Доповідна записка – бланк та зразок

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
✔️Доповідна записка бухгалтера – це документ, який інформує керівника вищого рівня щодо ситуації, яка склалася, певні події, результати роботи. Як скласти доповідну записку? Які є вимоги щодо її змісту? Наведемо зразки для різних робочих ситуацій.

Коли складається доповідна записка бухгалтера

Функція доповідних записок багатогранна – інформувати про різні господарські ситуації, наприклад, про:

 • негативну кадрову робочу ситуацію (відсутність певного підлеглого працівника на робочому місці, прогул, запізнення, невиконання службових обов’язків, невідповідність займаній посаді);
 • негативну господарську ситуацію відсутність матеріалів на складі, збої у постачанні, певне застереження);
 • неприйнятні чи шкідливі дії інших структурних підрозділів організації чи зовнішніх чинників тощо.

Також доповідна записка може й доносити нейтральну чи позитивну інформацію, наприклад, про успіхи установи та її працівників, прохання підвищити чи преміювати певного працівника, надати йому відпустку, направити працівника у позапланове відрядження з обґрунтуванням причини тощо.

І ще одна функція доповідних записок – це обґрунтуванням керівником своїх подальших дій, наприклад, звільнення працівника через невиконання своїх обов’язків чи прогул.

Доповідна записка – види

Вони можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми, коли надходять до організації від непрацюючих в ній осіб. Щодо внутрішніх, то вони можуть бути складені в середині установи:

 • від підлеглого до керівника;
 • від керівника нижчого рівня до керівника вищого рівня;
 • від керівника одного підрозділу до керівника іншого підрозділу.

Як різновид доповідної записки можуть розглядатися:

 • службова доповідна записка. Така назва може бути використана, коли немає чіткого підпорядкування особи, яка складає записку, особі, якій вона адресована;
 • пояснювальна доповідна записка. Вона складається, як правило, рядовими працівниками, що не є керівниками.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Доповідна записка – нормативні вимоги

Так, вони є. До них належать:

 • ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації»;
 • ДК 010-98 «Державний класифікатор управлінської документації»;
 • Деякі питання документування управлінської діяльності, постановою КМУ від 17.01.2018 № 55. Даний документ зокрема містить Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади.

В цілому доповідна записка бухгалтера не є строгим документом і може мати довільні елементи, однак, усталена практика все ж таки існує.

Доповідна записка – зміст та структура

Доповідна записка може складатися «від руки», – це дозволяє ДСТУ 4163-2003. Загальними правилами оформлення доповідних записок є:

 • доповідна записка складається на чистому аркуші паперу (або декількох аркушах);
 • як правило, текст пишеться тільки з одної сторони аркушу. Якщо аркушів стає декілька їх можна пронумерувати;
 • якщо доповідна записка містить додатки, то про їх існування та їх кількість має вказуватися після тексту доповідної записки;
 • починатися доповідна записка має з адресації, тобто з указанням того, до кого з нею звертаються (ПІБ, посада) та хто звертається (ПІБ повністю та посада);
 • документ повинен мати місце складання, дату складання, підпис особи, яка його склала, а також назву документа – «Доповідна записка»;
 • після слів «Доповідна записка» бажано стисло написати про що вона. Наприклад, «про надання позапланової відпустки», «про відправлення у позапланове відрядження», «про прогул працівника»;
 • як правило, доповідна записка складається з двох смислових блоків – констатуючого, що описує господарську ситуацію, та конструктивного – висновки, оцінки ситуації, а також пропозиції, прохання керівнику щодо її вирішення;
 • доповідні записки підлягають реєстрації. Це здійснюється у журналі реєстрації внутрішніх документів. Відповідний реєстраційний номер та дата мають бути проставлені вгорі чи внизу доповідної записки;
 • доповідна записка може містити після подання резолюцію керівника, наприклад, «начальнику відділу кадрів задовольнити прохання», «передати у відділ кадрів» тощо.

У лівому нижньому кутку чи на звороті може бути вказаний номер мобільного телефону (службовий чи мобільний) особи, яка склала доповідну записку.

Доповідна записка 2024 – бланк та зразок

У файлах нижче наведено приклад доповідної записки для різних робочих ситуацій.

Доповідна записка керівника про відсутність на роботі працівника

доповідна записка відсутність на роботі

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Доповідна записка про виконання обов’язків відсутнього працівника

доповідна записка про виконання обов’язків

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Доповідна записка про продовження відрядження

доповідна записка про продовження відрядження

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Доповідна записка про перенос відпустки

доповідна записка про перенос відпустки

СКАЧАТИ ЗРАЗОКзміст

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді