Надбавка за вислугу років – наказ

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Надбавка за вислугу років надається зокрема бухгалтерам, державним службовцям, медичним, педагогічним та іншим працівникам бюджетної сфери. Як нараховується надбавка за вислугу років – у даній консультації.

Надбавка за вислугу років є однією зі складових заробітної плати і обов’язковою виплатою. Її розмір залежить від стажу на тій чи іншій посаді. Скачайта наказ про надбавку за вислугу років (зразок), який вам знадобиться в роботі.

надбавка за вислугу років наказ

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Процентна надбавка за вислугу років – кому і скільки

Надбавки за вислугу років працівникам встановлюють на підставі відповідних нормативно-правових документів. Ці самі норми застосовує відділ кадрів, аби визначити періоди, які входять до стажу для вислуги.

Надбавка за вислугу років надається зокрема бухгалтерам, державним службовцям, медичним, педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам бюджетної сфери. Для кожної категорії працівників бюджетної сфери основою такої надбавки є свій нормативний документ-підстава. Такі підстави зведено у таблиці нижче.

НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Категорія бюджетників

Нормативний документ-підстава

Розмір надбавки, %

державні службовці в держорганах, в яких не проведена класифікація посад державної служби

3% за кожен рік служби, але не більше 50% окладу

державні службовці в держорганах, в яких проведена класифікація посад державної служби

2% за кожен рік служби, але не більше 30% окладу

педагогічні працівники та науково-педагогічні працівники*, посади яких перелічені у постанові КМУ від 14.06.2000 № 963, а також наукові працівники

більше 3 років – 10%

більше 10 років – 20%

більше 20 років – 30%

медичні працівники та фармацевтичні працівники

п. 1 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 № 1418

бібліотекарі

п. 1 Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою КМУ від 22.01.2005 № 84

працівники культури (театру, будинків культури, музеїв)

працівники фізичної культури і спорту

п. 3 Порядку виплати надбавки працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю за вислугу років у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, затвердженого постановою КМУ від 16.11.2016 № 820

працівники соціального захисту населення

п. 2 Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних і комунальних установ соціального захисту населення, наказ Мінсоцполітики від 15.06.2011 р. № 239

* по таким працівникам окремо рахується їхній науковий стаж і педагогічний стаж. Це має значення, так як до наукового стажу зараховується і час навчання в аспірантурі, докторантурі таких працівників, але такий стаж не зараховується до педагогічного стажу. Однак робота в закладах вищої освіти має обидві складові – і педагогічну, і наукову. Як наслідок, при визначенні надбавки за вислугу років ураховується й науковий стаж, у т.ч. аспірантура/докторантура, але при визначенні стажу, який дає можливість отримати вчене звання «доцента», «професора» – такий стаж не враховується, так як там зараховується лише педагогічний стаж. Зверніть на це увагу

Зверніть увагу, що для працюючих у бюджетних установах зараховується не будь-який стаж, а лише той, який відповідає вимогам документів, перерахованим у таблиці. Наприклад, є окремо науковий і педагогічний стаж тощо (див. примітку до наведеної вище таблиці). Як правило, ці нормативно-правові акти визначають які періоди зараховувати до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років. Якщо у працівника є інший період стажу, який не відповідає встановленому у відповідному порядку, цей період стажу не зараховуємо.

Доплата за вислугу років – розпорядження

Відділ кадрів займається кадровим складом установи – відстежує відповідний стаж працівників на підставі даних із трудових книжок, зміни в розмірі зарплати й інших виплат.

Тож саме відділ кадрів визначає розмір надбавки за вислугу років тим працівникам, які:

  • нові;
  • працюють давно, але вони «заробили» вже стаж роботи, який дає підставу на призначення надбавки або збільшення її розміру.

Оформляється надбавка за вислугу років року, як і раніше, відповідним наказом по установі, який видає відділ кадрів. У наказі конкретизуйте надбавка чи доплата за вислугу років, адже для окремих категорій працівників встановлюють саме надбавку, для інших – доплату. Назва виплати має відповідати назві, зазначеній у нормативно-правому документі, який регулює її встановлення.

Калькулятор індексації зарплати

Як нараховується надбавка за вислугу років

Доплата за вислугу років безпосередньо залежить від стажу роботи працівника на посаді чи у сфері діяльності, для яких ця доплата передбачена.

Відділ кадрів з урахуванням норм законодавства, передбачених для певної посади (див. таблицю), і даних трудової книжки обчислює стаж працівника і визначає відсоток надбавки за вислугу років.

Зі збільшенням стажу розмір надбавки змінюється з наступного місяця після його зміни.

Розміри надбавки за вислугу років

Бухгалтер розраховує надбавки за вислугу років на підставі даних наказу, який готує кадрова служба й підписує керівник установи. Адже саме у цьому наказі вказані розміри надбавки за вислугу років, а саме – відсоток. Процентна надбавка за вислугу років застосовується до посадового окладу працівника:

сума надбавки = розмір посадового окладу × % надбавки за вислугу років

Суму надбавки чи доплати обчислюють пропорційно до кількості відпрацьованих днів (виконаної норми праці за місяць). Тобто, якщо працівник працював лише 50% норми місяця, то й надбавка буде нараховуватисяпропорційно відпрацьованій нормі праці. Також особа, яка працює, наприклад, на 0,25 ставки відповідно отримує надбавку з 0,25 посадового окладу, якщо повністю виконана норма за місяць.

Після розрахунку доплата за вислугу років працівникам бюджетної сфери нараховується у складі заробітної плати.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Надбавка за вислугу років, якщо стаж або посадовий оклад збільшилися

У разі збільшення трудового стажу працівника збільшується й відсоток надбавки. Тож її розмір доведеться перерахувати – помножити оплату за посадовим окладом працівника на новий відсоток.

Коли встановлений наказом відсоток надбавки залишився без змін, а посадовий оклад працівника підвищився, бухгалтер має застосувати цей відсоток до нового розміру окладу.

Якщо працівник відпрацював місяць не повністю, суму надбавки обчислюють пропорційно відпрацьованим дням.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Відповідальність за невиплату надбавки

Оскільки доплата за вислугу років є обов’язковою виплатою працівникам бюджетної сфери, то її невиплата буде порушенням трудового законодавства, за яке роботодавець нестиме адміністративну відповідальність.

Бухгалтер під час нарахування надбавки чи доплати керується виключно наказами по установі, штатним розписом, табелем обліку робочого часу. Якщо йому надали наказ із запізненням або про встановлення надбавки за попередній місяць слід також брати до уваги бюджетне законодавство. Якщо кадровик пропустить строк підвищення надбавки, а бюджетний рік вже закінчився, наказ про її встановлення за минулий рік є незаконним. Бухгалтер інформує керівника і надбавку буде встановлено за попередній місяць бюджетного року виключно за рахунок винної особи (кадровика). В іншому випадку підстав встановлювати надбавку і порушувати бюджетне законодавство немає. Працівник, якому не встановили надбавку, має право звернутись до суду. Тож кадровику необхідно стежити за стажем працівників та зміною розміру надбавок і доплат, готувати вчасно відповідні проєкти наказів.

Донарахування надбавки бухгалтер проводить у межах бюджетного законодавства та за наявності для цього підстав.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді