Стаж служби в ОМС: як обчислювати швидко та без помилок

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Вислуга років пов’язана з певними заохоченнями, які отримують службовці органів місцевого самоврядування. Через це питання кількості місяців стажу є суттєвим: це й надбавка, й додаткові дні відпустки. Як визначається стаж в ОМС – у цьому огляді.

Для кого обчислюється стаж служби в ОМС

Стаж служби в органах місцевого самоврядування (ОМС) важливий для посадових осіб ОМС. До них належать особи, на яких поширюється дія ст. 2 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493 (далі Закон № 2493). Такі працівники мають певні посадові повноваження на здійснення таких функцій:

 • організаційно-розпорядчих;
 • консультативно-дорадчих.

Це виборні посади та посади, на які особи призначаються на конкурсній основі головою місцевої ради чи за іншою процедурою. Ще вони складають присягу (ст. 11 Закону 2493). До посадових осіб належать керівні працівники та спеціалісти. Загальний перелік посад є у ст. 3 Закону № 2493, а також опис посад за категоріями – у ст. 14 Закону № 2493. Крім того, конкретні назви посади можна знайти у Додатках 48-53 постанови Кабміну «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі Постанова № 268). Наприклад, до посадовців належать: міський голова (голова місцевої ради), керівник апарату, начальник відділу, завідувач сектору, староста, головний бухгалтер, бухгалтер, спеціаліст, економіст і т.д.

Не є посадовими особами службовці ОМС (Додаток 55 Постанови № 268) і обслуговуючі робітники, тобто ті працівники ОМС, які виконують лише технічні та обслуговуючі функції. Однак для службовців їхній стаж теж має значення, так як існує спеціальна надбавка за вислугу років.

Стаж служби в ОМС має вагомішу роль для посадових осіб ОМС. Однак у службовців він теж дає аналогічну надбавку за вислугу років

КАЛЬКУЛЯТОР СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОМС

На що впливає стаж служби в ОМС

Стаж служби в ОМС у посадовців впливає на:

Щоправда, у службовців ОМС теж є дещо з вищенаведеного переліку, а саме надбавка за вислугу років, яка становить від 10 до 40% посадового окладу, але без доплати за ранг, так як його у службовців бути не може. Ця надбавка теж визначена у п. 3 Постанови № 268.

Вислуга років починає мати значення для службовця, починаючи з 3-х років – уже є надбавка, яка з роками збільшується

За якими правилами рахувати стаж служби в ОМС

До стажу ОМС зараховується період роботи (ст. 22 Закону № 2493):

 • в ОМС на посадах, на які поширюється дія Закону № 2493. Зверніть увагу, що це лише посади посадовців ОМС (див. ст. 2 і ст. 3 Закону № 2493). Поза межами дії Закону № 2493 опиняються службовці ОМС і обслуговуючі робітники ОМС;
 • на держслужбі, тобто на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу держслужби. Ключовим у такому разі стає Закон «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889 (далі Закон про держслужбу). Увага: Закону про держслужбу діє з 01.05.2016 року. За п. 8 Прикінцевих і перехідних положень Закону про держслужбу стаж держслужби за періоди роботи (служби) до 01.05.2016 р. обчислюється у порядку та на умовах, установлених тодішнім законодавством.

Вищенаведених правил уже цілком достатньо, аби зрозуміти загальний порядок обчислення вислуги років в ОМС.

В стаж служби в ОМС зараховується стаж держслужби

У службовців ОМС для цілей визначення надбавки за вислугу років стаж роботи обчислюється за правилами Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, яке затверджене постановою Кабміну від 20.12.1993 р. № 1049 (даліПостанова № 1049). Ця постанова стосується як службовців, так і посадовців ОМС.

Стаж держслужби та його зарахування у стаж служби в ОМС

Як уже згадувалося держслужба повністю зараховується у вислугу років в ОМС. Однак рубіжною датою є 01.05.2016 р. Впливає вона на обрання документа з правилами визначення стажу, якими слід скористатися (див. таблицю).

01 травня 2016 року – дата зміни законодавства про держслужбу, а разом з ним і правил визначення стажу держслужбовця

ПРАВИЛА ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ ДЕРЖСЛУЖБИ*

до 01.05.2016 р.

з 01.05.2016 р.

Порядок обчислення стажу державної служби, який затверджений постановою Кабміну від 03.05.1994 р. № 283 (даліПорядок № 283)

Порядок обчислення стажу державної служби, який затверджений постановою Кабміну від 25.03.2016 р. № 229 (даліПорядок № 229)

* за роз’ясненням Національного агентства з питань держслужби (НАДС) у листі від 10.08.2017 р. № 7031/13-17 (даліЛист НАДС № 7031)

Службовець ОМС став посадовцем ОМС: чи зараховується для нього минулий період роботи у стаж служби?

Ні, не зараховується. Ситуація типова, коли певна особа, попрацювавши службовцем у ОМС, стає посадовою особою. Наприклад, касир у виконавчому комітетів місцевої ради став економістом або бухгалтером. Це вважається підвищенням.

Однак за загальними правилами, які вже наводилося вище, у вислугу років в ОМС зараховується лише робота на посадах, на які поширюється дія Закону № 2493. На службовців, наприклад касирів, він не поширюється. Отже, попри те, що робота особи відбувалася у минулому в ОМС, здобутий нею у минулому стаж службовця до стажу вже посадовця ОМС не зараховується.

Аналогічне роз’яснення можна знайти і в уже згадуваному листі НАДС № 7031.

Чи зараховується минула військова служба у вислугу років в ОМС?

Так, зараховується. Служба в армії за обома Порядками № 283 і № 229 враховується у стаж держслужби. А він, у свою чергу, зараховується у вислугу років ОМС. Військова служба могла бути при цьому будь-яка, наприклад строкова, за контрактом, за мобілізацією і т.д. Підстава – ч. 1 ст. 2 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232, за якою військова служба є різновидом держслужби.

При цьому за Порядком № 283 час проходження військової служби, коли особа брала участь в АТО в особливий період, зараховується у 3-кратному розмірі.

Чи зараховується у вислугу років в ОМС минула викладацька чи наукова робота?

Ні, не зараховується. Викладацька робота у загальноосвітніх закладах, професійної освіти, в закладах вищої освіти, наукова робота – це не держслужба після 01.05.2016 р. А отже, й немає підстав для зарахування у стаж служби в ОМС. У Порядку № 229 таку роботу не згадують. Це стосується як педагогічних, так і науково-педагогічних або наукових працівників.

Однак до 01.05.2016 р. можна зарахувати стаж наукової (не викладацької) роботи, якщо він був здобутий у державній установі на тих посадах, які дають право на так звану «наукову» пенсію. Така норма є у п. 3 Порядку № 283.

Які роботи зараховуються у вислугу років ОМС?

Це ті періоди роботи, які враховуються у стаж держслужби. По-перше, це робота безпосередньо на посадах держслужбовців, уже згадувана служба в армії. Також враховується робота на посадах керівник працівників і спеціалістів:

 • у судах, прокуратурі, нотаріаті;
 • в апараті внутрішніх справ, СБУ, поліції;
 • податковій і митній службах, державній аудиторській службі (колишній державній контрольно-ревізійній службі);
 • в органах Держпраці.

Також зараховується робота на посадах суддів, прокурорів, на посадах у деяких державних інспекціях, час перебування на посадах народних депутатів.

Для підтвердження свого стажу особа може надати такі документи:

 • трудову книжку;
 • копію послужного списку;
 • військовий квиток;
 • інші документи, які теж можуть підтверджувати стаж роботи, наприклад довідки, виписки з наказів або ж дані, які наявні в Держреєстрі соцстрахування, який веде Пенсійний фонд тощо.

Для відповіді на конкретні питання щодо зарахування стажу слід скористатися відповідним Порядком № 283 або Порядком № 229 в залежності від того, у якому періоді відбувалася така робота.зміст

меми про бухгалтерів

Працюйте, відпочивайте й не забувайте, що поки ціни у відпустці – працюють знижки на передплату е-журналів «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата».

Поспішайте – даруємо 2000 грн на передплату.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді