Договір надання послуг: погляд юриста

Які обо­в’яз­кові істотні умови договору надання послуг та як правильно зазначати предмет – в консультації експерта.

Деякі господарські операції за договором про надання послуг регулюють окремі норми Цивільного кодексу України (ЦК) і спеціальне законодавство, як-от перевезення чи транспортне експедирування. Дослідимо класичний договір про надання послуг у 2024 році.

Договір надання послуг

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ⏩

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яку споживають у процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. Натомість замовник зобов’язується оплатити виконавцеві надану послугу, якщо іншого не встановили у договорі (ст. 901 ЦК).

Ми визначили чотири основні юридичні тези, на які варто звернути увагу сторонам договору. Договір про надання послуг у 2024 році:

  • обов’язково має містити істотні умови щодо предмета, ціни та строку дії;
  • може бути як оплатним, так і безоплатним;
  • встановлює обов’язок виконавця особисто надати послуги або право передати цей обов’язок третій особі;
  • потребує первинних документів, що мають оформити сторони договору, – специфікації, акта надання послуг, рахунка-фактури тощо.

Предмет договору про надання послуг

Предметом договору є нематеріальна послуга, тобто нематеріальне благо, що його отримує замовник у процесі вчинення певних дій.

Особливості послуги:

  • споживається у процесі вчинення певної дії чи провадження діяльності;
  • характеризується одночасним наданням та одержанням.

Предмет договору та кількість послуг зазначте в його тексті та/або деталізуйте у додатках (специфікаціях). Коли укладаєте договір для однотипної послуги – зазначте предмет власне у договорі. Замовляєте декілька послуг з різною вартістю – зафіксуйте номенклатуру в додаткових угодах, специфікаціях або рахунках-фактурах. У предметі договору запишіть лише узагальнену назву послуг.

Не зайвим буде зазначити у договорі чи первинних документах код послуги за ДК 021:2015.

Первинні документи

Надання-приймання послуг посвідчте актом наданих послуг (не треба плутати з актом виконаних робіт). Затвердженої форми акта приймання-передачі у 2024 році немає, як і порядку його складання. Ми наводимо його зразок.

Договір надання послуг

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Тож:

Якщо замовник відмовляється підписати Акт, зможете підписати його в односторонньому порядку, якщо договір безпосередньо цього вимагає. Подбайте про те, щоб:

  • підтвердити факт надіслання замовникові Акта листом з повідомленням про вручення;
  • якомога детальніше зазначити в Акті, коли і які послуги надали;
  • зафіксувати в Акті відмову замовника його підписати.

Від виконавця послуг вимагайте надати додаткові документи, що підтверджують госпоперацію: висновки, результати досліджень, інформаційні матеріали тощо. Так під час перевірки доведете «товарність» операції.

Норми тривалості робочого часу на 2024 рік

Якість і порядок надання послуг

Якість послуг має відповідати умовам договору, а за їх відсутності – вимогам до послуг аналогічного виду. ЦК вимагає, аби виконавець надавав послугу особисто. Якщо у договорі не передбачили інших умов, виконавець не може залучити третю сторону і передоручити їй постачання послуг.

Залучити до надання послуг третю особу виконавець має право за погодженням сторін. Саме виконавець у повному обсязі несе відповідальність перед замовником за порушення умов договору. ЦК не висуває вимог до освіти, кваліфікації тощо виконавця. Проте в деяких випадках виконавцем може бути лише особа, яка отримала ліцензію на провадження певної діяльності.

Ціна та порядок розрахунків

Договір надання послуг 2024 року може мати як оплатний, так і безоплатний характер.

В оплатному договорі погодьте розмір, строк і порядок внесення плати. Плата може бути фіксованою, або сторони визначають її у процесі виконання договору в додатках до нього, специфікаціях чи рахунках-фактурах.

Якщо виконавець не надав послуги через обставини, що від нього не залежать, замовник зобов’язаний відшкодувати йому розумну плату. Законодавство не визначає поняття «розумна плата». Тож її беруть на рівні фактичних витрат виконавця до моменту настання обставин, що зупинили постачання послуг. Якщо ж виконати договір неможливо з вини замовника, він зобов’язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо іншого не передбачає договір або закон.

Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначайте за домовленістю сторін або за законом. Збитки, що їх заподіяв замовникові виконавець невиконанням чи неналежним виконанням договору, він відшкодовує у повному обсязі, якщо сторони не домовилися про інше. Тож виконавець відповідає за порушення, допоки не доведе, що виконати умови договору йому завадили обставини непереборної сили (форс-мажор).зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді