Акт приймання-передачі – бланк | зразок

UA RU
✔️ Акт приймання-передачі основних засобів, майна, робіт, послуг має не одну форму. ✔️ Коли та яку застосовувати 2024 року, а також їх бланки та зразки – у статті.

Акт приймання-передачі для виконання робіт, надання послуг

Якщо установа замовила виконання робіт чи надання послуг, після їх завершення вона підписує з виконавцем чи надавачем акт виконаних робіт або акт приймання передачі наданих послуг (зразок скачайте зверху). Нормотворці допоки бланк такого первинного документа не затвердили, тому вам допоможе складений нами акт виконаних робіт (наданих послуг) зразок.

Врахуйте, що акт прийому-передачі наданих послуг чи виконаних робіт має відповідати вимогам до первинного документа, тобто містити:

 • назву документа,
 • його дату складання,
 • місце складання,
 • номер,
 • назву юридичної чи фізичної особи (замовника і виконавця),
 • код ЄДРПОУ чи ІПН,
 • реквізити договору, за яким виконувались роботи чи надавались послуги,
 • зміст господарської операції,
 • її обсяг із зазначенням одиниць виміру,
 • вартість цієї операції.

Акт прийому передачі також повинен містити посади і прізвища осіб замовника і виконавця, які відповідають за проведення й оформлення господарської операції, як того вимагає укладений цивільно-правовий договір. Обов’язковими є підписи цих осіб, що підтверджують факт здійснення операції. Для ідентифікації особи, яка підписала акт приймання передачі, поряд з її посадою, прізвищем і ініціалами можна проставити код ІПН, серію та номер паспорта тощо (див. зразок).

Акт приймання-передачі – бланк | зразок

СКАЧАТИ

Акт прийому-передачі основних засобів

Якщо установа використовує у своїй діяльності основні засоби, мається на увазі:

 • безоплатна передача основних засобів,
 • реалізація тих, які не використовує в своїй діяльності,
 • отримання ОЗ як гуманітарної допомоги, дарунка, безповоротної допомоги, – складається акт приймання-передачі основних засобів.

Форма акта приймання передачі основних засобів затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818. Тож на відміну від попередніх актів, у цьому слід заповнювати усі реквізити або проставляти прочерки, якщо потрібних відомостей про основний засіб немає.

Акт прийому-передачі основних засобів бланк

СКАЧАТИ

Як заповнити усі реквізити цього акта у 2024 році – розберемо детально.

Спочатку заповнюємо:

 • назву установи, яка складає акт,
 • її код ЄДРПОУ,
 • місце складання,
 • дату і номер, за якими реєструємо акт прийому передачі основних засобів.

Опісля зазначаємо назву установи, яка передає основний засіб і яка його приймає. Якщо його передає чи приймає підприємство чи фізична особа, зазначаємо назву підприємства чи прізвище й ініціали фізичної особи.

Далі відображаємо відомості про основний засіб:

 • його інвентарний (номенклатурний) номер;
 • кількість;
 • первісну (переоцінену) вартість;
 • суму, що містить акт приймання передачі основних засобів;
 • знос одиниці і всього;
 • рік випуску (побудови);
 • номер паспорта.

Створена керівником комісія проводить огляд отриманого основного засобу або такого, який передається. В акті зазначаємо:

 • реквізити наказу, на підставі якого комісія провела огляд;
 • місцезнаходження засобу на момент огляду;
 • його відповідність технічним умовам;
 • коротку характеристику.

Акт приймання передачі підписує голова та члени комісії із зазначенням власних посад, прізвищ і ініціалів. Та спершу в акті зазначається висновок комісії та наводиться перелік документації, яку передають разом із основним засобом.

У момент передачі матеріально-відповідальна особа сторони, яка передає основний засіб, вносить в акт прийому передачі відмітку, що основний засіб здано – вказує власний підпис, посаду, прізвище й ініціали. Матеріально-відповідальна особа сторони, яка приймає основний засіб, проставляє відмітку про його прийняття.

Кожна установа відображає відомості про отримання чи передачу в регістрах бухгалтерського обліку. Для цього бухгалтер, який веде облік основних засобів, записує в акт приймання передачі відомості про обліковий регістр, кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку, рахунків аналітичного обліку, суму операції з прийому чи передачі основного засобу. Цю інформацію перевіряє головний бухгалтер і якщо все правильно – проставляє власний підпис, прізвище й ініціали.

В бухгалтерському обліку операцію з передачі основного засобу відображають після того, як акт приймання передачі основних засобів затверджено керівником установи. Для цього керівник установи має у правому верхньому куті бланка акта у грифі «затверджую» проставити свою посаду, підпис, прізвище і ініціали, а також дату затвердження (див. зразок).

Акт приймання передачі основних засобів – зразок

Акт приймання-передачі – бланк | зразок СКАЧАТИ

Акт приймання-передачі державного чи комунального майна

Якщо безоплатно передається майно державної чи комунальної власності, складають акт приймання передачі, форма якого визначена у додатку до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого постановою КМУ від 21.09.1998 № 1482.

Акт приймання-передачі державного чи комунального майна бланк

СКАЧАТИ

Як наводити відомості в акті для приймання-передачі майна державної чи комунальної власності – див. у зразку.

Акт приймання-передачі – бланк | зразок

СКАЧАТИзміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді