Додаткова відпустка посадовій особі ОМС за стаж державної служби

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Посадовець органів місцевого самоврядування (ОМС) має можливість щорічної додаткової відпустки за вислугу років. Однак є посадовці ОМС, які мають ще й досвід державної служби. Чи зараховується стаж державної служби у вислугу років такого посадовця? Дізнаємося про це й тривалість таких відпусток.

Так, зараховується. Роки держслужби прирівнюється до стажу в ОМС. Отже, при розрахунку вислуги рахуються й роки держслужби і роки служби в ОМС. Зараховуються 1 до 1, тобто один рік держслужби = одному року служби в ОМС.

Увага: держслужбовець може перейти в ОМС зі збереженням вислуги років (стажу).

КАЛЬКУЛЯТОР СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОМС

Про зарахування стажу держслужби у вислугу ОМС

Для пояснення ситуації скористаємося Законом «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493 (далі Закон № 2493). Згідно ст. 22 Закону № 2493 до стажу ОМС зараховується період роботи:

Цього уже достатньо, аби врахувати стаж держслужби у вислугу років в ОМС. Єдине, що у складних питаннях можуть знадобитися підзаконні нормативні акти. Тут слід згадати документи, за якими рахується стаж держслужби:

Про врахування двох вищенаведених Порядків при визначенні стажу роботи в ОМС говорить і Національне агентство з питань держслужби (НАДС) у своєму листі від 10.08.2017 р. № 7031/13-17 (даліЛист НАДС № 7031).

А чи можна навпаки: зарахувати стаж в ОМС у стаж держслужби

Таке суміжне питання теж може постати, якщо посадовець змінює місце роботи з ОМС на держслужбу. На жаль, ні. Зворотного зарахування немає. За роз’яснення у згаданому Листі НАДС № 7031 посадовці ОМС не вважаються держслужбовцями. Через це періоди роботи на посадах в ОМС не зараховуються до стажу держслужби.

Увага: є зарахування стажу «Держслужба → ОМС», але немає зворотного зарахування «ОМС → Держслужба» немає.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Як впливає вислуга років на додаткову відпустку в ОМС

Додаткова відпустка за вислугу років з’являється лише коли посадовець заробить 10 років стажу. Потім впродовж 5 років вона збільшиться з 5 к. днів до 15 к. днів. Послідовність такого збільшення показана у таблиці нижче.

Увага: кожний додатковий рік вислуги років після 10 збільшує тривалість додаткової відпустки на 2 к. дні, допоки вона не стане 15 к. днів.

ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА ВИСЛУГ РОКІВ В ОМС

вислуга років

кількість к. днів відпустки

вислуга

років

кількість к. днів відпустки

10

5

13

11

11

7

14

13

12

9

15

15

(максимум)

Зверніть увагу, що стаж в ОМС рахується з дотриманням вимог ст. 21 Закону № 2493 та постанови Кабміну від 27.04.1994 р. № 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток». Дана постанова зараз діє лише щодо посадовців ОМС – на держслужбу вона не поширюється, так як у держслужбовців є свої (Постанова № 229 і Постанова № 283).

Однак при визначенні тривалості додаткових відпусток в ОМС слід враховувати також обмження воєнного стану (див. наприкінці даної консультації).

Коли з’являється право піти у першу додаткову відпустку за вислугу років

Додаткова відпустка за вислугу років належить що щорічних відпусток. Такі відпустки надаються за робочий, а не календарний рік. Це значить, що існують дві умови надання першої відпустки:

  • вислуга років (стаж) – 10 років;
  • посадовець відпрацював на даному місці роботи 6 місяців (виняток – пільгові категорії, які мають право на щорічну відпустку повної тривалості з першого дня роботи, див. ст. 10 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504).

Для прикладу розглянемо такі ситуації:

Ситуація 1 (посадовець працює в ОМС давно). Посадовець працює у виконкомі уже 3 роки. Працевлаштувався 18 серпня 2021 р. До цього має 7 років стажу держслужби. Таким чином, робочий рік для нього рахується з 18 серпня. Відпрацювавши 18 серпня 2024 року (перший день нового робочого року) він уже може 19 серпня 2024 року взяти собі додаткову відпустку. Звичайно, якщо це буде погоджено з керівником, так як така відпустка буде поза графіком – наперед планувати відпустку, для якої ще немає права (вислуги років) неправильно.

Ситуація 2 (ОМС – нове місце роботи для посадовця). Посадовець працевлаштувався у виконком міської ради 18 серпня 2024 року. Перед цим він працював на держслужбі. Стаж 10 років держслужби він набув ще 15 травня 2024 року за попереднім місцем роботи. Виходить, що станом на 18 серпня 2024 року він уже має вислугу років 10 років. Однак право на відпустку 5 к. днів у нього з’явиться лише тоді, коли він відпрацює 6 місяців. Це буде 18.02.2025 року. З цього часу він може брати додаткову відпустку за вислугу років.

Ситуація 3 (новоприйнятий посадовець з пільгою). Той же посадовець, що й у ситуації 2. Однак це матір, яка має на вихованні 2-х дітей віком до 15 років. Їй не потрібно чекати 6 місяців – право на додаткову відпустку у неї з’явиться уже 19 серпня 2024 року, коли вона відпрацює хоча б 1 день, наприклад 18 серпня 2024 року.

На що ще впливає вислуга років у ОМС

Окрім тривалості додаткової відпустки вислуга років у ОМС впливає також щомісячну надбавку за вислугу років. Нарахування такої надбавки починається з 3 років (надбавка – 10%). Наприклад, за вислуги 10 років посадовець має 5 к. днів додаткової відпустки та 20% надбавки за вислугу. З 03 травня 2024 року уточнено, що посадовим особам ОМС, у яких впродовж календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, «…розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення» (оновлений пп. «4» п. 3 постанови Кабміну «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268).

Також відповідно да категорії посади посадовцю збільшується ранг і надбавка за ранг не менш ніж за кожні 2 відпрацьовані роки (ст. 15 Закону № 2493). Збільшення надбавки за ранг дещо збільшу й надбавку за вислугу років у гривневому вираженні, так як надбавка за вислугу років нараховується на суму «посадовий оклад + надбавка за ранг».

Більш детально про нарахування надбавки за вислугу років та ранг читайте у матеріалах Зарплата органів місцевого самоврядування та Як здійснити розрахунок заробітної плати старости: приклади.

Увага: вислуга років впливає на кількість днів додаткової відпустки, ранг, надбавки за ранг та за вислугу років.

Загальні обмеження на тривалість додаткових відпусток під час воєнного стану

Тимчасово на час воєнного стану при наданні відпусток на всіх працівників, у т.ч. й ОМС поширюються обмеження ч. 1 ст. 12 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136. Серед цих обмежень зокрема й такі, що стосуються будь-якого виду відпусток, у т.ч. додаткових:

  • за рішенням керівникам такі відпустки можуть надаватися без збереження зарплати;
  • надання невикористаних днів таких відпусток переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.
  • за рішенням керівника невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження зарплати.

Однак у разі звільнення працівника грошова компенсація невикористаних днів відпустки виплачується повністю за всі дні – без обмежень.зміст

відпустка на дітей заява

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді