Переведення працівника на інше підприємство

UA RU
Автор
керівник групи експертів з бюджетного обліку
Переведення працівника на інше підприємство, робоче місце або іншу роботу – здебільш кадровий клопіт, але й у бухгалтера з'являється чимало питань. Наприклад, як надавати та оплачувати відпустку на новому місці роботи?

Одна з підстав, коли звільняється працівник, – його переведення за згодою до іншої установи. У такому разі працівник може зберегти невикористану відпустку. Тобто він не отримуватиме на руки грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки, а вимагатиме перерахувати її на рахунок нового роботодавця. Як у такій ситуації діяти обом установам? На що може розраховувати працівник? Коли можна перерахувати компенсацію? Як надавати та оплачувати відпустку на новому місці роботи? На ці та інші запитання відповімо далі.

КОМПЕНСАЦІЯ ВІДПУСТКИ ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ – ВСІ ДЕТАЛИ

На що може розраховувати працівник

У працівника, який планує переведення на інше підприємство, робоче місце або іншу роботу, є три варіанти для дій:

 1. використати зароблені відпустки за старим місцем роботи до того, як звільнятися;
 2. звільнитися за переведенням і отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки;
 3. звільнитися за переведенням і використати ці відпустки за новим місцем роботи.

Тобто звільнення за переведенням дає працівникові шанс заморозити невикористану у колишнього роботодавця відпустку і скористатися нею вже на новому місці роботи.

Переведення працівника - коли можна перерахувати компенсацію

Якщо працівник звільняється з роботи, установа має виплатити йому грошову компенсацію за всі не використані дні:

 • щорічної відпустки;
 • додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ч. 1 ст. 24 Закону про відпустки).

Якщо ж відбуваэться звільнення через переведення працівника на інше підприємство, робоче місце або іншу роботу, то грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням можна перерахувати на рахунок установи, до якої він перейшов. Це передбачають статті 81, 83 КЗпП та статті 9, 24 Закону про відпустки.

Суму компенсації за невикористані дні щорічних відпусток перераховуйте на нове місце роботи працівника тільки за його згодою.

Для цього працівник у заяві про звільнення за переведенням або в окремій заяві має зазначити, що він просить перерахувати на нове місце роботи компенсацію за невикористану відпустку.

Коли надавати відпустку за новим місцем роботи

За загальним правилом право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після шести місяців безперервної роботи в установі (ст. 10 Закону про відпустки). Допоки цей строк не завершився, відпустки надавайте лише у випадках, передбачених законодавством.

Однак, якщо працівника прийняли на роботу за переведенням з іншої установи, для нього діють особливі правила, за якими надають відпустки. Так, після переведення право на відпустку настає, якщо:

 • на попередньому місці роботи працівник не використав щорічної відпустки або використав частково;
 • грошову компенсацію за невикористану відпустку працівник не отримав, коли звільнявся;
 • компенсацію за бажанням працівника перерахували на поточний рахунок установи, до якої працівник перевівся.

Якщо всі ці умови виконані, до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховуйте час, за який працівник не використав такі відпустки на попередньому місці роботи (ч. 2 ст. 81 КЗпП, ч. 3 ст. 9 Закону про відпустки). Щорічну відпустку повної тривалості надавайте працівнику до 6-місячного терміну безперервної роботи після переведення.

Чи включати до розрахунку середньої зарплати для оплати часу щорічної відпустки суму компенсації за невикористану відпустку, яку установа отримала з попереднього місця роботи працівника, розглянемо далі.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Переведення працівника на інше підприємство - як розрахувати відпускні

Коли визначаєте суму відпускних, керуйтеся Порядком № 100. Цей документ не містить окремих правил розрахунку відпускних працівникам, яких прийняли на роботу за переведенням. Тому керуйтеся загальним правилом розрахунку відпускних.

Щоб обчислити середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки, ураховуйте виплати за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю, коли надаєте відпустку або виплачуєте компенсацію за невикористані відпустки (п. 2 Порядку № 100).

Працівнику, який пропрацював в установі менше року, середню заробітну плату обчислюйте на основі виплат за фактичний час роботи. Тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надаєте відпустку або виплачуєте компенсацію за невикористану відпустку.

Якщо ж працівник не відпрацював жодного повного календарного місяця, проводьте розрахунок за пунктом 4 Порядку № 100 – з посадового окладу, встановленого працівнику у штатному розписі.

Коли обчислюєте середню зарплату у всіх випадках її збереження, у т. ч. для оплати часу відпусток, не враховуйте одноразових виплат, як-от компенсація за невикористану відпустку (пп. «б» п. 4 Порядку № 100).

Розрахунковий період для розрахунку середньої заробітної плати після переведення працівника визначайте за новим місцем роботи. Щоб оплатити відпустку, враховуйте суму перерахованої компенсації за невикористані дні щорічної відпустки. На цьому наголошує Мінсоцполітики (лист від 25.11.2015 № 1531/13/84-15).

Суму компенсації, перераховану з попереднього місця роботи працівника, виплачуйте, коли він використовуватиме дні щорічної відпустки, що залишилися з попереднього місця роботи.

РЕЗЮМУЄМО. Особливих умов, щоб обчислювати заробітну плату за час відпустки працівників у разі переведення працівника на інше підприємство, робоче місце або іншу роботу, зокрема компенсацію за невикористану відпустку на попередньому місці роботи, Порядок № 100 не передбачає. Тож суму заробітної плати за час відпустки розраховуйте з огляду на фактичні нарахування за час роботи в установі, куди перейшов працівник.

Пам'ятки: гарантії для працівника, який звільняється за переведенням

Працівнику, який звільнився за переведенням:

 • не відмовляйте в укладення трудового договору (ч.п ст. 24 КЗпП),
 • не встановлюйт випробувальний термін (ч. 3 ст. 26 КЗпП),
 • зберігайте стаж для щорічної основної відпустки,
 • зберігайте окремі соціально-побутові пільги, зокрема, які передбачені колективним договором.

Компенсація за невикористані відпустки

До нового місця роботи за бажанням працівника:

 • перераховуйте компенсацію за невикористані дні щорічних відпусток (ст. 83 КЗпП та ст. 24 Закону про відпустки)
 • не перераховуйте компенсацію за додаткову відпустку на дітей. Таку відпустку вважають соціальною, вона не належить до щорічних відпусток (ст. 4 Закону про відпустки).

Компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки на дітей виплачуйте під час звільнення. Тобто перераховуйте працівнику, який звільняється, зокрема за переведенням, грошову компенсацію за всі не використані дня додаткової соціальної відпустки.

Виплати працівнику в останній день роботи

В останній день роботи обов'язково:

Якщо у день звільнення працівник не виходив на роботу, виплачуйте належну суму не пізніше наступного дня після того, як звільнений працівник предявив вимогу про розрахунок (ст. 116 КЗпП).

На вимогу працівника обовязково видайте довідку про роботу працівника в установі, де зазначьте його спеціальність, кваліфікацію, посаду, час роботи і розмір заробітної плати.

Аналогічну довідку обов'язково надайте, якщо перераховуйєтете до нового місця роботи компенсацію за невикористану працівником відпустку.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді