Додаткова відпустка за вислугу років в органах місцевого самоврядування

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
❗️ Розглянемо, кому з працівників надається додаткова відпустка за вислугу років в органах місцевого самоврядування ► у якому розмірі ► на яких умовах.

Підстави для надання щорічної додаткової відпустки за вислугу років у ОМС

Відпустка за вислугу років у ОМС належить до щорічних додаткових відпусток. НПА, які регулюють її надання є:

Увага: Постанова № 250 діє лише у частині, що стосується посадових осіб ОМС (!). Щодо держслужбовців – у них уже є свій нормативний документ – Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою КМУ від 06.04.2016 № 270.

Основною підставою для надання щорічної додаткової відпустки – наявність стажу в ОМС понад 10 років.

До стажу служби в ОМС згідно зі статтею 22 Закону № 2493 зараховують:

 • період роботи на посадах, на які поширюється дія Закону № 2493, тобто на посадах, що віднесені до першої–сьомої категорій посад в ОМС;
 • на посадах і в органах, час роботи в яких зараховують до стажу державної служби.

Визначаючи стаж державної служби врахуйте роз’яснення НАДС з цього питання, які розміщені за посиланням «Стаж державної служби» у підрозділі «Проходження державної служби» розділу «Державна служба» підрубрики «Роз’яснення» рубрики «Службовцям» офіційного вебсайту НАДС.

Кому надавати відпустку за вислугу

Цю оплачувану відпустку надають посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в ОМС понад 10 років. Посадовою особою місцевого самоврядування (ОМС) є особа, яка працює в ОМС, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує зарплату за рахунок місцевого бюджету. Ці посади мають 7 категорій з установленими рангами (див. ст. 14-15 Закону № 2493).

Отже, додаткова відпустка за вислугу років в органах місцевого самоврядування 2024 року не надається:

 • робітникам, які обслуговують ОМС;
 • службовцям;
 • посадовим особам ОМС, якщо стаж служби в цих органах менше 10 років. Це стосується і керівних посад.
Світлана ЛІСТРОВА експерт із трудового та податкового законодавства
Тривалість щорічної додаткової відпустки посадовцям ОМС залежить не від «відпускного» стажу, а від набутого й прирівняного до нього стажу служби в органах ОМС. Основна умова для надання щорічної основної відпустки посадовцям ОМС — це наявність стажу служби в цих органах не менше ніж 10 років.

Тривалість відпустки за вислугу років у ОМС

Додаткова відпустка за вислугу років в ОМС за тривалістю залежить від стажу служби в органах місцевого самоврядування і складає від 5 до 15 календарних днів. Наведемо у таблиці її тривалість у календарних днях (к. дн.) залежно від стажу служби (складено на основі п. 1 Постанови № 250).

Тривалість додаткової відпустки за вислугу років

Стаж служби в ОМС, років

Тривалість відпустки, к. дн.

> 10

5

> 11

7

> 12

9

> 13

11

> 14

13

> 15

15

Так, додаткова відпустка за стаж в ОМС за тривалістю обмежена 15 календарними днями. Якщо спеціалісти і керівні працівники мають більший стаж ніж 15 років, тривалість відпустки не може бути більшою за 15 календарних днів. Якщо вони лише набули стажу служби в 10 років, така відпустка триватиме всього 5 календарних днів.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Коли надавати відпустку за вислугу

Як правило, додаткова відпустка за вислугу років в органах місцевого самоврядування 2024 року надається одночасно із щорічною основною відпусткою, тобто відразу після неї. Однак її можуть надавати і окремо як самостійну відпустку у будь-який час, узгоджений з керівником ОМС.

Слід звернути увагу на осіб, яким її надають вперше. Цю відпустку не можна надавати раніше дати, після якої у працівника набуде 10 років стажу служби. Адже додаткова відпустка за стаж в органах місцевого самоврядування надається лише за наявності підстав. Відсутність стажу служби в 10 років свідчить про відсутність права на цю відпустку.

У період дії воєнного стану таку відпустку за рішенням ОМС можуть надавати без збереження заробітної плати. Надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням ОМС невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати (абз. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX; далі – Закон № 2136).

Поділ додаткової відпустки за вислугу років

Поділ щорічної відпустки на частини регулює ст. 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504 (далі — Закон про відпустки). Так, щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Так, додаткова відпустка за вислугу років в органах місцевого самоврядування 2024 року — це щорічна додаткова відпустка (абз. 5 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки). Тому основна безперервна частина щорічної відпустки тривалістю 14 календарних днів може надаватися з урахуванням цієї додаткової відпустки.

Прохання щодо поділу цієї відпустки керівник ОМС може задовольнити, а може й відмовити. У разі відмови — спеціаліст чи керівний працівник відгуляють всі дні цієї відпустки одночасно. Так було у мирний час, а в період дії воєнного стану цю відпустку можуть взагалі не надати.

Для спеціалістів і керівних працівників, у яких стаж служби перевищує 11 років, можливий не лише поділ додаткової відпустки за вислугу років в органах місцевого самоврядування, а й отримання двох таких відпусток протягом календарного року, якщо за минулий рік така відпустка не була використана.

Наприклад, спеціаліст набув 10 років стажу служби 13.04.2023. Право на відпустку тривалістю 5 днів він має з 14.04.2023, а з 14.04.2024 у нього вже буде право на відпустку тривалістю 7 днів. Якщо у 2023 році йому додаткова відпустка за вислугу років в ОМС не надавалась, йому її можуть надати у 2024 році тривалістю:

 • 5 к. дн. — за стаж більше 10 років;
 • 7 к. дн. — за стаж більше 11 років (після 14.04.2024).

З цим погоджується і Мінсоцполітики у листі від 13.07.2017 № 1907/0/101-17/284.

Перенесення відпустки за вислугу років

Додаткова відпустка за вислугу років в ОМС 2024 є щорічною відпусткою, а тому її можна перенести на інший період або продовжити. Це дозволено робити якщо:

 • спеціаліст чи керівний працівник захворів у відпустці і це підтверджує листок непрацездатності;
 • строк цієї відпустки припадає на період відпустки у зв’язку з навчанням;
 • спеціаліст чи керівний працівник є жінкою, якій надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • спеціаліста чи керівного працівника звільняють від основної роботи із збереженням зарплати для виконання державних чи громадських обов’язків;
 • встановлений згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» від 26.01.2022 № 2010-IX факт позбавлення працівника особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Якщо додаткова відпустка за стаж в ОМС переривається за цих причин, невикористану частину цієї відпустки надайте після закінчення дії цих причин або узгодьте з спеціалістом чи керівним працівником інший період її надання, або перенесіть цю відпустку на період після припинення/скасування дії воєнного стану.

Розрахунковий період для відпускних по додатковій відпустці за вислугу років

Для нарахування відпускних застосовуємо Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 № 100. Розрахунковий період складає 12 календарних місяців, що передують місяцю в якому починається відпустка. Але варто зауважити, якщо після щорічної основної відпустки надається додаткова відпустка за вислугу років в ОМС 2024 року і дати початку цих відпусток припадають на різні місяці, розрахунковий період для розрахунку відпускних буде різним. Наприклад, розрахунковим періодом буде

 • квітень 2023 – березень 2024 року – для щорічної основної відпустки, яку надають 09.04.2024;
 • травень 2023 – квітень 2024 року – для щорічної додаткової відпустки за вислугу років в ОМС, яку надають 09.05.2024.

У зв’язку з цим різнитиметься і середньоденна зарплата, і сума відпускних за один календарний день.

Компенсація за невикористані дні відпустки за вислугу років у ОМС

За бажанням спеціаліста чи керівного працівника частину щорічної відпустки можна замінити грошовою компенсацією, за умови що у календарному році йому надана щорічна відпустка загальною тривалістю — 24 календарних дні. Якщо цю умову дотримано, у мирний час додаткову відпустку за вислугу років в ОМС можна замінити грошовою компенсацією за невикористані дні цієї відпустки за умови надання працівником відповідної заяви.

У період дії воєнного стану компенсацію за невикористані дні відпустки можна отримати лише у разі звільнення (абз. 6 ч. 1 ст. 12 Закону № 2136).

При звільненні спеціаліст чи керівний працівник ОМС може отримати компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки, включаючи й відпустку за вислугу років у ОМС. Якщо, наприклад, спеціаліст набув 12 років стажу служби 13.03.2024, а 15.03.2024 він звільнився. Йому обов’язково мають нарахувати компенсацію за 9 невикористаних днів додаткової відпустки за вислугу років в ОМС, оскільки право на неї спеціаліст набув 13.03.2024. При цьому немає значення скільки фактично ним відпрацьовано днів після цієї дати.

І навпаки, якщо він звільнився 12.03.2024, він не набув повних 12 років стажу служби і, відповідно, йому нарахують компенсацію за 7 невикористаних днів додаткової відпустки за вислугу років в ОМС.

Також працівник може перед звільненням піти на всі невикористані дні чи їх частину у відпустку й отримати звичайні відпускні (виняток – звільнення за порушення трудової дисципліни). Тоді звільнений він буде в останній день такої відпустки.зміст

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді