Склад комісії зі списання майна в бюджетній установі

Автор
керівник групи експертів з бюджетного обліку
Підкажемо, чи кожен працівник установи може бути членом комісії списання майна бюджетних установ та коли керівник може залишити склад комісії зі списання майна незмінним.

У бюджетних установах періодично виникає необхідність списувати з балансу майно у зв’язку з непридатністю в подальшому його використовувати. Щоб списати таке майно, керівник установи затверджує наказом склад комісії зі списання майна та визначає її обов’язки. Чи можна змінювати склад такої комісії, якщо хтось з її членів не бажає брати участь у роботі комісії, розглянемо далі.

Бухпроведення для HIMARS: як обліковувати озброєння ЗСУ за ленд-лізом

Як формують склад комісії зі списання майна

Нормативні документи визначають порядок, за яким керівник установи має утворити комісію, щоб провести інвентаризацію та списати необоротні активи. Пригадаємо основні правила, за яких формують такі комісії.

Щоб установити факт непридатності майна та оформити документи на його списання, утворюють комісію зі списання майна в бюджетній установі. Голова комісії — заступник керівника установи. До числа її членів належать: головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб установи. Водночас до складу комісії за вимогою суб’єкта управління майном можуть залучатися його представники та інші фахівці. Склад комісії затверджує своїм розпорядчим актом керівник установи. Такі вимоги до формування комісії зі списання майна передбачає пункт 9 Порядку № 1314.

Мало чим відрізняється і порядок, за яким формують інвентаризаційну комісію. Зокрема, щоб провести інвентаризацію, керівник установи своїм розпорядчим документом створює комісію з представників апарату управління, бухгалтерської служби та досвідчених працівників. Очолює інвентаризаційну комісію керівник установи чи його заступник, або керівник структурного підрозділу (п. 1 розд. ІІ Положення № 879).

УВАГА: Головою комісії зі списання майна бюджетних установ призначають заступника керівника установи.

Які функції комісії зі списання майна в бюджетній установі

Щоб списати майно, комісія має провести дії, які передбачає пункт 13 Порядку № 1314, а саме:

  • провести в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, запропонованого до списання, і за її результатами скласти відповідний акт;
  • провести огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поповерхових планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
  • визначати економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна та внести відповідні пропозиції;
  • установити конкретні причини списання майна;
  • визначати можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;
  • контролювати за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, які містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, визначати їхню кількість, вагу та контролювати здавання на склад та оприлюднення на відповідних балансових рахунках;
  • складати відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

З переліку функцій, якими наділена комісія зі списання майна, можна зробити висновок, що не кожен працівник установи може входити до складу комісії. Для участі в її роботі керівник установи залучає досвідчених працівників відповідного профілю, які добре знають об’єкти, що потрібно списати. А таких фахівців небагато в установі.

 

Чи можна відмовитися від участі в роботі комісії зі списання майна

Якщо працівник без поважних причин хоче вийти зі складу комісії зі списання майна, не зайвим буде нагадати йому про необхідність дотримувати трудового законодавства. Працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівника, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір (ст. 139 КЗпП).

УВАГА: Невиконання або неналежне виконання працівником з його вини покладених на нього трудових обов’язків вважають дисциплінарним проступком, за яке керівник може застосувати дисциплінарне стягнення, яке передбачає стаття 147 КЗпП.

Тобто працівники установи, до трудових обов’язків яких згідно з посадовими інструкціями належить участь у роботі комісії зі списання майна, не мають права відмовитися від участі в роботі комісії, принаймні без поважних на це причин.

 

РЕЗЮМУЄМО

Якщо виникає необхідність, особовий склад комісії можна змінити за рішенням керівника установи. Зміни до складу комісії оформити наказом керівника установи. Утім, якщо немає об’єктивних причин, окрім небажання працівника брати участь у роботі комісії, керівник має всі підстави залишити склад комісії незмінним.

 

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді