Основні засоби

Наказ про введення в експлуатацію основних засобів – ЗРАЗОК

Облік основних засобів на підприємсті чи у закладі – один з ключових моментів в бухгалтерському обліку. Все, що установа планує використовувати понад 1 рік (машини, обладнання, автотранспорт, будинки, споруди, земля, а також прилади, меблі, інвентар тощо), – є основним засобом.

Експерти порталу «Бухглатерія для бюджету та ОМС» відзначають, що основні засоби визнають активом після їх введення у експлуатацію. Після цього основні засоби в бухгалтерському обліку відображаємо на рахунку 10, а інші необоротні матеріальні активи – на рахунку 11 після введення їх в експлуатацію.

Також обов’язковими є наказ про введення основних засобів в експлуатацію і акт введення в експлуатацію, як підтвердженням виконаної дії. 

Після цього необхідно щорічно проводити амортизацію основних засобів, а коли їх залишкова вартість буде дорівнювати нулю, то й ліквідацію ОЗ.

Стануть в нагоді такі документи:

Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
Переглядів: 34869
Залишкова вартість основних засобів підтверджує їх якісний стан, а правильна оцінка активів допоможе скласти бухгалтерський баланс без помилок. З’ясуємо, на що впливає залишкова вартість та як її визначати.
Переглядів: 40156
Переоцінка та зменшення корисності основних засобів – бухгалтер стикається з цими поняттями у своїй роботі. Як оцінити корисність основних засобів та облікувати втрати/вигоди від зменшення/відновлення корисності ОЗ – експерт підкаже.
Переглядів: 2923
Первісна вартість основних засобів: ➤ що таке первісна вартість ОЗ ➤ як її визначити ➤ з чого складається ➤ зміна первісної вартості основних засобів ➤ ГОТОВІ ЗРАЗКИ проведень для обліку незавершених капінвестицій картки аналітичного обліку капінвестицій.
Переглядів: 46529
Якщо основний засіб вибуває з установи через його ліквідацію або часткову ліквідацію, таке вибуття оформляють актом. Акт списання буває чотирьох видів. Наразі поговоримо про акт списання основних засобів.
Переглядів: 93230
Більше статей за темою Більше новин за темою Більше питань за темою