Залишкова вартість: що має знати бухгалтер

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Залишкова вартість основних засобів підтверджує їх якісний стан, а правильна оцінка активів допоможе скласти бухгалтерський баланс без помилок. З’ясуємо, на що впливає залишкова вартість та як її визначати.

Що таке залишкова вартість

Залишкова вартість – це та частина вартості активу, яка залишилися неамортизованою в бухгалтерському обліку. Тобто мати залишкову вартість можуть лише ті активи, на які нараховується амортизація (див. табл.).

Активи, які можуть мати залишкову вартість

Метод нарахування амортизації

Залишкова вартість в балансі за НСБОДС 101

Метод

Профільний стандарт

Основні засоби

Прямолінійний

п. 6 розд. IV НПСБОДС 121

ряд. 1000

Інші необоротні матеріальні активи

50/50

п. 7 розд. IV

НПСБОДС 121

ряд. 1000

(в одному рядку з основними засобами)

Нематеріальні активи

Прямолінійний метод

п. 6 розд. IV

НПСБОДС 122

ряд. 1020

Інвестиційна нерухомість

Можливий прямолінійний метод*

НПСБОДС 129 та п. 58 МСБОДС 16*

ряд. 1010

Довгострокові біологічні активи

Прямолінійний метод

п. 10 розд. ІІ

НПСБОДС 136

ряд. 1040

* Метод нарахування амортизації НПСБОДС 129 не визначає. Міжнародний стандарт МСБОДС 16 допускає використання прямолінійного методу.

Як визначається залишкова вартість: формула й приклад

Розрахунок залишкової вартості може проводиться на дату балансу в відомості амортизації. Хоча існують ситуації, коли її визначити треба й раніше — у разі вибуття або дооцінки об’єкта.

Визначити залишкову вартість можна на кінець/початок будь-якого місяця, оскільки за загальними правилами амортизація (знос) у бухобліку нараховується щомісяця й залишкова вартість кожного об’єкта, що амортизується, щомісяця зменшується.

Формула визначення залишкової вартості

Залишкова вартість

=

Первісна (переоцінена) вартість

Накопичений знос (амортизація)

За прямолінійного методу нарахування амортизації може бути використана формула визначення уже нарахованої амортизації:

Накопичений знос (амортизація)

=

Первісна (переоцінена) вартість  – ліквідаційна вартість

×

Кількість місяців, які експлуатувався об’єкт

Строк використання в роках × 12

Залишкова вартість амортизація тісно взаємопов’язані (чим більше нараховано амортизації, тим вона менша), тому пригадаємо правила, як нараховується амортизація основних засобів і нематеріальних активів:

Період, протягом якого нараховується амортизація

Початок

(перший місяць нарахування)

Кінець

(останній місяць нарахування)

Місяць, наступний за місяцем введення об’єкта в експлуатацію

Місяць вибуття об’єкта

Таким чином, якщо розраховується залишкова вартість об’єкта при вибутті, наприклад, 6 березня 2019 року, то необхідно у кількість місяців експлуатації включити й березень, хоча він експлуатувався лише 5 днів березня.

Ліквідаційна вартість у розрахунку може бути нульова, так як її визначення є правом, а не обов’язком установи.

ПРИКЛАД. Залишкова вартість основних засобів

Комп’ютер ввели в експлуатацію 10 квітня 2017 року. Він вибув через передачу іншій установі 12 лютого 2021 року. Основні характеристики комп’ютера:

  • строк корисного використання 5 років;
  • первісна вартість 18 000 грн;
  • ліквідаційна вартість не визначалась.

На об’єкт нараховувалась амортизація:

  • 8 місяців у 2017 році (травень-грудень);
  • по 12 місяців у 2018, 2019, 2020 роках (січень-грудень);
  • 2 місяці у 2021 році (січень-лютий).

Усього: 8 + 12 × 3 + 2 = 46 місяців.

Накопичена амортизація: (18 000 × 46) ÷ (5 × 12) = 13 800 грн

Залишкова вартість = 18 000 – 13 800 = 4200 грн

На що може вплинути залишкова вартість

Залишкова вартість впливає на:

  • загальну суму балансу установи;
  • розрахунок фінансового результату при реалізації (вибутті) основного засобу, нематеріального активу, інших активів, що амортизуються;
  • розрахунок індексу переоцінки основних засобів (= справедлива вартість ÷ залишкова вартість);
  • якщо залишкова вартість дорівнює нулю, то п. 5 розділу ІІІ НПСБОДС 121 «Основні засоби» вимагає обов’язково визначити ліквідаційну вартість об’єкта.

Для повністю амортизованого основного засобу залишкова вартість дорівнює його ліквідаційній вартості.

Залишкова вартість – проводки, що впливають на неї

Наведемо для прикладу проведення для основних засобів, які впливають на залишкову вартість.

Зміст проведення

Д-т

К-т

Залишкова вартість

Нарахування зносу (амортизації) основного засобу

8014

1411

зменшується

Визначення ліквідаційної вартості, коли залишкова дорівнює нулю

1011-1018

5111

збільшується та стає рівною ліквідаційній

Дооцінка основних засобів (можлива тільки за дозволу установи вищого рівня та запрошення сертифікованого оцінювача)

1011-1018

5311

збільшується на суму дооцінки

5311

1411

Збільшення первісної вартості основних засобів на суму витрат з поліпшення, модернізації

1011-1018

1311

збільшується

Вибуття основного засобу. Списання об’єкта в сумі залишкової вартості та сумі зносу

8411

1011-1018

зменшується

1411

1011-1018зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді