової перевірки, то застосовується штраф 50% (див. пп. 1201.2 ПКУ та пп. 1202.2 ПКУ). Щодо «особливих» ПН і РК (що це – див. вище таблицю зі штрафами) застосовується у такому разі інший штраф – 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 грн.зміст

відпустка на дітей заява

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді