Інші необоротні матеріальні активи бюджетних установ: облік

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Інші необоротні матеріальні активи поодинці за вартістю незначні, але за кількістю – досить помітні об’єкти в бухгалтерському обліку бюджетних установ. Нехтувати правилами їх обліку не варто. З’ясуємо, що це за активи й як їх обліковувати.

Що таке інші необоротні матеріальні активи

Інші необоротні матеріальні активи — це ресурси, які мають фізичну форму та строк використання яких перевищує 1 рік з дати балансу, однак із певних причин не можуть бути віднесені до основної групи основних засобів, які обліковуються на рахунках 1011-1018. Такими причинами можуть бути:

 • вартісний критерій. Наприклад, у МНМА – 20 000 грн (для активів, придбаних до 23.05.2020 р. – 6000 грн);
 • специфічність, як у бібліотечних фондів, спортивного інвентарю, музейних експонатів.

Критерії виділення інших необоротних матеріальних активів, у т. ч. вартісні, має містити наказ про облікову політику бюджетної установи.

Інші необоротні матеріальні активи в балансі є частиною основних засобів. Такий висновок можна зробити на основі аналізу НПСБОДС 121 “Основні засоби”. Однак, конкретного визначення для цієї групи активів стандарт не містить. Інші необоротні матеріальні активи в балансі бюджетної установи як окремий рядок відсутні. Це пов’язано з тим, що за НП(С)БОДС 121 практично всі вони входять до складу основних засобів та є лиш їх різновидом.

Групи обліку інших необоротних матеріальних активів

Класифікація інших необоротних матеріальних активів наведена нижче. Для класифікації використовуємо Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Рекомендації № 11). Усі дані групи зосереджує рахунок 11 Інші необоротні матеріальні активи.

Рахунок

Назва

Що входить в ІНМА

Вартісна межа

Методи амортизації

1111

Музейні фонди

Музейні цінності, окрім тих, які повинні обліковуватися в державних музеях і становлять певне історичне, митецьке значення; експонати тваринного світу в зоопарках.

Наприклад — цінності в музеї університету (прилади, фотографії, речі видатних студентів тощо)

50/50, окрім пам’ятників культурної спадщини державного значення (вони не амортизуються)

1112

Бібліотечні фонди

Наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

Просто бухгалтерські, медичні та інші журнали, які виписує установа, відносити до бібліотечних фондів не можна. Необхідні наказ про створення бібліотеки, штатна одиниця бібліотекаря, бібліографічний облік (картки видачі, картотека тощо).

Приклад — бібліотека в університеті, коледжі, школі

50/50,

окрім унікальних документів Державного фонду (вони не амортизуються)

1113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

(МНМА)

Об’єкти з терміном експлуатації більше 1 року, але через недотримання вартісного критерію не включені до складу основних засобів.

Приклади — комп’ютерна техніка, принтери, сканери, мобільні телефони, стаціонарні телефони, кондиціонери, вентилятори, столи, шафи, стільці тощо

6000 грн

50/50

1114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

Сюди належать:

 • білизна (сорочки, халати тощо);
 • постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо);
 • одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, кофти, спідниці, куртки, штани тощо);
 • взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо);
 • спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).

Установа має постійно отримувати такі речі й вони мають відповідати її діяльності. Прикладами можуть бути дитячі садки, школи-інтернати, заклади пенітенціарної системи, військові частини, спортивні інтернати тощо.

Такі речі не слід пплутати з МШП (рахунок 1812). Головний критерій — плановий строк використання більше 1 року.

50/50

1115

Інвентарна тара

Інвентарна тара призначається для зберігання ТМЦ на складі або  в процесі певних технологічних процесів.

Наприклад — сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); торговельні шафи та стелажі тощо

не обов’язковий

50/50

1116

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Тут обліковуються активи, які мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

Наприклад, радіоелектронні засоби, спортивний інвентар певної бази: лижі, ковзани, сани, м’ячі; телескоп з астрономічної обсерваторії. Чітких критеріїв немає. Відносимо ті речі, облік яких бажано відділити від решти основних засобів

Прямолінійний

1117

Природні ресурси

Мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу тощо, які за законодавством контролюються суб’єктом державного сектору

Не амортизуються

1118

Інші необоротні матеріальні активи

Все, що не потрапляє до вищенаведених рахунків групи 11, наприклад, матеріали, які:

 • одержали на аналіз у лабораторію для проведення досліджень, якщо вони використовуються неодноразово й тривалий час;
 • є об’єктами наукових досліджень.

Приклад — заморожені біологічні тканини, експериментальні прилади, апарати, установки тощо. Обов’язковою умовою є багаторазовість, інакше треба шукати їх облік у складі запасів

50/50

Поліпшення об’єктів оренди, наприклад, витрати на проведення капітального ремонту, добудови орендованого приміщення (п. 6 Рекомендацій № 11)

прямолінійний

Облік інших необоротних матеріальних активів

Облік інших необоротних матеріальних активів бюджетних установ має особливості:

 • нарахування зносу на інші необоротні матеріальні активи здійснюється здебільшого методом 50/50, який полягає в тому, що 50% від первісної вартості активу нараховується як знос у місяці введення в експлуатацію. Інші 50% нараховуються у місяці вибуття активу з обліку (списання);
 • інвентарні номери присвоюються всім іншим необоротним матеріальним активам, тобто кожний окремий об’єкт має свій унікальний номер. Винятки: білизна, постільні речі, одяг, взуття, бібліотечні фонди, МНМА, матеріали довготривалого використання. Для перерахованих винятків присвоюються номенклатурні номери (якщо предмети мають однакове найменування, якість, ціну, то вони мають й однаковий номенклатурний номер). По необоротним матеріальним активам спецпризначення можна обирати, що використовувати: інвентарний номер чи номенклатурний (п. 3 Розділу ІІ Рекомендацій № 11);
 • первинні документи використовуються такі ж, як і для основних засобів.

Інші необоротні матеріальні активи бюджетних установ в обліку мають такі ж бухгалтерські проводки, як і основні засоби. Відмінність тільки в групі рахунків — 11 замість 10. Розглянемо типові з них на прикладі МНМА, у т. ч. як списати інші необоротні матеріальні активи.

Господарська операція

Д-т

К-т

Сума

Облік придбання інших необоротних матеріальних активів

1

Отримано цільове фінансування на купівлю принтера

2313

5411

4000,00

2

Отримано асигнування на сплату ПДВ

2313

7011

800,00

3

Перерахована попередня оплата за принтер

2113

2313

4800,00

4

Відображений податковий кредит з ПДВ

6311

2113

800,00

5

Отриманий принтер від постачальника

1312

2113

4000,00

6

Принтер введено в експлуатацію

1113

1312

4000,00

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

1

Нарахована амортизація принтера за методом 50/50 у місяці введення в експлуатацію

8014

1412

2000,00

2

Закрито рахунок витрат наприкінці періоду

5511

8014

2000,00

Вибуття інших необоротних матеріальних активів

1

Нарахована амортизація принтера за методом 50/50 у місяці  вибуття

8014

1412

2000,00

2

Списана вартість принтера

1412

1113

4000,00

3

Віднесено до накопичених фінансових результатів вартість принтера при списанні

5111

5512

4000,00

4

Закрито рахунок витрат наприкінці звітного періоду

5511

8014

2000,00зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді