Облік спецодягу

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Забезпечити працівників спецодягом – це обов’язок, який покладається на роботодавця. Належним чином відобразити його надходження, використання та списання у бухгалтерському обліку – це обов’язок, який покладається на бухгалтера. Тема сьогоднішньої консультації – облік спецодягу у бюджетних установах.

Що таке спецодяг

Питання спецодягу постає через наявність схожих речей: форменого одягу та корпоративного (фірмового) одягу. Питання носіння спецодягу врегульовано ст. 8 Закону «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694 (даліЗакон № 2694).

Спецодяг – це засіб індивідуального захисту (ЗІЗ) працівника. Захист від несприятливих чинників, з якими він має справу під час роботи на підприємстві, наприклад хімічного, фізичного, біологічного, метеорологічного характеру, різного роду забрудненням.

Безоплатно забезпечити працівника спецодягом, безплатно замінити у разі зношення – це обов’язок роботодавця (ч. 1 ст. 8 Закону № 2694). Деталі використання й носіння такого одягу врегульовують:

Приклади спецодягу: спеціальні захисні рукавички, фартух з нагрудником, плащ з капюшоном, берет, які відповідають ДСТУ та іншим стандартам щодо спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (див. Норми № 62). На питання, що є, а що ні спецодягом має дати відповідь спеціаліст з охорони праці, який має бути у кожній бюджетній установі.

Увага: Вимоги безплатного забезпечення працівників одягом поширюються тільки на спецодяг, який належить до ЗІЗ, а не на спеціалізований робочий одяг.

Що не вважається спецодягом

Не належить до спецодягу будь-який одяг, який не пов’язаний з індивідуальним захистом працівника:

 • формений одяг. Він показує лише приналежність до певної сфери діяльності. Як приклад, можна назвати форму поліції, армії, СБУ, Держслужби надзвичайних ситуацій («камуфляж» і т.п.), прокуратури. За ними, як правило, є галузеві нормативні документи відповідних служб і відомств щодо обов’язкового носіння такого одягу, його вигляду й правил його носіння, є внутрішньогалузеві норми його видачі. Щоправда у цих служб на випадок виконання певних робіт може бути й спецодяг, який носить ознаки й форменого одягу і спецодягу одночасно (брезентові костюми, шоломи пожежника тощо);
 • спеціалізований робочий одяг. У побуті його також часто називають спецодягом. Однак відмінність від спецодягу – спеціалізований робочий одяг не належить до ЗІЗ, тобто з точки зору законодавства про охорону праці не розглядається як такий, що виконує функцію індивідуального захисту (п. 4 розділу І Вимог № 1804). Відмінність такого одягу від форменого – його носіння й вигляд не регулюється галузевою нормативкою. Як правило, такий одяг довільний і працівник сам собі його обирає. Часто він купує його за власний кошт. Приклади такого одягу: робочі комбінезони, одяг кухара, одяг будівельника, комбінезон бджоляра. Також сюди можна віднести й одяг медика: медичні халати, ковпаки, косинки тощо. Останні ні від чого медиків не захищають, а виконують більше гігієнічну функцію, цей одяг може бути довільного дизайну, тому не є ЗІЗ чи форменим одягом;
 • корпоративний (фірмовий) одяг. Цей одяг вказує на приналежність працівників до певної організації. У бюджетних установ зустрічається нечасто. Корпоративним одягом можна назвати впровадження певної форми у спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях. Ще один приклад для бюджетної сфери – академічні мантії в університетах, наприклад чорна габардинова мантія з червоним коміром – магістерська мантія. Цей одяг відрізняється від форменого тим, що галузеві, загальні норми його носіння відсутні. Обов’язок одягати корпоративний одяг може встановлюватися внутрішніми розпорядчими документами установи або взагалі нічим – «традиціями»;
 • спортивний одяг. Він також не розглядається як спецодяг, але може поєднувати в собі ознаки корпоративного одягу;
 • акторський одяг у театрах, філармоніях. Такий одяг можна розглядати як різновид корпоративного (фірмового), так як його носіння не є обов’язком, а визначається вимогами режисера та бажаннями самого актора чи виконавця.

Однак щодо форменого одягу, спеціалізованого робочого одягу, корпоративного (фірмового) одягу, спортивного та акторського одягу застосовуються такі ж самі правила бухгалтерського обліку, як і для спецодягу. З економічної точки зору все це є однаковими за суттю активами. Окрім одного податкового нюансу – видача спецодягу, навіть понад норми не розглядається як додаткове благо для працівника, чого не скажеш про інший одяг. Детальніше про це – нижче.

Увага: Спецодяг, формений одяг, спеціальний робочий одяг, корпоративний (фірмовий) одяг, спортивний одяг, акторський одяг обліковуються практично однаково.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

На якому рахунку обліковувати спецодяг

У бюджетних установ спецодяг обліковується на субрахунку 1114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття». На ньому ж обліковується й формений, спеціалізований робочий одяг, спортивний одяг та інший згаданий вище.

Виходить, що з точки зору бухгалтерського обліку спецодяг – це інший необоротний матеріальний актив у складі основних засобів, так як:

 • по-перше, відповідає визначенню основних засобів у п. 4 НП(С)БОДС 121 «Основні засоби». Спецодяг – матеріальний актив, який використовується більше одного року;
 • по-друге, у п. 1.2 Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору (наказ Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, даліМетодрекомендації № 11) спецодяг прямо віднесено до підгрупи «білизна, постільні речі, одяг та взуття» у складі інших необоротних матеріальних активів (ІНМА). Костюм, пальто, кожух, плащ, плаття, кофта, спідниця, куртка, штани – це все спецодяг з точки зору п. 1.2 Методрекомендацій № 11.

Увага: Спецодяг у бухобліку – це інший необоротний матеріальний актив (у складі основних засобів)

Однак, якщо спецодяг чи інші види одягу мають високу зношуваність і не витримують більше року експлуатації, то його слід віднести до МШП (субрахунок 1812 «Малоцінні швидкозношувані предмети»). У разі разового використання (медичні рукавички тощо) можливий облік і на субрахунку 1518 «Інші виробничі запаси».

Спецодяг у бюджетній установі може бути як виданий працівникам, так і зберігатися на складі. І все це субрахунок 1114. Через це бажано виділити аналітичні рахунки для обліку таких підвидів одягу:

 • 1114.1 – Білизна, постільні речі, одяг та взуття (на складі);
 • 1114.2 – Білизна, постільні речі, одяг та взуття (в експлуатації).

Які первинні документи треба для обліку спецодягу

Для спецодягу у складі інших необоротних матеріальних активів використовуються ті ж самі первинні документи, що й для обліку усіх інших основних засобів, тобто з наказу Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818. Це будуть:

 • Акт приймання-передачі основних засобів та Акт введення в експлуатацію основних засобів – при придбанні спецодягу та видачі його працівникам;
 • Інвентарна картка обліку основних засобів (для індивідуального обліку спецодягу як за інвентарними, так і номенклатурними номерами) або Інвентарна картка групового обліку основних засобів (якщо присвоєно номенклатурний номер на цілу групу однорідних об’єктів) – для обліку видачі спецодягу та обліку даних про нього;
 • Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів – для нарахування амортизації спецодягу;
 • Акт списання основних засобів чи Акт списання групи основних засобів – при списанні спецодягу.

Амортизація спецодягу у складі ІНМА

Як і всі інші необоротні матеріальні активи спецодяг підлягає амортизації за методом 50/50 (п. 6 розділу V Методрекомендацій № 11), тобто:

 • 50% зносу нараховується у місяці передачі у використання;
 • 50% зносу – у місяці списання спецодягу.

Переоцінка спецодягу не проводиться.

Номенклатурний номер для спецодягу

Спецодягу рекомендовано присвоювати не інвентарний, а номенклатурний номер (п. 1.4 Методрекомендацій № 11). Якщо інвентарний індивідуальний для кожного об’єкта основних засобів, то номенклатурний може поєднувати цілу групу об’єктів однакової номенклатури.

Згідно п. 4. Методрекомендацій № 11 номенклатурний номер складається:

 • перші 4 знаки – номер субрахунку за Планом рахунків;
 • наступні 5 – підгрупа (може бути нульовим, якщо підгрупи не виділені);
 • інші знаки – порядковий номер предмета у підгрупі.

Кількість знаків не обмежена. Наприклад, брезентовий комбінезон може мати номенклатурний номер 111412, де 1114 – номер рахунку, 1 – група «спецодяг», «2» – комбінезони.

При використанні одного номенклатурного номера на цілу низку однорідних об’єктів краще всього використовувати Інвентарну картку групового обліку основних засобів.

Оподаткування видачі спецодягу працівникам

Видача спецодягу працівнику не оподатковується навіть, якщо це відбувається понад норми (лист ДФС від 07.04.2007 р. № 7308/6/99-99-15-02-15). Однак така понаднормова видача спецодягу має бути прописана у колективному договорі. Видача спецодягу не вважається додатковим благом для працівника, а тому не оподатковується ПДФО і військовим збором (пп. 165.1.9 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Однак у Додатку 4ДФ Податкового розрахунку таку видачу треба все одно показати від ознакою доходу «136» (роз’яснення ДПС у ЗІР 103.25).

При видачі у тимчасове користування форменого, робочого, спортивного та іншого одягу теж оподаткування не настає, так як це обумовлено виконанням ним трудових функцій (пп. «а» пп. 164.2.17 ПКУ). Але теж у Додатку 4ДФ треба показати, але під ознакою доходу «14».

Видача і списання спецодягу не позбавляє права на податковий кредит з ПДВ. Головне, щоб при списанні в актах були висновки комісії про непридатність його до подальшого використання.

Але все вищезазначене стосується лише спецодягу (ЗІЗ) і у разі його повернення працівником. Оподаткування виданого одягу як додаткового блага може настати в наступних ситуаціях:

 • працівник не повертає спецодяг при звільненні. Щоправда його можна списати ще як зношений, щоб не стягувати податки з працівника;
 • видача форменого, робочого, спортивного та іншого одягу у постійне користування працівника.

Нарахування ПДФО для додаткового блага проводиться з використання натурального коефіцієнта. Наприклад, якщо оподатковується одяг вартістю 1500 грн, то ПДФО = 1500×1,2195×0,18 = 329,27 грн. Однак військовий збір = 1500×0,015 = 22,50 грн. Їх треба утримати з зарплати такого працівника.

Приклади бухгалтерського обліку спецодягу

Нижче наводимо приклади бухгалтерських проведень з обліку спецодягу бюджетної установи.

Приклад 1. Придбано спецодяг на суму 180000 грн. Установа – неплатник ПДВ.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

отримано цільове фінансування

2313

5411

180000

2

отримано спецодяг від постачальника

1312

6211

180000

3

проведено розрахунок з постачальником

6211

2313

180000

4

оприбутковано спецодяг на склад

1114.1

1312

180000

5

збільшено власний каптал бюджетної установи

5411

5111

180000

Приклад 2. Придбано спецодяг на суму 180000 грн, у т.ч. ПДВ. Установа – платник ПДВ.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

отримано цільове фінансування

2313

5411

180000

2

отримано спецодяг від постачальника

1312

6211

150000

3

відображений податковий кредит з ПДВ

6311

6211

30000

4

проведений розрахунок з постачальником

6211

2313

180000

5

оприбутковано спецодяг на склад

1114.1

1312

150000

6

збільшений внесений каптал бюджетної установи

5411

5111

180000

Приклад 3. Спецодяг видано в експлуатацію на суму 56000 грн.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

виданий спецодяг в експлуатацію

1114.2

1114.1

56000

2

нарахована амортизація спецодяг при введенні в експлуатацію

8014

1412

28000

3

віднесено витрати на амортизацію на результат виконання кошторису

5511

8014

28000

Приклад 4. Списано спецодяг у сумі 20000 грн.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

нарахована амортизація спецодягу при вибутті

8014

1412

10000

2

списаний спецодяг

1412

1114.2

10000

3

зменшено внесений капітал та показаний накопичений фінансовий результат виконання кошторису

5111

5512

20000

4

віднесено витрати на амортизацію на результат виконання кошторису

5511

8014

10000зміст

відпустка на дітей заява

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді