Прожитковий мінімум 2024

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Цю гарантію закріплено у частини третій статті 46 Конституції України. Розглянемо що ж собою являє такий показник як прожитковий мінімум 2024 року, розмір якого визнає Держбюджет-2024.

Прожитковий мінімум: законодавчий і фактичний

В далекому 1999 році Верховна Рада України прийняла закон про прожитковий мінімум, у якому заклала правову основу для його встановлення, затвердження та врахування при реалізації державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень.

Прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Прожитковий мінімум визначають нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років;
 • дітей віком від 6 до 18 років;
 • працездатних осіб;
 • осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум формують на основі наборів, які затверджені постановою КМУ від 11.10.2016 № 780, за Методикою визначення прожиткового мінімуму, затвердженою наказом Мінсоцполітики, Мінекономіки, Держстату від 03.02.2017 № 178/147/31. Його розмір встановлюють у законі про держбюджет на відповідний рік.

Якщо порівнювати прожитковий мінімум і вартість життя у 2000 році, розмір прожиткового мінімуму відповідав мінімальній місячній потребі людини для її існування. Якщо ж порівнювати прожитковий мінімум 2024 з 01січня, набір товарів і послуг, з якого його розраховують, все це далеке від реальності потреб сучасної людини, яка живе/існує в країні з цифровізацією послуг, не кажучи вже про існування в умовах неоголошеної війни та збройної агресії.

Якщо ж взяти ці набори і розрахувати у сьогоднішніх цінах – отримаємо фактичний розмір прожиткового мінімуму. Його розмір суттєво перевищує розмір прожиткового мінімуму, який визначено у законі (законодавчого). Так, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року, який розрахувало Мінсоцполітики, дорівнює 7782 грн і це виходячи з наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, які затверджені КМУ. Тоді як законодавчий прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2023 році становить 2684 грн, що у 2,9 рази менше за фактичний. Лише з розміру цього показника можна судити про реальність бюджету на 2024 рік і показників, які до нього закладені. Адже прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2024 році збільшиться до 3028 грн або на 12,8%, фактичний його розмір прогнозують вище 8000 грн.

Новий прожитковий мінімум 2024 року відносно поточного року

Показники

Розмір, грн

Зміна

2023 рік

2024 рік

грн

%

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

2589,00

2920,00

331,00

12,78

у т. ч. для основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років

2272,00

2563,00

291,00

12,81

 • дітей віком від 6 до 18 років

2833,00

3196,00

363,00

12,81

 • працездатних осіб

2684,00

3028,00

344,00

12,82

 • осіб, які втратили працездатність

2093,00

2361,00

268,00

12,80

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовують для визначення розміру посадового окладу:

 • судді

2102,00

2102,00

0,00

0,00

 • працівників інших держорганів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів

2102,00

2102,00

0,00

0,00

 • прокурора окружної прокуратури

1600,00

1600,00

0,00

0,00

Для основних соціальних і демографічних груп населення відбудеться підвищення прожиткового мінімуму 2024 на 12,8%, але між законодавчим і фактичним прожитковим мінімумом прірва лише збільшиться, оскільки вартість товарів, послуг зростає.

КАЛЬКУЛЯТОР СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОМС

Прожитковий мінімум 2024: застосування та вплив

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (загальний показник) використовують у державній статистиці. Прожитковий мінімум 2024 для основних соціальних і демографічних груп населення необхідний для визначення мінімальних розмірів допомог, виплат, що призначаються державою (пенсії, соціальні стипендії, соціальні допомоги, субсидії тощо).

Окремо слід зупинитись на прожитковому мінімумі для працездатних осіб, який застосовують для визначення розміру:

 • посадових окладів;
 • ПСП та граничного доходу для її застосування;
 • сум індексації;
 • аліментів (мінімального і гарантованого);
 • судового збору тощо.

Розглянемо детальніше на що вплине підвищення прожиткового мінімуму.

Віктор ОНИЩЕНКО експерт з обліку та оподаткування
На підприємстві працюють чоловік і дружина, які утримують трьох дітей, ут. ч. дитину-інваліда. Заяви про застосування ПСП у 2024 році подали обидва працівники. Чоловік зазначив у заяві про право на граничний дохід для застосування ПСП урозрахунку на кількість дітей. Дружина працює на 0,3 ставки, їй нарахували зарплату в сумі 3800грн. Чоловік працює на повну ставку, йому нарахували зарплату в сумі 10500 грн. Як утримати із зарплати працівників ПДФО та військовий збір?

Пенсія за віком

Прожитковий мінімум 2024 для осіб, які втратили працездатність, це мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу. Якщо страхового стажу недостатньо, розмір пенсії зменшують пропорційно страховому стажу. Десять прожиткових мінімумів складають максимальний розмір пенсії.

Мінімальний та максимальний розмір пенсії

Показник

Розмір, грн

2023 рік

2024 рік

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність

2093,00

2361,00

Пенсія за віком:

 • мінімальна

2093,00

2361,00

 • максимальна

20930,00

(2093,00 × 10)

23610,00

(2361,00 × 10)

Підвищення прожиткового мінімуму 2024 призведе до збільшення мінімального та максимального розмірів пенсії за віком.

Соціальна стипендія

Для студентів/курсантів закладів освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розмір соціальної стипендії залежить від розміру прожиткового мінімуму. Для них соціальна стипендія дорівнює 150% розміру прожиткового мінімуму.

Соціальна стипендія

Показник

Розмір, грн

2023 рік

2024 рік

Прожитковий мінімум для:

 • дітей віком від 6 до 18 років

2833,00

3196,00

 • працездатних осіб

2684,00

3028,00

Соціальна стипендія для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування:

 • неповнолітніх

4249,50

(2833,00 × 150%)

4794,00

(3196,00 × 150%)

 • повнолітніх

4026,00

(2684,00 × 150%)

4542,00

(3028,00 × 150%)

Підвищення прожиткового мінімуму 2024 призведе до збільшення розміру соціальної стипендії для студентів/курсантів закладів освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Для інших категорій отримувачів соціальної стипендії підвищення її розміру можливе за рішеннями КМУ.

Посадові оклади

Окремі закони для окремих категорій працівників виконавчої, судової влади встановлюють мінімальні розміри посадових окладів. Та коли спостерігається складна економічна ситуація і неспроможність бюджету забезпечити ці гарантії, у законі про Держбюджет передбачають прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовують для визначення розміру посадового окладу:

 • судді;
 • працівників інших держорганів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів;
 • прокурора окружної прокуратури.

У Законі України «Про Державний бюджет на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX ці розміри прожиткового мінімуму заморозили як і в 2023 році. Тож посадові оклади не підвищуватимуть. Як правило, різницю в прожиткових мінімумах як недоотриману зарплату стягують у судовому порядку.

Мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) встановлюють за статтею 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум 2024 бюджет, тобто ≥ 3028 грн. Для працівників бюджетних установ цей показник теж відігравав важливу роль, адже від його розміру залежало зростання посадових окладів. Так, раніше була відповідність: посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду за ЄТС = прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Натомість з 01.12.2021 його визначали з розміру 2893 грн. Однак у 2024 році розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду за ЄТС зросте і складатиме:

 • 3195 грн – з 01.01.2024;
 • 3600 грн – з 01.07.2024. Оскільки саме ці розміри використовувались у видатковій частині бюджету на оплату праці. Водночас у Законі № 3460-IX передбачено підвищення мінімальної зарплати з ІІ кварталу, а тому підвищення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду за ЄТС можливе на квартал раніше.

прожитковий мінімум 2024

СКАЧАТИ ШПАРГАЛКУ

ПСП та граничний дохід для її застосування

Якщо дохід перевищує граничний дохід для застосування податкової соціальної пільги (ПСП), працівник не має права на її застосування, оподатковуваний дохід не зменшують на суму ПСП. Підвищення прожиткового мінімуму 2024 року вплине на розмір базової (загальної) ПСП для будь-якого платника податку, оскільки її розмір визначає ПК як половину розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Граничний дохід для застосування ПСП теж визначають з розміру прожиткового мінімуму, збільшивши його на коефіцієнт 1,4.

Прожитковий мінімум, ПСП і граничний дохід

Показники

Розмір, грн

2023 рік

2024 рік

Прожитковий мінімум для працездатних осіб

2684,00

3028,00

Базова (загальна) ПСП

1342,00

(2684,00 × 50%)

1514,00

(3028,00 × 50%)

Граничний дохід для її застосування

3760,00

(2684,00 × 1,4)

4240,00

(3028,00 × 1,4)

Як і в минулих роках зважаючи на граничний розмір доходу для застосування ПСП обмежене. Винятком будуть працівники, які утримують двох чи більше дітей до 18 років, оскільки граничний дохід для них збільшують на кількість дітей. Тож бухгалтер для цих працівників контролюватиме застосування ПСП.

Індексація зарплати

У 2023 році зарплату не індексували, оскільки дію закону призупинили. У 2024 році індексацію нараховуватимуть на загальних підставах, розпочинаючи обчислювати ІСЦ з 01.01.2024. Прожитковий мінімум для працездатних осіб – це база, в межах якої індексують зарплату працівника. Індексацію зарплати у 2024 році визначатимуть з розміру 3028 грн.

Аліменти

На законодавчому рівні встановлено розміри аліментів на одну дитину:

 • мінімальний гарантований ≥ 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований = розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

Підвищення прожиткового мінімуму 2024 року автоматично потягне за собою збільшення на 12,8% мінімального розміру аліментів.

Мінімальні гарантований та рекомендований розміри аліментів

Категорія дітей

Мінімальні розміри аліментів, грн

гарантований

рекомендований

2023 рік

2024 рік

2023 рік

2024 рік

Дитина віком:

 • до 6 років

1136,00

1281,50

2272,00

2563,00

 • від 6 до 18 років

1416,50

1598,00

2833,00

3196,00

Повнолітня дитина, яка навчається у закладі вищої освіти

1342,00

1514,00

2684,00

3028,00

Зверніть увагу, прожитковий мінімум для працездатних осіб застосовують для визначення розміру аліментів на повнолітню дитину, яка навчається у закладі вищої освіти.

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Судовий збір

Судовий збір справляють у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду. Ставки судового збору визначає частина 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI. Якщо заяву чи скаргу подають до суду в електронному вигляді до ставки судового збору застосовують коефіцієнт 0,8. Підвищення прожиткового мінімуму 2024 року автоматично потягне за собою збільшення на 12,8% ставок судового збору, розмір яких визначають за цим показником.зміст

відпустка на дітей заява

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді