Доплати бюджетникам – 2024

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Посадові оклади в бюджетних установах нині не великі. Однак збільшити заробіток працівників дають змогу інші виплати, як-то доплати, надбавки, премії. Саме про стимулюючі доплати і надбавки в бюджетних установах 2024 поговоримо докладно.

Обов'язкові доплати і надбавки в бюджетних установах є однією із складових заробітної плати працівників. Залежно від режиму роботи, умов роботи, кваліфікації працівників установлюють доплати:

 • до рівня мінімальної зарплати;
 • за ненормований робочий день;
 • за використання в роботі дезінфекційних засобів;
 • за науковий ступінь;
 • за вчене звання;
 • за роботу в нічний час;
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
 • за суміщення професій (посад);
 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Зазначимо, що часто виходить так, що доплати збільшують заробітну плату у порівняння з окладом вдвічі, а то й більше. Типовий приклад – заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти.

Доплата до рівня мінімальної зарплати

Працівникам, у яких зарплата менше суми мінімальної зарплати (даліМЗП), нараховують доплату до рівня мінімальної зарплати. Адже за головною вимогою зарплатного законодавства – заробіток працівника не може бути нижчим за розмір МЗП, якщо повністю виконана норма праці:

 • місячна;
 • годинна.

Віднявши від суми мінімальної зарплати суму зарплати, нараховану за фактично виконану норму праці, обчислюємо розмір доплати до рівня мінімалки. У такому розрахунку під сумою мінімальної зарплати слід розуміти:

 • 7100 грн – у січні-березні 2024 року, 8000 грн – у квітні-грудні 2024 року – якщо працівник виконав місячну норму праці;
 • сума, пропорційна виконаній нормі праці, – якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу та/або не виконав у повному обсязі місячну (годинну) норму праці. Наприклад, якщо працівник працює на 0,5 ставки у березні 2024 року, то як мінімальна оплата за місяць береться 3550 грн (= 7100 грн × 0,5), на 0,25 ставки – 1775 грн (= 7100 грн × 0,25) і т.д.

Приклад 1. Для 5-го тарифного розряду за ЄТС у 2024 року оклад становить 4345 грн. Якщо працівник відпрацював у весь робочий час у березні 2024 року за місячною нормою й не має ніяких більше доплат, то йому буде нараховано:

 • 4345 грн за окладом;
 • 2755 грн – доплата до рівня мінімальної заробітної плати (=71004345).

Всього працівник отримає 7100 грн (=4345 + 2755).

При цьому суму зарплати, яку нараховано за фактично виконану норму праці, враховуємо не в повному обсязі. Обчислюючи суму доплати в бюджетних установах, у сумі зарплати не враховуємо такі виплати:

 • премії до святкових і ювілейних дат;
 • доплату за роз’їзний характер робіт;
 • доплати за роботу в нічний та надурочний час;
 • доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я.

Однак враховуємо індексацію зарплати. Виходить, що чим більша індексація, тим менша доплата до мінімальної зарплати. Однак нагадуємо, що у 2023 році індексація була призупинена, але відновлена з 2024 року (базовий місяць для всіх – січень 2024).

Приклад 2. Той же працівник, що й у прикладі 1, але йому у липні 2024 року нарахували ще й 60 грн індексації. У липні 2024 року мінімальна зарплата 8000 грн, 5-й тарифний розряд нехай теж буде 4345 грн. Тоді зарплата такого працівника буде:

 • 4345 грн – за окладом;
 • 60 грн – індексації;
 • 3595 грн – доплата до мінімальної зарплати (=80004345 – 60).

Всього працівник має отримати 8000 грн (=4345 + 60 + 3595).

Як бачимо, сума індексації «розчинилася» у доплаті до мінімальної зарплати, так як враховується при визначенні такої доплати. Працівник отримав би ті ж самі 8000 грн зарплати навіть без індексації.

Приклад 3. Той же працівник, що й у прикладі 1, у 2024 році отримав ще й доплату за роботу у нічний час 340 грн. Місячна норма відпрацьована повністю.

Доплата за роботу у нічний час не враховується у визначенні доплати до мінімальної зарплати, тому зарплата працівника вийде більшою, аніж у прикладі 1. Зарплата складатиме:

4345 +2755+ 340 = 7440 грн.

Якщо за виконаної норми праці сума зарплати перевищує 7100 грн, то доплату до рівня мінімальної зарплати не нараховуємо.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Доплата за ненормований робочий день

Доплату у бюджетних установах за ненормований робочий день встановлюють водіям – у розмірі 25% тарифної ставки за відпрацьований час. Але не всім водіям можна її встановлювати.

Так, якщо водій працює в установі на роботі з неповним робочим днем, то йому ненормований робочий день встановити не можуть. Відповідно, розмір доплати дорівнюватиме нулю.

Бувають ситуації, коли водій впродовж місяця з технічних або фінансових причин не експлуатував легковий автомобіль, у цьому випадку доплату за ненормований робочий день водієві не нараховуємо.

Доплата за використання в роботі дезінфекційних засобів

Доплату за використання в роботі дезінфекційних засобів встановлюють тим працівникам, у посадовій інструкції яких передбачено роботу із застосуванням дезінфекційних засобів, у т. ч. працівникам, зайнятим прибиранням туалетів.

Увага: Перелік посад, за якими працівникам встановлюють такі доплати, визначають у колективному договорі установи.

Розмір доплати – 10% посадового окладу. І час роботи працівника з дезінфекційними засобами не впливає на строк її виплати.

Якщо посада працівника не зазначена в колективному договорі чи внутрішньому певному наказі установи, то така доплата не нараховується.

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Доплата за науковий ступінь

Як правило, працівникам освітніх установ, яким присвоєно наукові ступені кандидата наук чи доктора наук встановлюють доплату за науковий ступінь. Головною умовою для цього є їх діяльність, яка за профілем збігається з наявним у науковим ступенем.

Увага: Керівник установи самостійно визначає відповідність вченого звання профілю діяльності працівника на займаній посаді.

Цю доплату встановлюють у відсотках до посадового окладу у граничному розмірі:

 • 15% – якщо у працівника науковий ступінь «кандидат наук»/«доктор філософії» (насьогодні «доктор філософії» за новими навчальними програмами аспірантури є еквівалентом ступеня кандидата наук);
 • 25% – якщо науковий ступінь «доктор наук»;
 • 25% – вчене звання доцента і старшого дослідника;
 • 33% – вчене звання професора.

Заклад вищої освіти може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень відповідно до ч. 2 ст. 59 Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556.

Зверніть увагу, що ніякі нормативні документи не обмежують керівника у праві щодо визнання відповідності профіля працівника займаній посаді. Як наслідок, маємо дещо парадоксальну ситуацію:

 • викладач може мати ступінь «кандидат технічних наук» і працювати на кафедрі фінансів, викладаючи фінансово-економічні дисципліни. І при цьому отримувати доплату 15%, як і працюючі на тій же кафедрі кандидати економічних наук. Викладачів у закладах вищої освіти набирають за конкурсом і проходження конкурсу на відповідну кафедру автоматично означає відповідність його ступеня профілю діяльності кафедри;
 • викладач може мати дисертацію з педагогічних наук, яка присвячена викладанню української мови, але при цьому викладати англійську мову. Все одно він може отримувати доплату 15%;
 • доплати за наукові ступені застосовуються не тільки у закладах вищої освіти, але й у школах, незважаючи на те, що наукова складова там у діяльності присутня далеко не завжди.

Увага: На практиці доплата за науковий ступінь у закладах освіти нараховується незалежно від наукової спеціальності й теми дисертації

Якщо працівник є володарем двох наукових ступенів, наприклад «кандидат наук» і «доктор наук», розмір доплати в бюджетних установах не повинен перевищувати 25% його посадового окладу. Тобто працівнику буде всього лише 25%, а не 15%+25%.

Однак у держслужбовців доплата за науковий ступінь була скасована з 2015 року через зміни до ст. 50 Закону «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889, де така доплата більше не значиться у складових заробітної плати держслужбовця.

Доплата за вчене звання

Якщо працівник має вчене звання старшого наукового співробітника, доцента або професора, йому слід встановити доплату за вчене звання. Звичайно, якщо його діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. Керівник установи самостійно визначає відповідність вченого звання профілю діяльності працівника на займаній посаді. На практиці маємо ту ж ситуацію, що й з науковими ступенями – звання доцента отримано за кафедрою фінансів, але працює на кафедрі бухгалтерського обліку – все одно має право на дану доплату.

Також зверніть увагу, що «доцент» – це:

 • назва посади. За нею нараховується оклад, який відповідає посаді доцента. Однак, якщо працівник впродовж 2-х років не зміг отримати звання доцента, то йому має нараховуватися зарплата за окладом на щабель нижче (старший викладач, викладач або асистент у залежності від штатного розпису конкретного навчального закладу);
 • назва вченого звання. Працівник може працювати на посаді професора, але мати звання доцента. І навпаки, працювати на посаді доцента, але мати звання професора. Однак у більшості посада і звання співпадають.

Аналогічно щодо звань професора і старшого наукового співробітника.

Розмір доплати в бюджетних установах встановлюють у відсотках до посадового окладу, зокрема в граничному розмірі:

 • 25% – якщо є вчене звання «старший науковий співробітник», «доцент»;
 • 33% – якщо є вчене звання «професор».

Знову ж на підставі згаданої галузевої угоди доплати нараховуються по максимуму, тобто 25% і 33%.

Якщо працівник одночасно має два вчених звання, наприклад «доцент» і «професор», у нього розмір доплати не повинен перевищувати 33% посадового окладу.

Доплата за стаж

Дане питання у бюджетників регулюється окремими постановами і колективним договором. Наприклад, для працівників освіти є постанова Кабміну від 31.01.2001 р. № 78. За нею встановлюються такі доплати (див. п. 1 цієї постанови):

 • стаж педагогічної роботи 3 роки – 10%;
 • стаж педагогічної понад 10 років – 20%;
 • стаж педагогічної понад 20 років – 30%.

Увага: доплати за наукові ступені, вчені звання та за вислугу років нараховуються як % від окладу

Приклад 4. Доцент закладу вищої освіти у 2024 році має 19-й тарифний розряд і оклад, який визначено:

Стаж доцента 11 років. Він має науковий ступінь доктора економічних наук і звання доцента. Маємо:

 • 12128,97 грн – за окладом для посади доцента;
 • 3032,24 грн – доплата за науковий ступінь доктора наук 25% від окладу (=12128,97 ×0,25);
 • 3032,24 грн – доплата за звання доцента 25% від окладу (=12128,97 ×0,25);
 • 2425,79 грн – доплата за стаж 20% від окладу (=12128,97×0,2).

Всього нараховано: 20619,24 грн (=12128,97 +3032,24+3032,24 +2425,79).

Сума до видачі «чистими» (за мінусом ПДФО й військового збору) вийде: 20619,24 × 0,805 = 16598,49 грн.

Доплата заслуженим

Ще є такі звання як «заслужений економіст», «заслужений діяч науки і техніки» тощо. Вони вручаються як нагорода. Наприклад, від Президента України. Доплата за ними – 20% окладу (пп. «б» п. 3 Постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298). Підстави для надання цих звань можна знайти у Законі «Про державні нагороди України» від 16.03.2000 р. № 1549.

Доплата за роботу в нічний час

Працівники, які виконують свої посадові обов’язки у нічний час, мають право на доплату за роботу в нічний час.

Таку доплату встановлюють за кожну годину роботи в нічний час, тобто з 10 години вечора до 6 години ранку. Розмір цієї виплати не може перевищувати 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу).

Приклад: молодша медична сестра відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування людей похилого віку у березні 2024 року відпрацювала 8 змін – 192 год з них 64 год – нічні години. Має оклад 4058,00 грн.

Щодо доплати за роботу у нічний час, то розміри і умови цих виплат визначено п. 3.2 Наказу про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоровʼя та установ соціального захисту населення від 05.10.2005 р.№ 308/519 і доплата становить 35%.

Розраховуємо нічні: оклад ділимо на норму тривалості робочого часу за березень 2024 року:

4058,00÷168 = 24,15 грн

Множимо на 64 години відроблених нічних годин і множимо на 35% доплати:

24,15×64×0,35 = 1545,60×0,35 = 540,96

Доплата за роботу в нічний час становитиме 540,96 грн.

Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт

Передусім зауважимо: розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт є істотною зміною умов праці. Тож згідно з ч. 3 ст. 32 КЗпП працівника, якому збільшують за його згодою навантаження, слід попередити за 2 місяці. Однак під час воєнного стану це можна робити не пізніш як до запровадження таких умов (ч. 2 ст. 3 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136, даліЗакон № 2136).

Розмір доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт не може перевищувати 50% посадового окладу. Його зазначають у наказі про встановлення цієї виплати, а також прописують:

 • строк, на який збільшують навантаження;
 • перелік видів робіт, які додатково виконуватиме працівник.

Додаткове навантаження на працівника має бути економічно обгрунтованим та не призводити до погіршення якості виконуваних ним обов’язків, завдань, робіт. У разі якщо якість і результати праці все ж таки погіршаться, додаткове навантаження та відповідний розмір доплати в бюджетних установах скасовують.

Доплату встановлюють лише рядовим працівникам, оскільки її заборонено встановлювати:

 • керівникам бюджетних установ та їхнім заступникам;
 • керівникам структурних підрозділів та їхнім заступникам.

Бронювання працівників: Мін­еко­но­міки роз’яснює зміни

Доплата за суміщення професій (посад)

Суміщення професій (посад), як і розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, є істотною зміною умов праці. Тож працівника, який суміщуватиме посаду, слід попередити за 2 місяці, а ще – отримати його згоду. Однак під час воєнного стану це можна робити не пізніш як до запровадження таких умов (ч. 2 ст. 3 Закону № 2136).

При цьому суміщувана посада має бути вакантною та обов’язково наявною у штатному розписі.

Розмір доплати за суміщення професій (посад) не може перевищувати 50% посадового окладу. Суміщати посаду можуть один або кілька працівників.

У наказі про встановлення доплати у бюджетних установах зазначають суміщувану посаду, розмір доплати, можуть визначати перелік видів робіт, які тимчасово має виконувати працівник, та строк їхнього виконання.

Зауважимо: таку доплату встановлюють лише рядовим працівникам. Тобто вона є неможливою для керівників бюджетних установ і структурних підрозділів, а також їхніх заступників.

Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників

Доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників встановлюють за наказом працівнику, який поряд зі своєю основною роботою виконуватиме за згодою обов’язки тимчасового відсутнього. Тобто на час хвороби, відпустки, відрядження останнього чи з інших причин.

У наказі визначають розмір виплати, перелік видів робіт, які тимчасово має виконувати працівник, та строк їхнього виконання.

Розмір доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників не може перевищувати 50% посадового окладу.

Якщо у посадовій інструкції визначено, що на час відсутності колеги працівник виконуватиме його роботу (чи частину роботи), такий обов’язок є трудовою функцією працівника. А тому наказ про виконання роботи іншого у за таких обставин не видають, як і наказ про встановлення доплати в бюджетних установах. Тобто такому працівнику доплату не встановлюють.

За виконання обов’язків тимчасово відсутніх доплату встановлюють лише рядовим працівникам. Як і решту схожих виплат, її не встановлюють:

 • керівникам бюджетних установ та їхнім заступникам;
 • керівникам структурних підрозділів та їхнім заступникам.

Підвищення окладів бюджетникам під час воєнного стану 2024

Підвищити зарплату бюджетникам можна не лише за рахунок доплат. Існує можливість підвищити оклади на підставі п. 3 Постанови Кабміну від 25.04.2023 р. № 391 (по текстуПостанова № 391, набула чинності 28 квітня 2023 року). Дана постанова обов’язкова щодо працівників державних органів та не обов’язкова щодо працівників органів місцевого самоврядування. За цією постановою можна підвищити оклади тим працівникам ОМС, хто здійснює свої повноваження на територіях:

 • активних бойових дій – коефіцієнт 2;
 • можливих бойових дій – коефіцієнт 1,5;

Підвищення здійснюється з урахуванням фактично відпрацьованого часу впродовж місяця. Однак це не доплата, а підвищення окладу, а отже, потім оклад як база нарахування різних доплат і надбавок додатково збільшує ще й ці доплати й надбавки.

Чи є доплати бюджетникам, які працюють на території бойових дій

Станом на лютий 2024 року таких доплат немає. Однак СПО профспілок має оприлюдненим проєкт Постанови Кабміну «Про особливості оплати праці працівників державних органів та працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час дії воєнного стану». Можливо, він буде прийнятий і тоді бюджетники, які працюють на території бойових дій отримають доплати 50-100% за рішенням керівника.зміст

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді