Оплата надурочних при остаточному розрахунку

Автор
керівник групи експертів з бюджетного обліку
Оплата надурочних при звільнені потребує розрахування середньомісячних годин та годинної ставки. Експерт підкаже як розрахувати середньомісячну кількість годин за обліковий період та годинну ставку для оплати надурочних.

СИТУАЦІЯ

Сторож бюджетної установи працює в режимі підсумованого обліку робочого часу, обліковий період — рік. Із 30 липня він надав керівнику установи заяву на звільнення за власним бажанням. Чи потрібно бухгалтеру нарахувати такому працівникові надурочні години, якщо він не відпрацював обліковий період та як обрахувати таку суму?


РОЗВ’ЯЗАННЯ

Якщо працівник звільняється, керівник установи зобов’язаний з ним розрахуватися в останній день роботи або в день, коли той звільняється. Тобто виплатити всі суми, які належать працівникові. Про такі суми керівник установи має письмово повідомити працівника перед тим, як їх виплатити (КЗпП). Як у такій ситуації визначати кількість годин надурочної роботи та розрахувати годинну тарифну ставку для їхньої оплати, розглянемо далі.

Позапланові перевірки Держпраці під час воєнного стану

Які години вважати надурочними

Особливістю організації роботи сторожів в установі насамперед є те, що дотримати для них встановленої щотижневої тривалості робочого часу дуже важко. Тож аби урегулювати робочий час і не допустити перевищення нормальної тривалості робочого часу — запроваджують підсумований облік робочого часу та змінний режим роботи.

Такий облік робочого часу передбачає, що встановлену законодавством норму робочого часу — 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП) — установа може не дотримати (ст. 61 КЗпП). Водночас таку тривалість необхідно дотримати за обліковий період, яким може бути місяць, декада, півріччя, квартал, рік. Тож загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді (п. 6 Методрекомендацій № 138). Утім, на практиці складно розробити графіки змінності так, щоб не допустити надурочних годин.

Увага: за підсумованого обліку робочого часу надурочним вважають час, відпрацьований сторожем понад норму тривалості робочого часу за обліковий період. Розрахунок надурочних годин виконуйте наприкінці облікового періоду.

Підраховують кількість надурочних годин та оплачують роботу за ці години в кінці облікового періоду. Скажімо, якщо обліковий період дорівнює:

 • місяцю, то наприкінці місяця нараховують заробітну плату за фактично відпрацьований час, підраховують години надурочної роботи і за наявності оплачують їх у подвійному розмірі згідно зі статею 106 КЗпП.
 • року, то наприкінці кожного місяця бухгалтер нараховує зарплату за фактично відпрацьований час, надбавки, премії тощо, а вже в кінці облікового періоду він обчислює кількість надурочних годин та оплачує їх.

Увага: загальну кількість надурочних годин за обліковий період визначають як різницю між фактично відпрацьованим часом роботи згідно з табелем обліку використання робочого часу та розрахунковою нормою тривалості робочого часу за обліковий період.

А чи потрібно оплачувати сторожу надурочні години, якщо він не відпрацював обліковий період, розглнемо далі.

 

Чи оплачувати надурочні під час остаточного розрахунку

Коли працівник звільняється, бухгалтер має підрахувати надурочні години. Якщо працівник звільняється в останній день установленого облікового періоду, то дійте згідно із загальним правилом. Утім, якщо працівник звільняється до того як закінчиться обліковий період, то розрахунок та оплату надурочних годин зробіть, коли проводите остаточний розрахунок.

Надурочні години визначайте як різницю між фактично відпрацьованими годинами з першого дня облікового періоду до дня, коли працівник звільняється, та нормою робочого часу за цей самий період. Бо коли працівник звільняється, припиняються взаємні зобов’язання сторін трудового договору. Тобто коли закінчується дія трудового договору, припиняються всі його умови, які стосуються тривалості облікового періоду, зокрема і встановлення підсумованого обліку робочого часу.

Увага: надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік

Якщо загальна кількість годин, відпрацьованих працівником з початку облікового періоду до дня, коли він звільняється, перевищить нормальну тривалість робочого часу в зазначеному періоді, то роботу понад нормальну кількість робочих годин визнавайте надурочною і оплачуйте в подвійному розмірі відповідно до статті 106 КЗпП.

Годинну тарифну ставку для працівників, яким установили оклад, розраховуйте:

 • діленням окладу на місячну норму тривалості робочого часу у відповідному місяці, якщо обліковий період дорівнює місяцю (листи Мінсоцполітики від 05.07.2012 № 229/13/116-12 та від 17.02.2012 № 51/13/116-12

   

  );
 • діленням посадового окладу, який встановили в останньому місяці облікового періоду, на середньомісячну кількість годин за обліковий період з урахуванням норми тривалості робочого часу за цей період, установлений з дотриманням вимог ст. 50, 51, 53 КЗпП, якщо обліковий період перевищує місяць і дорівнює кварталу, півріччю, року (листи Мінпраці від 18.05.2007 № 380/13/84-07 та 

   

  Мінсоцполітики від 24.04.2017 № 1264/0/101-17/282).

 

Приклад оплати надурочних годин сторожу

В установі працює сторож з посадовим окладом — 6000 грн в режимі підсумованого обліку робочого часу. Обліковий період — один рік. Із 30 липня він звільняється. За період з 01.01.2021 по 30.07.2021 включно він відпрацював 1206 год. Кількість годин за нормою тривалості робочого часу з урахуванням уточнення невідпрацьованого часу у зв’язку зі звільненням — 1142 год.

Увага: не рекомендується встановлювати продовжену тривалість робочого дня на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.

 

Як оплатити надурочні години сторожу? Унаочнимо розрахунок у Таблиці.

Назва показника Розрахунок
Визначимо кількість надурочних годин за обліковий період 1206 год. — 1142 год. = 64 год.
Розрахуємо середньомісячну кількість годин 1994 год. ÷ 12 = 166 год.
Визначимо годинну тарифну ставку для оплати надурочних годин 6000,00 грн ÷ 166 год. = 36,14 грн/год.
Оплатимо надурочні години 36,14 грн/год. × 64 год. × 2 = 4625,92 грн

 

Середньомісячну кількість годин для оплати надурочного часу розраховуйте на основі кількості годин згідно з нормою тривалості робочого часу в установленому обліковому періоді та кількості місяців, на які припадає обліковий період. Тобто потрібно брати саме встановлений обліковий період, а не період з початку облікового періоду по день, коли звільнився працівник. Такої позиції дотримується і Мінсоцполітики в листі від 04.03.2019 № 248/0/206-19. Оскільки це питання нормативно не врегульоване, порядок розрахунку годинної ставки для оплати надурочних годин краще прописати в колективному договорі або положенні про оплату праці.

 зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді