Як здійснити розрахунок заробітної плати старости: приклади

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Староста – важлива посада в сучасних органах місцевого самоврядування. Дізнаємося, як розрахувати зарплату старости. Який староста має посадовий оклад, доплати й надбавки, оздоровчі, матеріальну допомогу. Закріпимо все на прикладі, що містить і бухгалтерські проведення.

Посада старости

Староста – це посадова особа в органах місцевого самоврядування (ОМС). Він затверджується сільською, селищною, міською радою на строк повноважень такої ради. Пропозицію старости вносить сільський, селищний, міський голова (ч. 1 ст. 541 Закону «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р. № 280, далі Закон № 280). У переважній більшості старости – це представники громад сіл і селищ.

Старости працюють в інтересах жителів громади та беруть участь у засіданнях місцевої ради. При цьому староста є членом виконкому такої місцевої ради. Це значить, що його посада має бути у штатному розписі виконкому місцевої ради й у такому виконкомі йому нараховується зарплата. Староста працює за своєю посадою на постійній основі. Це значить, що основне місце роботи старости – виконком місцевої ради, найчастіше сільської або селищної. Однак буває що й міської ради.

☛ Зарплату старості нараховує бухгалтер виконкому місцевої ради як працівнику, що працює в ній на постійній основі

Робоче місце старости знаходиться, як правило, на території свого старостату, старостинського округу, тобто тієї територіальної громади, яку він представляє. У старости має бути визначений графік роботи, графік прийому жителів громади, який зручний для мешканців територіальної громади. Повний перелік повноважень старости можна знайти у ч. 4 ст. 541 Закону № 280.

Посадовий оклад старости 2024

Перше, що знадобиться бухгалтеру для розрахунку – розмір посадового окладу. Він має бути затверджений у штатному розписі ОМС. Однак він має відповідати постанові Кабміну «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (даліПостанова № 268). Оклад старости можна знайти у Додатку 50 даної постанови. Оклади посадовців ОМС, у т.ч. старост, були оновлені 03 травня 2024 року (зміни з постанови Кабміну від 30.04.2024 р. № 484, далі – Наказ № 484).

Отже, станом на червень 2024 року можливі оклади старост такі, як наведено у таблиці нижче.

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ СТАРОСТ 2024, грн

Місячний посадовий оклад у територіальних громадах із загальною чисельністю населення, грн

понад 900

тис. осіб

понад 450 до 900 тис. осіб

понад 180 до 450

тис. осіб

понад 70 до 180 тис. осіб

від 15 до 70 тис. чол.

до 15 тис. чол.

з 03.05.2024 р. *

19862

19236

18610

18141

17516

15639

до 03.05.2024 р.

12700

12300

11900

11600

11200

10000

* таке підвищення окладів керівникам ОМС рекомендується здійснювати виключно у межах фондів зарплати, передбачених у кошторисах відповідних органів (п. 2 Наказу № 484)

Виходить, що оклад старости напряму залежить від кількості жителів громади, яку він очолює. Наприклад, певне село у Чернігівському районі має кількість населення 1468 чол. Отже, оклад його старости має бути (у таблиці – населений пункт до 15 тис. чол.):

 • до 03.05.2024 р. – 10000 грн;
 • з 03.05.2024 р. – 15639 грн.

Якщо ж староста одночасно очолює територіальну громаду 3-х сіл Чернігівського району (785 чол., 272 чол., 184 чол.), то новий оклад усе одно буде 15639 грн (загальна кількість жителів ОТГ – 785 + 272 +184 = 1241 чол., що менше 15 тис. чол.).

У разі значної зміни чисельності жителів всі питання щодо актуальної даної цифри з’ясовуємо в обласній держадміністрації, так як їм віддано повноваження відносити міста/населені пункти за групами.

Також перевірте, актуальність розміру окладу старости у штатному розписі виконкому сільської, селищної, міської ради, до якої входить староста.

Додаток 50. Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя), селищних, сільських рад та їх виконавчих комітетів

посадовий оклад старости

СКАЧАТИ ДОДАТОК

Надбавки, доплати та преміювання старости

Як і будь-який працівник ОМС староста отримує окрім окладу ще й надбавки і доплати. Умови оплати праці всіх посадовців ОМС, у т.ч. й старости, визначаються ОМС виходячи з умов оплати праці, які встановлено Постановою № 268 (див. абз. 2 п. 1 даної Постанови). Однак всі оклади, надбавки й доплати встановлюються у межах затвердженого фонду оплати праці (п. 2 Постанови № 268), тобто вони можуть бути й меншими за аргументованої недостатності фонду оплати праці. Ключовим тут буде затверджений кошторис виконкому ОМС на рік.

Староста, як і будь-яка посадова особа ОМС, має отримувати такі надбавки:

 • надбавку за вислугу років – виплачується всім посадовим особам ОМС за умови наявності стажу (не менше 3-х років). За виконання даної умови надбавка обов’язкова;
 • надбавку за ранг – виплачується всім посадовим особам ОМС. Теж дана надбавка обов’язкова.

Можуть бути також інші надбавки, наприклад за високі досягнення, виконання особливо важливої роботи (див. п. 3 Постанови № 268). Однак надбавок за вислугу років та за ранг посадовець ОМС не може бути позбавлений.

КАЛЬКУЛЯТОР СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОМС

Щодо преміювання старости, то конкретні умови, порядок та розміри премій як для старости, так і для інших посадовців ОМС мають бути визначені у положенні про преміювання виконкому ОМС (абз. 2 пп. «2» п. 2 Постанови № 268). Таке преміювання здійснюється у межах створеного фонду преміювання, розмір якого має бути не менше 10% посадових окладів виконкому ОМС та економії фонду оплати праці (абз. 1 пп. «2» п. 2 Постанови № 268). Премії, як правило, визначаються як % від окладу. Також ОМС на час воєнного стану рекомендується здійснювати преміювання посадових осіб ОМС в розмірі, що не перевищує 100% посадового окладу, що стосується й старост (п. 2 Наказу № 484).

☛ Премії старості визначаються положенням про преміювання посадових осіб ОМС у межах створеного фонду преміювання

Окрім надбавок, у старости також можуть бути стандартні для посадовців доплати. Їх можна знайти у п. 3 Постанови № 268. У старост, наприклад можуть бути доплати за науковий ступінь (якщо є ступінь кандидата наук – 5% посадового окладу, доктора наук – 10% посадового окладу, пп. «2» п. 3 Постанови № 268).

У цілому преміювання старост, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, які визначаються Постановою № 268, але у межах затверджених видатків на оплату праці за рішенням голови ОМС. На цьому ще раз наголошує абз. 3 п. 6 Постанови № 268.

Надбавки за ранг старости

Надбавка за ранг виплачується усім посадовцям ОМС. Староста – не виключення. Однак у кожної посадової особи ОМС є свої можливі ранги в залежності від класифікації їхньої посади.

Розмір надбавки за ранг підвищили ще 25.06.2019 року і у 2020-2024 роках вони залишаються незмінними.

Староста має категорію посади 6 (ст. 14 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493, далі Закон № 2493). Отже, старості може бути присвоєний ранг 13, 12 або 11 (ст. 15 Закону № 2493). Ранг відповідає кваліфікації й присвоюється одночасно з прийняттям старости на роботу в ОМС. Кожні 2 роки ранг підвищується за умови успішної роботи (теж ст. 15 Закону № 2493).

☛ Староста може мати ранги 11-13 з надбавкою 300-400 грн (шоста категорія посад ОМС)

Доплати за ранг фіксована й не залежить від окладу. Ті доплати, які можливі у старости, наведено у таблиці нижче.

ЩОМІСЯЧНА НАДБАВКА ЗА РАНГ В ОМС (ранги, можливі для старости)

Ранг

Розмір набавки, грн*

11

400

12

350

13

300

* див. Додаток 57 Постанови 268

Надбавки за вислугу років старости

При визначенні надбавки враховується вислуга (трудовий стаж) в ОМС та органах, за якими рахується стаж держслужби (ст. 22 Закону № 2493). Тобто, якщо староста окрім ОМС працював ще й у державних органах, то йому такий стаж зараховується теж. У згаданій постанові також можна знайти й роботи в інших органах, стаж якої може зараховуватися у вислугу старости. Розміри даної надбавки наведені у таблиці нижче.

ЩОМІСЯЧНА НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ В ОМС (для старости та інших посадовців ОМС)

Вислуга (стаж)

Розмір набавки, %*

понад 3 роки

10

понад 5 років

15

понад 10 років

20

понад 15 років

25

понад 20 років

30

понад 25 років

40

* % розраховується від посадового окладу та надбавки за ранг

Зверніть увагу, що надбавка за вислугу років посадовим особам ОМС, як і працівникам держорганів, нараховується як % до суми посадового окладу та надбавки за ранг (абз. 2 пп. «4» п. 3 Постанови № 268). Це відрізняє посадових осіб ОМС від службовців ОМС та працівників більшості інших бюджетних установ, у яких надбавка розраховується як % від окладу. Староста, нагадуємо, – це посадова особа ОМС.

Зверніть увагу, що з 03 травня 2024 року посадовим особам ОМС, у яких впродовж календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення (оновлений пп. «4» п. 3 Постанови № 268). Це значить, що місяць підвищення розподіляється на дві частини, за які нараховуються різні надбавки. Наприклад, до дня підвищення надбавка 10%, а з дня підвищення – 15%.

☛ Кожні 5 років надбавка за вислугу років у посадовців ОМС зростає на 5%

Інші надбавки, які можливі у старости

У старости також можливою є надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи – до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і надбавки за вислугу років (пп. «в» п. 2 Постанови № 268). По-суті, це аналог надбавки за інтенсивність праці, яка є у більшості інших бюджетників. Зверніть увагу, що база нарахування даної надбавки: оклад + ранг + надбавка за вислугу років. Призначити таку надбавку має голова ОМС, наприклад сільський/селищний голова, своїм наказом (абз. 3 п. 6 Постанови № 268).

☛ Типовою надбавкою у старости є надбавка за високі досягнення або за виконання особливо важливої роботи

Матеріальна допомога старості 2024

Окрім згаданих вище нарахувань і доплат староста:

 • обов’язково отримує допомогу на оздоровлення – у розмірі посадового окладу (ст. 21 Закону № 2493). Така допомога виплачується при виході у відпустку (один раз на рік) разом з відпускними. Входить до складу фонду заробітної плати з відповідним оподаткуванням;
 • може отримати допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати (пп. «3» п. 2 Постанови № 268). Це не є частиною зарплати й не оподатковується у 2024 році у розмірі, що не перевищує 4240 грн (сукупно за рік). При перевищенні утримуються ПДФО і ВЗ. ЄСВ відсутній.

☛ Староста отримує оздоровчі (один оклад) при виході у відпустку і може у 2021 році отримати 4240 грн неоподатковуваної матдопомоги на вирішення соціально-побутових питань

Приклад розрахунку зарплати старости 2024

Приклад 1 (місячна норма відпрацьована, премії немає).

Для прикладу візьмемо такі дані:

 • посадовий оклад старости 15639 грн (населений пункт до 15 тис. чол.). Відпрацював у червні 2024 року повну кількість робочих днів (20 днів (160 год) – відпрацьовано; 20 (160 год) – за нормою);
 • ранг 14 – надбавка 350 грн;
 • стаж служби в ОМС – 4 роки. Надбавка за вислугу років – 10%;
 • надбавка за виконання особливо важливої роботи – 50%;
 • премія – не було;
 • індексація – немає.

Маємо такий розрахунок зарплати старости та її складових:

 • оплата за окладом – 15639 грн;
 • надбавка за ранг – 350 грн;
 • надбавка за вислугу років – (15639+350)×0,1 = 1598,90 грн;
 • надбавка за виконання особливо важливої роботи – (15639+350+1598,90)×0,5 = 8793,95 грн;
 • всього нараховано зарплати – 15639+350 +1598,90+ 8793,95 = 26381,85 грн.

Розраховуємо обов’язкові платежі:

 • ЄСВ = 26381,85 × 0,22 = 5804,01 грн;
 • ПДФО = 26381,85 ×0,18 = 4748,73 грн;
 • військовий збір (ВЗ) = 26381,85×0,015 = 395,73 грн;
 • зарплата до виплати = 26381,85 – 4748,73– 395,73= 21237,39 грн.

Правила утримання ПДФО, ВЗ й нарахування ЄСВ з зарплати старости у цілому нічим не відрізняються від таких з зарплати інших посадовців ОМС.

Приклад 2 (місячна норма невідпрацьована, є премія).

Той же староста, що й у прикладі 1, але у червні 2024 року:

 • був у відпустці без збереження 2 дні (16 год);
 • отримав премію 25% окладу. Як правило, нараховуються від повного окладу, якщо положенням про преміювання ОМС не визначено інше.

Маємо такий розрахунок зарплати старости та її складових:

 • оплата за окладом пропорційно відпрацьованому часу = ((160 – 16)/160)×15639 = 0,9 × 15639 = 14075,10 грн;
 • нарахована надбавка за ранг – 350 грн;
 • нараховано за стаж роботи – (14075,10 +350)×0,1 = 1442,51 грн;
 • нарахована надбавка за особливо важливу роботу – (14075,10+ 350 + 1442,51)×0,5 = 7933,81 грн;
 • премія – 10000×0,25 = 2500 грн;
 • всього нараховано зарплати: 14075,10+ 350 +1442,51+7933,81+2500 = 26301,42 грн.

Надбавка за стаж і за особливу важливу роботу стала меншою, так як за окладом було нараховано менше, аніж у прикладі 1 (відпрацював староста менше днів). Однак через наявність премії зарплата стала більшою.

Розраховуємо обов’язкові платежі:

 • ЄСВ = 26301,42 × 0,22 = 5786,31 грн;
 • ПДФО = 26301,42 ×0,18 = 4734,26 грн;
 • військовий збір (ВЗ) = 26301,42 ×0,015 = 394,52 грн;
 • зарплата до виплати = 26301,42 – 4734,26 – 394,52 = 21172,64грн.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Індексація зарплати старости у 2024 році

У 2024 році також може бути й індексація зарплати, але у січні-червні 2024 року індексації ще не було, так як не перевищений поріг індексації 103%. У звичайній ситуації базовим місяцем для розрахунку індексації буде для всіх січень 2024. Однак, якщо старості підвищили оклад, наприклад, з 01 червня 2024 року, то тоді базовим місяцем буде червень 2024.

Бухгалтерські проведення з нарахування зарплати старости

У бухгалтерських проведеннях виконкому ОМС процес нарахування зарплати для старости, ЄСВ, та утримань з зарплати у бухгалтерських проведеннях за даними з прикладу 1 має такий вигляд такий, як у таблиці нижче.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З НАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ СТАРОСТИ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

Нарахована зарплата старости за червень 2024 року. Документ: відомість нарахування зарплати. Меморіальний ордер 5.

8011

6511

26381,85

2

Утриманий ПДФО з зарплати старости. Документ: відомість нарахування зарплати. Меморіальний ордер 5.

6511

6311.1

4748,73

3

Утриманий ВЗ з зарплати старости. Документ: відомість нарахування зарплати. Меморіальний ордер 5.

6511

6311.2

395,73

4

Нарахований ЄСВ на зарплату старости. Документ: відомість нарахування зарплати, розрахунково-платіжна відомість. Меморіальний ордер 5.

8011

6313

5804,01

5

Сплачений ПДФО при виплаті зарплати. Документ: виписка з реєстраційного рахунка. Меморіальні ордери 2 і 5.

6311.1

2313

4748,73

6

Сплачений ВЗ при виплаті зарплати. Документ: виписка з реєстраційного рахунка. Меморіальні ордери 2 і 5.

6311.2

2313

395,73

7

Сплачений ЄСВ при виплаті зарплати. Документ: виписка з реєстраційного рахунка. Меморіальні ордери 2 і 5.

6313

2313

5804,01

8

Виплачена зарплата старості на картковий рахунок у банку. Документ: виписка з реєстраційного рахунка. Меморіальні ордери 2 і 5.

6511

2313

21237,39

9

Витрати на оплату праці виконкому ОМС віднесено на результат виконання кошторису (=26381,85 + 5804,01). Документ: бухгалтерська довідка. Меморіальний ордер 17.

5511

8011

32185,86зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді