Грошове забезпечення військовослужбовців 2024

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Як правильно обчислити грошове забезпечення військовослужбовців 2024 року, у якому розмірі нарахувати, які виплати входять до нього, коли і де виплачувати, як оподатковувати — дізнаєтеся з даної публікації.

Грошове забезпечення – це не зарплата

Наймані працівники за свою роботу отримують заробітну плату, а військовослужбовці – грошове забезпечення. Грошове забезпечення зарплатою не вважається. Та й відносини, у яких перебуває військовослужбовець розглядаються не як трудові, а як служба. Це значить, що на військовослужбовців не поширюється Кодекс законів про працю (КЗпП) і з ними не укладається трудовий договір (лист Мінсоцполітики від 24.07.2013 р. № 774/13/84-13). Однак це не означає, що військовослужбовці мають гірший правовий захист, а всього лише мають свої нюанси в оплаті та захисті своїх прав на службі. Так, наприклад:

 • якщо військовослужбовець ніс службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні, то додаткове грошове забезпечення йому не виплачується. У звичайних же працівників за КЗпП і колективним договором передбачаються додаткові доплати (20% за кожну перепрацьовану годину, подвійна оплата за роботу у святково-неробочі дні і т.п.);
 • не можна встановити режим гнучкого робочого часу. Це така організація роботи, коли у працівника є певний час закінчення й початку роботи, яким він розпоряджається на власний розсуд;
 • військовослужбовці мають теж права у чомусь подібні на трудові, як і за КЗпП. Однак такі права їм надаються Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011 (даліЗакон № 2011). Даний закон зокрема врегульовує службовий час, тривалість робочого тижня, вихідні, відпустки. Жінки-військовослужбовці, які мають дітей, теж мають право на додаткову оплачувану відпустку, існують відпустки за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення тощо. Однак права військовослужбовців мають суттєві обмеження в особливі періоди – такі, як воєнний стан, війна чи мобілізація.

Грошове забезпечення військовослужбовців – це гарантовані державою грошові кошти, які стимулюють кваліфіковані військові кадри. Його визначають залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації. Крім того, військовослужбовці можуть отримувати й доплати за науковий ступінь, вчене звання, почесне чи спортивне звання. Щоправда, лише тоді, коли їхня діяльність за профілем співпадає з такими ступенем чи званнями.

Як та за яких умов виплачувати забезпечення військовослужбовцям ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту України та деяким іншим особам, визначає Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, який Міноборони затвердив наказом від 07.06.2018 р. № 260 (даліПорядок № 260).

З чого взагалі складаються виплати військовослужбовцям під час воєнного стану?

Насьогодні регулярні грошові виплати військовослужбовців можна розділити умовно на дві суттєві частини:

 • перша – це традиційне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо. Це той заробіток, який був і за правилами, які діяли до початку воєнного стану 24 лютого 2022 року;
 • друга – щомісячна додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента лише на період воєнного стану. У тих військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, така винагорода навіть більша за розмір їхнього грошового забезпечення. Щоправда, починаючи з 01 лютого 2023 року, ця додаткова грошова винагорода на період дії воєнного стану входить до складу одноразового додаткового забезпечення, яке є частиною грошового забезпечення. Тобто відомі «100 тис.» фронтових – це зараз теж частина грошового забезпечення, а не окрема виплата.

Ще можуть бути й інші виплати понад грошове забезпечення та щомісячну «воєнну» грошову винагороду. Розглянемо всі ці виплати та спочатку деталізуємо складові грошового забезпечення військовослужбовців.

Винагороди за знищену техніку

винагороди військовослужбовцям за знищену техніку

ІНФОГРАФІКА ПРО ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ У 2024 РОЦІ

Складові грошового забезпечення військовослужбовців 2024

Грошове забезпечення військовослужбовців включає (за п. 2 розділу І Порядку № 260):

1. Основне щомісячне забезпечення, до якого входить:

 • посадовий оклад, який визначається за правилами розділу ІІІ Порядку № 260, а тарифні розряди для визначення окладів містять Додатки 2-11 до постанови Кабміну від 30.08.2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (даліПостанова № 704), Додатки 1-27 постанови Кабміну від 01.03.2018 р. № 90 «Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України» (даліПостанова № 90). Ще є Перелік штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад, який затверджений наказом Міноборони від 07.09.2020 р. № 317 (даліПерелік № 317), та пов’язаний з впровадження нових сержантських та старшинських звань і нових для них тарифних розрядів;
 • оклад за військовим званням, який визначається за відповідними тарифними розрядами у Додатку 14 до Постанови № 704;
 • надбавка за вислугу років, які визначає розділ IV Порядку № 260 та Додаток 16 Постанови № 704). Зазвичай це від 25% до 50% посадового окладу.

2. Додаткове щомісячне забезпечення, яке включає:

 • підвищення посадового окладу. Наприклад, за проходження військової служби у гірських районах чи на о-ві Зміїний (див. розділ V Порядку № 260);
 • надбавки. Наприклад, надбавки за:
  • особливості проходження служби (див. розділ VI і Додаток до Порядку № 260). До 100% посадового окладу. У 2024 році ця надбавка, ймовірно, залишиться на рівні 2023 року – 65%;
  • службу в силах спецоперацій (розділ VII Порядку № 260, Додаток 15 Постанови № 704). До 100% прожиткового мінімуму працездатної особи на 01 січня відповідного року (даліПМ; на 01 січня 2024 року – 3028 грн);
  • кваліфікацію (розділ VIII Порядку № 260, Додаток 15 Постанови № 704). Це ще від 3% до 10% посадового окладу;
  • кваліфікаційну категорію військовослужбовців медичного і фармацевтичного складу (розділ IX Порядку № 260, Додаток 15 Постанови № 704). Це від 3% до 11% посадового окладу;
  • виконання функцій держексперта з питань таємниць (розділ X Порядку № 260). Це 20% посадового окладу;
  • роботу в умовах режимних обмежень (розділ XI Порядку № 260). Це від 10% до 60% посадового окладу;
  • безперервний стаж на шифрувальній роботі (розділ XII Порядку № 260). Це ще від 10% до 20% посадового окладу;
  • почесні звання (розділ XIII Порядку №260). Це звання «заслужений» (+10% посадового окладу) і «народний» (+15% посадового окладу);
  • спортивні звання (XIV розділ Порядку № 260). Наприклад, заслужений тренер, заслужений майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу (+10% оклад), майстер спорту (+5% посадового окладу);
  • надбавка військовослужбовцям-донорам з числа строковиків і курсантів (2 рази на 12 місяців здали кров у максимальній дозі, розділ XXXIII Порядку № 260). Це +25% відсотків щомісячного грошового забезпечення.
 • доплати. Наприклад, за науковий ступінь та вчене звання (розділ XIV Порядку № 260). Наукові ступені – кандидат наук, доктор філософії (+5% оклад), доктор наук (+10% окладу), вчені звання – доцент, старший науковий співробітник, старший дослідник (+5% окладу), професор (+10% окладу);
 • винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту (далівинагорода за кіберзахист). Наприклад, за наказом Служби зовнішньої розвідки від 29.09.2019 р. № 156 винагорода становить від 10% до 60% посадового окладу;
 • премія. Вона нараховується за наказом командира відповідно до особистого внеску військовослужбовця у загальні результати служби. За наявності дисциплінарних стягнень («догана», «сувора догана») вона зменшується за правилами і виплачується від 50% до 90% премії (п. 3 розділу XVI Порядку № 260) або ж у визначених випадках премія взагалі не нараховується (див. п. 4 розділу XVI Порядку № 260).

3. Одноразове додаткове забезпечення, до якого належать:

 • винагороди. Однак сюди не входить винагорода за кіберзахист, так як вона належить до щомісячного, а не одноразового забезпечення. Винагороди є зокрема такі:
  • морська винагорода (розділ XVII Порядку № 260, Додаток 15 Постанови № 704). Це 2 оклади 13-го розряду/доба, але не більше 20 діб;
  • за стрибки з парашутом (розділ XVIII Порядку № 260, Додаток 15 Постанови № 704). Це 3 оклади 13-го розряду/стрибок + додатково за ускладнення;
  • за розмінування (розділ XIX Порядку № 260, Додаток 15 Постанови № 704). До 20 окладів 13-го розряду;
  • за водолазні роботи (розділ ХХ Порядку № 260, Додаток 15 Постанови № 704). До 10 окладів 13-го розряду;
  • за бойове чергування (розділ XXI Порядку № 260, Додаток 15 Постанови № 704). Це до 20 окладів 13-го розряду на місяць;
  • додаткова винагорода на період дії воєнного стану (включається до грошового забезпечення з 01 лютого 2023 року, див. про неї далі).
 • допомоги. Наприклад:
  • одноразова грошова допомога після укладення першого контракту (розділ XXII Порядку № 260). У 2024 році складає рядовим – 24 224 грн (8 ПМ на 01 січня), сержантам – 27 252 грн (це 9 ПМ), офіцерам – 30 280 грн (це 10 ПМ) (див. пп. «8» п. 6 Постанови № 704);
  • допомога на оздоровлення (розділ XXII Порядку № 260). У розмірі місячного грошового забезпечення;
  • допомога на вирішення соціально-побутових питань (розділ XXIV Порядку № 260). У розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення;
  • одноразова допомога у разі звільнення з військової служби (розділ XXXII Порядку № 260). Наприклад, за станом здоров’я допомога – 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби (крім строковиків); за віком, скорочення штатів, небажанням жінки-військовослужбовця продовжувати службу (умова – діти до 18 років) – в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги не менше 10 календарних років; офіцери за власним бажанням – 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Порядок обчислення одноразової допомоги у разі звільнення є у постанові Кабміну від 17.07.1992 р. № 393.

Також можуть бути інші виплати, які не входять до складу грошового забезпечення та здійснюються відповідно до чинного законодавства (див. про них нижче).

Додаткова грошова винагорода на період дії воєнного стану – таблиця

Додаткова грошова винагорода на період дії воєнного стану визначена:

Згадана допомога має такі розміри в залежності від ситуації – див. таблицю нижче.

ДОДАТКОВА ГРОШОВА ВИНАГОРОДА НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Сума

Коли виплачується

Кому виплачується та підстава

до 30 тис. грн

пропорційно у розрахунку на місяць

зокрема військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУ розвідки Міноборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, особам рядового і начальницького складу Держслужби з надзвичайних ситуацій, поліцейським (повний перелікдив. п. 1 Постанови № 168)

від 30 до 100 тис. грн

щомісячно, але пропорційно часу участі у визначених заходах

тим у кого є безпосередня участь у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, перебування безпосередньо в районах їхнього ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій РФ території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора (п. 1 Постанови № 168, абз. 2 п. 2 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 3161)

до 50 тис. грн – «зверху»*

щомісячно, але пропорційно часу участі у визначених заходах

особам, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу, пункту управління (у т.ч. поза районами ведення бойових дій), які здійснюють оперативне управління військовими частинами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони/наступу (абз. 2 п. 1 Постанови № 165, постанова Кабміну від 20.01.2023 р. № 43; діє з 21 січня 2023 року)

100 тис. грн

щомісячно

військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у т.ч. закордонних), включаючи час переміщення з одного закладу до іншого, або перебувають у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) у зв’язку із отриманням тяжкого поранення, а також військовослужбовцям, які захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон), безвісно відсутні, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками (абз. 3 п. 2 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 3161)

100 тис. грн

разово – місяць, коли особа померла (загинула)

військовослужбовцям, які загинули (померли) внаслідок отриманого поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини (абз. 4 п. 2 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 3161). Дана виплата не відміняє компенсацію сім’ї загиблого (див. далі)

6 тис. грн

щомісячно

військовослужбовцям строкової військової служби (абз. 6 п. 2 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 3161)

2350 грн

щомісячно

курсантам, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу (абз. 7 п. 2 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 3161

від 15 до 30 тис. грн

щомісячно, з урахуванням підготовки, кваліфікації

військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах) (абз. 8 п. 2 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 3161)

70 тис. грн

одноразово за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання завдань

військовослужбовцям та поліцейським, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій:

 • на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно,
 • а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій рф території України).

Регулюється змінами до постанови КМУ «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 № 168.

* додатково до інших видів винагород на період дії воєнного стану

Зверніть увагу, на такі особливості додаткової грошової винагороди:

Калькулятор днів щорічної відпустки

Збереження грошового забезпечення при пораненні на час перебування у розпорядженні командира

Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, впродовж 2-х місяців з дня такого зарахування (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі.

Після перебування у розпорядженні понад 2 місяці і до закінчення такого перебування військовослужбовцям щомісячно виплачується:

 • оклад за військовим званням;
 • надбавка за вислугу років;
 • додаткова винагорода у розмірі 24000 грн (3 мінімальних зарплати на 01 квітня поточного року, даліМЗП на 01 квітня 2024 року МЗП – 8000 грн).

Такі умови збереження грошового забезпечення встановлені абз. 5 п. 2 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 3161.

Відмінності у грошовому забезпеченні курсантів, строковиків і контрактників

Зверніть увагу, що грошове забезпечення різних груп військовослужбовців дещо відрізняється:

 • контрактників, ад’юнктів, докторантів (п. 4 розділу І Порядку № 260);
 • строковиків (п. 5 розділу І Порядку № 260). У них інші оклади – див. Додаток 12 до Постанови № 704);
 • курсантів (п. 6 розділу І Порядку № 260, а також див. розділ XXV Порядку № 260). У них теж свої оклади – див. Додаток 13 до Постанови № 704.

Наприклад, для військовослужбовців строкової служби не передбачено премій, доплати за науковий ступінь та вчене звання, винагороди за кіберзахист. Аналогічно й щодо курсантів, хоча останні мають (див. Додаток 15 Постанови № 704):

 • курсантську посадову надбавку (від 10% до 20% окладу);
 • підвищення окладу за результатами екзаменаційної сесії (від 25% до 50% окладу).

Також строковики та курсанти можуть отримувати згадану вище щомісячну додаткову надбавку за донорство.

норми робочого часу 2024

СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Виплати військовослужбовцям понад грошове забезпечення 2024

Понад грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується:

 • підйомна допомога за умови служби не за місцем проживання. У розмірі місячного грошового забезпечення та 50 % від цієї суми – на кожного члена сім’ї такого військовослужбовця + добові за кожний день перебування у дорозі;
 • додаткові виплати при укладанні першого контракту від органів місцевого самоврядування (ОМС). Тобто додаткові до стандартної одноразової допомоги, що є частиною грошового забезпечення (див. перелік складових грошового забезпечення вище). Це не обов’язкова виплата і залежить від рішень на місцях на конкретний рік. Наприклад, у 2023 році у м. Львові було 25000 грн (рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 16.08.2019 № 774, зі змінами від 27.03.2020). У Запорізької сільської ради у 2023 році така допомога становила рядовим – 21 472 грн, сержантам і старшинам – 24 156 грн, офіцерам – 26 840 грн;
 • компенсація проїзду (або безплатний проїзд) та перевезення особистих речей – для військовослужбовця та членів його родини. За умови направлення територіальним центром комплектування для проходження військової служби за контрактом;
 • щомісячна компенсація за піднайом житла військовослужбовцями. У м. Київ – 6056 грн (2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб на 01 січня), обласний центр – 4542 грн (1,5 ПМ), інші населені пункти – 3028 грн (1 ПМ), що визначено постановою Кабміну від 26.06.2013 р. № 450 (останні зміни були ще у 2021 році);
 • щомісячна грошова виплата деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (підстава – ст. 3 Закону «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» від 27.07.2022 р. № 2454, який набув чинності 01 січня 2023 року). Виплата залежить від мінімальної зарплати поточного року (МЗП), яка на 01 квітня 2024 році становить: особам, яким присвоєно звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» – 24000 грн (3 МЗП), лицарям ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів – 16000 грн (2 МЗП), кавалерам ордена «За мужність» – 8000 грн (1 МЗП).

Порядок надання виплат військовослужбовцям регулюється Наказом Міністерства оборони України № 340 від 18.09.2020 року.

Виплати сім’ї загиблого військовослужбовця під час дії воєнного стану 2024

У разі загибелі військовослужбовця під час воєнного стану, що розпочався 24 лютого 2022 року, сім’ї загиблого виплачується одноразова грошова допомога розміром 15 млн грн (п. 2 Постанови № 168; перелік військовослужбовців у п. 1 Постанови № 168 – це ті ж особи, які отримують додаткову грошову винагороду під час воєнного стану, раніше згадані 30 тис. грн і 100 тис. грн).

Дана виплата розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів, передбачених у ст. 161 Закону № 2011. Відтак до таких отримувачів належать:

 • батьки;
 • один із подружжя, який не одружився вдруге;
 • діти, які не досягли повноліття;
 • утриманці загиблого (померлого). Утриманцями при цьому вважаються члени сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

Документи для нарахування грошового забезпечення

Коли розраховується та виплачується основне та додаткове забезпечення, то слід брати до уваги:

 • штат військової частини, установи чи організації (далівійськова частина);
 • накази, за якими військовослужбовців призначили на посаду та зарахували до списків особового складу військової частини, а також накази, за якими вони виконують обов’язки за посадою;
 • накази, за якими встановили і виплачують основне і додаткове забезпечення;
 • накази, за якими присвоїли військові звання;
 • грошовий атестат або довідку про грошові виплати;
 • документи, які підтверджують науковий ступінь і вчене звання (свідоцтва, атестати).

Як і коли виплачувати грошове забезпечення військовослужбовців 2024

Місячне грошове забезпечення військовослужбовців, які обіймають посади у військових частинах, навчаються у військових навчальних закладах або перебувають у розпорядженні командирів/начальників, виплачується за календарний місяць. Якщо забезпечення виплачується не за повний місяць, то обчислюється відповідно до кількості календарних днів такого місяця.

Період виплати забезпечення залежить від його виду та виплачується:

 • якщо в поточному місяці за минулий – для щомісячного основного та додаткового забезпечення;
 • якщо в місяці, коли видали наказ про виплату, або в наступному – після місяця, в якому наказом оголосили про виплату, – для одноразового додаткового грошового забезпечення.

Виплачується забезпечення за місцем, де перебуває на службі:

 • військовослужбовець – відповідно до наказу командира-начальника, керівника (далікомандир);
 • командир військової частини – відповідно до наказу командира, якому він підпорядковується.

За час, коли військовослужбовець перебуває на лікуванні, у відрядженні, у відпустці, грошове забезпечення зберігається.

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців 2024

Посадові оклади військовослужбовців 2024 року виплачується у розмірах, які визначають на основі тарифних коефіцієнтів з Додатка 1 Постанови № 704. Тарифний коефіцієнт відповідає тому тарифному розряду, який визначається для кожної військової посади. Визначення тарифного розряду здійснюється за допомогою кількох постанов Кабміну, а саме для осіб:

Основою для розрахунку грошового забезпечення військовослужбовця є посадовий оклад. Після цього більшість надбавок, доплат, винагород розраховується на основі даного окладу (див. вище складові грошового забезпечення).

Розрахунок посадового окладу військовослужбовця здійснюється за такою формулою (див. абз. 1 п. 4 Постанови № 704):

посадовий оклад = 1762 грн × тарифний коефіцієнт для даної посади

Цифра «1762» – це ПМ для працездатної особи станом на 01 січня 2018 року. У 2023 році дану формулу оновили, замінивши згадку про ПМ на його пряме числове значення. Тобто у кінцевому результаті нічого, по суті, не змінилося.

Якщо посадовий оклад був отриманий у гривнях із копійками, то здійснюється окргулення за такими правилами (див. примітку до таблиці у Додатку 1):

 • цифри до 4,99 – відкидаються;
 • від 5 і вище – заокруглюються до 10 грн.

Пошук по Класифікатору професій

Податки з грошового забезпечення військовослужбовців: ПДФО, ВЗ і ЄСВ

ПДФО з грошового забезпечення

Грошове забезпечення військовослужбовців 2024 року належить, як і раніше, до загального місячного/річного оподатковуваного доходу, який оподатковують податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% (п. 167.1 ПКУ). Однак в оподаткування грошового забезпечення є кілька нюансів:

 • ПДФО не утримується взагалі з грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби, у т. ч. тих, що проходять альтернативну службу (пп. 165.1.10 ПКУ);
 • ПДФО (18%), який утримується з грошового забезпечення, сплачується не бюджету, а назад військовослужбовцям – на виплату рівноцінної та повної компенсації втрати доходу військовослужбовця (п. 168.5 ПКУ). А от військового збору (ВЗ) дана норма не стосується, тому він переховується у бюджет (про сам ВЗ – див. далі).

Компенсація ПДФО при цьому:

Військовий збір (ВЗ) з грошового забезпечення

Також з грошового забезпечення утримується військовий збір (ВЗ) – 1,5%. Щодо військового збору є виняток – у період дії воєнного стану не підлягають оподаткуванню ВЗ грошове забезпечення низки працівників і службовців, які визначені пп. 1.7 п. 161 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ. До таких належать військовослужбовці та працівники:

 • ЗСУ та Нацгвардії України;
 • СБУ та Служби зовнішньої розвідки України;
 • Державної прикордонної служби України.

Також на період воєнного стану не оподатковуються ВЗ доходи у вигляді грошового забезпечення:

 • осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку;
 • працівників правоохоронних органів;
 • інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Увага: ДПС оприлюднила індивідуальну податкову консультацію від 22.04.2024 № 2240/ІПК/99-00-24-03-03, яка стосується доходу у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які зберігаються за військовослужбовцями захопленими у полон або заручниками, а також інтернованими у нейтральних державах або безвісно відсутніми, що виплачуються сім’ям цих військовослужбовців.

Податківці зауважили, що такий дохід:

 • оподатковується ПДФО на загальних підставах без урахуванням норм пункту 168.5 ПК;
 • не звільняється від оподаткування військовим збором (тобто військовий збір як і ПДФО потрібно утримувати);
 • у Податковому розрахунку цей дохід слід відображати за ознакою доходу «185».

ЄСВ на суму грошового забезпечення

Військові частини та установи, які нараховують і виплачують забезпечення, є платниками єдиного соціального внеску (ЄСВ). При цьому ЄСВ на грошове забезпечення військовослужбовців при виплаті грошового забезпечення. При цьому ЄСВ нараховується на грошове забезпечення (див. пп. «1» ст. 4 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464, даліЗакон про ЄСВ):

 • військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у т.ч. тих осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • осіб, які проходять строкову військову службу у ЗСУ, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

Ставка ЄСВ щодо грошового забезпечення – 22% (ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). Ставки 8,41%, яка використовується у відношенні доходу осіб з інвалідністю, щодо грошового забезпечення військовослужбовців не передбачена (такий висновок можна зробити з ч 13 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Зараз нарахування ЄСВ відображаємо у одному звіті з ПДФО та ВЗ – Податковому розрахунку сум доходу (розділ ІІ, Додаток Д1, а також Додаток Д3 щодо строковиків). Код застрахованої особи (військовослужбовці Міноборони, крім строковиків) для заповнення Додатка Д1 Податкового розрахунку – «51».зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді