Преміювання працівників бюджетних установ 2024

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Нарахування премій в бюджетних установах 2024: ➤ зразок положення про преміювання ➤ наказ про преміювання ➤ види премій ➤ критерії преміювання ➤ розмір премії ➤ позбавлення премії

Преміювання – це грошове заохочення працівника за високу якість виконаного завдання. Премія виплачується понад основну зарплату, але є її складовою частиною.

Виплачувати премію слід з урахуванням вимог чинного законодавства.

Так, КЗпП статтею 97 дозволяє установам самостійно встановлювати у колективному договорі систему і форму оплати праці, трудові норми, тарифні ставки та посадові оклади, розміри і правила виплати доплатинадбавки, премії, винагороди, заохочувальних і компенсаційних виплат. Однак установи повинні орієнтуватися на законодавчі норми.

Основними нормативно-правовими документами, які регулюють оплату праці бюджетних працівників, є:

 • постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі – Постанова № 1298);
 • генеральна та галузеві угоди.

На них базуються інші постанови КМУ, накази міністерств, рішень органів ОМС, що уточнюють правила оплати праці в конкретних сферах діяльності бюджетних установ.

Положення про преміювання працівників бюджетних установ 2024

Оскільки стаття 97 КЗпП дозволяє установі самій встановлювати умови оплати праці, то і дозволяє розробляти та затверджувати положення про виплату премій у вигляді додатку до колективного договору. Положення про преміювання повинне регулювати права працівників на премію, визначати умови її виплати, джерело, виплати, розмір, категорії працівників, яким вона встановлюється.

Орієнтовні розділи положення про преміювання:

 • Загальні положення. Визначаємо види премій залежно від специфіки діяльності установи, джерела її виплати (загальний фонд, спеціальний фонд, економія фонду оплати праці по установі, підрозділі тощо);
 • Умови та порядок преміювання. Зазначають умови виплати премій для усіх категорій працівників/робітників залежно від їх особистого внеску, її розміри, нарахування та порядок сплати, умови позбавлення;
 • Прикінцеві положення. Вказують порядок внесення змін до Положення про преміювання працівників бюджетних установ та вирішення спірних ситуацій.

Аби правильно скласти власне положення, розгляньте зразок.

Положення про преміювання працівників зразок

СКАЧАТИ

Преміювальний фонд

Кошти на щомісячні премії співробітникам закладають у кошторис бюджетної установи на основі положення про преміювання працівників бюджетних установ з урахуванням генеральної та галузевої угод.

Преміювання в бюджетних установах можливе в межах фонду оплати праці, затвердженому в кошторисі установи (пп. «в» п. 4 Постанови № 1298).

Формуючи фонд преміювання потрібно враховувати обмеження щодо розміру фонду, які визначає генеральна/галузева угода. Окрім цього у фонд преміювання потрібно додатково закладати кошти на премії, які виплачуватимуть згідно з пунктом 2 постанови КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 12.01.2024 № 23. Їх виплачуватимуть аби диференціювати заробітну плату працівників професіоналів, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, тобто на рівні зарплати робітників.

Наказ про преміювання працівників бюджетних установ

Підставою для нарахування премії є наказ про преміювання, який видає керівник установи. У ньому зазначається вид премії, розмір та за які результати роботи чи досягнення преміюють. Розмір премії може бути зазначений у сумовому/грошовому виразі або у відсотках. Якщо премію визначаємо у відсотках, у наказі має бути прописана база, до якої відсоток застосовують (посадовий оклад, посадовий оклад з надбавками/доплатами, середня заробітна плата тощо). Ці умови мають узгоджуватись з положенням про преміювання. Обов’язковою умовою є ознайомлення з наказом про преміювання під підпис в частині розміру його премії.

Методи розрахунку премії визначають у положенні про преміювання залежно від виду премій, відпрацьованого часу – якщо преміюють за результати роботи тощо.

Наказу про преміювання завжди передує подання у вигляді доповідної, службової записки щодо преміювання працівників. У положенні про преміювання доцільно визначити хто та коли складає подання, з ким узгоджує, коли передається на розгляд керівнику установи чи його заступнику відповідно до розподілу обов’язків.

наказ про преміювання

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Види премій бюджетникам

У положенні про преміювання обов’язково слід визначити/класифікувати премії, які виплачуватиме установа протягом року. А вже за кожним її видом прописати умови/порядок її надання.

Премії за характером преміювання розрізняють на:

 • виробничі – за виконану працівником роботу, досягнення у роботі, виконання обов’язків за посадою;
 • невиробничі – премії, які не пов’язані з виконанням обов’язків за посадою чи роботи (носять несистематичний характер виплати та присвячені до певної події, наприклад, до професійного свята чи ювілею).

Залежно від характеру виплати премії поділяють на:

 • разові (виробничі і невиробничі);
 • систематичні (виробничі).

За періодом нарахування виробничі премії поділяють на:

 • місячні;
 • квартальні;
 • піврічні;
 • річні.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

За джерелом виплати:

 • з загального фонду бюджету – для працівників, які утримуються за рахунок коштів загального фонду державного/місцевого бюджету;
 • зі спеціального фонду бюджету – як правило, для працівників, що утримуються за кошти спеціального фонду державного/місцевого бюджету;
 • з фонду економії оплати праці.

За структурою зарплати премії, що відносять:

 • до додаткової зарплати (виробничі премії);
 • інших заохочувальних і компенсаційних виплат (невиробничі премії).

Порядок нарахування премій в бюджетних установах

Cеред основних критеріїв преміювання працівників/робітників за виконану роботу:

 • якісна та сумлінна праця;
 • бездоганне виконання обов'язків за посадовою інструкцією;
 • ініціативна та результативна праця;
 • виконання правил внутрішнього розпорядку;
 • досягнення, що сприяють розвитку і підвищенню рівня установи та інші.

Все це загальні висловлювання, які в положенні про преміювання не варто вказувати. Доцільно обирати критерії, показники, які можуть бути застосовані для працівників і їх можливо виміряти. 

Для бухгалтера підставою нарахувати премію працівнику є наказ про преміювання та положення про преміювання. Наказ має відповідати положенню щодо видів премій. Залежно від виду премії та методу розрахунку, зазначеного у положенні, бухгалтер розраховує суму премії та включає її до відомості. Сума нарахованої заробітної плати з включеною сумою премії не повинна перевищувати суми асигнувань за КЕКВ 2110 «Оплата праці» за відповідний місяць, що визначена Планом асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2024 рік. Саме тому на етапі погодження наказу, бухгалтер розраховує суму зарплати та премії за місяць. У разі її перевищення, наказ про преміювання приводять у відповідність, тобто розмір премії працівникам коригують у бік зменшення.

Розмір премії має межі

Нарахування премій в бюджетних установах, за пунктом 4 Постанови № 1298, обмежене фондом оплати праці, затвердженим у кошторисі установи. А за місяць – сумою асигнувань на відповідний місяць. Інших обмежень такої виплати законодавство та галузеві нормативно-правові акти не передбачають. Положення про преміювання працівників бюджетних установ 2024 року може обмежувати розмір премій. Водночас преміювання має носити справедливий характер щодо кожного працівника аби не допускати мобінгу. Нагадаємо, безпідставне позбавлення працівника частини виплати (премій) є однією з форм психологічного та економічного тиску згідно зі статті 2-2 КЗпП.

Преміювання новоприйнятих працівників

Для виплати премії в перший місяць роботи необхідні наступні умови:

 • працівник повинен своєчасно, якісно і в повному обсязі виконати посадові обов'язки;
 • це має бути прописано в положенні про преміювання;
 • виплата в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі установи.

Калькулятор середньооблікової чисельності штатних працівників

Премії працівникам за контрактом

Оскільки контракт є формою трудового договору (ст. 21 КЗпП), який декламує права, обов'язки і відповідальність сторін, умови праці та її оплати, які встановлюються за угодою сторін, за контрактом теж можлива виплата премії. Як правило, контракт укладають з керівниками окремих установ/закладів. У ньому прописують детальні умови/показники, за виконання яких керівника преміюватимуть. Керівник має право видати наказ про преміювання виключно на підставі наказу суб’єкта призначення.

У положенні про преміювання передбачають, що умови, показники, види, порядок преміювання керівника визначають у контракті за погодженням з суб’єктом призначення. Контрактом визначають форму погодження розміру премії, обгрунтування її розміру тощо.

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Позбавлення премій працівників

Умови для позбавлення працівників премії або її зменшення обов’язково прописуємо у Положенні про преміювання. Це можуть бути:

 • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • порушення вимог посадової інструкції;
 • запізнення на роботу чи передчасне завершення роботи;
 • порушення наказів керівника установи;
 • прогули;
 • відвідування роботи у нетверезому стані та інші порушення, передбачені внутрішніми правилами установи.

Позбавлення преміювання працівників бюджетних установ або зменшення премії ухвалює керівник, на підставі доповідної записки керівника відділу про скоєне працівником порушення. Як правило, у наказі про преміювання першим пунктом – йде преміювати, другим пунктом – зменшити розмір премії, третім пунктом – депреміювати.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді