Складаємо Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Конкретизуємо всі показники, які має заповнити головний розпорядник коштів місцевого бюджету в оновленому Звіті про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік. Також покажемо зразок заповнення Звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 2023 за існуючою формою.

Форма звіту про виконання паспорта бюджетної програми

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (МБ) головні розпорядники коштів місцевого бюджету, які використовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі (далі головні розпорядники) складають щороку.

Форму звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету розміщено у Правилах складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їхнє виконання, наказ Мінфіну від 26.08.2014 р. № 836 (далі – Правила № 836). Наразі діє форма Звіту, яка була впроваджена з 01 січня 2023 року наказом Мінфіну від 01.11.2022 р. № 359 (далі – Наказ № 359).

Які зміни у формі звіту про виконання паспорта бюджетної програми?

Зміни, які були внесені Наказом № 359 значними не назвеш:

 • були деталізовані таблиці у пунктах 7 і 9 звіту. Деталізовано – це інформацію з колишньої єдиної таблиці в цих пунктах розбили на кілька таблиць та окремі інформативні поля. Тобто наповнення звіту, по-суті, не змінилося, але структура подачі інформації стала дещо іншою, менш громіздкою;
 • змінили стиль розшифровок до підписів у кінці звіту на сучасний – власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ.

Всі ці зміни виділено жовтим у бланку звіту про виконання паспорта бюджетної програми, який наводиться нижче.

Бланк звіту про виконання паспорта бюджетної програми

звіт про виконання паспорта бюджетної програми бланк

СКАЧАТИ БЛАНК

Термін подання Звіту про виконання паспорта бюджетної програми

Головні розпорядники коштів місцевого бюджету Звіт:

 • подають до місцевого фінансового органу. Термін подачі – такий же, які і для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності. За п. 6 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого наказом Мінфіну від 28.02.2000 р. № 419, річна фінансова звітність розпорядниками бюджетних коштів подається не пізніше 22 січня за встановленим Казначейством графіком;
 • оприлюднюють на своєму офіційному сайті. І не треба відкладати оприлюднення, адже для нього з моменту подання звіту до місцевого фіноргану є лише 3 дні.

Розглянемо, як правильно заповнити всі пункти цього документа, яких нині десять.

Як скласти Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за своєю суттю – це аналіз відхилень у виконанні бюджетної програми. Вимоги до заповнення проілюструємо за кожним пунктом.

Пункти 1-3. Вступна частина, коди класифікації

При заповненні пунктів 1-3 користуємося паспортом бюджетної програми МБ, там мають бути потрібні коди.

У пункті 1 Звіту зазначаємо:

У пункті 2 Звіту вказуємо:

 • код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ для відповідального виконавця;
 • власне найменування відповідального виконавця;
 • код ЄДРПОУ відповідального виконавця. Часто відповідальний виконавець та головний розпорядник співпадають – тоді власне ім’я та код ЄДРПОУ такі ж, як і в пункті 1.

У пункті 3 Звіту зазначаємо:

 • код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ для самої бюджетної програми;
 • код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;
 • код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;
 • найменування бюджетної програми;
 • код бюджету.

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

2700000
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Управлiння економiчного розвитку мiста Зразкової місцевої ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

12345678
(код за ЄДРПОУ)

2.

2710000
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Управлiння економiчного розвитку мiста Зразкової місцевої ради
(найменування відповідального виконавця)


12345678
(код за ЄДРПОУ)

3.

2710160
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0160
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0111
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

07559000000
(код бюджету)

Пункти 4-6. Цілі, мета та завдання бюджетної програми

У пункті 4 Звіту зазначаємо цілі державної політики у відповідної сфери діяльності, реалізацію якої виконує головний розпорядник.

У пункті 5 Звіту вказуємо мету бюджетної програми з паспорта програми МБ. Приклади таких формулювань:

 • надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їхнього віку та місця проживання (див. приклад Звіту);
 • сприяння розвитку малого і середнього підприємництва.

У пункті 6 Звіту перераховуємо поставлені завдання бюджетної програми за паспортом. По-суті, це та ж мета, але більш деталізована. Таких завдань, як правило, декілька пунктів (див. приклад Звіту), але може бути й один. Наприклад, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інформаційного клімату для малого та середнього підприємництва.

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програмиу

з/п

Ціль державної політики

1

Керівництво та управління у відповідній сфері органів виконавчої влади міста місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері економіки та розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Пункт 7. Відомості про видатки, надання кредитів та напрями використання коштів за бюджетною програмою

У пункті 7.1 Звіту інформацію заносимо у формі таблиць. Напрями використання для гр. 2 беремо з паспорту бюджетної програми (усі, які є). У ній окремими графами відображаємо суми:

 • обсяги бюджетних асигнувань, затверджені паспортом бюджетної програми на звітний бюджетний період, з урахуванням змін (гр. 3-5);
 • обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за звітний період (гр. 6-8);
 • відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період (гр. 9-11).

Усі показники у даній таблиці мають бути сумарно та у розрізі загального і спеціального фондів місцевого бюджету (див. приклад далі).

Також у п. 7.2 наводимо окремо пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладів позашкільної освіти

805000,00

0,00

805000,00

802000,00

0,00

802000,00

-3000,000

0,00

-3000,00

Причина відхилення: зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у сумі 2500 грн з проплати за канцтовари та по КЕКВ 2240 – 500 грн за надані послуги по забезпеченню телефонним зв’язком.

2

Зміцнення матеріально-технічної бази

75000,00

75000,00

75000,00

75000,00

0,00

0,00

0,00

Усього

880000,00

880000,00

877000,00

877000,00

-3000,000

0,00

-3000,00

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7396230,00

0,00

7396230,00

7297 224,49

0,00

7297224,49

-99005,51

0,00

-99005,51

УСЬОГО

7396230,00

0,00

7396230,00

7297 224,49

0,00

7297224,49

-99005,51

0,00

-99005,51

Пункт 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

У пункті 8 Звіту наводяться відомості у формі таблиці про реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах цієї бюджетної програми. Однак такі регіональні програми можуть бути й відсутні і тоді цей пункт залишається порожнім. У разі ж їхньої наявності у розрізі кожної такої регіональної програми і підпрограми зазначаємо суми:

 • бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, які затверджені паспортом (з урахуванням усіх змін до нього);
 • касових видатків або наданих кредитів;
 • відхилень між цими двома показниками.

Внизу під таблицею, як і за минулим пунктом 7, треба навести пояснення щодо причин відхилення.

Пункт 9. Відомості про результативні показники бюджетної програми та аналіз їхньої виконання

У таблиці пункту 9.1 Звіту відображаємо у розрізі завдань бюджетної програми, підпрограм і завдань підпрограми відомості про кожен показник:

 • затрат;
 • продукту;
 • ефективності;
 • якості.

Кожен показник характеризується обсягом затверджених бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, які затверджені паспортом, фактичних касових видатків або наданих кредитів, відхиленнями між цими двома показниками.

Вписуємо також у пункті 9.2 пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками та аналіз стану їхньої виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

продукту

1

Кількість прийнятих рішень, розпоряджень

од.

електронний документообіг

250,00

0,00

250,00

248,00

0,00

248,00

-2,00

0,00

-2,00

2

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

електронний документообіг

520,00

0,00

520,00

515,00

0,00

515,00

-5,00

0,00

-5,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

0

0

продукту

1

Кількість прийнятих рішень, розпоряджень

од.

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України № 64 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану» було призупинено прийняття двох рішень.

2

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг зменшилась на 5 одиниць, у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України № 64 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану»

0

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В управлінні економічного розвитку міста чисельність працівників становить 19 одиниць. Кошторисні призначення на 2023 р. становили 7 396 230,00. За звітний період поступило коштів у сумі 7 297 224,49 грн. Касові видатки склали 7 297 224,49 грн.
У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України № 64 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», а також відповідно до постанови КМУ від 09 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» по управлінню відбулась значна економія бюджетних коштів.
Всього економія бюджетних коштів становить 99 005,51 грн

Повний приклад заповнення Звіту про виконання паспорту бюджетної програми МБ за 2023 рік можна скачати у файлі, який розміщений нижче.

Приклад заповнення Звіту про виконання паспорта бюджетної програми

звіт про виконання паспорта бюджетної програми приклад

СКАЧАТИ ПРИКЛАДзміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді