Щорічні додаткові відпустки 2024

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Окрім основної відпустки чимало бюджетників мають додаткові відпустки. Одним з різновидом таких відпусток є щорічні додаткові відпустки, наприклад за вислугу років. Які правила їхнього надання, чим щорічні додаткові відпустки відрізняються від щорічних основних відпусток та інших додаткових відпусток – у цьому огляді.

Що таке щорічна додаткова відпустка

Законодавчими підставами для надання щорічних додаткових відпусток є, в першу чергу, КЗпП та Закон «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504 (далі Закон про відпустки). Однак ще є спеціалізована нормативка, в якій визначаються правила надання таких відпусток окремим категоріям працівників у бюджетній сфері (див. нижче про види щорічних додаткових відпусток).

Щорічна додаткова відпустка – це відпустка, яка надається додатково до щорічної основної відпустки або незалежно від неї та пов’язана з умовами праці, характером і тривалістю виконуваної роботи.

На відміну від інших додаткових відпусток щорічні не пов’язані з соціальними чинниками, наприклад наявністю дітей, статусом одинокої матері тощо. Це інший вид відпусток. Згадаємо про них, аби не було плутанини.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Додаткові відпустки, які не вважаються щорічними

Зверніть увагу, що НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ щорічними додатковими відпустками:

 • додаткова відпустка на дітей (ст. 19 Закону про відпустки). Так, вона теж додаткова, але вважається не щорічною, а соціальною. Щоправда, право на неї з’являється теж щороку. Однак кожного календарного року, а не робочого, як це у щорічних додаткових відпусток. До цих відпусток належать: додаткова відпустка одному з батьків, які мають 2-х та більше дітей, додаткова відпустка одинокій матері та додаткова відпустка працівникам, які мають дітей з інвалідністю;
 • додаткова відпустка учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, а також постраждалим учасникам Революції Гідності (ст. 162 Закону про відпустки). Ця відпустка теж додаткова, але така відпустка розглядається як «пільга, гарантована державою» й вона не належить до щорічних (лист Мінсоцполітики від 23.09.2016 р. № 531/13/116-16). Однак право на неї виникає кожного календарного року. До соціальних за Законом про відпустки вона теж не входить. Вона сама собою;
 • додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (ст. 13-15 Закону про відпустки). Очевидно, що така відпустка не може бути щорічною, так як прив’язана до періодів навчання працівника.

☛ Додаткових відпусток багато, але не всі вони належать що щорічних, які мають прив’язку до робочого, а не календарного року

Для довідки: право на відпустку може рахуватися за відпрацьований робочий рік (щорічні основні та додаткові) і за відпрацьований календарний рік (усі інші види). Різниця між ними така:

 • робочий рік – відлік йде від першого робочого дня працівника, тобто дня прийняття на роботу (укладення трудового договору). Наприклад, працівника прийняли на роботу 02 серпня 2021 року. Отже, його робочий рік буде з 02.08.2021 по 01.08.2022;
 • календарний рік – як звичайно, з 01 січня по 31 грудня.

Щорічні відпустки (основна й додаткова) пов’язані з робочим, а не календарним роком. У цьому й ключова різниця між додатковою відпусткою за вислугу років (щорічна) та додатковою відпусткою на дітей (соціальна).

Види щорічних додаткових відпусток

Види можливих щорічних додаткових відпусток наведено у таблиці нижче. Даний перелік для бюджетників не є вичерпним. Справа в тому, що під інші додаткові відпустки, які згадує ст. 4 Закону про відпустки, можуть належати ті, які встановлюються спеціалізованим законодавством, а також певними внутрішніми рішеннями установи, наприклад умовами колективного договору. Роботодавець може встановлювати кращі умови, аніж у трудовому законодавстві. Звичайно, якщо достатньо фонду оплати праці.

ЩОРІЧНІ ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У БЮДЖЕТі

Вид щорічної додаткової

відпустки

Тривалість

Законодавчі підстави

загальні щорічні додаткові відпустки зі ст. 4 Закону про відпустки

додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці

до 35 к. днів

ст. 7 Закону про відпустки; список виробництв, професій і посад за шкідливими і важкими умовами праці для даної відпустки є у Додатку 1 до постанови Кабміну від 17.11.1997 р. № 1290 (далі Постанова № 1290). Бюджетників серед них практично немає

додаткова відпустка за особливий характер праці:

додаткова відпустка за підвищене навантаження, особливі природні умови та підвищений ризик для здоров’я

до 35 к. днів

 • пп. «1» ст. 8 Закону про відпустки;
 • список професій – Додаток 2 до Постанови № 1290 (крім військовослужбовців – у них свій перелік)

додаткова відпустка за ненормований робочий день

до 7 к. днів

 • пп. «2» ст. 8 Закону про відпустки;
 • список професій – Додаток 2 до Постанови № 1290

додаткова відпустка військовослужбовцям

(за підвищене нервово-емоційне та інтелектуальне навантаження ризик для життя та здоров’я, за службу в особливих природних умовах)

до 15 к. днів

ч. 4 ст. 101Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011. Також під цей пункт є перелік місцевостей з особливими умовами, перелік військових посад з підвищеним рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, ризиком для життя та здоров’я, затверджений постановою Кабміну від 01.08.2012 р. № 702

інші щорічні додаткові відпустки, які передбачені законодавством

додаткова відпустка за вислугу років державним службовцям

Залежить від стажу (вислуги)*:

Стаж,

років

к.

днів

Стаж, років

к.

днів

> 5

1

> 13

9

> 6

2

> 14

10

> 7

3

> 15

11

> 8

4

> 16

12

> 9

5

> 17

13

> 10

6

> 18

14

> 11

7

> 19

15

(макс.)

> 12

8

додаткова відпустка за вислугу років в органах місцевого самоврядування (ОМС)**

Залежить від стажу (вислуги)**:

Стаж,

років

к.

днів

Стаж, років

к.

днів

> 10

5

> 13

11

> 11

7

> 14

13

> 12

9

> 15

15

(макс.)

додаткова відпустка прокурору (за стаж роботи)

стаж роботи понад 10 років – 15 к. днів.

ч. 2 ст. 82 Закону «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697

* для держслужбовців стаж рахуємо на основі Порядку обчислення стажу державної служби, постанова Кабміну від 25.03.2016 р. № 229 (даліПорядок № 229). До 01.05.2016 р. стаж держслужбовців рахувався за Порядком з постанови Кабміну від 03.05.1994 р. № 283 (даліПорядок № 283);

** стаж визначається з урахуванням ст. 22 Закону № 2493. При визначенні стажу держслужби, який зараховується й у стаж роботи в ОМС керуємося теж Порядком № 229 і Порядком № 283 (лист Нацагенства з питань держслужби від 10.08.2017 р. № 7031/13-17);

** увага: така відпустка стосується лише посадових осіб ОМС й вона не надається робітникам, які обслуговують ОМС та службовцям

Яка різниця між щорічною додатковою та основною відпусткою?

Для кращого розуміння особливостей щорічних додаткових відпусток порівняємо правила їхнього надання зі щорічними основними відпустками у таблиці нижче.

ПОРІВНЯННЯ ПРАВИЛ НАДАННЯ ЩОРІЧНИХ ДОДАТКОВИХ І ОСНОВНИХ ВІДПУСТОК

Критерій

порівняння

Щорічні відпустки

Щорічна додаткова відпустка

Щорічна основна відпустка

обмеження загальної тривалості

щорічна основна + щорічна додаткова ≤ 59 к. днів

обмеження за тривалістю

врахування святкових і неробочих днів у тривалості відпустки

ні, святкові і неробочі дні не враховуються у тривалості відпустки

необхідність встановлення тривалості у колективному, трудовому договорі

так

рік, за який надається

робочий

можливість поділу на частини

так, стосується всіх додаткових відпусток

так, але основна безперервна частина складає не менше 14 днів

виплата допомоги на оздоровлення при виході у відпустку

не виплачується

виплачується з будь-якою частиною основної відпустки (раз на рік)*

надання відпустки за поточний і попередні періоди одночасно

так

можливість заміни на грошову компенсацію

так, за умови отримання не менше 24 к. днів щорічної відпустки за рік

перенесення на наступний рік (накопичення дні відпустки)

так, дні відпустки не згорають й можуть бути використані у наступні роки (виняток – роки перебування у відпустці для догляду за дитиною**)

продовження відпустки

так, як основна, так і додаткова відпустки продовжуються:

 • у разі тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відкликання з відпустки;
 • виконання громадських обов’язків;
 • збіг такої відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

заміна відпустки грошовою компенсацією (без звільнення)

так, можна замінити всю чи частину компенсацією

так, але тривалість наданої щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 к. дні

компенсація відпустки при звільненні

Так, за однаковими правилами. Працівник може як отримати за всі відпускні компенсацію, так і спочатку піти у відпустку на всі дні, у т.ч. й основної, і додаткової відпустки. Може й обрати комбінований варіант.

чи треба відпрацьовувати 6 місяців для отримання права на таку відпустку новоприйнятому працівнику

у додаткову відпустку можна лише відпрацювавши 6 місяців

повної тривалості – після відпрацювання 6 місяців. За згоди роботодавця можна раніше***

пільгові категорії з ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки можуть піти у відпустки раніше закінчення 6-місячного терміну

оплата днів відпустки

розраховується на основі Порядку обчислення середньої заробітної плати, постанова Кабміну від 08.02.1995 р. № 100 (даліПорядок № 100); до уваги береться заробіток за останні 12 місяців.

необхідність попередження роботодавця за 2 тижні

так

надання відпустки за графіком (у порядку встановленої черги)

так

можливість роботодавця відкликати працівника з відпустки

так

ненадання відпустки

ненадання відпусток повної тривалості протягом 2-х років підряд забороняється.

окремі заяви та наказ

якщо додаткова відпустка починається з наступного дня після основної, то можна все оформити однією заявою та одним наказом, а можна й двома – це не має значення.

*див. лист Мінсоцполітики від 07.12.2017 р. № 23966/0/2-17/28. Виплачується тоді, коли була заява працівника;

** за роки догляду за дитиною до досягнення нею 3(6)-річного віку стаж рахується, у т.ч. держслужбовцям і посадовцям ОМС. Однак за ці роки дні додаткової відпустки «не набігають», так як працівниця, якщо працівниця не працювала в такому році жодного дня (рік мається на увазі робочий);

***за згодою з роботодавцем можна й раніше 6 місяців, але тоді тривалість відпустки рахується пропорційно відпрацьованому часу (ч. 5, 6 ст. 10 Закону про відпустки)

КАЛЬКУЛЯТОР СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОМС

Щорічні додаткові відпустки, поширені у бюджетників

Очевидно, що конкретної бюджетної установи можуть стосуватися далеко не всі види щорічних додаткових відпусток. Зробимо деякий огляд за згаданими відпустками у таблиці нижче.

ОСОБЛИВОСТІ ЩОРІЧНИХ ДОДАТКОВИХ ВІДПУСТОК у БЮДЖЕТі

Вид відпустки, можливий у бюджетників

Особливості

додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці

Стосується виробництв, які вряд чи можливі у бюджетних установ (див. Додаток 1 Постанови № 1290). Посадовці ОМС і держслужбовці не мають права на дану відпустку, так як їх посад просто немає у переліку.

додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість

У Додатку 2 Постанови № 1290 серед професій, які можуть стосуватися бюджетної сфери є: чимало працівників лабораторій (науково-дослідних установ, лабораторій закладів вищої освіти), тренер-викладач ДЮСШ, дитячо-юнацької школи олімпійського резерву.

Також тут є (підрозділ «інші види виробництв» розділу ХХІІ Додатка 2 Постанови № 1290):

 • прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень та санвузлів – 4 к. дні додаткової відпустки;
 • дезінфектор – 4 к. дні додаткової відпустки;
 • оператор копіювальних та розмножувальних машин (в навчальних закладах бувають видавничо-редакційні відділи тощо) – 4 к. дні додаткової відпустки;
 • комірник на складі хімікатів – 4 к. дні (якщо ртуть – 7 к. днів);
 • медичні професії** – від 7 до 32 к. днів (здебільшого 7 к. днів), наприклад молодші сестри в психіатричних лікарнях – 25 к. днів, лікар у протичумних установах – 32 к. дні.

Посадовці ОМС і держслужбовці не мають права на дану відпустку.

додаткова відпустка за вислугу років державним службовцям

Якоїсь своєї власної специфіки дані відпустки не мають та їхні правила у цілому повторюють загальні правила надання відпусток з Закону про відпустки. Право на дану відпустку з’являється після відпрацювання хоча б 1 дня того, робочого року, який дає право на неї*.

додаткова відпустка за вислугу років в ОМС

додаткова відпустка прокурора

додаткова відпустка військовослужбовцям

Військовослужбовців строкової служби не стосується. Надається військовослужбовцям, які в ході служби мають підвищений:

 • рівень нервово-емоційного та інтелектуального навантаження;
 • ризик для життя і здоров’я.

Серед таких професій зокрема:

 • інженер-програміст та інженер у протиповітряній обороні (10 к. днів);
 • льотчик (10 к. днів);
 • парашутист (10 к. днів);
 • мінер (10 к. днів);
 • медична сестра у деяких відділеннях, наприклад неврологічних (7 ка. днів).
 • Також тут може бути несення служби в особливих екологічних, географічних, природних умовах. Наприклад, о. Зміїний (7 к. днів).

При цьому відпустка може надаватися лише за однією з підстав, якщо їх декілька. Вибір тут за військовослужбовцем.

* наприклад, посадовець ОМС відпрацював 10 років та 1 день. З другого дня він уже має право брати 5 к. днів додаткової відпустки, чого раніше в нього не було. Однак, якщо він потім звільниться й перейде в інший орган ОМС, то скористатися своїм правом на ці 5 к. днів він зможе лише через 6 місяців роботи на новому місці;

** здебільшого це уже все медзаклади-КНП, а не бюджетники.

Коли надається додаткова відпустка

Як правило, одночасно з основною (про це, наприклад щодо посадовців ОМС сказано в п. 2 Постанови № 250). Однак такої строгої вимоги немає й можна брати й як самостійну відпустку коли завгодно. Якщо додаткова відпустка за графіком, то працівник йде у передбачений час, якщо ж ні – необхідно написати відповідну заяву за 2 тижні до виходу у відпустку. Якщо раніше – керівник вправі відмовити. Тут усе те ж саме, що й для основної відпустки.

Аби не було плутанини працівник спочатку йде в основну відпустку, а потім у додаткову. Безперервна частина основної має бути 14 к. днів, а діл можна ділити й залишок основної, й додаткову відпустку.

Чому посадовці ОМС і держслужбовці мають право не на всі види щорічних додаткових відпусток?

Посадові особи ОМС і держслужбовці не мають права на такі додаткові відпустки:

 • за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;
 • за особливий характер праці та її тривалість.

Пояснення цьому таке: Закон № 2493 і Закон про держслужбу не згадують про такі відпустки для посадовців ОМС і держслужбовців. Крім того, вони мають підвищену тривалість щорічної основної відпустки (30 к. днів), тому можна вважати, що такий фактор як ненормований робочий день врахований у загальній тривалості відпустки. Щодо шкідливих та важких умов праці, то посад ОМС і держслужби немає у Постанові № 1290.

Подібна логіка роз’яснення є у листі Мінпраці від 08.08.2007 р. № 562/13/84-07. Він хоча й посилається на застаріле законодавство, але в новому законодавстві про держслужбу та службу в ОМС містяться практично ті ж самі норми.

Щорічні додаткові відпустки під час воєнного стану

Додаткові відпустки під час дії воєнного стану можуть за рішенням роботодавця надаватися без збереження заробітної плати (абз. 2 ч. 1 ст. 12 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136 (даліЗакон № 2136). Надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження зарплати.

Також зміни в законодавстві через запровадження воєнного стану вплинули на розрахунок відпскних.

Розрахунковий період для додаткової відпустки

Розрахунок відпускних для додаткової відпустки аналогічно основній. Усе те саме. Керуємося в цьому питанні Порядком № 100. Зверніть увагу, що якщо додаткова відпустка береться одночасно з основною, то для неї слід визначати окремий розрахунковий період. Вони не вважаються як одна безперервна відпустка, а розглядаються як дві окремі. Про говорить Мінсоцполітики у листі від 01.12.2016 р. № 1623/13/84-16. Через це при розрахунку може вийте дві середні, якщо основна й додаткова відпустка починаються у різних місяцях.

☛ Розрахунковий період для основної та додаткової відпусток визначається окремо. Навіть якщо вони надаються одна за одною.

Важливо, що після запровадження воєнного стану віднімати святкові та неробочі дня під час розрахунку не потрібно. Мова йде про всі святкові і неробочі дні, починаючи з 24 березня 2023 року й до завершення дії воєнного стану.

Приклади нарахування щорічної додаткової відпустки

Приклад 1 (додаткова відпустка у ОМС). Робочий рік помічника голови місцевої ради починається 02 липня. Станом на червень 2024 року він уже має 10 років стажу в ОМС. При цьому у нього 5 невикористаних днів додаткової відпустки за вислугу років, але повністю використана щорічна основна відпустка. За погодженням з головою міської ради вирішив використати дні додаткової відпустки й піти у відпустку з 12 серпня 2024 року. Однак додаткову відпустку бере на 12 к. день, з них 7 к. днів – це дні додаткової відпустки за поточний робочий рік, на які він має право, так як відпрацював уже липень і початок серпня нового робочого року (з 02 липня стаж уже став 11 років). З 12 серпня 2024 року по 23 серпня 2024 року (=5+7).

Розрахунковим періодом уданій ситуації буде серпень 2023-липень 2024.

Приклад 2 (основна і додаткова у різних місяцях). Працівник йде у щорічну основну відпустку на 30 к. днів з 08 квітня 2024 року (закінчується 07 травня 2024 року, дія трудового договору після початку воєнного стану не призупинялася). Також під час воєнного стану святкові дні скасовані

Відразу після основної працівник йде в щорічну додаткову відпустку за вислугу років на 5 к. днів з 08 травня 2024 року. Оформлені такі відпустки одним наказом у квітні 2024 року на підставі однієї заяви працівника.

Доходи працівника за:

 • квітень 2023-березень 2024 – 186 500 грн;
 • травень 2023-квітень 2024 – 202 043 грн, включаючи відпускні які стосуються квітня 2024 року.

У такому разі отримуємо:

 • середньоденна для щорічної основної відпустки = 186 500 / (366 – 0) = 509,56 грн;
 • середньоденна для щорічної додаткової відпустки = 202 043 / (366–0) = 552,03 грн;
 • відпускні за щорічною основою відпусткою = 509,56 грн × 30 дн. = 15286,80 грн;
 • відпускні за щорічною додатковою відпусткою = 552,03 × 5 = 2760,15 грн.

У вищенаведеному розрахунку 0 – це кількість святково-неробочих днів, аби нагадати про їхнє існування у майбутні дні після воєнного стану.

Бухгалтерський облік додаткової відпустки

У Податковому розрахунку додаткова відпустка відображається аналогічно основній. Щодо бухгалтерських проведень, то вони для додаткової відпустки нічим не відрізняються від таких для основної.зміст

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді