Надбавки до заробітної плати в бюджетних установах

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Автор
керівник групи експертів з бюджетного обліку
Автор
експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування
Надбавки до заробітної плати в бюджетних установах — звична справа. Розповімо докладно про види надбавок, умови встановлення надбавок, розміри надбавок окремим категоріям працівників бюджетних установ.

Надбавки до заробітної плати в бюджетних установах разом із посадовими окладами (тарифними ставками), доплатами, преміями, іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами тощо формують заробітну плату працівників. І залежно від посади, яку обіймає працівник, профілю установи вони будуть різними.

Так, умови оплати праці в бюджетних установах виділяють такі види надбавок до заробітної плати:

 • за складність, напруженість у роботі;
 • за виконання особливо важливої роботи;
 • за високі досягнення у праці;
 • за класність — водіям;
 • за знання і використання в роботі іноземної мови;
 • за спортивні звання;
 • за почесні звання;
 • за роботу з особливими умовами праці.

Розглянемо види надбавок до заробітної плати детальніше.

Активуйте демодоступ до е-журналу «Головбух Праця та зарплата» і користуйтеся всіма перевагами постійного передплатника!

Доступ діє добу – починайте вже зараз!

АКТИВУВАТИ ДЕМОДОСТУП

Надбавка за складність, напруженість у роботі

Надбавку за складність, напруженість у роботі встановлюють, як правило, за:

 • виконання працівником більш складної і відповідальної роботи порівняно з іншими працівниками;
 • обсяг виконуваної роботи, її інтенсивність;
 • якість і своєчасність виконуваних робіт, творчий підхід при виконанні нових і складних робіт.

Для цієї надбавки враховують кваліфікацію працівника, його компетентність, відповідальність, ініціативність, старанність тощо. Окрім цього, зважають на завантаження працівника. Адже збільшувати обсяг виконуваної роботи можна лише всебічно обгрунтовано, аби не нанести шкоди працівнику, не погіршити якість виконуваної ним роботи.

Зверніть увагу! Це одна надбавка. Не можна її розбивати на складові: надбавка за складність і надбавка за напруженість у роботі.

Установлюють надбавку за складність, напруженість у роботі за наказом у розмірі до 50% посадового окладу. При цьому слід звернути увагу на встановлені працівнику надбавки:

 • за виконання особливо важливої роботи;
 • за високі досягнення у праці.

Загалом ці три надбавки для працівника бюджетної установи сукупно не можуть перевищувати 50% його посадового окладу.

Лише в бюджетних установах зі статусом «національний» їх можуть встановити працівникам у розмірі 50% посадового окладу кожна, оскільки ці установи вилучили з такого обмеження.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи

Надбавку за виконання особливо важливої роботи встановлюють на чітко визначений термін, тобто на період виконання такої роботи.

Як правило, вона потрібна, аби стимулювати виконати певну роботу швидше та підвищити якість виконуваної роботи. У наказі про встановлення цієї надбавки в бюджетних установах, окрім її розміру, слід чітко визначити кінцеву мету роботи і терміни її виконання.

Встановлюють її у розмірі до 50% посадового окладу працівника.

Якщо працівнику встановлено надбавку за складність, напруженість у роботі у розмірі 50% або сукупний розмір встановлених надбавки за складність, напруженість у роботі та надбавки за високі досягнення у праці дорівнює 50%, керівник установи не має права встановлювати надбавку за виконання особливо важливої роботи. За виконання особливо важливої роботи у такому випадку доцільно працівника преміювати.

Якщо ж мова йде про установу/заклад зі статусом «національний», працівнику можуть встановити цю надбавку у розмірі 50% посадового окладу поряд зі встановленими надбавками за складність, напруженість у роботі та за високі досягнення у праці.

Надбавка за високі досягнення у праці

Надбавку за високі досягнення у праці встановлюють працівникам, які:

 • якісно і своєчасно виконують поставлені перед ними завдання;
 • кваліфіковано і самостійно (у межах повноважень за посадовою інструкцією) вирішують робочі питання;
 • проявляють ініціативу і творчий підхід до виконання обов’язків за посадою;
 • дотримуються трудової дисципліни.

Встановлюють надбавку за наказом у розмірі до 50% посадового окладу. Однак і тут потрібно врахувати, чи не має вже працівник надбавку за виконання особливо важливої роботи або за високі досягнення у праці. Адже ці три надбавки в бюджетних установах сукупно не можуть перевищувати 50% посадового окладу.

Лише коли працівник працює в установі зі статусом «національний», він може розраховувати на всі три надбавки одразу, у т. ч. й за високі досягнення у праці, у розмірі 50% посадового окладу кожна.

Надбавки за знання і використання в роботі іноземної мови

За знання і використання в роботі іноземної мови надбавку не встановлюють працівникам за посадами, вимогами для зайняття яких передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом. Для інших працівників її встановлюють лише тоді, коли, виконуючи обов’язки за посадовою інструкцією, вони змушені використовувати іноземну мову, щоб якісно виконувати свої обов’язки.

Постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 передбачено збільшення розміру надбавки в бюджетних установах залежно від кількості іноземних мов, які знає і використовує в роботі працівник.

Так, її встановлюють у відсотках до його посадового окладу у розмірі:

 • 10% — за знання та використання в роботі однієї європейської мови;
 • 15% — за знання та використання в роботі однієї східної, угро-фінської або африканської мови;
 • 25% — за знання та використання в роботі двох і більше мов.

І така виплата може бути або 10, або 15, або 25% — перелічені розміри не сумують.

Цю надбавку встановлюють наказом із зазначенням строку, протягом якого працівник використовуватиме іноземну мову в роботі. Лише на цей строк буде встановлена ця надбавка.

Надбавка водіям за класність

За класність надбавку встановлюють водієві залежно від присвоєного йому класу у відсотках установленої тарифної ставки за відпрацьований час у розмірі:

 • 10% — для водіїв 1-го класу;
 • 25% — для водіїв 2-го класу.

Класність водієві присвоює кваліфікаційна комісія установи під час кваліфікаційної атестації. Присвоєння водієві 1-го та 2-го класів оформлюють наказом із встановленням доплати за класність.

У бюджетних установах дві надбавки за класність одному водієві не встановити, лише одну.

Надбавки за спортивні звання

Працівнику можуть присвоїти такі спортивні звання:

 • «майстер спорту»;
 • «майстер спорту міжнародного класу»;
 • «заслужений майстер спорту»;
 • «заслужений тренер».

Керівник установи самостійно визначає відповідність спортивного звання профілю діяльності працівника на посаді, яку той обіймає. Якщо діяльність за профілем збігається з наявним спортивним званням, можуть встановлювати — безстроково! — надбавку у відсотках до посадового окладу за звання:

 • «майстер спорту» — 10%;
 • «майстер спорту міжнародного класу» — 15%;
 • «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — 20%.

Розмір такої надбавки в бюджетних установах суто регламентований — 10, 15 і 20%. Якщо працівник має два або більше звань, надбавку встановлюють за вищим з них, тобто:

 • 15% — за спортивні звання «майстер спорту» і «майстер спорту міжнародного класу»;
 • 20% — за спортивні звання «майстер спорту» і «заслужений тренер», або «майстер спорту» і «заслужений майстер спорту», або «майстер спорту міжнародного класу» і «заслужений тренер» і «заслужений майстер спорту».

Підставою для нарахування і виплати є наказ керівника установи.

Калькулятор індексації зарплати

Надбавки за почесні звання

Якщо працівнику за його трудову діяльність встановлено почесне звання «народний» або «заслужений» і його робота за профілем збігається з наявним почесним званням, він має право на відповідну надбавку. При цьому не має значення, чи це почесне звання України, чи СРСР, чи союзних республік СРСР — в бюджетних установах надбавка за почесні звання наразі встановлюється їх володарям без винятків.

Керівник бюджетної установи визначає відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді. Після цього надбавку встановлюють у відсотках до посадового окладу за почесне звання:

 • «заслужений» — 20%;
 • «народний» — 40%.

Якщо працівник і «заслужений», і «народний», надбавку встановлюють у розмірі 40% посадового окладу.

Хоча ніде правди діти, надбавки в бюджетних установах за почесні звання встановлюють досить рідко. Однак, як і за спортивні, якщо їх провели наказом — то діятимуть вони безстроково.

Надбавка за роботу з особливими умовами праці

Щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці запроваджено з 12.06.2019 для працівників бюджетних установ, які розміщені в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, згідно з додатком 2 до розпорядження КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» від 07.11.2014 № 1085. Тобто для установ, що розміщені у визначених населених пунктах Донецької і Луганської областей.

Цю надбавку встановлюють на період до завершення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях.

Розмір надбавки встановлює керівник установи в межах фонду оплати праці за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі її відсутності — з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників.

Граничний розмір щомісячної надбавки за роботу з особливими умовами праці — 50% посадового окладу (п. 1-1 постанови КМУ від 05.09.2018 № 708).

Скасування надбавок, зменшення їх розміру

Не всі надбавки в бюджетних установах можна скасовувати або зменшувати. Скажімо, розмір надбавок за класність водіям, за знання і використання в роботі іноземної мови, за спортивні або почесні звання зменшувати не можна. Бо він чітко регламентований постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298. І тут може йтися лише про зменшення розміру з максимального до мінімального, коли знижено класність водія, зменшено кількість іноземних мов, які використовуються в роботі, скасоване одне спортивне або почесне звання.

А у разі скасування класності водія, невикористання в роботі іноземних мов, скасування відповідного спортивного та/або почесного звання скасовуються і власне самі виплати.

Надбавки за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи, за високі досягнення у праці можна зменшувати до 1-5% або скасовувати у повному розмірі. Підставою для цього можуть бути не вчасно виконані працівником завдання чи погіршення якості його роботи, порушення трудової дисципліни.

Зменшувати розмір надбавки в бюджетних установах або скасовувати її в цілому може керівник установи за наказом. Без відповідного наказу нараховувати надбавку у зменшеному розмірі або взагалі не нараховувати заборонено.

Щоб не виникало жодних спірних ситуацій доцільно розробити Положення про виплати або у колективному договорі конкретизувати показники, за яких працівникові зменшують/скасовують надбавки. Підставою для наказу на зменшення/скасування надбавки буде подання безпосереднього керівника працівника або задокументований факт невиконання певної роботи та пояснення працівника тощо.

 

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді