Звіт з праці 1-ПВ: нові бланки та інструкція

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Звіт з праці (форма 1-ПВ) : ➤ хто подає ➤ строки подання звіту ➤ звіт за місяць ➤ звіт за квартал ➤ як заповнити звіт ➤ скачати бланк

Хто подає звіт з праці

Держстат запровадив сервіс отримання за кодом ЄДРПОУ переліку форм статзвітності, за якими звітуємо місцевим органам статистики.

Щоб з’ясувати, який звіт з праці – квартальний чи місячний має подати ваша установа:

 1. Перейдіть на офіційний сайт Держстату,
 2. Оберіть рубрику «Для респондентів»,
 3. Перейдіть за посиланням «Сервіс "пошук за кодом ЄДРПОУ"»,
 4. Виконайте вхід за допомогою особистого ключа, токену чи хмарного ключа;
 5. У відповідному полі введіть код ЄДРПОУ установи і натисніть кнопку, щоб активізувати пошук.

На екрані висвітиться перелік усіх форм статзвітності, які установа має подати протягом року місцевому органу статистики.

* Інформацію про перелік форм державних статистичних спостережень, які має подавати установа упродовж поточного року до органів державної статистики, можна отримати, ввівши код ЄДРПОУ на вебсторінці Держстату за посиланням або за допомогою чат-бота «Пошук за ЄДРПОУ» (@derzhstat_bot), який працює в безкоштовному месенджері «Telegram» (наразі в стані технічного обслуговування).

Як подавати звіт

Починаючи з 01.01.2023 усі статистичні звіти слід подавати у електронному вигляді. Це можна зробити безкоштовно через сервіс Держстату «Кабінет респондента» або за плату, використовуючи стороннє програмне забезпечення.

Строки подання Звіту з праці (форма 1-ПВ)

Для вчасного подання статистичної звітності Держстат щороку затверджує календар для кожної форми звіту. Наведемо строки для подання звітів у таблиці.

Термін подання статистичної звітності за 2024 рік

Період, за який подаємо звіт

Кінцева дата, до якої слід подати звіт

форма 1-ПВ місячна

форма 1-ПВ квартальна

Січень 2023

8

8

Лютий 2023

7

Березень 2023

7

Квітень 2023

8

8

Травень 2023

7

Червень 2023

7

Липень 2023

8

8

Серпень 2023

7

Вересень 2023

9

Жовтень 2023

7

7

Листопад 2023

7

Грудень 2023

9

Слід зауважити, що в ці строки Держстат має отримати електронний звіт з використанням електронного підпису.

Нові бланки звіту з праці для 2024 року

Звіт зі статистики оплати праці має кілька форм:

1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» (затверджена наказом Держстату від 30.03.2023 № 128).

звіт з праці 1-ПВ форма місячна

СКАЧАТИ БЛАНК

1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (затверджена наказом Держстату від 30.03.2023 № 128).

звіт з праці 1-ПВ форма квартальна

СКАЧАТИ БЛАНК

1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» (затверджена наказом Держстату від 30.03.2023 № 127).

звіт 1-ПВ умови праці

СКАЧАТИ БЛАНК

3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці» (затверджена наказом Держстату від 23.06.2022 № 195, зі змінами, внесеними наказом Держстату від 02.11.2023 № 306).

звіт 3 борг

СКАЧАТИ БЛАНК

У 2024 році не складають і не подають форму 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили».

Інструкція заповнення звіту з праці

Форма 1-ПВ, як місячна, так і квартальна, мають однакову вступну частини. Основна частина звітів різниться. Кінцева — теж однакова. Розглянемо, як заповнити кожну із частин звіту, окремо.

Вступна частина

Спочатку зазначаємо звітний період та наводимо відомості про установу:

 • її найменування;
 • юридична і фактична адреси (із зазначенням назви територіальної громади).

У вступній частині реквізит «Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за адресою здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності» буде сформовано у «Кабінеті респондента» автоматично.Також вступна частина містить відомості про структурний підрозділ установи:

 • номер підрозділу;
 • його найменування;
 • вид економічної діяльності;
 • код виду економічної діяльності за КВЕД структурного підрозділу.

Основна частина – місячний звіт з праці

Основна частина сформована з двох табличних блоків (розділів). У першому у рядках 1020-1070 вказується:

У рядки 1020 і 1070 не враховуються:

Під час обчислення середньооблікової кількості штатних працівників, не враховуємо осіб, які:

 • у декретній відпустці або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • мобілізовані (призвані на військову службу на особливий період);
 • відносно яких призупинено дію трудового договору;
 • які евакуювались в іншу місцевість або місцезнаходження яких тимчасово невідомо;
 • які протягом періоду дії воєнного стану перебувають у відпустках без збереження зарплати без обмеження строку цієї відпустки.

При їх обчисленні слід керуватись Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держстату від 28.09.2005 № 286, та Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держстату від 13.01.2004 № 5.

Другим табличним блоком є Пояснення до розділу І. Спершу порівнюємо показники першого табличного блоку звіту за поточний і попередній місяць. Якщо середньооблікова кількість штатних працівників (рядок 1040) на 25% чи більше зменшилась або збільшилась порівняно з попереднім місяцем, обов’язково зазначаємо основну причину цього відхилення.

Наступним кроком потрібно порівняти середню заробітну плату штатного працівника за поточний і попередній місяці. Окремого такого показника звіт не містить, тож його обчислюємо самостійно: ряд. 1070 ÷ ряд. 1040 × 1000. Якщо середня заробітна плата штатного працівника на 10% чи більше зменшилась або збільшилась порівняно з попереднім місяцем, обов’язково зазначаємо основну причину цього відхилення.

Заповнюючи основну частину звіту за місяці 2024 року слід звернути увагу на Розʼяснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці», затвердженим головою Держстату від 27.04.2023.

Калькулятор середньооблікової чисельності штатних працівників

Основна частина – звіт з праці квартальний

Основна частина оновленого квартального звіту сформована із п’яти табличних блоків. У цих блоках наводимо відомості про:

 • кількість штатних працівників;
 • втрати робочого часу по ним;
 • складові фонду їх оплати праці;
 • окремі категорії працівників, їх фонд оплати праці;
 • укладені колективні договори.

Заповнюючи основну частину звіту за квартали 2024 року слід звернути увагу на Розʼяснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затвердженим головою Держстату від 11.10.2023.

Перший табличний блок

Квартальна форма 1-ПВ у першому табличному блоці має містити відомості про кількість штатних працівників, яких у звітному кварталі:

 • прийнято;
 • звільнено, у т. ч. у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та за інших підстав.

У цьому табличному блоці зазначаємо відомості про облікову кількість штатних працівників на кінець звітного періоду.

Подаючи звіт з праці за останній квартал, додатково зазначаємо відомості у трьох рядках про облікову кількість штатних працівників:

 • прийнятих на неповний робочий день чи тиждень;
 • яким надана декретна відпустка (відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами);
 • яким надана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку.

Рядки 3080, 3090, 3100 заповнюємо лише у звіті 1-ПВ за IV квартал.

Другий табличний блок

У другому табличному блоці потрібно відобразити кількість невідпрацьованого робочого часу у зв’язку з:

 • наданням за ініціативою власника відпустки без збереження зарплати;
 • переведення працівників на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин;
 • масовими невиходами на роботу (страйками).

Ці показники вносимо у розрізі люд.-год. та власне кількості осіб, за якими ці показники обчислюємо. Якщо в одній графі є значення, то в іншій воно теж має бути. Неприпустимим є заповнення лише однієї з граф.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Третій табличний блок

У третьому табличному блоці розписуємо витрати на оплату праці штатних працівників за її складовими. У квартальну форму 1-ПВ записуємо суму усього фонду оплати праці штатних працівників і окремо суми:

 • фонду основної зарплати;
 • фонду додаткової зарплати;
 • заохочувальних й компенсаційних виплат.

Під час обчислення цих показників користуємося інструкцією зі статистики зарплати. Із фонду додаткової зарплати виокремлюємо окремі показники. Це нараховані:

 • надбавки і доплати;
 • щомісячні, щоквартальні премії і винагороди;
 • індексація зарплати;
 • компенсація втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Теж саме проводимо із заохочувальними й компенсаційними виплатами. Тобто виокремлюємо суми:

 • матеріальної допомоги;
 • соціальних індивідуальних пільг;
 • оплати за невідпрацьований час.

Четвертий табличний блок

У четвертому табличному блоці, що містить звіт з праці квартальний, зазначаємо інформацію про середньооблікову кількість працівників, їх фонд оплати праці, відпрацьований час для таких категорій працівників:

 • жіночої статі (з числа штатних працівників);
 • зовнішніх сумісників;
 • осіб, які виконують роботу (надають послуги), як обумовлює цивільно-правовий договір.

П’ятий табличний блок

Коли складаємо звіт за І-ІІІ квартали, п’ятий табличний блок звіту не заповнюємо. Відомості у рядках цього блоку відображаємо у звіті з праці за IV квартал, станом на 31 грудня. У рядках 8010-8040 вказуємо:

 • кількість укладених й зареєстрованих колективних договорів;
 • кількість основних працівників (штатних), які захищені дією колективного договору;
 • розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), що визначає колективний договір;
 • розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), що визначає галузева угода.

Якщо у першому рядку 8010 п’ятого табличного блоку наявне значення, в інших рядках 8020 і 8030 воно теж повинне бути. Інакше звіт буде складений з помилкою.

Кінцева частина звіту з праці

Кінцева частина місячного й квартального звітів однакова. Вона містить відомості про керівника чи відповідальну особу за складання звіту, її підпис, власне ім’я та прізвище.

Відповідальною особою, як правило, є представник кадрової або бухгалтерської служби установи чи інший працівник, визначений наказом.

Після підписів звіт з праці має містити контактні дані відповідальної особи (телефон, e-mail).зміст

меми про бухгалтерів

Працюйте, відпочивайте й не забувайте, що поки ціни у відпустці – працюють знижки на передплату е-журналів «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата».

Поспішайте – даруємо 2000 грн на передплату.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді