Індексація зарплати 2024

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
У 2024 році відновлена індексація зарплати. Які правила для нарахування індексації у 2024 році, як індексувати зарплату, якщо оклад змінюється та якщо не змінювався – дивиться приклади та пояснення від експерта.
З 01.01.2024 відновлено дію Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII (далі – Закон № 1282) і, відповідно, Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2023 № 1078 (далі – Порядок № 1078). Але нарахування індексації зарплати 2024 року проводитимемо з урахуванням нового правила, яке визначено у статті 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ (далі – Закон № 3460). Як це правило вживається з іншими правилами індексації, які проблемні питання при цьому виникають та як їх вирішити, розглянемо далі.

Калькулятор індексації зарплати

Правила індексації зарплати 2024

Аби зрозуміти як індексація заробітної плати 2024 року нараховується, зупинимось на правилах індексації зарплати, які прописані у статті 39 Закону № 3460, Законі № 1282 і Порядку № 1078.

Правило 1. Працівник матиме право на індексацію лише коли величина індексу споживчих цін (ІСЦ) перевищує поріг індексації – 103%. Відповідно величина приросту ІСЦ більше трьох відсотків.

Правило 2. Для нарахування індексації зарплати 2024 року ІСЦ обчислюємо наростаючим підсумком, починаючи з 01.01.2024. Це нове правило прописали у статті 39 Закону № 3460. Усі правила, які прописані у Порядку № 1078, не повинні суперечити йому, а навпаки, мають бути пристосовані до нього.

Правило 3. Для перевищення порогу індексації визначаємо ІСЦ наростаючим підсумком, якщо величина ІСЦ за відповідний місяць не перевищує 103%. Перший ІСЦ для цього обираємо за той місяць, який є наступним за:

  • місяцем підвищення у 2024 році посадового окладу за посадою;
  • місяцем 2024 року, за який величина ІСЦ перевищила 103%.

Правило 3, яке прописане у абзаці 5 пункту 1-1, абзаці 2 пункту 5 Порядку № 1078, пристосоване до Правила 2. Іншими словами, якщо посадовий оклад за посадою було підвищено у 2023 чи раніше, ІСЦ обчислюємо з січня 2024 року за Правилом 2. Так само діємо, якщо величина ІСЦ перевищила 103% у місяці 2022 року чи раніше.

Якщо ІСЦ за поточний місяць або наростаючим підсумком ІСЦ (з врахуванням ІСЦ за поточний місяць) перевищує 103%, новий обрахунок ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з ІСЦ за наступний місяць. Значення ІСЦ у місяці, в якому підвищують посадовий оклад, приймають за 1 або 100%. Розглянемо як обчислити ІСЦ як приклад розрахунку індексації заробітної плати 2024 року.

Приклад. Обчислення ІСЦ

Перший місяць розрахунку ІСЦ – січень 2024 року. Наприклад, за даними Держстату (умовно) ІСЦ за січень – 101,2% або 1,012, за лютий – 100,8% або 1,008, за березень – 101,1% або 1,011. ІСЦ за січень не перевищує поріг індексації – право на індексацію не настало.

У наступному місяці визначаємо ІСЦ наростаючим підсумком (за січень і лютий), для цього: 1,008 × 1,012 × 100 = 102,0%. Коефіцієнти не сумуємо, а множимо. Детальніше про це у прикладах, що наведені у додатках до Порядку № 1078. Не нараховуються індексація 2024, оскільки ІСЦ за січень-лютий не перевищує поріг індексації (102,0% < 103,0%).

У наступному місяці визначаємо ІСЦ наростаючим підсумком (за січень, лютий, березень), для цього: 1,008 × 1,012 × 1,011 × 100 = 103,1% або 1,020 × 1,011 × 100 = 103,1%. Зважаючи що ІСЦ за січень-березень перевищив поріг індексації (103,1% > 103,0%), працівник набув право на індексацію.

Цю величину використовуємо для обчислення індексації, а новий ІСЦ обчислюємо наростаючим підсумком з квітня 2024 року.

Правило 4. Для нарахування індексації зарплати 2024, ІСЦ обчислюємо з місяця 2024 року, який слідує за місяцем підвищення у 2024 році посадового окладу за посадою, яку займає працівник, військовослужбовець, поліцейський, особа рядового і начальницького складу:

Індексація 2024 року за основу опирається на Правило 2. Відповідно Правило 4, яке прописане у пункті 10-2 Порядку № 1078, пристосовуємо до Правила 2. Іншими словами, якщо посадовий оклад за посадою було підвищено у 2023 році чи раніше, для нарахування індексації зарплати 2024 ІСЦ обчислюємо з січня 2024 року – за Правилом 2.

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Правило 5. За наявності права на індексацію саму виплату нараховуємо у місяці, який слідує за місяцем у якому офіційно оприлюднено ІСЦ, який призвів до перевищення порогу індексації. Для розуміння цього правила повернемось до нашого прикладу, коли ІСЦ за січень-березень перевищив поріг індексації. Саме завдяки ІСЦ за березень працівник набув право на індексацію. Цей ІСЦ Держстат, як правило, оприлюднює в наступному місяці – квітні, а бухгалтер нараховуватиме суму індексації за Правилом 5 у зарплаті за травень.

Правило 6. Для нарахування індексації зарплати 2024 року базою індексації є не сума нарахованої зарплати працівнику, а лише її частинка, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Правило 7. Якщо працівник у місяці нарахування індексації відпрацював не повністю норму праці у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших причин, індексація зарплати 2024 проводиться пропорційно до відпрацьованого ним часу виходячи з місячної норми робочого часу. За Правилом 7 індексуємо зарплату працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня (дня).

Правило 8. Якщо право на індексацію настало, нарахування індексації зарплати 2024 у визначеній сумі продовжуємо і в наступних місяцях до місяця, у якому:

  • підвищено розмір посадового окладу;
  • настало право на підвищений розмір індексації у зв’язку з новим перевищенням величини ІСЦ порогу індексації – суму цієї виплати збільшуємо і виплачуємо у наступних місяцях.

У місяці підвищення посадового окладу враховуємо усі постійні її складові і обчислюємо суму збільшення зарплати. Індексація 2024 у цьому місяці не нараховується, якщо сума збільшення зарплати перевищує суму індексації, яку слід було нарахувати у цьому місяці. Якщо навпаки, тобто сума індексації перевищує суму збільшення зарплати, визначаємо новий розмір індексації як різницю суми індексації і суми збільшення зарплати. Цю суму індексації (зменшену) фіксуємо і виплачуємо у місяці підвищення посадового окладу, у наступних місяцях її виплачуємо окремо. Для нарахування індексації зарплати у місяцях, наступних за цією подією, обчислюємо суму поточної індексації і додаємо розмір фіксованої.

Якщо правила індексації зарплати 2024 дотримані, порушень у нарахуванні індексації не буде. Розглянемо як обчислити суму індексації у 2024 році.

Нарахування індексації зарплати 2024

Суму індексації зарплати обчислюємо множенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб на величину приросту ІСЦ. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2024 році не змінюється і становить 3028,00 грн, тож індексацію зарплати визначатимемо саме з цього розміру.

Розглянемо приклад розрахунку індексації заробітної плати 2024 року, на основі прикладу, де ІСЦ за лютий-березень 103,1%. Величину приросту ІСЦ визначаємо як різницю ІСЦ (у відсотках) і 100%, тобто – 3,1% (103,1% – 100,0%). Сума індексації – 93,87 грн (3028,00 грн × 3,1%).

Для нарахування індексації зарплати більшість бухгалтерів не обчислювали самостійно величину проросту ІСЦ, а використовували спеціальні таблиці. Це в минулому, оскільки таблиця індексації заробітної плати 2024 року лише формуватиметься.

Більшість бухгалтерів задається питанням:

  • чи виплачувати індексацію зарплати, яка зафіксована у 2022 році;
  • чи нараховувати індексацію, якщо фонд оплати праці обмежений;
  • як обчислювати суму індексації зарплати, якщо з першого січня підвищують посадовий оклад;
  • як бути з індексацією, якщо розмір посадових окладів з січня 2024 року не змінюється тощо.

Розглянемо їх коротко.

Чи виплачувати індексацію зарплати, яка зафіксована у 2022 році

Якщо працівник за посадою набув право на індексацію зарплати у місяцях 2022 року, суму індексації продовжують виплачувати у наступних місяцях відповідно до Правила 8. Січень 2024 року не є виключенням. Якщо у січні 2024 року розмір підвищення посадового окладу перевищує суму індексації, за Правилом 8 індексація 2024 не нараховується і не виплачується.

Чи нараховувати індексацію, якщо фонд оплати праці обмежений

Згідно з пунктом 6 Порядку № 1078 зарплату індексують у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів. При цьому також слід дотримувати частину 1 статті 23, статтю 48 Бюджетного кодексу України (БК) щодо здійснення зобов’язань в межах бюджетних призначень та бюджетних асигнувань. Слід нагадати, що згідно частини 9 статті 51 БК якщо фактичні обсяги власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків відповідних бюджетних коштів на початок року перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), ці надпланові обсяги можна спрямувати на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату. Та мова тут лише про бюджетну заборгованість з оплати праці. Тож якщо індексація 2024 не виплачується через брак фінансових ресурсів, оформіть це наказом, до якого додайте відповідне обґрунтування.

Як обчислювати суму індексації зарплати, якщо з першого січня підвищують посадовий оклад

Якщо за посадою, на яку призначено працівника, зберегли право на індексацію з 2022 року, нарахування індексації зарплати 2024 проводимо за Правилом 8, після застосування якого сума індексації або зменшиться, або взагалі зникне.

За посадами працівників, які станом на грудень 2022 року не мали права на індексацію, застосовують Правила 1, 3, 4, що пристосовані до Правила 2. У разі підвищення розміру посадових окладів з 01.01.2024, ІСЦ за січень 2024 року приймають за одиницю і не враховують при обчислення ІСЦ наростаючим підсумком. Тобто для нарахування індексації зарплати 2024 ІСЦ обчислюємо з лютого 2024 року.

Як бути з індексацією, якщо розмір посадових окладів з січня 2024 року не змінюється

Якщо працівник за посадою набув право на індексацію зарплати у місяцях 2022 року, суму індексації продовжують виплачувати у наступних місяцях відповідно до Правила 8. Січень 2024 року не є виключенням. При цьому обчислюють новий ІСЦ наростаючим підсумком з січня 2024 року за Правилом 2. Індексація зарплати 2024 за сумою зміниться, у разі нового перевищення ІСЦ порогу індексації.

За посадами працівників, які станом на грудень 2022 року не мали права на індексацію, застосовують Правила 1 і 2, тобто ІСЦ наростаючим підсумком обчислюватимуть із січня 2024 року поки його значення не перевищить поріг індексації.

Щодо особливостей індексації зарплати у 2024 році доцільно отримати відповідне роз’яснення від Мінекономіки щодо застосування правил індексації, наведених у цій публікації.зміст

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді