Доплати педпрацівникам у 2024 році

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Які доплати встановлені педагогам в 2024 році – з’ясуємо з експертом. Розміри, порядок та умови встановлення підвищень посадових окладів і доплат педпрацівникам у державних та комунальних закладах освіти – у матеріалі.

Доплати до посадового окладу педпрацівникам

Які доплати отримують педпрацівники в 2024 році визначено у пп. «2» ч. 3 ст. 24 Закону «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463 (даліЗакон № 463). Основною нарахування таких доплата є посадовий оклад. У таблиці нижче наведено ці всі доплати.

ДОПЛАТИ ПЕДПРАЦІВНИКАМ 2024 (за пп. «2» ч. 3 ст. 24 Закону № 463)

За що встановлюється доплата

Розмір доплати до тарифної ставки (посадового окладу), %

Окремі види педагогічної діяльності

класне керівництво у 1-11 (12) класах

20-25

перевірка навчальних робіт учнів

10-20

завідування майстернями, кабінетами інформатик

15-20

завідування кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями

10-15

завідування структурними підрозділами закладів освіти

25

завідування навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками

10-15

завідування бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників

5-15

за роботу в інклюзивних класах (групах)

20

обслуговування комп’ютерної техніки

10-15

проведення позакласної роботи з учнями

10-40

Інші доплати

почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені педагогічним працівникам

15-30

педагогічні звання та за роботу в спеціальних закладах освіти (класах, групах)

10-30

Як бачимо з таблиці, доплати мають певні межі ­ – від мінімального відсотка до максимального. Наведені вище доплати до посадового окладу деталізуються постановою Кабміну від 28.12.2021 р. № 1391 (даліПостанова № 1391), яка набула чинності ще з 01 січня 2022 року. Через цю постанову встановлюються зокрема розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти педпрацівникам державних і комунальних закладів освіти.

У таблиці нижче для прикладу наведена деталізація доплат за Постановою № 1391 за класне керівництво, перевірку учнівських робіт (зошитів), а також інших доплат ­– обрано найбільш поширені та деталізовані за відсотками види доплат.

ДЕТАЛІЗАЦІЯ ДОПЛАТ ПЕДПРАЦІВНИКАМ 2024* (за Постановою № 1391)

За що встановлюється доплата

Розмір доплати до тарифної ставки (посадового окладу), %

Класне керівництво у 1-11 (12) класах

вчителям та іншим педпрацівникам (крім керівних) у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти

20

вчителям та іншим педпрацівникам (крім керівних) у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти

25

викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педпрацівникам (крім керівних) у закладах професійної (професійно-технчної), фахової передвищої освіти

20

Перевірка навчальних робіт учнів

вчителям (у т.ч. тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у підготовчих та 1-4 класах закладів загальної середньої освіти – незалежно від навантаження вчителя

15

вчителям (у т.ч. тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у 5-11 (12) класах закладів загальної середньої освіти, викладачам, старшим викладачам у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти – незалежно від педнавантаження з відповідних предметів:

×

 • з мови та літератури

20

 • з математики

15

 • іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення

10

Інші доплати

педагогічним працівникам закладів освіти, які успішно пройшли сертифікацію, протягом строку дії сертифіката пропорційно обсягу педнавантаження, що виконується на посаді, за якою пройдена сертифікація

20

педпрацівникам та помічникам вихователів у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти за роботу в інклюзивних класах (групах)

20

педагогу-наставнику (педагогічна інтернатура) з досвідом не менше 5 років за відповідною спеціальністю

до 20

Доплати за інші види діяльності

вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування комп’ютерної техніки, у закладах освіти, в яких створені кабінети інформатики

10-15

вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, веб-сайту

10

* більш детально, а також доплати за інші види педагогічної діяльності – див. саму Постанову № 1391

Доплати ≠ надбавки

Зверніть увагу, що окрім доплат педпрацівникам ще є й надбавки, наприклад надбавка за стаж, тобто доплата й надбавка – це формально не одне й те саме, хоча результат однаковий – збільшення зарплати вчителя. Які ще є надбавки та у чому різниця з доплатами – читайте у матеріалі Оплата праці педагогічних працівників: посадові оклади.

Підвищення посадових окладів педпрацівникам

Наведені вище доплати до посадового окладу слід відрізняти також від підвищення посадових окладів. Останнє не менш суттєве, так як саме підвищений оклад стає основою для нарахування всіх інших доплат (і надбавок теж).

Підвищення посадових окладів також можна знайти у пп. «2» ч. 3 ст. 24 Закону № 463, наприклад підвищення посадових окладів в розмірі 10-30% за педагогічні звання та за роботу в спеціальних закладах освіти (класах, групах) педпрацівникам. Однак більш детально різні підвищення посадових окладів педпрацівників визначає та ж Постанова № 1391, але в іншій таблиці. У Постанові № 1391 існують такі підвищення:

 • за роботу в певних типах закладів та установ освіти. Наприклад, такі:
 • педпрацівникам та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом і відповідним спрямуванням, у закладах спеціалізованої освіти – 10%;
 • педпрацівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціальних закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти (або за наявності спеціальних груп, класів); в інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах – 25%;
 • за педагогічні та інші звання (деталізовано далі у таблиці);
 • за знання та використання в роботі іноземної мови. Наприклад, керівним та педпрацівникам, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній роботі, у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземної мови, закладах фахової передвищої освіти – 10%;
 • інші підвищення. Наприклад, керівникам закладів загальної середньої освіти та їхнім заступникам з навчальної роботи, якщо в обов’язках є керівництво не менше двох груп продовженого дня – 5%.

Калькулятор індексації зарплати

Підвищення окладу за звання розглянемо у таблиці нижче більш детально, як таке, що стосується більшості.

ПІДВИЩЕННЯ ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ ЗА ПЕДАГОГІЧНІ ТА ІНШІ ЗВАННЯ 2024

Педагогічні звання та категорії педпрацівників, яким встановлюються відповідні доплати

Розмір підвищення у відсотках посадового окладу (ставки зарплати), %

педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні такі педагогічні звання:

×

 • вчитель-методист;
 • викладач-методист;
 • вихователь-методист;
 • майстер виробничого навчання I категорії

15

 • старший вчитель;
 • старший викладач;
 • старший вихователь;
 • керівник гуртка – методист;
 • педагог–організатор–методист
 • практичний психолог-методист;
 • старший вожатий-методист;
 • майстер виробничого навчання II категорії

10

майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, міжшкільних ресурсних центрах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, які маючи такі звання перейшли на цю роботу з підприємств громадського харчування:

 • майстер-кухар;
 • майстер-кондитер

20

керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи – за звання «Народний майстер»

10

Так як Постанова № 1391 підвищення посадових окладів, а також деякі доплати ставить у залежність від типу закладу середньої освіти, то пригадаємо які з таких типів існують.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Типи закладів середньої освіти, що впливають на встановлення доплат та підвищень окладів

Перелік типів закладів повної загальної середньої освіти визначені у ст. 35 Закону № 463. Їх узагальнено у таблиці нижче.

ТИПИ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

заклади повної загальної середньої освіти*

спеціальні заклади загальної середньої освіти

заклади спеціалізованої освіти

 • початкова школа (І рівень – початкова освіта);
 • гімназія (ІІ рівень – базова середня освіта);
 • ліцей (ІІІ рівень – профільна середня освіта)
 • спеціальна школа;
 • навчально-реабілітаційний центр
 • мистецький ліцей;
 • спортивний ліцей;
 • військовий ліцей;
 • науковий ліцей;
 • професійний коледж;
 • мистецький коледж;
 • інші заклади спеціалізованої освіти

* закладом освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на відповідному рівні може бути (див. пп. «5» ч. 1 ст. 1 Закону № 463):

 • заклад загальної середньої освіти;
 • заклад професійної (професійно-технічної);
 • заклад фахової передвищої чи вищої освіти

Також згадувалися окремі доплати й підвищення посадових окладів, які пов’язані з інклюзивним навчанням (див. вище). Що таке інклюзивне навчання визначає ч. 1 ст. 26 Закону № 463. За нею заклади загальної середньої освіти на підставі письмових звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи у порядку, визначеному законодавством. Це є альтернативою інтернатній системі. Таке навчання зокрема передбачає врахування потреб таких учнів та наявність:

 • індивідуальної програми розвитку;
 • індивідуального навчального плану;
 • висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Більш детально про інклюзивне навчання – див. на сайті МОН.

Очевидно, що для того, щоб визначити підвищений посадовий оклад педпрацівника чи доплату потрібно спершу визначити сам початковий (базовий) посадовий оклад. Пригадаємо й правила його визначення.

Якими є посадові оклади викладачів у 2024 році

У 2024 році посадові оклади працівників закладів та установ освіти визначаються згідно з наказом МОН від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». Даний наказ визначає схеми тарифних розрядів за посадами викладачів для застосування єдиної тарифної сітки (ЄТС) бюджетників. Тарифні коефіцієнти для розрахунку посадових окладів містяться у Додатку 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 (даліПостанова № 1298).

Базовий посадовий оклад визначається на основі Постанови № 1298. Однак ще є додатковий % збільшення посадового окладу на 2024 рік для вчителів 9-18 тарифних розрядів – 10%, який визначений постановою Кабміну «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 р. № 22 (далі Постанова № 22). Дана постанова продовжує діяти й у 2024 році.

Так, за нині діючої системи в учителя без категорії посадовий оклад виходить:

6079,70 грн (= 5527 грн × 1,1)

У даному розрахунку:

 • 5527 грн – посадовий оклад для 9-го тарифного розряду ЄТС;
 • 1,1 – коефіцієнт підвищення з Постанови № 22.

Нагадаємо, що з 01 січня 2024 року 1-тарифний розряд ЄТС збільшився з 2893 грн до 3195 грн.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Про підвищення базових посадових окладів викладачів у 2024 році, яке знову не відбулося

Також існує нова система оплати педпрацівників, яка закладена постановою Кабміну від 10.07.2019 р. № 822 (далі Постанова № 822) на виконання вимог ч. 2 ст. 61 та пп. «1» ч. 6 Прикінцевих і перехідних положень Закону «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145 (даліЗакон про освіту). За Постановою № 822 мінімальний посадовий оклад педпрацівника має бути на рівні 4-х прожиткових мінімумів працездатної особи на 01 січня. Для 2024 року маємо 12112 грн (= 3028 грн × 4). Цей оклад мав діяти з 01 січня 2024 року.

Базові посадові оклади при застосуванні нової системи, очевидно, виходять більшими, адже в учителя без категорії за нині діючої системи виходить майже вдвічі меншим – 6079,70 грн (розрахунок ­– див. вище).

Однак Постанова № 822 так і не почала діяти. Її дія щороку призупинялася й на 2024 рік – знову призупинена, так як у державному бюджеті немає коштів. На цей раз призупинення дії Постанови № 822 супроводжувалося вказівкою МОН від уряду здійснити комплексний перегляд системи оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників з урахуванням положень ст. 61 Закону про освіту, а також системи надбавок, доплат та інших виплат «з метою забезпечення прозорості, передбачуваності та справедливості формування розмірів зарплати таких працівників у межах наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів».зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді