Звіт ЄСВ 2024: зразок заповнення та бланк

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Звіт ЄСВ – так до сих пір часто називають Податковий розрахунок, що містить дані не лише про ЄСВ, але й про ПДФО та військовий збір. До вашої уваги склад Звіту ЄСВ і приклади заповнення окремих його додатків. На що слід звернути увагу, аби не помилитися?

Звіт ЄСВ 2024 року (він жеподатковий розрахунок, зарплатний звіт, об’єднаний звіт) складається після нарахування:

 • заробітної плати, прирівняних до неї виплати, інших виплати, які нараховуються працівникам за трудовим чи цивільно-правовим договором (ЦПД);
 • ЄСВ 2024 за ставками 22% і 8,41% – для працівників з інвалідністю;
 • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір (ВЗ).

Звіт ЄСВ складається за формою з наказу Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу Мінфіну від 02.03.2023 р. № 113, який набрав чинності 05 травня 2023 року, даліНаказ № 113).

Допомогти у заповненні звіту має Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку, який затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 даліПорядок № 4).

Чому стільки назв у зарплатного звіту

Звіт ЄСВ має стільки назв, так як:

 • податковий розрахунок – це його офіційна назва у Порядку № 4. Повна назва «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».
 • зарплатний звіт – так як поєднує всі зарплатні податки і внески, тобто ПДФО, ВЗ і ЄСВ;
 • об’єднаний звіт – з впровадженням сучасного Звіту ЄСВ були ліквідовані два звіти, а саме колишній Звіт з ЄСВ (форма Д4) і колишній Податковий розрахунок сум доходу, що містив лише ПДФО та ВЗ (форма 1ДФ). По-суті, за своєю будовою податковий розрахунок – це колишня форма Д4 до якої приєднали колишню форму 1ДФ під назвою Додаток 4ДФ. Від форми 1ДФ також запозичили квартальний період звітування. Востаннє ці колишні звіти подавалися за звітні періоди 2020 року;
 • Звіт ЄСВ – безпосередньо наслідує назву найбільшого свого попередника Звіту з ЄСВ за формою Д4.

Бланк Звіту з ЄСВ 2024 та його будова

Зауважимо, що більшість бюджетних установ заповнюють не увесь Звіт з ЄСВ, а лише:

 • заголовну (титульну) та проміжну частина з вихідними даними, а також обліковою кількістю штатних працівників (ОКШП);
 • основну частину, яка містить зведені (узагальнені) дані про ЄСВ з Додатку Д1;
 • безпосередньо сам Додаток Д1, який містить персоналізовані дані про нарахований ЄСВ за кожним працівником та отримувачем винагороди за ЦПД;
 • Додаток Д5, який містить дані про прийняття та звільнення працівників, початок і закриття ЦПД, початок і кінець відпустки для догляду за дитиною та інші дані, які потрібні для обліку страхового стажу;
 • Додаток 4ДФ, який містить дані лише про ПДФО і ВЗ.

Бюджетники ще часто заповнюють Додаток Д6 щодо обліку спецстажу. Більш детально наповнення додатків Звіту ЄСВ ілюструє таблиця нижче.

ДОДАТКИ ЗВІТУ ЄСВ ТА ЇХНЄ ПРИЗНАЧЕННЯ

Код Додатка

Призначення (назва додатка)

Кого стосується

Додаток 1 (Д1)

відомості про нарахування зарплати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

усіх

Додаток 2 (Д2)

відомості про осіб, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею 3(6)-річного віку, дитиною з інвалідністю, за особою з інвалідністю І групи, особою похилого віку і т.д., якщо вони отримують грошове забезпечення чи інші виплати

управлінням праці та соцзахисту

Додаток 3 (Д3)

відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

військові частини, що мають строковиків

Додаток 4 (4ДФ)

відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого ПДФО та ВЗ

усіх

Додаток 5 (Д5)

відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

у разі якщо були відповідні підстави*

Додаток 6 (Д6)

вдомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

роботодавці, у яких є працівники, які потребують обліку спецстажу**

*підставами є такі події:

 • укладання або розірвання трудового договору, у т.ч. й при працевлаштуванні на нове робоче місце;
 • укладання ЦПД або закінченні його дії у звітному кварталі;
 • переведення особи на іншу постійну посаду або роботу у одній і тій же установі/організації;
 • працівника було переміщено з одного структурного підрозділу до іншого;
 • призначенні працівника на нову посаду;
 • надання або закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3(6) років.

Силові структури також подають Додаток Д5, якщо особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби;

** спеціальний стаж (спецстаж) – це період, що дає право на пенсію за вислугою років. Переліки відповідних ситуацій з категоріями працівників містять статті 13, 52, 54 і 55 Закону «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788 (далі Закон № 1788). Додаток Д6 подається, коли хоча б за одним працівником є потреба визначення періодів (строків), що зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію за «іншими умовами, ніж загальнообов’язкове пенсійне страхування» (див. абз. 1 п. 6 розділу IV Порядку № 4)

Заповнення Звіту ЄСВ 2024

Як заповнити Звіт ЄСВ за кожним рядком – див. консультацію Податковий розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ. А тут же наведемо лише приклади заповнення ключових додатків звіту – Д1, Д5, 4ДФ, а також Д6.

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Зразок заповненого Додатка Д1 Звіту ЄСВ

У таблиці нижче наведено найпоширеніші коди категорій застрахованої особи (КЗО), які корисні для заповнення графи 08 Додатка Д1.

КОД КАТЕГОРІЇ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ (КЗО)*

Категорії працівників

Код для працівника:

звичайний

якщо з інвалідністю

наймані працівники, яким нараховано зарплату

1

2

особи, які працюють на виборних посадах

12

особи, з якими укладено ЦПД

26

особи, яким нарахована допомога з тимчасової непрацезддатності

29

36

працівниці, яким нарахована допомога з вагітності та пологів

42

43

працівники, яким нараховують середній заробіток за ст. 119 КЗпП у зв’язку з призовом їх на військову службу

47

66

громадяни України, що підписали контракт добровольця територіальної оборони

75

* всі КЗО можна знайти у Додатку 1 Порядку № 4

Також для заповнення графи 09 Додатка Д1 знадобляться коди типу нарахувань (КТН). Найпоширеніші з них наведені у таблиці нижче.

КОДИ ТИПУ НАРАХУВАНЬ (КТН)*

Код

Умови застосування

10

сума відпускних

13

різниця мінімальної зарплати і нарахованої зарплати (додаткова база нарахування ЄСВ, графа 18 Додатку Д1)

14

різниця мінімальної зарплати і нарахованої зарплати (додаткова база нарахування ЄСВ; графа 18 Додатку Д1), якщо при звільненні сторнуємо відпускні за невідпрацьований робочий рік

2 (3)

самостійно донараховано (зменшено зайво нараховану) суму ЄСВ, який нараховано на підставі бухгалтерських та інших документів на зарплату у попередніх звітних місяцях

1

сума доходу нарахована за виконану роботу, строк виконання якої перевищує календарний місяць, або сума середньої зарплати за вимушений прогул, що перевищує календарний місяць

11 (12)

під час перевірки органами доходів і зборів донараховано (зменшено зайво нараховану) суму ЄСВ, який нараховано на підставі бухгалтерських та інших документів на зарплату у попередніх звітних місяцях

* всі КТН можна знайти у Розділі IV Порядку № 4

Приклад заповненого Додатка Д1 Звіту ЄСВ наведений нижче. У прикладі нарахована зарплата 4-м працівникам за січень 2024 року. Суми нарахованої зарплати містять графи 16 та 17, а суми нарахованого ЄСВ за кожним працівником – графа 20.

звіт єсв додаток д1

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Зразок заповненого Додатка Д5 Звіту ЄСВ

Також для заповнення графи 07 Додатка Д5 знадобляться коди категорій застрахованих осіб. Вони наведені у таблиці нижче.

КОДИ ТИПІВ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ (КЗО)*

Код

Умови застосування

1

наймані працівники (з трудовою книжкою)

2

наймані працівники (без трудової книжки)

3

особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру

4

особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною від 3-річного віку або до досягнення нею 6-річного віку

5

особи, яким надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами

6

особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку

7

особи, із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами

8

особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу

*джерело – примітка до графи 07 у бланку Додатка Д5, а також Розділ IV Порядку № 4

Приклад заповненого Додатка Д5 Звіту ЄСВ наведений нижче. У прикладі за І квартал 2024 року показано за одним з підрядників початок дії цивільно-правового договору (ЦПД), що припало на 21 січня 2024 року.

звіт єсв додаток д5

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Зразок заповненого Додатка 4ДФ Звіту ЄСВ

У таблиці нижче наведено коди ознак доходів фізичних осіб, які потрібні для заповнення графи 06 Додатка 4ДФ Звіту ЄСВ.

КОДИ ОЗНАК ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ*

Код

Умови застосування

101

доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)

102

доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)

126

дохід, отриманий платником податку як додаткове благо

127

інші доходи

150

аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін

* всі коди ознак доходу можна знайти у Додатку 2 Порядку № 4

У таблиці нижче наведено коди ознак податкової соціальної пільги (ПСП), які потрібні для заповнення графи 09 Додатка 4ДФ Звіту ЄСВ.

КОДИ ТИПУ НАРАХУВАНЬ (КТН)*

Код

Умови застосування

01

звичайна ПСП

02

ПСП 150%

03

ПСП 200%

04

«дитяча» ПСП**

* джерело – довідник ознак податкових соціальних пільг у Додатку 2 Порядку № 4;

** застосовується для платників податку, які утримують 2-х чи більше дітей віком до 18 років

Приклад заповненого Додатка 4ДФ Звіту ЄСВ наведений нижче. У прикладі нарахована зарплата 4-м працівникам та утримано з неї ПДФО й ВЗ.

звіт єсв додаток 4дф

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Зразок заповненого Додатка Д6 Звіту ЄСВ

У таблиці нижче наведено деякі поширені коди підстав для обліку спецстажу, що потрібні для заповнення графи 07 Додатка Д6 Звіту ЄСВ.

КОДИ ПІДСТАВ ДЛЯ ОБЛІКУ СПЕЦСТАЖУ1

з/п2

Назва професії, посади, робіт, на яких рахується спецстаж

Код

підстави

1

роботи з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці

ЗПЗ013А1

2

роботи з важкими та шкідливими умовами праці

ЗПЗ013Б1

27

державні службовці

ЗДС037А1

68

військова служба2

ЗПЗ056В1

41

науковий (науково-педагогічний) працівник

ЗНТ024А1

43

інженерно-технічний склад авіації – за Переліком № 4183

ЗПЗ054В1

61

працівники охорони здоров’я за наявності спецстажу роботи за Переліком № 9094, у якому зокрема згадуються:

 • лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) у лікарняних, лікарняно-профілактичних закладах;
 • фармацевти, асистенти фармацевтів (незалежно від найменування посад), лаборанти у аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях

ЗПЗ055Е2

1 – повний перелік шукайте у Додатку 3 до Порядку № 4;

2 – нараховується у відповідних закладах. Якщо працівник мобілізований і за ним зберігається робоче місце, то підприємство не повинно рахувати йому спецстаж – він за відповідним кодом нараховується за місцем військової служби;

3 – Перелік № 418. Переліки робіт і підстав з Порядку обчислення строків вислуги років для призначення пенсій працівникам льотного складу, який затверджений постановою Кабміну від 21.07.1992 р. № 418;

4 – Перелік № 909. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабміну від 04.11.1993 р. № 909

Приклад заповненого Додатка Д6 Звіту ЄСВ наведений нижче. У прикладі за І квартал 2024 року з 17 січня 2024 року працівниця обійняла посаду викладачки й за 11 днів січня, що залишилися їй треба нарахувати спецстаж.

звіт єсв додаток д6

СКАЧАТИ ЗРАЗОКзміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді