Положення про оплату праці в бюджетних установах – ЗРАЗОК

UA RU
Для встановлення єдиних правил і уникнення порушень з оплати праці працівникам, в установі потрібно затвердити локальний нормативний документ, тобто – положення про оплату праці.

Основним і важливим документом, без якого не працює жодна бюджетна організація, є колективний договір. Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП) ст. 97 регламентується, що установи повинні самостійно включати до колективного договору належні форми та системи оплати праці, заохочувальні та компенсаційні виплати, згідно норм діючого законодавства. Але ст. 96 вимагає додержуватися тарифної системи оплати, що передбачає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів.

ЗАПИТАЙ У СПЕЦІАЛІСТА ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА

Оскільки колективний договір відображає взаємні зобов’язання установи та працівників, то визначає загальну систему оплати праці в організаціях певної сфери. Детальні же умови трудових виплат, преміювань, матеріальної допомоги та інших виплат закріплено у додатках до нього. Отже, одночасно з колективним договором установою затверджуються відповідні додатки, одним з таких є положення про оплату праці працівників бюджетних установ.

Положення про оплату праці працівників бюджетних установ

Для розробки залучаються як окремі особи, що відповідальні за організацію трудового процесу та нарахування зарплати, так і структурні підрозділи під наглядом профспілкової організації установи.

При розробці обов’язкове дотримання законодавчих норм і гарантій:

 • ст. 96, ст. 97 КЗпП;
 • Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі – Закон № 108/95);
 • постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298;
 • окремі постанови КМУ для уточнення правил оплати праці співробітників в залежності від галузей бюджетних установ та інші нормативні акти.

КАЛЬКУЛЯТОР СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОМС

Що включаємо в положення про оплату праці

Воно має передбачати систему і структуру оплати праці, показувати оцінку виконаної роботи, з урахуванням її складності та визначати умови присвоєння кваліфікації. До того, як представити зразок положення про оплату праці, визначимо основне, що в ньому зазначається:

 • мета, завдання діяльності організації та особистий трудовий внесок працівника на їх виконання для досягнення кінцевих результатів роботи;
 • визначення структури зарплати та її складових (основна, додаткова, премії та інші виплати);
 • порядок нарахування зарплати та її складових;
 • показників, що відрізняють працівників за категоріями і визначають розмір їх заробітної плати;
 • умов, що впливатимуть на підвищення чи зниження зарплати, з визначенням показників та умов діяльності, передбачених колективним договором та законодавством;
 • уточнювати порядок перегляду та індексації заробітної плати, строки індексації та періодичність;
 • має встановлювати строки виплати зарплати, виплат за щорічну відпустку, розрахунків при звільненні;
 • визначати/урегульовувати питання, які не врегульовані нормативно-правовими актами, аби в майбутньому не виникало спорів з працівниками чи контролюючими органами щодо правильності розрахунку чи інших питань;
 • враховувати порядок вирішення трудових спорів ті інше.

Більш детально дивись зразок положення про оплату праці

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Положення про оплату праці – вимоги щодо оформлення і затвердження

При документальному оформленні Положення про оплату праці в бюджетних установах слід враховувати наступне:

 • інформація у Положенні про оплату праці повинна бути стислою, конкретною, зрозумілою, об'єктивною та грамотно викладеною;
 • зміст у Положенні про оплату праці потрібно поділити на розділи, підрозділи, пункти та підпункти;
 • у тексті не повинно міститись повторів, складних зворотів, інформації без змістового навантаження;
 • дотримуватися ділового стилю мови без емоцій та індивідуалізації;
 • затверджувати положення про оплату праці потрібно наказом керівника організації.

Увага! Обов'язково положення про оплату праці працівників бюджетних установ затверджується грифом «ЗАТВЕРДЖЕНО» у його правому верхньому куті на першій сторінці документу, з вказанням реквізитів розпорядчого акта, яким його затверджено.

Відсутність положення про оплату праці в бюджетній установі

Буває, коли положення не розроблено в бюджетній організації. В таких випадках, воно є часткою колективного договору, тобто його розділом (ст. 97 КЗпП). Також необхідність зазначення в колективному договорі умов оплати праці регламентують ст. 6, 15, 18 Закону № 108/95.

У разі, коли в бюджетній установі колективний договір не розроблений, керівник зобов’язаний узгодити питання трудових виплат з представником профспілкової організації, що представляє інтереси працівників, а за його відсутністю можна урегулювати їх з іншим представником трудового колективу (ст. 97 КЗпП, ст. 6, 15 Закону № 108/95).

Відсутність положення про оплату праці чи колективного договору досить негативний наслідок для роботодавця. Адже саме у цих документах він може врегулювати/конкретизувати значну частину питань, які чинне законодавство обійшло. Це дає змогу усунути прогалини в нарахуванні зарплати, окремих її складових, та в разі спору з працівником, фахівцями Держпраці чи інших контролюючих органів виграти його, у т. ч. в судовому порядку.

Зразок Положення про оплату праці

Щоб переглянути приклад, натисність «Скачати зразок»:

зразок положення про оплату праці

СКАЧАТИ ЗРАЗОКзміст

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді