Основні засоби 2024

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Основні засоби це матеріальні активи, без яких жодна установа, держорган, ОМС функціонувати не зможе. Та не усі матеріальні активи є основними засобами. Розглянемо детальніше, що таке основні засоби установи та які вони бувають у 2024 році.

Що таке основні засоби

Основні засоби (ОЗ) – це матеріальні активи, які бюджетна установа понад рік утримує для досягнення мети та/або задоволення своїх потреб шляхом:

 • використання їх у виробництві чи діяльності;
 • під час постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг;
 • здавання в оренду іншим особам (юридичним чи фізичним).

Тобто основні засоби це активи, які установи використовують у процесі своєї діяльності для досягнення тієї чи іншої мети, завдання.

Та не всі матеріальні активи, які використовує установа понад рік, будуть вважатись основними засобами. Для їх розмежування, виокремлення слід використовувати:

 • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (даліНП(с)БОДС 121);
 • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629 (даліНП(с)БОДС 129);
 • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи», затверджене наказом Мінфіну від 15.11.2017 № 943 (даліНП(с)БОДС 136);
 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11;
 • План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203;
 • Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Для відображення в бухгалтерському обліку матеріальних активів як основних засобів потрібно з’ясувати:

 • чи має актив потенціал використання більше року;
 • до якої групи/категорії/виду матеріальних активів він належить;
 • з якою метою його використовуватимуть.

Залежно від групи/категорії/виду матеріального активу є різним і строк корисного використання основних засобів 2024 року. Типові строки корисного використання основних засобів суб’єктів державного сектору наведені у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11. Строки корисного використання ОЗ установа затверджує як додаток до Положення про облікову політику.

Активи можуть бути основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами (ІНМА), біологічними активами. Залежно від способу/мети їх використання основні засоби можуть стати:

 • інвестиційною нерухомістю;
 • запасами – якщо основні засоби утримують з метою продажу.

В бухгалтерському обліку основні засоби обліковують на однойменному рахунку 10, ІНМА – на рахунку 11, біологічні активи – на рахунку 17, запаси – на рахунку 15.

Щоб чітко визначити куди віднести актив і як його обліковувати, розглянемо які є групи основних засобів.

Групи основних засобів

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби обліковують як:

 • основні засоби – на субрахунках 1010–1018;
 • ІНМА – на субрахунках 1111–1118.

Залежно від виду активів ОЗ поділяють на:

 • будівлі, споруди та передавальні пристрої, активи інфраструктури;
 • земельні ділянки й капвитрати на поліпшення земель;
 • транспортні засоби;
 • машини й обладнання;
 • тварини, багаторічні насадження та плодоносні рослини;
 • інструменти, прилади й інвентар;
 • інші ОЗ.

Якщо матеріальні активи не можна віднести до однієї із цих груп, згідно з НП(с)БОДС 121 їх визнаємо як ІНМА. ІНМА теж розрізняють за групами:

 • малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА);
 • музейні фонди;
 • бібліотечні фонди;
 • необоротні матеріальні активи спецпризначення;
 • інвентарна тара;
 • білизна, постільні речі, одяг і взуття;
 • природні ресурси;
 • інші ІНМА.

ОЗ і ІНМА обліковують за НП(с)БОДС 121.

Зверніть увагу! Якщо ОЗ вважають інвестиційною нерухомістю, їх обліковують за НП(с)БОДС 129. При цьому, як правило, земельні ділянки, будівлі, споруди, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, з субрахунків 1011, 1013 переходять на субрахунок 1010.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Що й до якої групи відносити

Що таке основні засоби бюджетних установ, ми з’ясували. Та на практиці склад основних засобів може бути різноманітним і часто виникають питання, які ж саме матеріальні цінності й до якого виду ОЗ відносити? З’ясуємо нюанси класифікації разом.

Будівлі, споруди, передавальні пристрої, активи інфраструктури

Споруди, будівлі, передавальні пристрої обліковують на однойменному субрахунку 1013. Для нього, як правило, вводять рахунки аналітичного обліку залежно від призначення, що мають основні засоби. Так, до складу ОЗ входять:

 • будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними та іншими установами (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для старих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій тощо) ;
 • жилі будинки (як правило, мова йде про облік гуртожитків);
 • специфічні споруди: пам’ятники, стадіони, водокачки, загорожі скверів, парків, дороги, мости, басейни;
 • лінії зв’язку (кабельні, повітряні), електропередач, якщо ці ОЗ належать установі і є на її балансі;
 • споруди гідротехнічного характеру (як правило, водозахисні об’єкти, канали, греблі, водомірні пости, колекторно-дренажні мережі тощо).

Якщо ці споруди утримуємо, аби здавати в оренду, їх вартість обліковуємо на субрахунку 1010 «Інвестиційна нерухомість».

Бронювання працівників: Мін­еко­но­міки роз’яснює зміни

Земельні ділянки і поліпшення земель

Як правило, установи обліковують земельні ділянки, які за ними закріплені на праві постійного користування. Їх вартість обліковуємо на субрахунку 1011 «Земельні ділянки».

Якщо основні засоби 2024 року утримуємо, щоб здати в оренду, їх вартість обліковуємо на субрахунку 1010 «Інвестиційна нерухомість».

Якщо установа за рахунок капвкладень поліпшує земельні ділянки для використання у сільському господарстві, ці витрати обліковуємо окремо на субрахунку 1012 «Капітальні витрати на поліпшення земель». Хоча це не ОЗ, але на ньому обліковують витрати неінвентарного характеру (не пов’язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо).

Транспортні засоби

Транспортні засоби – це також основні засоби, які обліковуємо на однойменному субрахунку 1015. До нього вводимо аналітичні рахунки для усіх підгруп, за якими розділені засоби переміщення вантажів (грузовий) чи людей (пасажирський транспорт).

У групі транспортні засоби виділяють підгрупи за видом транспорту:

 • автомобільний, водний, залізничний – ОЗ, до яких відносимо автомобілі, трактори, автобуси, причепи, човни, плавучі пристані, парусні судна, електровози, тепловози, вагони, платформи, цистерни та інший рухомий склад транспорту, що належить установі;
 • повітряний – гелікоптери, гвинтокрили, аеростати, планери, літаки тощо;
 • гужовий – ОЗ, які використовують разом з тваринами (наприклад, вози, карети, сани);
 • виробничий – мова йде про велосипеди, мопеди, мотоцикли, квадроцикли, візки тощо;
 • спортивний – транспортні засоби, які зареєстровані і використовуються для участі у спортивних змаганнях.

ШПАРГАЛКА БУХГАЛТЕРА НА 2024 РІК

Машини й обладнання

Машини й обладнання обліковують на однойменному субрахунку 1014. Щоб обліковувати ці ОЗ правильно, доцільно ввести рахунки аналітичного обліку до субрахунку 1014 в розрізі підгруп:

 • ті, які генерують тепло чи електроенергію, силові машини й обладнання, машини-двигуни;
 • робочі машини й обладнання, машини, апарати й їх обладнання, за допомогою яких здійснюють механічний, термічний, хімічний вплив на предмет праці або переміщують його ручним способом, використовуючи силу людини, або з допомогою тварин чи механічних двигунів;
 • за допомогою яких вимірюють кількість, обсяг (мова йде про касові апарати, спецваги, дозатори, мірники, барометри, індикатори, водоміри тощо);
 • прилади й пристрої, за допомогою яких регулюють певні процеси (наприклад, киснево-дихальні прилади у медзакладі, пульти автоматичного управління де процеси автоматизовані, лінійні пристрої диспетчерського контролю за наявності в установи диспетчерської служби, гідравлічні, пневматичні, регулюючі, електричні пристрої);
 • за допомогою яких проводять дослідження, вимірювання різних хімічних, фізичних, біологічних процесів в лабораторіях (мова йде про перегінні куби, витяжні шафи, пірометри, вологоміри, термостати, мікроскопи, калориметри й інші лабораторні прилади);
 • обчислювальні пристрої, зокрема комп’ютерна техніка, електронні машини і пристрої, з допомогою яких обробляють інформацію;
 • медичне обладнання (мова йде про столи для хірургічних втручань, крісла в стоматологічних кабінетах, ліжка зі спеціальним медобладнанням), спецобладнання дезінфекційного чи дезінсекційного характеру, обладнання станцій переливання крові і інше обладнання;
 • інші основні засоби цієї групи, тобто усі машини й обладнання, які не можна віднести до зазначених підгруп (мова йде про сканери, ксерокси, телефони, холодильники, телевізори, обладнання на спортмайданчиках чи у спортзалах, кіно-, радіоапаратура, обладнання сцен тощо).

Тварини, багаторічні насадження, плодоносні рослини

На субрахунку 1017 «Тварини та багаторічні насадження» обліковуємо живу природу, яку установи використовують в процесі своєї діяльності. До цього субрахунку також вводять аналітичні рахунки у розрізі підгруп:

 • робоча худоба – ОЗ, що використовуються у гужовому транспорті, як спортивні тварини, або як в’ючні тварини. Так, мова йде про коней, волів, яків, ослів тощо;
 • продуктивна та племінна худоба – тобто це тварини, які використовуються для отримання продукції та у племінній справі (велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози тощо);
 • службові собаки – яких використовують для охорони територій, для пошуку предметів, людей, на митниці, в поліції тощо;
 • декоративні тварини – мова йде про тварин у зоопарку;
 • піддослідні тварини – усі тварини, з якими проводять досліди у відповідних лабораторіях (наприклад, миші, щури);
 • багаторічні насадження – дерева і кущі, які висаджені природнім чи штучним способом, у т. ч. озеленювальні, декоративні насадження, живі огорожі. Слід обліковувати усі дерева і кущі, штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку, що ростуть на території (земельній ділянці), яка належить установі. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон тощо.

Слід правильно кваліфікувати ці активи як основні засоби, оскільки якщо мова йде про активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію під час збирання врожаю, то їх слід обліковувати як довгострокові чи поточні біологічні активи рослинництва чи тваринництва, а не основні засоби. Тобто їх обліковувати потрібно не на субрахунку 1017, а на субрахунках 1711–1714.

Інструменти, прилади й інвентар

На субрахунку 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» обліковуємо основні засоби у розрізі аналітичних рахунків, які відповідають таким підгрупам:

 • інструменти – мова йде про механічні й ручні знаряддя праці. До цієї підгрупи відносимо електродрелі, бензопили, пульверизатори. Також відносимо пристрої, з допомогою яких матеріали обробляють чи здійснюють монтажні роботи, наприклад, лещата;
 • виробничий інвентар та приладдя (мова йде про обладнання, що сприяє охороні праці, робочі поверхні (наприклад, робочі столи, парти), кафедри, верстаки й інше);
 • господарський інвентар і предмети протипожежного значення – це, як правило, різні шафи, вішалки, дивани, крісла, гардероби, столи, ліжка, килими. З числа предметів протипожежного значення – як правило, це ручні (не механічні) драбини, гідропульти тощо.

Інші основні засоби

На субрахунку 1018 «Інші основні засоби» обліковуємо все те, що відносимо до ОЗ, але за їх класифікацією не можемо обліковувати на субрахунках 1010–1017. На цьому субрахунку (1018) також обліковуємо сценічно-постановочні засоби, такі як декорації, бутафорії, меблі і реквізити, театральні та національні костюми, перуки, навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети тощо.

МНМА

До малоцінних необоротних матеріальних активів як підгрупи ІНМА, включають:

 • предмети виробничого значення – робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо;
 • господарський інвентар;
 • знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо), бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;
 • обладнання, що сприяє охороні праці;
 • спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або виготовлення індивідуальних замовлень);
 • предмети, призначені для видачі напрокат;
 • предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо);
 • інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року – сценічно-постановочні засоби, телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо.

Їх обліковуємо на субрахунку 1113. Чи застосовувати для їх обліку вартісний критерій визначає головний бухгалтер у обліковій політиці установи.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Музейні фонди

Музейні фонди – це основні засоби, які є ІНМА. До них можемо віднести музейні цінності і експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах. При цьому немає значення, яка вартість одиниці, їх все одно обліковуємо на субрахунку 1111.

Але деякі цінності у держмузеях обліковуємо по іншому. Мова йде про експонати наукового, технічного, історичного значення, про предмети мистецтва та природознавства, старовини, народного побуту .

Бібліотечні фонди

Аналогічно основні засоби як інші необоротні матеріальні активи розглядаємо бібліотечні фонди. Їх складовими є навчальна, наукова, художня література, спецлітература, інші видання. На субрахунку 1112 обліковуємо усю цю літературу чи видання, їх вартість при цьому не має значення.

Необоротні матеріальні активи спецпризначення

Якщо матеріальні активи мають специфічне призначення і обмежене застосовування у інших галузях, їх обліковуємо на субрахунку 1116. Це інші необоротні матеріальні активи, які НП(с)БОДС 121 ототожнює з ОЗ.

Інвентарна тара

Якщо для зберігання товарно-матеріальних цінностей установа використовує шафи, стелажі, засіки, скрині, баки чи інші ємності, ці основні засоби як ІНМА в бухгалтерському обліку відображаємо на субрахунку 1115.

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

На субрахунку 1114 обліковуємо ОЗ як інші необоротні матеріальні активи у вигляді:

 • білизни – сорочки, халати;
 • постільних речей – ковдри, матраци, мішки спальні, простирадла, покривала, подушки, підодіяльники, наволочки тощо;
 • одягу і обмундирування, включаючи спецодяг – штани, куртки, костюми, пальта, плащі, кожухи, кофти, спідниці, плаття тощо;
 • взуття, включаючи спеціальне – чоботи, черевики, сандалі, валянки тощо;
 • спортивного одягу і взуття – костюми, черевики тощо.

На цьому субрахунку обліковують установи, які їх отримують у процесі своєї діяльності систематично і в значній кількості. Інші установи їх обліковують на субрахунку 1018 «Інші необоротні матеріальні активи».

Природні ресурси

Мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, які контролює бюджетна установа, обліковуємо на субрахунку 1117 «Природні ресурси».

Інші необоротні матеріальні активи

Якщо матеріальні активи не можна віднести до основних засобів і їх не можна віднести до музейних чи бібліотечних фондів, МНМА, інвентарної тари, необоротних матеріальних активів спецпризначення чи природніх ресурсів, їх слід обліковувати окремо на спеціальному субрахунку – 1118 «Інші необоротні матеріальні активи».

Бухгалтерський облік основних засобів

Що таке основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, як їх розмежовувати – ми з’ясували.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби обліковують як основні засоби та ІНМА на різних рахунках. Це все тому, що для них НП(с)БОДС 121 та методрекомендації по його застосуванню визначають різні правила обліку, оцінки, амортизації.

Так, для основних засобів прописані чіткі правила щодо їх оцінки, натомість для ІНМА застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку. Амортизацію ОЗ нараховують протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, натомість для ІНМА амортизацію нараховують в першому місяці передачі його у використання – у розмірі 50% його первісної вартості та решту 50% первісної вартості – у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу). На відміну від ОЗ ІНМА не переоцінюють.

Окремі нюанси з обліку ОЗ і ІНМА визначає Положення про облікову політику установи. Варто застосовувати форми актів, карток, розрахунків з обліку та списання основних засобів, які затверджені наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818. Цим же наказом затверджено порядок складання цих форм при відображенні госпоперацій з їх обліку та вибуття/списання.

Якщо ж мова йде про відображення госпоперацій з обліку ОЗ, ІНМА, їх вибуття/списання в облікових регістрах установи, доцільно використовувати Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, яка затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Детальніше про це у публікації «Облік основних засобів: від придбання до списання».зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді