Алгоритм застосування ПСП та відповідальність бухгалтера

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватися податкова соціальна пільга. Алгоритм застосування ПСП – у статті.

Податкова соціальна пільга – це сума, на яку бухгалтер має зменшити платнику ПДФО на суму його оподатковуваної заробітної плати, яку отримує від одного роботодавця. Базова ПСП становить 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня поточного року. У 2024 році базову ПСП маємо таку:

ПСП 2024 = 1514 грн (=3028×0.5).

Окрім базової ПСП є ще підвищені ПСП для окремих категорій громадян – 150% та 200% від звичайної. Наприклад, якщо зарплата нараховується студенту, який не отримує стипендії з державного бюджету, то в нього є право на 150% ПСП. Підвищені ПСП «на дітей» є для одиноких матерів та осіб, які утримують дітей з інвалідністю. Повний перелік осіб щодо яких застосовуються підвищені ПСП можна знайти у пп. 169.1.3 ПК та 169.1.4 ПК.

ПСП застосовується за звичним алгоритмом, який наведений нижче.

Алгоритм застосування ПСП

Зверніть увагу, що ПСП застосовується лише:

 • при обчисленні ПДФО, а не військового збору. Останній завжди утримується з усієї суми доходу без зменшення його на ПСП;
 • щодо зарплатних доходів. Про ніякі ПСП при нарахуванні виплат за цивільно-правовими договорами, подарунках, отриманні додаткового блага не може бути й мови.

Податкова соціальна пільга – підстава для застосування

До зарплати працівника застосувати ПСП не можна, допоки працівник не надасть заяву про вибір місця її застосування. Це основна підстава для бухгалтера, так як працівник має право користуватися ПСП за будь-яким місцем роботи, у т.ч. й за сумісництвом. ПСП «на дітей» може використати один з батьків, а тому без заяви працівника «автоматично» застосовувати ПСП не варто.

Заяву працівник подає у довільній формі. В ній він зазначає:

 • за яким підпунктом ПК податкова соціальна пільга за розміром або яку за розміром він обирає – якщо підстав кілька. Наприклад, дохід працівника дає йому право одночасно на дві ПСП – «за себе» і «на дітей». Одночасно за двома підставами користуватися ПСП не можна;
 • перелік документів, що підтверджують право на ПСП 2024, яку він обрав (зазначив у заяві).

Наприклад, для ПСП «на дітей» треба подати копії їхніх свідоцтв про народження. Повний перелік документів визначає пункт 5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 № 1227.

Калькулятор індексації зарплати

Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП

Той граничний розмір доходу (ГРД), з яким порівнюється зарплата працівника при застосуванні щороку перераховується. Залежить він від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМ) на 01 січня поточного року. Розраховується таким чином:

ГРД = ПМ01.01 × 1.4

Округлення при цьому здійснюється до найближчих 10 грн.

Так, при розрахунку для 2024 року отримуємо:

граничний розмір доходу 2024 – 4240 грн (=3028×1.4 = 4239,20 ≈4240).;

Зверніть увагу, що ПСП ніяк не пов'язаний з мінімальною зарплатою. Працівник, у якого мінімальна зарплата, за умови повного виконання норм робочого часу ПСП не матиме, так як мінімальна зарплата більша за граничний розмір доходу ПСП. Так, з 1 квітня 2024 року 8000 грн > 4240 грн.

Граничний розмір доходу та ПСП «на дітей»

Згаданий граничний розмір доходу стає більшим, якщо щодо працівника застосовується ПСП «на дітей» віком до 18 років (підстава – пп. 169.1.2 ПК). У такому разі загальний граничний розмір множиться на кількість дітей. ПСП при цьому також стає більшою. Наприклад, у 2024 році для 2-х дітей маємо:

граничний розмір доходу для ПСП «на дітей» = 4240 грн × 2 = 8480 грн;

ПСП «на дітей» = 1514 грн × 2 = 3028 грн.

Таким чином, працівник з двома дітьми віком до 18 років, який написав заяву на отримання ПСП «на дітей» та надав копії свідоцтв про народження дітей, може користуватися ПСП у 2024 році, наприклад при зарплаті 8200 грн. Це може бути батько чи мати – ПСП користується один з них, статус у шлюбі значення не має.

Для одиноких матерів та осіб, які утримують дітей з інвалідністю, застосовується підвищений розмір ПСП – 150% (див. пп. 169.1.3 ПК).

Застосовувати ПСП «на дітей» можна впродовж всього року, у якому дитині виповнюється 18 років.

Для працівників, у яких одна дитина, ПСП застосовується на загальних підставах.

Приклад розрахунку ПСП у 2024 році

У простій ситуації приклад застосування алгоритму ПСП має такий вигляд:

 • зарплата працівника-сумісника (березень 2024), який подав заяву на застосування ПСП, – 4000 грн;
 • порівнюємо зарплату з граничним розміром доходу: 4000 грн < 4240 грн. Умова виконується – отже, ПСП застосовуємо:

розрахунок ПДФО = (4000 – 1514) × 0,18 = 447,48 грн.

Якщо у даного працівника зарплата у березні 2024 становить 4300 грн – тоді ПСП не застосовуємо, так як умова її застосування не виконується, адже 4300 грн > 4240 грн. Тоді маємо:

розрахунок ПДФО = 4300 × 0,18 = 774 грн.

Військовий збір в обох випадках визначаємо з суми зарплати без зменшення на ПСП.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Перерахунок ПДФО у разі застосування ПСП

Бухгалтер обов’язково перераховує суму зарплати, податкової соціальної пільги та ПДФО:

 • після кожного звітного податкового року, в місяці якого надавалася податкова пільга;
 • при розрахунку за останній місяць її застосування;
 • при остаточному розрахунку з працівником, але не пізніше дати його звільнення (пп. 169.4.2 ПК).

Тобто податкова соціальна пільга, яка застосовувалась у одному чи кількох місяцях 2024 року, потребує перерахування у кінці 2024 року.

Спричиняє необхідність перерахунку ПДФО при застосуванні ПСП здебільшого наявність перехідних відпускних і перехідних лікарняних у працівників – це відпускні та лікарняні, які починаються в одному місяці, а закінчуються в іншому. Після помісячного розподілу таких виплат може виявитися, що зарплата працівника стала більшою або меншою за граничний розмір доходу. Як наслідок, ПСП може стати або зайвою, або потрібною – і тоді виникає потреба у перерахунку ПДФО. Якщо перерахунок не зробити є ризик недоплатити ПДФО або переплатити ПДФО по такому працівнику. Особливо це стає важливим при звільненні працівника.

Під час перерахунку бухгалтер уточнює суми виплачуваних протягом року доходів з урахуванням сум, які нараховані за відповідні звітні місяці (лікарняні, відпускні тощо). Їх розраховуємо окремо для кожного місяця. Після цього місячна сума доходу порівнюється з:

 • граничною сумою доходу, при якій застосовується податкова соціальна пільга 2024;
 • сумою доходу за місяць, з якого утримано ПДФО.

Після проводиться кінцеве оподаткування (визначається сума ПДФО за кожним місяцем окремо). Якщо виникла сума недоплати ПДФО, бухгалтер утримує її за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу.

Відповідальність бухгалтера і ПСП

Якщо податкова соціальна пільга року застосовується:

 • без заяви або необхідних підтверджуючих документів,
 • у неправильному розмірі,
 • з інших доходів, а не з зарплати,

відповідальність несе бухгалтер, який утримує ПДФО.

ШПАРГАЛКА БУХГАЛТЕРА НА 2024 РІК

Відповідальність працівника та ПСП

Якщо працівник порушить правила застосування ПСП– це загрожує у разі виявлення поверненням суми недоплаченого ПДФО у подвійному розмірі (= недоплачена сума ПДФО + штраф 100% недоплаченої суми ПДФО). До цього моменту працівник буде позбавлений права на ПСП за всіма місцями роботи. Бухгалтер за такі порушення не відповідає.

Типовими є такі порушення з боку працівників:

 • користування ПСП за двома місцями роботи одночасно, подавши всюди заяви;
 • були доходи, які позбавляли працівника права на ПСП, наприклад окрім зарплати ще й отримував в університеті стипендію з державного чи місцевого бюджету, а про це не повідомив бухгалтера;
 • працівниця отримувала підвищену ПСП як одинока матір, написала заяву, але сімейний статус в неї згодом змінився, про що вона бухгалтерію не повідомила.

Всі такі порушення з ПСП виявляються податківцями шляхом порівняння показників, які містять подані Податкові розрахунки сум доходу разом з Додатками 4ДФ, у яких роботодавці зазначають суми доходів та утриманого з них ПДФО і відмічають ознаку ПСП, якщо вона застосувалася.

Після виявлення порушення відновлення права на ПСП у працівника відбувається таким шляхом:

 • працівник подає до бухгалтерії за основним місцем роботи і за сумісництвом заяву про відмову від застосування податкової соціальної пільги (у заяві обов’язково потрібно зазначити місяць, коли відбулося таке порушення);
 • бухгалтер з урахуванням повідомлення ДПС (за наявності) нараховує суму недоплати ПДФО і штраф, а також утримує їх з зарплати працівника.

Якщо працівник уже звільнився, то він має самостійно сплатити ПДФО та штраф подавши податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Право на застосування податкової соціальної пільги у працівника відновиться з місяця, наступного за тим, у якому сума недоплати і штрафу повністю погашені. Про відновлення у працівника цього права ДПС поінформує установу-роботодавця додатково.



зміст

меми про бухгалтерів

Працюйте, відпочивайте й не забувайте, що поки ціни у відпустці – працюють знижки на передплату е-журналів «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата».

Поспішайте – даруємо 2000 грн на передплату.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді