Інвентаризація заборгованості за виданими кредитами

Автор
Експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування, м. Житомир
Як установі провести інвентаризацію заборгованості за виданими кредитами, до того, як вона складе річну фінзвітність – пояснює експерт.

Ситуація

Управління житлово-комунального господарства виконкому Зразкової міської ради (далі – УЖКГ) у 2023 році було головним розпорядником бюджетних коштів (ГРК) на умовах повернення за двома бюджетними програмами за:

 • КПКВКМБ 1218861 « Надання бюджетних позичок суб’єктам господарювання » (далі – КПКВК 1218861) у сумі 981 300 грн;
 • КПКВКМБ 1216085 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» (далі – КПКВК 1216085) у сумі 1 032 282 грн 62 коп.

У межах бюджетних призначень УЖКГ видало кредит за бюджетною програмою:

 • КПКВК 1218861 короткостроковий Комунальному підприємству «Трамвайно-тролейбусне управління» (далі – КП «ТТУ»). Кошти позики в сумі 981 300 грн УЖКГ 25.09.2023 перерахувало з КККБ 4112 «Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям» (далі – КККБ 4112) безпосередньо на банківський рахунок КП «ТТУ». Оформили кредитування договором про видачу короткострокової позики, укладеним між УЖКГ та КП «ТТУ». Ним установили, що позика є безплатною і КП «ТТУ» повертає суму позики не пізніше 24.09.2024 на рахунок 3143 «Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів» (далі – рахунок 3143), відкритий органом Казначейства для обліку цього виду надходжень міського бюджету;
 • КПКВК 1216085 – довгостроковий молодіжний кредит. За ним УЖКГ відкрило бюджетні асигнування на умовах повернення Регіональному управлінню Держмолодьжитло (далі – РУ Держмолодьжитло) як одержувачу бюджетних коштів (далі – одержувач) за КККБ 4113 «Надання інших внутрішніх кредитів» (далі – КККБ 4113) на суму 1 032 282 грн 62 коп. Тобто УЖКГ надало РУ Держмолодьжитло кредитні ресурси у вигляді бюджетних асигнувань для надання довгострокового молодіжного кредиту позичальнику, якими є кандидат/сім’я. А одержувач, тобто РУ Держмолодьжитло, уклав з позичальником договір про видачу довгострокової позики. Цим Договором сторони встановили, що –

а) суму позики повертає щомісяця рівними платежами до 30.08.2053 на рахунок:

 • РУ Держмолодьжитло – позичальник;
 • 3143 – РУ Держмолодьжитло;

б) позичальник звільняється від сплати відсотків за користування кредитом, позаяк має одну дитину.

У паспортах бюджетних програм УЖКГ як ГРК визначило показники, які наведені в Таблиці.

Показники бюджетних програм, визначені в паспортах

Код бюджетної програми

Мета бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

Напрями використання бюджетних коштів

Відповідальний виконавець

Результативні показники бюджетної програми*

КПКВК 1218861

Надання КП «ТТУ» поворотної фінансової допомоги на безплатній основі у вигляді короткострокової позики на поповнення тролейбусного парку

Самостійне придбання КП «ТТУ» тролейбусів для поповнення тролейбусного парку та повернення позики до кінця бюджетного року в повній сумі

На капітальні вкладення – для придбання п’яти одиниць низькопідлогових троллейбусів МАЗ-203Т-70

УЖКГ

Оновлення тролейбусного парку на 6,25% та повернення позики в повній сумі впродовж 12 місяців від дати перерахування коштів на рахунок КП «ТТУ», тобто до 24.09.2024 включно

КПКВК 1216085

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Придбання доступного житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов та повернення позики в повній сумі впродовж 30 років

Надання державної підтримки громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, на будівництво (придбання) доступного житла на умовах повернення

УЖКГ

Придбання доступного житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов та повернення позики у повній сумі впродовж 30 років

* Результативні показники й інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет та цілей політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує УЖКГ як ГРК.

Як провести інвентаризацію заборгованості за виданими кредитами?

Розв’язання

Інвентаризація наданих УЖКГ кредитів з бюджету – це інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей, яка має певні особливості. Чому – розкажемо далі.

Як інвентаризувати кредити, надані з бюджету

Інвентаризацію розрахунків за кредитами з бюджету щокварталу проводить комісія, призначена розпорядчим документом керівника установи. Проте, її може проводити як окремо створена комісія, так і інвентаризаційна комісія, коли проводить інвентаризацію відповідно до законодавства (абз. 2, 4 п. 4.2 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 02.04.2014 № 372; далі – Порядок № 372).

Тобто в нашій ситуації її проводитиме саме інвентаризаційна комісія, яку створив керівник з представників апарату управління УЖКГ, бухгалтерської служби та досвідчених працівників, які знають об’єкт інвентаризації, ціни і первинний облік – економісти, бухгалтери – згідно з пунктом першим розділу ІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі – Положення про інвентаризацію). Очолює її керівник або його заступник чи керівник структурного підрозділу, уповноважений керівником УЖКГ.

Інвентаризація кредитів з бюджету, як і дебіторської та кредиторської заборгованостей, полягає у звірці документів і записів у реєстрах обліку та перевірці обґрунтованості сум, які відображені на відповідних рахунках, і оформлюється актом інвентаризації (п. 7.1 розд. ІІІ Положення про інвентаризацію).

Однак інвентаризація кредитів з бюджету має свою особливість.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

На що звернути увагу під час інвентаризації кредитів з бюджету

Аналітичний облік заборгованості за кредитами та фінансовою допомогою на поворотній основі, виданими з бюджету, розпорядники ведуть в розрізі бюджетів, кодів бюджетної класифікації й позичальників. Дебетове сальдо за позичальниками або одержувачами вони відображають у складі оборотних активів, а їх кредитове сальдо перед бюджетом – у складі зобов’язань (п. 3.6, 3.7 Порядку № 372).

Тому, щоб підтвердити реальність заборгованості за кредитами, як дебіторської, так і кредиторської, інвентаризаційна комісія має отримати та проаналізувати пред’явлені виписки з аналітичних рахунків, відкритих у нашій ситуації на ім’я:

 • КП «ТТУ» за субрахунком:
  • 2112 «Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів» – на якому розпорядник веде облік короткострокових кредитів за КККБ 4112, які надав позичальникам, та їх погашення за КККБ 4122;
  • 6116 «Короткострокові позики» і КККБ 4112 для видачі та КККБ 4122 – погашення, позаяк розпорядник саме тут веде облік сум короткострокових позик, які були одержані з бюджету, банків чи інших юридичних осіб, у національній та іноземній валютах;
 • РУ Держмолодьжитло за субрахунком:
  • 2012 «Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів» – на якому розпорядник веде облік довгострокових кредитів за КККБ 4113, які надані позичальникам, та їх погашення за КККБ 4123;
  • 6013 «Інші довгострокові позики» і КККБ 4113 та КККБ 4123 – погашення, позаяк розпорядник саме тут веде облік сум інших довгострокових позик, одержаних відповідно до законодавства (Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219, пп. 1.4, пп. 2.2.2 Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333; далі – Інструкція ККБ).

Якщо ці виписки з аналітичних рахунків містять підтверджувальний напис, скріплений підписами керівника та головного бухгалтера й відтиском печатки КП «ТТУ» та РУ Держмолодьжитло, відповідно, вони підтверджують їхню заборгованість за кредитами і перед УЖКГ, і перед бюджетом. Проте ці виписки її не підтверджують, якщо інвентаризаційна комісія отримає їх разом із заявленими боржниками запереченнями (п. 7.2 розд. ІІІ Положення про інвентаризацію).

До того ж, під час звірки документів і записів у реєстрах обліку та перевірки обґрунтованості сум, відображених на відповідних аналітичних рахунках, виписки з рахунку 3143, які УЖКГ отримало від Казначейства, коміся вважає підставою, щоб відобразити в обліку погашення як фінансових вимог УЖКГ до позичальників, якими є КП «ТТУ» та РУ Держмолодьжитло, так і їхніх зобов’язань перед бюджетом.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Потім комісія звіряє дебіторську та кредиторську заборгованості за кредитами з бюджету, відображені у виписках з аналітичних рахунків, з даними Звітів про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1; далі – Звіт ф. № 7д.1, № 7м.1) проміжної звітності за дев’ять місяців 2023 року. Тобто вона співставляє її з показниками, наведеними за:

 • КПКВК 1218861 у рядку 110 граф –
  • 4 «Дебіторська заборгованість на початок звітного року»;
  • 5 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього»;
  • 6 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена»;
  • 7 «Кредиторська заборгованість на початок звітного року»;
  • 8 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього»;
  • 9 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена»;
 • КПКВК 1216085 – у рядку 120 тих самих граф.

Саме ця звірка даних виписок з відповідних аналітичних рахунків з показниками Звіту ф. № 7д.1, № 7м.1 проміжної звітності за дев’ять місяців 2023 року підтвердить, що, наприклад, за КПКВК 1218861 дані обліку і звітності ідентичні, а КП «ТТУ» своєчасно повернуло короткострокову позику.

Далі інвентаризаційна комісія перевірить, чи правильно розпорядник:

 • надав кредити, у нашій ситуації – юридичній та фізичній особі через одержувача;
 • контролює їх повернення та визначені паспортом мету, завдання, напрямки використання коштів і результативні показники й інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення;
 • зберігає пов’язанні з наданням і поверненням кредитів первинні документи тощо.

Як перевірити, чи правильно надані кредити та забезпечений контроль за їх погашенням

Щоб перевірити, чи правильно розпорядник надав кредити з бюджету та забезпечує контроль за їх погашенням, інвентаризаційна комісія переглядає кредитні справи, заведені бухгалтером УЖКГ окремо за кожним з позичальників. Тобто кредитну справу КП «ТТУ» та РУ Держмолодьжитло як отримувача кредитних ресурсів у вигляді бюджетних асигнувань для надання кредиту позичальнику. Зокрема, вона перевіряє, чи всі документи є у справі, чи правильно вони оформлені та підготовлені до зберігання. Позаяк строк зберігання таких документів, зокрема з листування про видачу та повернення позики, не менше п’яти років після того, як позику погасять (ст. 249–259 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5). А саме, доведеться зберігати кредитну справу КП «ТТУ» до 2029року (2024 рік + 5 років), а РУ Держмолодьжитло аж до 2058 року включно (2053 рік + 5 років).

Тож комісія перевіряє, чи відповідають порядку використання кошти кредитів за КПКВК 1218861 і КПКВК 1216085 та чи правильно оформлені і чи вшиті до справ:

 • договір із зобов’язанням позичальника КП «ТТУ» перерахувати на рахунок 3143 кошти, щоб погасити заборгованість за короткостроковою позикою до 24 вересня 2024 року;
 • копія кредитного договору із зобов’язанням перерахувати кошти позичальника на рахунок РУ Держмолодьжитло та РУ Держмолодьжитло – на рахунок 3143, щоб погасити отриману позику до 30 серпня 2053 року та РУ Держмолодьжитло перерахувати їх на рахунок 3143.

До того ж комісія:

 • порівнює відомості про асигнування для відкриття кредитів з відомостями про використання кредитів і залишками дебіторської та кредиторської заборгованостей за ними;
 • переглядає листування між УЖКГ, КП «ТТУ» та РУ Держмолодьжитло про видачу та повернення позики тощо;
 • перевіряє, як забезпечений контроль УЖКГ за погашенням виданих кредитів як органу, що контролює справляння цього виду надходжень до міського бюджету, зокрема, чи є у:
  • договорах, укладених між УЖКГ та КП «ТТУ», позичальником та РУ Держмолодьжитло пункт, який зобов’язує їх надавати УЖКГ платіжні доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування коштів на рахунок 3143, щоб підтвердити погашення заборгованості за позиками;

  • кредитних справах копії листів УЖКГ до органу Казначейства про отримання виписок з рахунку 3143, щоб підтвердити зарахування коштів для погашення заборгованості за позиками (абз. 2 п. 3.14 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938).

Також комісія оцінює, чи ефективно використовувалися бюджетні кошти за КПКВК 1218861 і КПКВК 1216085, чи досягнуто визначені паспортом мета, завдання, напрямки і результативні показники бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення.

Різновиди кредитів

ГРК бюджетних програм кредитування державного й місцевих бюджетів на умовах повернення, платності та строковості надають кредити —

а) органам управління інших рівнів, державним підприємствам та фінансовим установам за кодом 4100, який має дві окремі групи кодів:

 • 4110 «Надання внутрішніх кредитів»;
 • 4120 «Повернення внутрішніх кредитів» (пп. 2.1, 2.2 Інструкції ККБ);

б) іноземним державам, міжнародним організаціям, підприємствам, фізичним особам та іншим суб’єктам за кодом 4200, який має дві окремі групи кодів:

 • 4210 «Надання зовнішніх кредитів»;
 • 4220 «Повернення зовнішніх кредитів» (пп. 3.1, 3.2 Інструкції ККБ).

Роблять ГРК це за паспортами бюджетних програм та відповідно до розроблених ними порядків використання коштів на виконання розпису бюджету. Адже саме розпис бюджету є документом, в якому Мінфін і місцеві фінансові органи встановлюють, зокрема, розподіл повернення кредитів до бюджету та бюджетних асигнувань ГРК за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації кредитування (п. 46 ч. 1 ст. 2 БК). А паспорти бюджетних програм є документами, що визначають:

 • мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів та відповідальних виконавців;
 • результативні показники й інші характеристики бюджетної програми відповідно до:
  • бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України/рішенням про місцевий бюджет;
  • цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує ГРК (п. 40 ч. 1 ст. 2 БК).

Надання коштів з бюджету на умовах платності означає, що позичальник упродовж усього строку сплачує до бюджету відсотки за те що, він ними користується; строковості – що кредит може бути короткостроковим або довгостроковим.

Короткостроковим вважають кредит, якщо термін, протягом якого його погашають, не перевищує дванадцяти місяців після дати балансу.

Довгостроковим вважають кредит, якщо термін протягом якого його погашають, після дати балансу більше дванадцяти місяців.

Кредитування бюджету та повернення кредитів до бюджету без визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету, є складовою частиною загального фонду бюджету (п. 3 ч. 2 ст. 13 БК).

І лише після цього інвентаризацію кредитів з бюджету комісія оформлює актом інвентаризації.

Як скласти акт інвентаризації

Акти інвентаризації комісія заповнює у двох примірниках з урахуванням об’єктів інвентаризації. У такому разі необхідно забезпечити їх ідентифікацію та співставлення з даними бухгалтерського обліку. Підписують їх усі члени інвентаризаційної комісії та відповідальні за ведення обліку кредитів особи. Ці особи дають розписку, в якій підтверджують, що перевірка кредитів відбулася в їх присутності, у зв’язку з чим претензій до членів комісії вони не мають. Записи в актах інвентаризації комісія робить послідовно в кожному рядку, тобто так, щоб на окремому аркуші (крім останнього), були заповнені всі рядки. На останніх аркушах акта інвентаризації незаповнені рядки комісія прокреслює.

Помарки і підчистки в актах інвентаризації комісія допускати не може. Якщо потрібно виправити помилку, в усіх примірниках потрібно закреслити неправильні записи і написати над ними правильні. Такі виправлення підписують усі члени інвентаризаційної комісії та відповідальні за ведення обліку кредитів особи (п. 16–18, 21 розд. ІІ Положення про інвентаризацію).

Так, в акті інвентаризації комісія вказує найменування проінвентаризованих субрахунків і суми виявленої неузгодженої дебіторської і кредиторської заборгованостей, безнадійних боргів та кредиторської і дебіторської заборгованостей, щодо яких строк позовної давності минув. І якщо комісія виявить суми кредиторської і дебіторської заборгованостей, щодо яких строк позовної давності минув, то, щоб її списати, вона оформляє окремий акт інвентаризації. А до цього акта інвентаризації розрахунків вона додає довідку про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув. У цій довідці вона зазначає найменування і місцезнаходження таких дебіторів, суми, причини, дати і підстави, за яких виникла заборгованість (п. 7.5 розд. ІІІ Положення про інвентаризацію).

Однак заборгованість перед бюджетом строку позовної давності не має. Тому, коли комісія виявить прострочену заборгованість за кредитами з бюджету, вона зазначає найменування і місцезнаходження таких дебіторів, суми, причини, дати і підстави, коли вона утворилася в акті інвентаризації. А за молодіжними кредитами, які видавали за КПКВК 1216085, вона наводить ще й листи УЖКГ до місцевого фінансового органу стосовно виділення коштів з бюджету за КПКВК 1216085, щоб покрити витрати за пільгами позичальників у розмірі 25% або 50% суми зобов’язань за кредитом при народженні в них другої та більше дітей, щоб погасити таку заборгованість.

Як має діяти бухгалтерська служба УЖКГ

Коли закінчиться інвентаризація, оформлені акти інвентаризації комісія здає до бухгалтерської служби УЖКГ для перевірки, виявлення і відображення в обліку результатів інвентаризації. Кількісні та цінові показники за даними бухгалтерського обліку бухслужба проставляє проти відповідних даних акту. І за допомогою співставлення виявляє розходження між даними інвентаризації і даними обліку. Також бухгалтерська служба УЖКГ проводить перевірку всіх підрахунків в актах інвентаризації. Виявлені помилки в підрахунках виправляє. Ці виправлення завіряють підписами всі члени інвентаризаційної комісії та відповідальні за ведення обліку кредитів особи. На останній сторінці актів інвентаризації бухгалтерська служба УЖКГ робить відмітку про перевірку підрахунків результату за підписами осіб, які проводили цю перевірку (п. 19 розд. ІІ Положення про інвентаризацію).

Бухгалтерська служба складає звіряльні відомості активів і зобов’язань, у яких відображає розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними актів інвентаризації (абз. 1 п. 20 розд. ІІ Положення про інвентаризацію).

Далі результати інвентаризації активів і зобов’язань аналізують щодо їх відповідності критеріям визнання і оцінки, вимогам Стандартів* та інших актів законодавства. З цією метою керівник УЖКГ утворює уповноважену комісію або призначає відповідальних осіб (абз. 4 п. 20 розд. ІІ Положення про інвентаризацію).зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді