ПДФО 2024

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Податок на доходи фізичних осіб є загальнодержавним податком, який наповнює як державний, так і місцеві бюджети. Водночас від розміру цього податку залежить велична доходу працівників та громадян, які отримують дохід. Розглянемо яким буде податок на доходи фізичних осіб 2024 року, за якими правилами його утримувати із зарплати та інших виплат.

Ставка ПДФО 2024

Для податку на доходи фізичних осіб пунктами 167.1–167.5 Податкового кодексу України визначено кілька ставок оподаткування – залежно від виду доходу, з якого утримуватимуть цей податок. Всього виділяють чотири ставки:

 • 18%;
 • 9%;
 • 5%;
 • 0%.

Для доходів у вигляді зарплати, винагороди за договорами ЦПХ, оплати днів тимчасової непрацездатності, пенсії (у сумі перевищення) ставка податку на доходи фізичних осіб 2024 року становить 18%.

Для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, ставка ПДФО 2024 становить 9%. А якщо ці доходи виплачують резиденти – платники податку на прибуток, тоді ставка ПДФО дорівнює 5%.

Також не слід забувати про доходи, перелік яких наведено у пункті 165.1 та статті 170 ПК, які не оподатковують ПДФО. Ці доходи не зменшують на суму ПДФО, а виплачують у повному/нарахованому розмірі.

Сплата ПДФО 2024

Не завжди юридична чи фізична особа, яка нараховує/виплачує фізичній особі дохід, зобов’язана як податковий агент утримувати та сплачувати ПДФО. У більшості випадків бухгалтер податкового агента зобов’язаний:

 • перерахувати та виплатити дохід працівнику чи іншій фізичній особі;
 • утримати і сплатити ПДФО;
 • відобразити ці операції у бухобліку податкового агента;
 • скласти відповідну звітність.

Строки сплати ПДФО 2024 року визначає стаття 168 ПК. Якщо податковий агент наділений обов’язком утримувати і сплачувати податок, бухгалтер сплачує податок на спецрахунки, відкриті в органах Казначейства:

 • під час безпосередньої виплати доходу фізичній особі – якщо мова йде про безготівковий платіж;
 • протягом трьох операційних днів з дня виплати доходу – якщо дохід виплачено готівкою чи надано у негрошовій формі;
 • протягом місяця, наступного за місяцем, за який нараховано дохід, – якщо дохід нараховано, але не виплачено з поважних причин.

Ось такий термін сплати ПДФО 2024 року для податкових агентів. Якщо податковий агент не наділений обов’язком утримувати і сплачувати податок, бухгалтер виплачує фізособі лише дохід. Але це не значить, що фізособа звільнена від сплати податку, якщо дохід належить до оподатковуваних. У такому разі за нею ПК закріпив два обов’язки:

 • подача річної податкової декларації про майновий стан і доходи;
 • сплата ПДФО 2024 з цього доходу, який відображено у податковій декларації.

Розрахунок ПДФО 2024

Розглянувши ставки податку та строки його сплати доцільно розібрати як визначають розмір ПДФО залежно від доходу, який отримує фізична особа. Розглянемо за окремими доходами, і перший з них зарплата.

Зарплата

Податок з доходів фізичних осіб 2024 року утримують із зарплати працівника з урахуванням:

 • категорії її отримувача – має він право на податкову соціальну пільгу (ПСП) чи немає;
 • форми нарахованої зарплати – грошової чи негрошової.

Згадаємо, ті працівники, які мають право на ПСП і скористались цим правом, розмір ПДФО 2024 для них буде у меншому розмірі за рахунок зменшення суми оподатковуваного доходу на суму ПСП. Єдина умова – нарахована зарплата працівника у 2024 році не перевищуватиме 4240 грн. А це можливо за неповного робочого часу. Для працівників, що мають дітей, розмір граничного доходу і ПСП змінюється пропорційно кількості дітей на утриманні. Тож ПДФО з зарплати 2024 року слід утримувати із застосуванням ПСП. Наведемо ці розміри у таблиці.

Податкова соціальна пільга на дітей 2024 року

Кількість дітей

Граничний дохід для застосування ПСП, грн

ПСП, грн

для працівника одинокої матері/батька

для іншого працівника

всього

з інвалідністю

всього

у т. ч. на дитину (діток) з інвалідністю

2

-

8480,00

4542,00

3028,00

-

2

1

3785,00

2271,00

2

2

4542,00

4542,00

3

-

12720,00

6813,00

4542,00

-

3

1

5299,00

2271,00

3

2

6056,00

4542,00

3

3

6813,00

6813,00

4

-

16960,00

9084,00

6056,00

-

4

1

6813,00

2271,00

4

2

7570,00

4542,00

4

3

8327,00

6813,00

5

-

21200,00

11355,00

7570,00

-

5

1

8327,00

2271,00

5

2

9084,00

4542,00

5

3

9841,00

6813,00

6

-

25440,00

13626,00

9084,00

-

6

1

9841,00

2271,00

6

2

10598,00

4542,00

6

3

11355,00

6813,00

Щоб зрозуміти розрахунок ПДФО 2024, розглянемо приклад.

Приклад 1. Утримуємо ПДФО із зарплати

Трьом працівникам встановлено посадовий оклад 8000,00 грн. Працівнику «А» встановлено неповний робочий час 4 год на день. Він подав заяву про застосування ПСП на загальних підставах (1514,00 грн). Працівник «Б» подав заяву про застосування ПСП як одинокий батько, що має троє діточок. Працівниця «В» подала заяву про застосування ПСП як особа, що має троє діток, одному з яких встановлено інвалідність.

Працівники відпрацювали усі робочі дні і їм нараховано зарплату з розміру посадового окладу. Потрібно обчислити суми ПДФО і ВЗ та суму зарплати до виплати.

Розрахунок ПДФО 2024, ВЗ та суми до виплати

грн

Показники

Працівник «А»

Працівник «Б»

Працівниця «В»

Нарахована зарплата

4000,00

8000,00

8000,00

ПСП (див. табл.)

1514,00

6813,00

5299,00

Об’єкт оподаткування ПДФО

2486,00

(4000,00 – 1514,00)

1187,00

(8000,00 – 6813,00)

2701,00

(8000,00 – 5299,00)

Розмір ПДФО 2024

447,48

(2486,00 × 18%)

213,66

(1187,00 × 18%)

486,18

(2701,00 × 18%)

Об’єкт оподаткування ВЗ

4000,00

8000,00

8000,00

Розмір ВЗ

60,00

(4000,00 × 1,5%)

120,00

(8000,00 × 1,5%)

120,00

(8000,00× 1,5%)

Сума зарплати до видачі (з урахуванням суми авансу)

3492,52

(4000,00 – 447,48 – 60,00)

7666,34

(8000,00 – 213,66 – 120,00)

7393,82

(8000,00 – 486,18 – 120,00)

Отже, потрібно слідкувати аби сума зарплати не перевищувала граничний розмір доходу для застосування ПСП, адже в разі перевищення – розмір ПДФО у 2024 році для цих працівників буде більшим, оскільки зарплату не зменшуватимуть на суму ПСП.

Утримуючи ПДФО з зарплати 2024 року потрібно пам’ятати, що до суми зарплати з метою її оподаткування ПДФО прирівняли:

 • оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;
 • допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Тож ці виплати розглядаємо не окремо, а в сукупності з сумою зарплати за місяці, за які їх нараховано.

Зазначений механізм розрахунку цього податку має місце для грошової форми доходу. Якщо з зарплату надають у негрошовій формі, потрібно дотримати вимоги пункту 164.5 ПК, тобто діяти за алгоритмом:

 • визначити коефіцієнт 1,21951 (100 ÷ (100 – 18));
 • збільшити на цей коефіцієнт суму доходу у негрошовій формі, яка розрахована за звичайними цінами;
 • обчислити ПДФО у 2024 році шляхом утримання його за ставкою 18% з обчисленої (збільшеної на коефіцієнт) суми доходу.

За цим же алгоритмом слід утримувати ПДФО з надміру витрачених коштів на відрядження.

Негрошова форма доходу не завжди оподатковується. Досить часто для забезпечення охорони праці на робочих місцях окремим працівникам видають спецодяг, взуття, засоби індивідуального захисту, продукти харчування, мийні і знешкоджувальні засоби. Вартість цих предметів не оподатковують. Це також стосується і спеціального форменого одягу і взуття, яке установа видає у тимчасове користування працівнику. Тож знову варто нагадати, перш ніж проводити розрахунок ПДФО 2024 року із негрошового доходу, потрібно пересвідчитись, що такий дохід дійсно оподатковуваний, для цього потрібно перевірити чи його немає серед переліку неоподатковуваних операцій, що визначені у статтях 165, 170 ПК.

Винагорода за договорами ЦПХ

Установи, які укладають з фізичними особами, у т. ч. працівниками, договори цивільно-правового характеру, виплачують винагороду за отримані послуги, виконані роботи. Ставка ПДФО 2024 року, яку застосовуємо для утримання податку із винагороди, дорівнює 18%.

Її застосовуємо у разі виплати фізичній собі:

 • доходу від продажу інтелектуальної власності й прирівняних до неї прав;
 • авторської винагороди;
 • плати за передачу установі права користуватись чи розпоряджатись твором літератури, мистецтва чи науки або іншим нематеріальним активом тощо.

Визначаючи розмір ПДФО у 2024 році суму винагороди не зменшуємо на ПСП, а беремо до розрахунку повністю, оскільки ПСП застосовують до доходу у вигляді зарплати, а також прирівняних до неї виплат.

Щоб зрозуміти розрахунок ПДФО 2024, розглянемо ще один приклад.

Приклад 2. Утримуємо ПДФО із винагороди за договором ЦПХ

З працівником установи укладено договір ЦПХ на суму 6000,00 грн, за виконані роботи, що підтверджені актом виконаних робіт, йому нараховано винагороду у розмірі 6000,00 грн. Потрібно обчислити суми ПДФО і військовий збір та суму винагороди до виплати.

Податок на доходи фізичних осіб 2024 року утримуємо із суми винагороди:

 • 1080,00 грн (6000,00 × 18).

Аналогічно утримуємо ВЗ:

 • 90,00 грн (6000,00 × 1,5).

Сума винагороди за договором ЦПХ, що підлягає виплаті працівнику:

 • 4830,00 грн (6000,00 – 1080,00 –90,00).

Стипендії

Навчальні заклади, які утримуються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, виплачують учням, студентам, курсантам, ординаторам, аспірантам, ад’юнктам стипендії. Для учня і студента сума стипендії є доходом, однак це не означає, що її слід оподатковувати.

ПДФО у 2024 році не утримують:

 • зі стипендій, які призначаються за рішеннями Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (пп. «б» пп. 165.1.1 п. 165.1 ПК);
 • з інших стипендій, якщо їх розмір у 2024 році не перевищує 4240,00 грн (пп. 165.1.26 п. 165.1 ПК).

Якщо ж сума стипендії перевищує 4240,00 грн, сума перевищення є оподатковуваним доходом. Тобто ПДФО 2024 утримують за ставкою 18% із суми перевищення – суми, що обчислюють відніманням від фактичного розміру стипендії неоподаткованої її суми (4240,00 грн).

Орендна плата

Інколи установи орендують майно у фізичних осіб. Орендна плата за договором оренди є доходом фізичної особи і бухгалтер установи утримує із суми орендної плати ПДФО 2024 за ставкою 18%.

Та тут податкове законодавство передбачає певні особливості утримання цього податку. ПДФО утримують із:

 • суми орендної плати, визначеної договором оренди нерухомості – за умови, що ця сума дорівнює або більша мінімальної суми орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди;
 • мінімальної суми орендного платежу – якщо за договором сума орендної плати менша за цю суму і відповідні зміни до договору оренди ще не внесені.

Утримуючи ПДФО 2024 з орендної плати, спочатку порівнюємо суму орендної плати з мінімальною сумою орендованого платежу. Цю суму визначає і оприлюднює сільська, селищна, міська рада, залежно від території, на якій розміщене нерухоме майно. Якщо орган місцевого самоврядування цю суму не визначив і не оприлюднив до початку нового року, ПДФО 2024 утримуємо із орендної плати, яка наведена у договорі оренди нерухомості, якою б за розміром вона не була.

Резюмуємо, у статті розглянули які ставки ПДФО, коли його потрібно сплачувати, як утримувати із основних виплат, що нараховують установи, а також навели розрахунок ПДФО 2024 приклади.зміст

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді