Матеріальна допомога на оздоровлення: про головне

UA RU
Автор

ОНИЩЕНКО Віктор

бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам бюджетних установ – гаряча тема у сезон відпусток. Хто має право на таку матеріальну допомогу, як її оформити, розрахувати й оподаткувати – у цьому огляді.

Матеріальна допомога на оздоровлення(вона ж – «оздоровчі») є соціальною грошовою виплатою працівникам, які йдуть у щорічну відпустку. Єдиного нормативного акта, який би регулював порядок її нарахування, немає. Тож послуговуємося нормативною базою, передбаченою для різних категорій працівників.

Матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки є систематичною матеріальною допомогою. Це визначає пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (даліІнструкція № 5). Така допомога може виплачуватися не лише на оздоровлення, але ще й через екологічний стан регіону. Це виплата, що належить до фонду оплати праці у складі заохочувальних та компенсаційних виплат.

Зверніть увагу, що матеріальна допомога на оздоровлення (пп. 2.3.3 Інструкції № 5) та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань (пп. 3.31 Інструкції № 5) – це різні речі. Якщо перша є частиною зарплати, так як вона є систематичною виплатою й надається всім без виключення працівникам, то друга не входить до складу зарплати. Через це у них різне оподаткування.

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення

Обов’язково виплачується матеріальна допомога на оздоровлення державним службовцям. Це передбачає Закон «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889 (далі Закон про держслужбу). Категорії працівників, для яких обов’язкова виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, визначені у різних нормативно-правових актах. Зокрема така допомога виплачується:

Кожна бюджетна галузь має свою специфіку, але спершу розглянемо загальні правила визначення розміру, розрахунку та виплати матеріальної допомоги, які стосуються більшості бюджетників.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Який розмір матеріальної допомоги на оздоровлення

Матеріальна допомога на оздоровлення для більшості працівників бюджетних установ виплачується в розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік у разі оформлення основної щорічної відпустки. За умови неповного робочого часу – виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Однак у держслужбовців, службовців ОМС «оздоровчі» складають розмір середньомісячної зарплати (див. далі також по галузям бюджетної сфери). Оздоровчі виплати надають у межах встановленого в установі фонду оплати праці. Їх планують заздалегідь та обов’язково закладають у кошторисі.

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення індексації не підлягає.

Розібратися з розміром матеріальної допомоги на оздоровлення у конкретній бюджетній галузі допоможе таблиця нижче.

РОЗМІР МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ПРАЦІВНИКІВ

Категорія працівників, які мають право на допомогу на оздоровлення

Підстава

Розмір допомоги на оздоровлення

держслужбовці

ст. 57 Закону про держслужбу

середньомісячна зарплата

посадові особи, керівники та керівні працівники окремих держорганів, на яких не поширюється дія Закону про держслужбу

п. 2 Постанови № 304

не більше за середньомісячну зарплату

робітники, зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, ОМС, прокуратури, судів та інших органів

пп. 2.2 Наказу № 609

середньомісячний заробіток

Посадові особи ОМС

ч. 5 ст. 21 Закону № 2493;

пп. 3 п. 2 Постанови № 268

посадовий оклад, але не більше за середньомісячну зарплату

працівники установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери*:

 

 

педагогічні та науково-педагогічні працівники

ч. 1 ст. 57 Закону про освіту

місячний посадовий оклад (ставка)

працівники навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

пп. 5 п. 4 Наказу № 557

не більше за посадовий оклад

медичні та фармацевтичні працівники державних та комунальних закладів/установ

Постанова № 524

посадовий оклад

працівники у сфері культури та педпрацівники закладів освіти сфери культури

ч. 3 ст. 29 Закону про культуру

посадовий оклад

працівники бюджетних установ, закладів та організацій культури

Наказ № 745

не більше ніж один посадовий оклад на рік

працівники державних і комунальних бібліотек

п. 3 Постанови № 84

місячний посадовий оклад (ставка)

особи рядового і начальницького складу цивільного захисту

ч. 2 ст. 129 Кодексу цивільного захисту України

місячний розмір грошового забезпечення

працівники бюджетних установ, закладів та організацій ДСНС України

п. 1 розд. VІ Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій ДСНС, затверджених наказом МВС від 14.08.2015 р. № 975

не більше ніж один посадовий оклад на рік

працівники закладів соціального захисту дітей, соціального обслуговування, соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

наказ Мінсоцполітики «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від 18.05.2015 р. № 526

не більше ніж один посадовий оклад на рік

* по тим працівникам, зарплата яким нараховується на основі бюджетної ЄТС ще діє обмеження не більше ніж один посадовий оклад на рік – пп. «б» п. 4 постанови Кабміну «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі – Постанова № 1298)

Розрахунок і виплата матеріальної допомоги на оздоровлення

Розрахунок матеріальної допомоги здійснюємо з урахуванням вимог законодавчих актів для різних категорій працівників на основі розміру посадового окладу. Оскільки матдопомога на оздоровлення виплачується до щорічної основної відпустки, беремо розмір окладу (середньомісячної зарплати) на дату надання такої відпустки.

Якщо працівник оформляє лише частину відпустки, матеріальна допомога на оздоровлення працівникам бюджетних установ надається один раз до будь-якої частини на розсуд працівника і виплачується повністю (до якої саме частини відпустки – має бути заява працівника). Пам’ятайте, що кількість днів відпустки безперервної частини не може бути меншою за 14 днів (ст. 12 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504, далі Закон про відпустки).

До відома!

Якщо працівник не використав минулорічну відпустку і, відповідно, йому не виплачувалась допомога на оздоровлення, її можна виплатити у разі економії фонду оплати праці, якщо це не завадить виплаті матеріальної допомоги працівникам, що мають на неї право цьогоріч. Врахуйте, що є випадки, коли виплата матеріальної допомоги за минулий рік незаконна.

Розглянемо тепер нюанси допомоги на оздоровлення в основних сферах діяльності у державному, комунальному секторі та органах місцевого самоврядування (ОМС).

Матеріальна допомога на оздоровлення – умови

Державні органи

Держслужбовцям надають щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 30 к. днів, якщо закон не передбачає тривалішої відпустки (ч. 1 ст. 57 Закону про держслужбу). Однак у період воєнного стану щорічна основана відпустка за рішенням роботодавця може бути обмежена тривалістю 24 к. днів за поточний робочий рік. У такому разі надання невикористаних днів щорічної відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану (див. ч. 1 ст. 12 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136).

Держслужбовцям також виплачують грошову допомогу в розмірі середньомісячної зарплати при виході у відпустку (ч. 1 ст. 57 Закону про держслужбу). Це гарантована державою виплата.

Коли оформлюєте держслужбовцеві щорічну основну відпустку повної тривалості, підготуйте наказ про виплату грошової допомоги. Заява держслужбовця не обов’язкова. При цьому така допомога виплачується й під час дії воєнного стану (роз’яснення НАДС).

У ситуації, якщо держслужбовець бере частину щорічної основної відпустки слід з’ясувати, коли він бажає отримати грошову допомогу. Держслужбовець має написати заяву про виплату грошової допомоги.

Крім того, матеріальна допомога на оздоровлення є й у керівних працівників, за п. 2 постанови Кабміну «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 20.04.2016 р. № 304 (по тексту Постанова № 304). До цієї категорії працівників зокрема належать голови місцевих державних адміністрацій та їхні заступники.

Рішення про виплату і конкретний розмір оздоровчих ухвалюють у порядку, встановленому керівником відповідного органу, в межах затвердженого фонду оплати праці. Пункт 4 Постанови № 304

Щодо робітників, які обслуговують органи виконавчої влади, ОМС, їхні виконавчі органи, органи прокуратури, суди та інші органи, то вони також можуть мати матеріальну допомогу в розмірі середньомісячної зарплати (п. 2.2 Наказу Мінекономіки «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» 23.03.2021 р. № 609, далі Наказ № 609). До даної категорії працівників належать такі:

  • водії автотранспортних засобів;
  • двірники;
  • прибиральники службових приміщень.

Однак виплачувати матеріальну допомогу згаданим робітникам не обов’язково. Це право керівника у межах установленого фонду оплати праці. Через це, щоб надалі не виникало запитань, у яких випадках її виплачувати, краще унормувати дане питання у внутрішньому акті з питань оплати праці, наприклад колективному договорі чи положенні про оплату праці.

ОМС

До щорічної основної відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надають допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу (ч. 5 ст. 21 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493, даліЗакон № 2493). Розмір допомоги не має перевищувати середньомісячної зарплати (пп. 3 п. 2 Постанови Кабміну «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268, даліПостанова № 268).

На прохання працівника щорічну відпустку можна поділити на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина – не менше ніж 14 к. дн. (ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки). Допомогу на оздоровлення надають до будь-якої її частини. Аналогічну позицію висловило Мінсоцполітики (лист від 11.09.2013 р. № 10212/0/14-13/13). Як і на держслужбі, в ОМС, якщо щорічна основна відпустка надається повної тривалості, то заява на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення не потрібна. Підстава для надання допомоги – наказ (розпорядження) про надання відпустки.

Краще не поєднувати в одному наказі рішення про надання щорічної відпустки і матеріальної допомоги на оздоровлення. Така інформація має різну соціальну значущість, тому накази мають різні строки зберігання – 5 та 75 років. Якщо ці дві розпорядчі дії поєднали в одному наказі, виправте помилку, коли завершуватимете діловодний рік.

Якщо ж надається лише частина щорічної основної відпустки, то працівник має визначитися, з якою частиною відпустки бажає отримати допомогу на оздоровлення. З цією метою він має подати заяву на одержання допомоги.

Дія Постанови № 268 поширюється і на службовців, які працюють у виконавчих органах ОМС. Вони також мають право на допомогу на оздоровлення до щорічної основної відпустки. Щодо робітників, які обслуговують ОМС, керуватися слід Постановою № 268. Тобто матеріальну допомогу, як і в державному органі, виплачуйте у межах фонду оплати праці.

Калькулятор стажу

Освіта

Педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплачують допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати), коли надають щорічну відпустку (ч. 1 ст. 57 Закону про освіту). Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників визначає Постанова Кабміну «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963.

Керівники навчальних закладів, установ освіти й наукових установ мають право у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків, надавати всім працівникам матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення, в сумі не більшій ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання (пп. «5 »п. 4 Наказу № 557).

Вчителі отримують матеріальну допомогу на оздоровлення лише за основним місцем роботи на підставі наказу.

Медицина

Медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів/установ допомогу на оздоровлення виплачують у розмірі посадового окладу, коли надають основну щорічну відпустку (Постанова № 524).

Переліки лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, молодших спеціалістів з медичною освітою у закладах охорони здоров’я МОЗ затвердив Наказом від 28.10.2002 р. № 385.

Керівники закладів охорони здоров’я мають право у межах фонду зарплати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків, надавати всім працівникам матеріальну допомогу, зокрема на оздоровлення, не більше за один посадовий оклад на рік (п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, наказ Мінпраці/МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519, даліУмови № 308/519). Виплату допомоги на оздоровлення керівник закладу охорони здоров’я оформлює наказом.

МОЗ і Мінсоцполітики мають різні позиції щодо того, як виплачувати допомогу медикам-сумісникам.

МОЗ наголошує: оскільки відпустку на роботі за сумісництвом надають одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, матеріальну допомогу на оздоровлення виплачують лише за основним місцем роботи (лист від 16.02.2018 № 10.1-18/4185).

Натомість Мінсоцполітики зауважує: за сумісництвом із працівником укладають окремий трудовий договір, не пов’язаний з трудовим договором за основним місцем роботи. Сумісників преміюють і надають їм матеріальну допомогу на загальних підставах, якщо іншого не передбачають окремі нормативні акти або трудовий договір. Законодавство не обмежує виплати допомоги на оздоровлення для медичних і фармацевтичних працівників, які працюють за сумісництвом (лист від 25.04.2018 № 673/0/101-18). Тож Мінсоцполітики вважає, що працівникам, які працюють у закладах охорони здоров’я за сумісництвом, допомогу на оздоровлення можна виплачувати на загальних підставах за рішенням керівника закладу в межах затвердженого для закладу фонду зарплати (п. 4 Постанови № 1298; п. 5.11Умов № 308/519).

Однак медзаклади-КНП попри наявність Умов № 308/519 мають також вирішити питання матеріальної допомоги на оздоровлення у своїх внутрішніх актах про оплату праці, наприклад у колективному договорі або положенні про оплату праці.

Культура

Працівники сфери культури та педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ч. 3 ст. 29 Закону «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778, по текстуЗакон про культуру).

Керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівники бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду зарплати, затвердженого у кошторисах, уповноважені надавати працівникам матдопомогу, зокрема на оздоровлення. Розмір виплати – щонайбільше один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання (пп. «б» п. 3 Наказу Мінкультури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745, по текстуНаказ № 745).

Керівникам установ, закладів та організацій культури матеріальну допомогу надають за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці (п. 3 Наказу № 745).

Працівникам державних і комунальних бібліотек допомогу на оздоровлення виплачують під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу/ставки зарплати (п. 3 Постанови № 84).зміст

скачати посадову інструкцію