Мінімальна зарплата з 1 квітня 2024 року

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Мінімальна зарплата 1 квітня зміниться другий раз у 2024 році. Мінімалка 2024 буде підвищується двічі на рік: з 1 січня та за 1 квітня. В нашій статті – як мінімальна зарплата в Україні вплине на основні соціальні показники та податки: виплати бюджетникам, пенсії, мінімальний розмір ЄСВ та мінімальну пенсію.

Законодавством встановлена обов’язкова на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання за будь-якої системи оплати праці державна соціальна гарантія – мінімальна заробітна плата. Розглянемо, як мінімальна зарплата збільшиться з 1 квітня 2024 року та на що вплине підвищення її розміру.

Мінімалка як державна соціальна гарантія

Мінімальна заробітна плата (скорочена її назва «мінімалка», МЗП) це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну/годинну норму праці. Її встановлюють одночасно в місячному та погодинному розмірах. При цьому за розміром вона не може бути нижчою за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це визначає стаття 95 КЗпП, стаття 3 Закону «Про оплату праці».

Законодавчий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб є нижчим розміру мінімалки, але фактичний його розмір перевищуватиме розмір мінімальної заробітної плати 2024 року. Це реалії сьогодення, розрахований Мінсоцполітики розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року становить 7782 грн, тоді як розмір мінімалки 6700 грн, а за вирахуванням ПДФО і ВЗ – 5393,50 грн. Одна з головних причин такого неспроможність бюджету через збройну агресію.

Тим не менш, роботодавець має дотримувати у 2024 році встановлених державних гарантій в оплаті праці. Так, розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну/годинну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати 2024 року. Якщо її розмір є нижчим, нараховують доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Пропорційно до виконаної норми праці показник мінімальна зарплата 2024 рік розраховують:

 • для працюючих на умовах неповного робочого часу;
 • коли працівник не виконав у повному обсязі місячну/годинну норму праці.

Нагадаємо, якщо в установі застосовують погодинну оплату праці, мінімальною оплатою за виконану годинну норму праці є мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі.

Розмір мінімальної заробітної плати 2024

Показник державної соціальної гарантії як мінімальна зарплата 2024 рік встановлюють щороку у законі про державний бюджет країни на відповідний рік. Цьогоріч у Законі «Про Державний бюджет України на 2024 рік» передбачено підвищення розміру мінімалки відносно 2023 року, а також її збільшення протягом року:

 • з 01.01.2024;
 • 01.04.2024.

Якщо ж порівнювати підготовчий етап розрахунків проєкту держбюджету, його розраховували з мінімальної зарплати, яку мали підвищувати з січня та липня 2024 року. Та попереду ще розгляд у парламенті та голосування, тож їх розміри можуть змінити.

Розмір мінімальної зарплати 2024 року

Показник

Розмір, грн

2023 рік

2024 рік

І-IV кв.

мінімальна зарплата з 1 січня (І кв.)

мінімальна зарплата з 1 квітня (ІІ-IV кв.)

Мінімальна заробітна плата:

 • місячний розмір

6700,00

7100,00

8000,00

 • погодинний розмір

40,46

42,60

48,00

Мінімальна зарплата 2024 таблиця складена на основі Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX та Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Мінімальна зарплата 2024: застосування та вплив

Такий показник як мінімальна зарплата стосується в першу чергу оплати праці (нарахування зарплати, доплати до рівня мінімальної зарплати, середньої зарплати тощо). В окремих випадках її використовують для обмеження розмірів допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах. Мінімалка в Україні також впливає на розмір бази нарахування ЄСВ, мінімального страхового внеску, а також мінімальної пенсії за віком. Розглянемо кожен рівень впливу окремо.

Калькулятор індексації зарплати

Нарахування зарплати

Якщо посадовий оклад перевищує розмір мінімальної зарплати 2024, у нарахуванні зарплати мінімалку не застосовують. Але якщо розмір посадового окладу менший розміру МЗП 2024, слід контролювати суму нарахованої зарплати аби її розмір не був меншим мінімальної зарплати за повністю виконану норму праці. Якщо нарахований розмір зарплати менший – застосовують доплату до рівня мінімальної зарплати. Бухгалтер бюджетної установи слідкує за дотриманням цих гарантій для працівників 1–13 тарифних розрядів за ЄТС, адже наразі посадові оклади для цих працівників є меншими ніж мінімалка 2024.

Розраховуючи доплату до рівня мінімальної зарплати не потрібно враховувати доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо ці працівники працюють на умовах неповного робочого часу, їх оплата не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати 2024 пропорційно до виконаної норми праці.

Для працівників, яким встановлено посадовий оклад за розміром менше ніж мінімальна зарплати 2024, бухгалтер має застосовувати мінімальну зарплату під час розрахунку середньої зарплати якщо відсутній розрахунковий період чи заробіток у розрахунковому періоді. Правила її застосування визначають пункти 4, 7, 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100.

Лікарняні та декретні

Якщо бухгалтер роботодавця обчислює лікарняні (оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомогу по тимчасовій непрацездатності), декретні (допомогу по вагітності та пологах), він має застосувати такий показник як мінімальна зарплата у 2024 році для обмеження розміру цих виплат.

Так, для усіх працівників без виключення:

 • сума декретних у розрахунку на місяць не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із МЗП 2024, встановленої на час настання страхового випадку (для страхових випадків, що настали у 2024 році);
 • сума лікарняних, декретних виплат не може перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ (15 МЗП 2024) у розрахунку на один календарний день.

Для працівників, у яких страховий стаж протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку менше шести місяців:

 • сума лікарняних не може перевищувати розміру допомоги, обчисленої із показника мінімальна зарплата 2024, встановленої на час настання страхового випадку;
 • сума декретних не може перевищувати розміру допомоги, обчисленої із двократного розміру МЗП.

Обмеження розміру лікарняних і декретних

Показник

Розмір денної виплати, грн

для страхових випадків, що настали

2023 рік

2024 рік

2024 рік

І–ІV кв.

І кв.

ІІ–ІV кв.

Максимальний розмір оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомоги по тимчасовій непрацездатності для:

 • працівників, у яких страховий стаж протягом 12-и місяців перед настанням страхового випадку менше ніж 6 місяців

220,11

(МЗП ÷ 30,44)

233,25

(МЗП 2024 ÷ 30,44)

262,81

(МЗП ÷ 30,44)

 • інших працівників *

3301,58

(15 МЗП ÷ 30,44)

3498,69

(15 МЗП ÷ 30,44)

3942,18

(15 МЗП ÷ 30,44)

Максимальний розмір допомоги по вагітності та пологах для:

 • працівників, у яких страховий стаж протягом 12-и місяців перед настанням страхового випадку менше ніж 6 місяців

440,21

(2 МЗП ÷ 30,44)

466,49

(2 МЗП ÷ 30,44)

525,62

(2 МЗП ÷ 30,44)

 • інших працівників *

3301,58

(15 МЗП ÷ 30,44)

3498,69

(15 МЗП ÷ 30,44)

3942,18

(15 МЗП ÷ 30,44)

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах для усіх працівників

220,11

(МЗП ÷ 30,44)

233,25

(МЗП 2024 ÷ 30,44)

262,81

(МЗП ÷ 30,44)

* Максимальний розмір денної виплати для лікарняних і декретних за страховими випадками, що настали:

 • у січні 2024 року – 3301,58 грн;
 • у квітні 2024 року – 3498,69 грн.

Тож якщо у кінці грудня 2023 року настав страховий випадок для нарахування допомоги по вагітності та пологах, її обчислюємо за грудень 2023 – травень 2024 року з урахуванням граничних розмірів:

 • мінімального – 220,11 грн;
 • максимального – 440,21 грн для працівників, у яких страховий стаж протягом 12-и місяців перед настанням страхового випадку менше ніж 6 місяців;
 • максимального – 3301,58 грн для інших працівників.

Якщо страховий випадок настане у січні 2024 року, контролюємо граничні розміри, які обчислені з показника мінімальна заробітна плата 2024 для січня 2024 року, тобто 7100 грн (див. розрахунок у таблиці для І кварталу 2024 року).

База нарахування ЄСВ і страховий внесок

Мінімальна заробітна плата у 2024 році є базою для обрахунку мінімального страхового внеску. У 2024 році його визначатимуть множенням розміру МЗП на 2024 рік та ставки ЄСВ 22%. Підвищення розміру мінімалки сприяє зростанню мінімального страхового внеску.

Окрім цього збільшується і база нарахування ЄСВ. Якщо зарплата, дохід працівника не перевищує розміру мінімальної зарплати, суму ЄСВ розраховують як добуток розміру мінімальної зарплати та ставки ЄСВ. На практиці ж визначають додаткову базу нарахування ЄСВ як різницю між мінімалкою і нарахованим доходом. Її відображають у реквізиті 18 Додатку Д1 до Податкового розрахунку. У місяцях 2024 року слід визначати цю різницю для працівниць, яким нарахували у 2023 році допомогу по вагітності та пологах за місяці 2024 року з розміру мінімальної зарплати.

Також мінімальна заробітна плата 2024 Україна є базою для обрахунку максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка за розміром дорівнює 15 МЗП. Це гранична сума доходу, на який нараховують ЄСВ. З цієї суми визначають максимальний страховий внесок для працівників без інвалідності (за ставкою ЄСВ 22%) та працівників з інвалідністю (за ставкою ЄСВ 8,41%).

Якщо мінімальний страховий внесок контролюють бухгалтери усіх установ без виключення, максимальний страховий внесок контролюють бухгалтери окремих органів влади.

Мінімальна зарплата 2024 і ЄСВ

Показник

Розмір, грн

2023 рік

2024 рік

I–IV кв.

I кв.

IІ–IV кв.

Мінімальна заробітна плата

6700,00

7100,00

8000,00

Мінімальний страховий внесок

1474,00

(6700,00 × 22%)

1562,00

(7100,00 × 22%)

1760,00

(8000,00 × 22%)

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ

100500,00

(15 × 6700,00)

106500,00

(15 × 7100,00)

120000,00

(15 × 8000,00)

Максимальний страховий внесок для:

 • працівників без інвалідності

22110,00

(100500,00 × 22%)

23430,00

(106500,00 × 22%)

26400,00

(120000,00 × 22%)

 • працівників з інвалідністю

8452,05

(100500,00 × 8,41%)

8956,65

(106500,00 × 8,41%)

10092,00

(120000,00 × 8,41%)

Пенсія за віком

Мінімальна зарплата 2024 року вплине і на розмір мінімальної пенсії за віком. Її мінімальний розмір обчислюють з розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, а для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати.

Мінімальна пенсія після 65 років

Показник

Розмір, грн

2023 рік

2024 рік

I–IV кв.

I кв.

IІ–IV кв.

Мінімальна заробітна плата

6700,00

7100,00

8000,00

Мінімальна пенсія за віком після досягнення 65 років

2680,00

2840,00

3200,00зміст

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді