Відпустка для догляду за дитиною до 3 та 6 років – експертні зразки документів

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Відпустка для догляду за дитиною: ➤ зразок заяви на відпустку ➤ зразок наказу на відпустку ➤ коли надається ➤ як оплачується ➤ як оформити

Розглянемо, коли роботодавець надає відпустку для догляду за дитиною, які є види цих відпусток, який працівник матиме право на неї, що потрібно для її оформлення.

Працівники, які мають право на відпустку для догляду за дитиною

Відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною надають відповідно до статтей 18, 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі – Закон про відпустки). Право на ці відпустки мають працівники, які є:

 • матір’ю, батьком дитини, дитини з інвалідністю, повнолітньої особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, у т. ч. усиновленої, взятої під опіку;
 • бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною;
 • особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину;
 • піклувальником;
 • прийомними матір’ю, батьком;
 • матір’ю, батьком – вихователями.

Слід зауважити, що відпустку надають лише одному члену родини.

Коли надавати відпустку для догляду за дитиною

Відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надають за наказом роботодавця після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням та заявою особи, яка звертається до роботодавця. Наказ може бути виданий і під час відпустки, але початок її має бути днем наступним за останнім днем відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тобто мають бути дотримані такі умови:

 • завершилась відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (відпустки не накладаються одна на одну, не мають спільних днів);
 • дитині не виповнилось три роки;
 • заява працівниці/працівника;
 • довідка з роботи іншого члена родини, що йому не надавали відпустку для догляду за тією ж дитиною.

Тривалість цієї відпустки визначають з дати початку, зазначеній у заяві та наказі, до третього дня народження дитини. Третій день народження дитини, є останнім днем цієї відпустки.

Відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною, що потребує домашнього догляду, надають за наказом роботодавця після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:

 • на підставі заяви працівниці/працівника без медичного висновку та за згодою роботодавця (ч. 5 ст. 179 КЗпП, ч. 2 ст. 18 Закону про відпустки);
 • на підставі заяви працівниці/працівника та медичного висновку, який підтверджує потребу дитини у домашньому догляді, при цьому згода роботодавця не потрібна (п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).

Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджено постановою КМУ від 27.12.2018 № 1162.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Максимальну тривалість відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною визначають з дати її надання, зазначеній у заяві та наказі, до дати:

 • досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку – якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;
 • до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку – якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;
 • вказаній у медичному висновку але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку – для інших дітей, що не увійшли до зазначених вище категорій.

Для надання відпустки без збереження зарплати за пунктом 3 частини 1 статті 25 Закону про відпустки мають бути дотримані такі умови:

 • завершилась відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (відпустки не накладаються одна на одну, не мають спільних днів);
 • вік дитини в межах від трьох до шести років, відноситься до означених категорій, що потребують домашнього догляду, та це підтверджується медичним висновком чи іншим документом;
 • заява працівниці/працівника;
 • медичний висновок (копія/витяг);
 • довідка з роботи іншогоий члена родини, що йому не надавали відпустку для догляду за тією ж дитиною.

Відпустка для догляду за дитиною в умовах воєнного стану

У період дії воєнного стану є окремі особливості у наданні відпусток для догляду за дитиною лише для працівників, залучених до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. Роботодавець такому працівнику:

Інші роботодавці в обов’язковому порядку надають відпустки для догляду за дитиною, якщо дотримано умови для їх надання.

Оформляйте відпустку на підставі підтвердних документів

Десятиріччями мати дитини мала пріоритетне право оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років. Право батька на відпустку було похідним від права матері. Тепер батько і мати мають рівні права.

Заява – наказ. Як і раніше, оформляйте відпустку наказом за заявою працівника (ч. 3 ст. 20 Закону про відпустки).

Початок відпустки – не раніше ніж наступного дня від дати закінчення:

 • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами – для відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – для відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною.

Тривалість відпустки працівник зазначає у заяві – на певний період, до певної дати чи до дати, коли дитині виповниться 3, 6, 16, 18 років (залежно від підстави надання відпустки), до дати, зазначеній у медичному висновку.

Накази оформлюйте у відповідності з вимогами пунктів 96–101 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від 17.01.2018 № 55, та Класифікатора управлінської документації НК 010:2021.

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Підтвердні документи

До заяви в першу чергу вимагайте у працівника свідоцтво про народження дитини, зробіть та засвідчте копію (якщо цього не було зроблено раніше і воно відсутнє в особовій справі).

Медичний висновок, який підтверджує необхідність догляду за дитиною старше трьох років, необхідний для надання відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду.

Окрім цих документів запропонуйте надати довідку з місця роботи батька/матері дитини про те, що він/вона не перебуває у відпустці для догляду за тією ж дитиною.

З 09.05.2021 Закон про відпустки не вимагає, щоб батько/мати дитини надавав/надавала довідку з місця роботи другого з батьків про те, що той не перебуває у відпустці для догляду.

Довідку з місця роботи, навчання чи служби одного з батьків дитини про те, що він/вона вийшов/вийшла на роботу до закінчення цієї відпустки, має надати баба, дід чи інший родич, що фактично доглядає за дитиною і хоче оформити відпустку до трьох років (ч. 4 ст. 20 Закону про відпустки).

Однак частина перша статті 18 Закону про відпустки і частина третя статті 179 КЗпП надають право на відпустку до трьох років одному з батьків дитини – матері або батькові.

Щоб дотримати норми, запропонуйте працівнику/працівниці подати разом із заявою про відпустку і свідоцтвом про народження дитини довідку, що другий із батьків не перебуває у відпустці до трьох років. Якщо дітей двійко, підстави для надання відпусток мають бути різними (у одного роботодавця – на першу дитину, у іншого – на другу дитину).

Якщо відпустку для догляду хоче оформити баба чи дід дитини, крім заяви, свідоцтва про народження дитини і документів, що підтверджують родинний зв’язок, логічно вимагати дві довідки – від кожного з батьків, що вони не перебувають у відпустці для догляду (а не від одного, як передбачає Закон про відпустки).

У законі некоректно прописані нові норми про надання відпустки батьку. Є ризик, що працівник, якому роботодавець відмовив у відпустці через відсутність довідки з місця роботи матері дитини, оскаржить такі дії роботодавця через суд. Якщо суд зобов’яже надати відпустку, доведеться оформити її без жодних довідок.

Водночас про факт, що інший член родини не скористався правом на відпустку, матір/батько може зазначити у заяві на відпустку. У такому разі працівниця/працівник бере на себе відповідальність за достовірність цього факту.

Зразки заяви матері, довідки, наказу – наприкінці статті. У зразках ми відобразили ситуацію, коли жінка просить відпустку до дати, коли дитині виповниться три роки.

Зразки заяви батька дитини, довідки, наказу – у Додатках 1–3. У цих зразках унаочнили ситуацію, коли працівник просить про відпустку до певної дати у межах максимального періоду відпустки.

Додаток 1. Заява батька про відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

заява на відпустку для догляду за дитиною

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Додаток 2. Довідка з місця роботи матері, що вона не перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років

довідка з місця роботи матері

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Додаток 3. Наказ про відпустку батькові для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

наказ про надання відпустки для догляду за дитиною

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Припиняйте відпустку наказом

Особа, яка хоче достроково припинити відпустку для догляду за дитиною, тепер має подати заяву про це не пізніше ніж за 10 к. дн. до дня дострокового виходу на роботу (ч. 10 ст. 179 КЗпП). У заяві вона має зазначити дату, з якої стане до роботи (Додаток 4).

Роботодавець у наказі має прописати «припинити відпустку...», адже у статті 179 КЗпП наразі йдеться про припинення відпустки.

Додаток 4. Заява про дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною до трьох років

дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Додаток 5. Наказ про дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною до трьох років

наказ про дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

На підставі заяви видайте наказ про припинення відпустки (Додаток 5). Матимете достатньо часу, щоб звільнити строковика. Дата звільнення – день напередодні виходу декретниці на роботу.

Відпустку можна надавати повністю або частково у межах установленого періоду (ч. 1 ст. 181 КЗпП). Особа має право неодноразово припиняти та оформляти таку відпустку знову, допоки дитині не виповниться три роки.

Відпустку надавайте до дати, коли дитині виповниться три роки. Упродовж цього періоду мати, батько дитини або інший родич мають право припинити відпустку, а потім знову оформити. Це може повторюватися неодноразово, за потреби.

Чи має право роботодавець відмовити у проханні припинити відпустку до трьох років?

Ні, не має. Особа мусить повідомити про вихід на роботу не пізніше ніж за 10 к. дн. до дня дострокового припинення відпустки (ч. 9 ст. 179 КЗпП). Якщо вона зробить це менше ніж за 10 к. дн., роботодавець маєте право відмовити, але не взагалі припинити відпустку, а саме з дати, яку особа зазначила у заяві.

Поширені питання про відпустки для догляду за дитиною

Нижче відповімо на типові питання щодо 3(6)-річних відпусток по догляду.

Запитання

Відповідь

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років і страховий стаж

Страховий стаж за відпустки для догляду за дитиною враховується повністю. Рахується страховий стаж для оплати лікарняних, загальний стаж роботи й безперервний стаж роботи, стаж роботи за фахом

Нова довідка про страховий стаж

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років в додатку 4ДФ Податкового розрахунку

У графі «Працювало за трудовими договорами (контрактами) (ознака «101»)» додатка 4ДФ Податкового розрахунку не враховують кількість працівників, які перебувають у відпустках для догляду за дітьми.

У додатку 4ДФ таких працівниць не вказують, якщо вони не отримували ніяких доходів

Об'єднаний звіт ЄСВ та ПДФО – БЛАНК

Відпустка для догляду за дитиною у Податковому розрахунку

Щоб вказати у Податковому розрахунку відпустку для догляду за дитиною до 3 років, у:

 • у таблиці Додатка Д5 Податкового розрахунку вкажіть код «6», у місяці виходу у відпустку в графі 10 проставте дату початку; у місяці повернення – дату кінця відпустки;
 • у таблиці Додатка Д1, якщо працівниця не отримує від установи ніяких виплат, не ставте нічого;

Відпустка для догляду за дитиною до 6 років у Податковому розрахунку відображається так само, але в таблиці Додатка Д5 використовуйте код «4».

У графі 10 основної частини Податкового розрахунку працівниця враховується у показнику «Облікова кількість штатних працівників» (104). Однак, такі працівниці не враховується в показнику «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб» (101). Це правило визначене Інструкцією зі статистики кількості працівників, наказ Держстату від 28.09.2005 № 286.

Додаток 4ДФ та Додаток Д1 у Податковому розрахунку сум доходу

Щорічна відпустка після відпустки для догляду за дитиною

Відпустка для догляду за дитиною не зараховується в стаж для надання щорічної відпустки (п. 3, п. 4 ст. 9 Закону про відпустки). На щорічну відпустку впливає тільки період, коли працівник фактично працював. Врахуйте це під час розрахунку відпускних після відпустки для догляду за дитиною – період відпустки для догляду не враховується.

Розрахунок відпускних на прикладах

Лікарняний після відпустки для догляду за дитиною

Лікарняний після виходу з відпустки для догляду за дитиною можна отримати на загальних підставах, водночас розмір допомоги буде залежати від наявного страхового стажу.

Розрахунок лікарняних

Лікарняний під час відпустки для догляду за дитиною

Під час відпустки для догляду за дитиною листок непрацездатності не видається, тому й немає права на лікарняний та його оплату (лист Мінсоцполітики від 23.10.2014 № 1601/5/75-14).зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді