ЄСВ 2024

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Граничні розміри ЄСВ з 1 квітня 2024 року зміняться через збільшення мінімальної зарплати. Це вплине на мінімальний та максимальний розмір ЄСВ у II-IV кварталах 2024 року. Розглянемо, що таке єдиний соціальний внесок, як зміниться ЄСВ у 2024 році та які новації з ЄСВ слід очікувати.

Єдиний соціальний внесок – поняття

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ, єдиний соціальний внесок) – це обов’язковий збір до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування з метою забезпечення захисту прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (пенсії, допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, допомоги по безробіттю тощо).

Нагадаємо, в Україні існують чотири види загальнообов’язкового державного страхування:

 • на випадок безробіття;
 • у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
 • від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 • пенсійне страхування.

Аби працівника вважали застрахованою особою роботодавець щомісячно сплачує єдиний соціальний внесок 2024 року, який розподіляють централізовано за зазначеними видами загальнообов’язкового державного страхування. Пропорції розподілу ЄСВ затверджені постановою КМУ від 26.11.2014 № 675.

Ставки ЄСВ

Нарахування ЄСВ у бюджетних установах, держорганах та ОМС бухгалтери проводять із застосуванням лише двох ставок:

 • 22% – для працівників без інвалідності;
 • 8,41% – для працівників з інвалідністю на дохід у вигляді заробітної плати.

Ці ставки ЄСВ 2024 році залишаться такими ж, однак витрати на сплату ЄСВ за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» зростуть за рахунок підвищення розміру мінімальної зарплати.

Розмір ЄСВ 2024

Ставки ЄСВ у 2024 році не змінюються, однак підвищення розміру мінімальної зарплати тягне за собою зростання бази нарахування ЄСВ та соціального страхового внеску. Тож як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня 2024 року дивись у таблиці (наведені граничні розміри ЄСВ у II-IV кварталах 2024 року). 

Мінімальний і максимальний розмір ЄСВ поквартально у 2024 році

Показник

Розмір, грн

2023 рік

2024 рік

I–IV кв.

I кв.

IІ–IV кв.

Мінімальна заробітна плата

6700,00

7100,00

8000,00

Мінімальний страховий внесок/ЄСВ

1474,00

(6700,00 × 22%)

1562,00

(7100,00 × 22%)

1760,00

(8000,00 × 22%)

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ 2024

100500,00

(15 × 6700,00)

106500,00

(15 × 7100,00)

120000,00

(15 × 8000,00)

Максимальний страховий внесок/ЄСВ для:

 • працівників без інвалідності

22110,00

(100500,00 × 22%)

23430,00

(106500,00 × 22%)

26400,00

(120000,00 × 22%)

 • працівників з інвалідністю

8452,05

(100500,00 × 8,41%)

8956,65

(106500,00 × 8,41%)

10092,00

(120000,00 × 8,41%)

ЄСВ нараховують у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 розмірів мінімальної зарплати. Це і є максимальна база нарахування ЄСВ 2024.

Базою нарахування ЄСВ є:

 • фактично нарахована заробітна плата – для працівників з інвалідністю, працівників – зовнішніх сумісників, працівників, які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим часом;
 • фактично нарахована заробітна плата, яка перевищує розмір мінімальної зарплати, або мінімальна зарплата, якщо нарахована зарплата не перевищує розміру мінімалки, – для інших працівників.

Якщо сума нарахованої зарплати менша розміру мінімальної зарплати, ЄСВ нараховуємо за алгоритмом:

 • спочатку нараховуємо ЄСВ на фактичну суму доходу;
 • визначаємо різницю між мінімальною зарплатою і цим доходом працівника;
 • нараховуємо ЄСВ на обчислену суму різниці. При цьому ставка ЄСВ – 22%.

Сума ЄСВ 2024 року, що нарахована на фактичну суму доходу і на різницю, буде відображена окремими рядками у звітності з ЄСВ. При цьому обчислена сума ЄСВ за цим алгоритмом дорівнює мінімальному страховому внеску.

Окремо слід також нараховувати ЄСВ для відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, зарплати за сумісництвом, винагороди за договорами за ЦПХ. Але їх суми враховуємо при порівнянні розміру нарахованої зарплати і розміру мінімальної зарплати.

Водночас для допомоги по вагітності та пологах базу нарахування ЄСВ слід визначати за алгоритмом, що прописаний у підпункті 2 пункту 2 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449 (далі – Інструкція № 449):

 • визначаємо середньоденний розмір допомоги – поділивши нараховану суму цієї допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;
 • визначаємо суму допомоги, що припадає на кожен місяць окремо – помноживши середньоденний розмір цієї допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;
 • визначаємо суму ЄСВ – помноживши розраховану суму допомоги за кожен місяць окремо на ЄСВ ставки (22%, 8,41%) залежно від категорії застрахованої особи.

Розглянемо приклад.

Приклад. Нарахування ЄСВ на допомогу по вагітності та пологах.

У грудні 2023 року працівниці нарахували:

   • за 13 робочих днів грудня – зарплату 4704,76 грн;
   • за період 20.12.2023 – 23.04.2024 (126 к. дн.) допомогу по вагітності та пологах в сумі 28400,40 грн з розміру середньоденної зарплати 225,40 грн, що перевищує її мінімальний розмір у місяці настання страхового випадку.

Потрібно визначити єдиний соціальний внесок розмір для грудня 2023 року та місяців 2024 року.

Для зарплати ЄСВ дорівнює 1035,05 грн (4704,76 × 22%).

Для допомоги по вагітності та пологах база нарахування ЄСВ та сума ЄСВ в розрізі місяців буде наступною:

Місяці, за які нараховано допомогу по вагітності та пологах

База нарахування ЄСВ, грн

ЄСВ, грн

Грудень 2023 р.

2704,80

(225,40 × 12 к. дн.)

595,06

(2704,80 × 22%)

Січень 2024 р.

6987,40

(225,40 × 31 к. дн.)

1537,23

(6987,40 × 22%)

Лютий 2024 р.

6536,60

(225,40 × 29 к. дн.)

1438,05

(6536,60 × 22%)

Березень 2024 р.

6987,40

(225,40 × 31 к. дн.)

1537,23

(6987,40 × 22%)

Квітень 2024 р.

5184,20

(225,40 × 23 к. дн.)

1140,52

(5184,20 × 22%)

Усього:

28400,40

6248,09

Оскільки допомогу нараховано у грудні 2023 року, ЄСВ сплачуємо за грудень у розмірі 7283,14 грн (1035,05 грн + 6248,09 грн).

За січень 2024 року потрібно обчислити додаткову базу нарахування ЄСВ (різницю з розміром мінімальної зарплати) 112,60 грн (7100,00 грн – 6987,40 грн) та нарахувати ЄСВ на неї – 24,77 грн (112,60 грн × 22%).

За лютий 2024 року потрібно обчислити додаткову базу нарахування ЄСВ (різницю з розміром мінімальної зарплати) 563,40 грн (7100,00 грн – 6536,60 грн) та нарахувати ЄСВ на неї – 123,95 грн (563,40 грн × 22%).

За березень 2024 року потрібно обчислити додаткову базу нарахування ЄСВ (різницю з розміром мінімальної зарплати) 112,60 грн (7100,00 грн – 6987,40 грн) та нарахувати ЄСВ на неї – 24,77 грн (112,60 грн × 22%).

За квітень 2024 року у разі надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку теж слід обчислити додаткову базу нарахування ЄСВ (різницю з новим розміром мінімальної зарплати) 2815,80 грн (8000,00 грн – 5184,20 грн), відповідно додаткова сума ЄСВ 2024 року (квітнева) дорівнює – 619,48 грн (2815,80 грн × 22%).

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Сплата ЄСВ

Єдиний соціальний внесок 2024 року сплачуємо за місцем обліку установи на рахунки, що відкриті у Казначействі податковим органам (для 2023 року), органам ПФУ (для 2024 року). Строки для сплати ЄСВ визначає розділ IV Інструкції № 449 та частина 8 статті 9 Закону про ЄСВ. Але якщо буде прийнято законопроєкт № 9570 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», всі повноваження податкового органу щодо ЄСВ відійдуть до Пенсійного фонду України.

Строки/термін сплати ЄСВ у 2024 році змінюватись швидше за все не будуть, оскільки на сьогодні немає передумов для цього. Водночас ПФУ їх може змінити у 2024 році. Наразі строки для сплати ЄСВ такі:

   • до 20 числа наступного місяця сплачуємо нараховані за відповідний календарний місяць суми ЄСВ;
   • під час кожної виплати зарплати, допомоги, винагороди, на суми яких нараховуємо ЄСВ.

Сплата ЄСВ 2024 року за першим строком буде у випадку депонованої зарплати, невиплаченої зарплати (наявність кредиторської заборгованості) або в разі нарахування лікарняних за минулий місяць.

За другим строком ЄСВ сплачуємо одразу під час виплати зарплати, допомоги, відпускних, премії, винагороди чи інших виплат, на які нараховували ЄСВ. Оскільки працівниці виплачуємо відразу усю суму допомоги по вагітності та пологах, ЄСВ, що на неї нарахована за алгоритмом, теж сплачуємо за усі місяці у місяці нарахування допомоги.

Строки сплати ЄСВ розглянули та нагадаємо, які дні вважають днями сплати:

   • день списання банком або органом Казначейства суми платежу з рахунку установи незалежно від часу її зарахування на рахунок для сплати ЄСВ – у разі перерахування сум ЄСВ з рахунку установи на відповідні рахунки;
   • день прийняття до виконання банком документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі – якщо сплата ЄСВ готівкою;
   • день надходження коштів на відповідні рахунки – якщо ЄСВ сплачуємо в іноземній валюті.

Якщо законопроєкт № 9570 буде прийнято, ЄСВ у 2024 році роботодавці сплачуватимуть на рахунки, що відкриті Казначейством для органів ПФУ.

Калькулятор стажу

Звітність з ЄСВ 2024 року

Для роботодавців звітним періодом є календарний місяць. У розрізі місяців роботодавці звітують про нараховані суми зарплати, базу нарахування ЄСВ та суми ЄСВ у додатку Д1 до Податкового розрахунку, який подають щокварталу до податкових органів. Та це все може змінитись.

У 2024 році у разі прийняття законопроєкту № 9570 форму звіту з ЄСВ визначатиме ПФУ. Звіт роботодавці подаватимуть через портал електронних послуг ПФУ. Так, це буде окрема звітність з ЄСВ 2024 року, окрема від Податкового розрахунку.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді