Знос основних засобів – проводки та правила

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Як і коли обчислювати знос основних засобів, які методи при цьому застосовувати, як задокументувати цю операцію – у статті.

На які основні засоби нараховується знос

Знос нараховується на всі основні засоби, у т. ч. й на малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА), які ввели в експлуатацію. Виключити певний об’єкт з нарахування зносу не можна.

Нарахування зносу у бухгалтерському обліку виконує 2 функції:

 • відображає поступовий фізичний та моральний знос об’єкта;
 • дозволяє поступово віднести протягом строку використання вартість об’єкта на витрати.

Знос основних засобів нараховується, доки залишкова вартість не дорівнюватиме нулю або ліквідаційній вартості, якщо таку встановлювали.

Коли знос на основні засоби не нараховується

Знос не нараховується тоді, коли він упринципі неможливий – основні засоби не піддаються фізичному чи моральному зносу:

 • земельні ділянки (облік на рахунку 1011);
 • музейні фонди (облік на рахунку 1111);
 • піддослідні тварини (1017);
 • багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку (рахунок 1017);
 • природні ресурси (1117).

Також не нараховується знос на ті об’єкти, які ще не ввели в експлуатацію або уже не експлуатують: 

 • незавершені капітальні інвестиції (рахунок 13);
 • об’єкти, які знаходяться на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні та консервації (п. 3 розд. IV НСПОДС 121).

Відображення в балансі

Сума нарахованого зносу за весь час використання основного засобу відображається у рядку 1002 «Знос» балансу бюджетної установи. Під час підрахунку суми залишкової вартості основних засобів за рядком 1000 «Основні засоби» сума зносу віднімається від їх первісної вартості (ряд. 1001). У балансі рядок 1002 «Знос» містить підсумок двох рахунків – 1411 та 1412. Останній використовується для обліку зносу МНМА та ІНМА.

Часто синонімом терміну «знос основних засобів» вважають термін «амортизація основних засобів». Однак амортизація – це ширше поняття, яке охоплює окрім основних засобів ще нематеріальні активи.

Коли нараховувати знос основних засобів

Знос основних засобів у бюджетних установах нараховується або раз на рік на дату складання річного балансу, або раз на квартал на дату складання квартального балансу (п. 5 розд. IV НСПОДС 121). Робити це слід протягом усього строку корисного використання основного засобу або до його вибуття.

Строк залежить від видів об’єктів, які можна знайти у додатку 1 до Методрекомендацій щодо облікової політики суб’єктів держсектору (наказ Мінфіну від 23.01.2015 № 11).

Для МНМА строк використання не встановлюється, оскільки він не потрібен для методу 50/50, який застосовується для нарахування їх зносу.

Для документування нарахування зносу достатньо скласти відомість нарахування зносу (амортизації) основних засобів.

Методи нарахування зносу на основні засоби бюджетних установ

Для бюджетних установ НПСБОДС 121 передбачає два методи нарахування зносу основних засобів:

 • прямолінійний – стандартний метод нарахування зносу, коли суму нарахованого зносу за рік шукаємо, поділивши первісну вартість (або різницю між первісною та ліквідаційною вартістю, якщо таку визначали) на кількість років корисного використання. Знос за місяць знаходимо діленням річного зносу на 12, знос за квартал – діленням річного на 4;
 • метод 50/50 – первісна вартість об’єкта ділиться на 2. Знос нараховується двічі: раз при введенні в експлуатацію (перша половинка вартості) та другий і останній раз при вибутті об’єкта (друга половина). Ліквідаційна вартість при цьому методі не визначається. Метод використовується для МНМА, ІНМА (крім спецпризначення).

Правила нарахування зносу основних засобів

Для прямолінійного методу:

 • відлік нарахування зносу починається з наступного місяця після введення в експлуатацію. Це значить, що у місяці введення в експлуатацію знос не нараховується;
 • останній раз знос нараховується у місяці вибуття.

Приклад 1. Придбали комп’ютер у бухгалтерію та ввели його в експлуатацію у вересні 2023 року за 28 500 грн. Строк використання – 10 років, ліквідаційна вартість – 0. Відлік нарахування зносу починається з жовтня 2023 року. За IV квартал (жовтень-грудень) 2023 року буде нараховано 712,50 грн зносу (= 28500 ÷ (10 × 4)). За ІІІ квартал нарахування зносу на комп’ютер не буде.

Округлювати знос до гривень не потрібно (раніше таке правило в бюджетному обліку існувало).

Для методу 50/50 (МНМА) знос нараховуємо:

 • перший раз – у місяці введення в експлуатацію;
 • другий (останній) раз – у місяці вибуття.

Приклад 2. До комп’ютера у вересні 2023 року придбали принтер за 5800 грн (МНМА). У вересні буде нарахований знос 2900 грн.

Проводки

Нарахування амортизації на комп’ютер у прикладі 1 відображатимемо проведенням:

Д-т 8014 К-т 1411.

Нарахування амортизації принтера (МНМА) з прикладу 2 відображатимемо проведенням:

Д-т 8014 К-т 1412.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді