4ДФ до Розрахунку - приклад заповнення усіх граф

Нагадуємо, що з III кварталу 2021 року Додаток 4ДФ подається за новою формою. що обов'язкова для усіх податкових агентів. Експерт підготував приклад заповнення форми.

4ДФ до Розрахунку - приклад заповнення усіх граф
АЛЛА ВОЛОВЕНКО,експерт Експертус Головбух
⚡️Акцентуємо увагу, як відображати в додатках 1 (Д1) та 4 (4ДФ) до Розрахунку найпоширеніші види доходів застрахованим особам⚡️

Форма додатка 4ДФ

Щодо форми додатка 4ДФ до Розрахунку, то ПК з урахуванням змін, унесених Законом № 962, передбачає, що в ній надавачі бюджетних грантів мають зазначати відомості:

  • про укладені договори з надання бюджетних грантів та їхні умови, зокрема й строк виконання договору;
  • РНОКПП ФО, яка одержала бюджетний грант, або серію та номер паспорта для ФО, що через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку в паспорті;
  • факт використання платником ПДФО бюджетного гранту/його частини за цільовим призначенням або порушення платником податків умов договору про цільове використання бюджетного гранту, про повне або часткове повернення платником ПДФО бюджетного гранту на користь податкового агента — надавача бюджетного гранту в разі такого повернення (

    пп. 170.7-1.2 ПК).

Позаяк у розділах І і ІІ чинної форми додатка 4ДФ до Розрахунку, які винятково містила її попередня редакція, податкові агенти — надавачі бюджетних грантів не могли відобразити всі ці відомості, Мінфін доповнив форму додатка 4ДФ розділом ІІІ «Розгорнута інформація про бюджетні гранти» (див. Додаток).

Додаток 4ДФ

Фрагмент додатка 4ДФ до Розрахунку з урахуванням змін, унесених Наказом № 278

Отже, в оновленій формі додатка 4ДФ до Розрахунку податкові агенти — надавачі бюджетних грантів зможуть не лише відобразити в розділі І нараховані/виплачені суми доходів у вигляді бюджетних грантів, а й надати в розділі ІІІ всі відомості щодо таких доходів, які вимагає чинний ПК.

Додаток 4ДФ - порядок заповнення

Також Наказ № 278 доповнив пункт 4 розділу IV Порядку заповнення новим підпунктом 4, який містить рекомендації щодо заповнення розділу ІІІ «Розгорнута інформація про бюджетні гранти» додатка 4ДФ. Цей розділ, зокрема, заповнюють так:


4ДФ - приклад заповнення по графам

Оновлена форма 4ДФ до РозрахункуОновлена форма 4ДФ до РозрахункуОновлена форма 4ДФ до РозрахункуОновлена форма 4ДФ до РозрахункуОновлена форма 4ДФ до РозрахункуОновлена форма 4ДФ до РозрахункуОновлена форма 4ДФ до РозрахункуОновлена форма 4ДФ до РозрахункуОновлена форма 4ДФ до РозрахункуОновлена форма 4ДФ до РозрахункуОновлена форма 4ДФ до Розрахунку

Оновлена форма 4ДФ до РозрахункуПоказники, які відобразили в графах 2, 8, 9, 10 розділу III додатка 4ДФ до Розрахунку щодо платника податку — ФО, мають відповідати відомостям, які зазначили в графах 2, 3а та 3 розділу I цього додатка щодо такого платника.

Аби виправити помилки, які допустили в розділі III додатка 4ДФ, застосовуйте графу 11, а саме:

  • щоб виключити один помилковий рядок з попередньо поданої/прийнятої інформації, повторіть усі графи такого рядка й у графі 11, укажіть «1» — на виключення рядка;
  • увести новий або пропущений рядок, повністю заповніть усі його графи й у графі 11 укажіть «0» — на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим виключіть помилкову інформацію та введіть правильну інформацію, тобто повністю заповніть два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 11 укажіть «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення.

Оновлена форма 4ДФ до Розрахунку для III кварталу 2021
АЛЛА ВОЛОВЕНКО,експерт Експертус Головбух
У ФОКУСІ ⏩ Розглянемо основні правила подання уточнюючого Розрахунку та наведемо приклади, як застосувати ці правила у різних ситуаціях ⏪

Ознаки доходів в 4ДФ

Окрім того, щоб податкові агенти — надавачі бюджетних грантів — мали змогу окремо позначати доходи у вигляді бюджетних грантів, Мінфін доповнив Довідник ознак доходів новими кодами, а саме:

  • 201 — сума доходу у вигляді бюджетного гранта (пп. 170.7-1.2 ПК);
  • 202 — сума доходу у вигляді бюджетного гранта, яку платник податку використав за нецільовим призначенням (пп. 170.7-1.2 ПК);
  • 203 — сума доходу у вигляді бюджетного гранта, яку повернув платник податку на користь податкового агента — надавача бюджетного гранта (пп. 170.7-1.2 ПК).

Відповідні ознаки доходів застосовуйте, коли відображатимете доходи у вигляді бюджетних грантів у розділі І додатка 4ДФ до Розрахунку.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді