Акт виконаних робіт – зразок

UA RU
⭐️Установа, яка отримує від сторонньої юридичної особи роботи чи послуги, має їх належно оформити первинним документом. Таким документом є акт виконаних робіт або ж акт наданих послуг. ⭐️ Розповімо, як його правильно оформити, і наведемо зразок.

Складений нами акт виконаних робіт (наданих послуг) зразок допоможе бухгалтерові установи правильно оформити проведені господарські операції.

Бо ж не секрет, що нормотворці допоки бланк такого первинного документа не затвердили, переклавши «головний біль» з оформлення отриманих від виконавця послуг цілком на плечі бухгалтера.

Відтак саме йому і доведеться самостійно складати акт виконаних робіт або ж акт наданих послуг. А зробити це допоможуть окреслені поради експертів професійного видання для бухгалтерів «Головбух: БЮДЖЕТ».

Норми робочого часу 2024 для «п’ятиденки»

Як правильно оформити акт виконаних робіт (наданих послуг)

Щоб правильно оформити будь-який первинний документ, не забувайте про його обов’язкові реквізити. Ваш акт надання послуг має їх містити.

Вимоги до реквізитів встановлює стаття 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV. Серед них:

  1. назва документа (у нашому випадку — «Акт виконаних робіт» або «Акт наданих послуг»);
  2. дата складання;
  3. назва установи, від імені якої складаєте документ;
  4. зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції;
  5. посади осіб, які відповідають за виконання господарської операції та правильність її оформлення;
  6. особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у проведенні господарської операції.

Саме обов’язкові реквізити надають документу юридичної сили та доказовості.

Крім того, ваш акт виконаних робіт (наданих послуг) може містити додаткові реквізити:

  1. ідентифікаційний код установи з Державного реєстру;
  2. номер документа;
  3. підстава для проведення операцій;
  4. дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо (абз. 3 п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88).

Щодо третьої позиції: якщо у договорі міститься вичерпний перелік робіт або послуг, вони докладно охарактеризовані, чітко описаний їх кількісний і вартісний зміст, тоді в акті можна обмежитися одним рядком про предмет договору. І навпаки, якщо назву послуги зазначили узагальнено, акт виконаних робіт (наданих послуг) має містити максимально уточнений перелік послуг.

Буває, що обсяг визначених договором робіт чи послуг кількісно виміряти не можна. Тоді одиницю виміру госпоперації визначаємо у натуральному та/або вартісному вираженні (абз. 1 п. 2.4 Положення № 88). Це дає підстави у разі надання послуг, що вимірюються лише у вартісному вираженні (наприклад, юридичні послуги), одиницю виміру проставляти у гривнях. Однак якщо, скажімо, вартість юридичних послуг залежить від тривалості витраченого часу, то за таких умов одиницю виміру доцільно зазначати в натуральному вираженні — годинах.

За усталеним правилом те, наскільки слід деталізувати зміст і обсяг госпоперації, визначають відповідальні за її проведення особи. Головне, аби особа, яка оформлятиме акт виконаних робіт (наданих послуг), повністю розкрила зміст такої операції та забезпечила ідентифікацію активів, зобов’язань, доходів або витрат, з нею пов’язаних.

Як обрати назву документа

«Акт наданих послуг», «акт приймання виконаних робіт» — назви часто взаємозамінні. Інколи вживають поєднану назву «Акт приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт)». Яку обрати? Краще зазирнути до договору — саме в ньому прописується результат виконання: послуга чи робота? Також у договорі може бути прописана й назва документа, яким оформляються його результати.

Для оформлення другого акта, наведеного в зразку, можна було використати й форму наведеного раніше акта наданих послуг, змінивши назву документа.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді