Посадові оклади працівників державної служби 2024

Автор
головний редактор порталу «Бухгалтерія для бюджету та ОМС»
Посадові оклади державних службовців та оплата їх праці у 2024 році буде здійснюватися за новими правилами. Що саме змінюється та якими будуть посадові оклади працівників державної служби – в нашій статті.

Під час розробки Державного бюджету на 2024 рік Кабінет Міністрів встановив нові правила оплати працівників державної служби. Прикінцеві положення держбюджету-2024 вимагають від органів влади провести класифікацію посад державної служби і на її основі визначити посадові оклади.

За новими правилами, кількість посад, які віднесені до тих, що здійснюють аналіз державної політики та нормотворчу діяльність, не може становити не більше 30% від загальної кількості прокласифікованих посад.

Кабмін 23 жовтня 2023 року затвердив Постанову № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році» (далі – Постанова № 1109). Відповідно до роз'яснення НАДС, проведення класифікації посад в умовах воєнного стану має відбутися протягом місяця з дня набрання чинності постанови. Держоргани мали провести класифікацію посад зі штатною чисельністю:

 • до 100 посад – у термін до 07 листопада 2023 року;
 • до 500 посад – у термін до 14 листопада 2023 року;
 • до 1000 посад – у термін до 21 листопада 2023 року;
 • понад 1000 посад – у термін до 25 листопада 2023 року.

З 01 січня набрала чинності постанова від 29.12.2023 р. № 1409, якою затверджена Схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році.

Встановлено:

 • НЕ застосовується до службовців державних органів, що провели класифікацію, схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2023 році та Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затверджені постановою Кабінету Міністрів від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (далі – Постанова №15).
 • під час переведення держслужбовців для встановлення рівнозначності посади застосовується перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій, затверджений Постановою №15.

Розподіл органів влади за типами

Посадові оклади 2024 залежать від типу органу влади, в якому працює службовець. Пропонується встановити чотири типи:

 • державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 • державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, однієї або кількох областей, Києва та Севастополя, територіальні органи Центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через керівника ЦОВВ, що забезпечує формування державної бюджетної політики, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;
 • державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Фонд оплати праці у 2024 році буде визначений на основі фактичної чисельності працівників станом на 01 липня 2023 року з коефіцієнтом 1,1 (але не більше нормативно встановленої чисельності працівників).

З чого складається оплата праці держслужбовця у 2024 році

Після проведення класифікації посад державної служби буде заборонено застосовувати підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів держслужбовців, навіть якщо це передбачено профільними законами.

З чого ж буде складатися зарплата службовців у 2024 році:

 • посадовий оклад,
 • надбавки за ранг держслубовця,
 • надбавки за вислугу років,
 • місячна або квартальа премія (її розмір обмежений 30 відсотками від посадового окладу),
 • компенсація за додаткове навантаження та за вакантною посадою,
 • грошова допомога з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки,
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Обмеження виплат

Уряд пропонує на 2024 рік встановити надбавку за вислугу років на рівні 2% посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% від розміру окладу.

Грошова допомога при наданні щорічної основної відпустки буде складатися з:

 • суми посадового окладу,
 • надбавки за вислугу років,
 • надбавки за ранг.

Враховуються їх розміри станом на останній день місяця, що передує першому дню відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу у місяці.

зарплата працівників вищої освіти 2023

Каталог посад державної служби

Каталог посад визначений Урядом у Постанові № 1109, що прямо впливає на схему та майбутні розміри зарплат держслужбовців. Каталогом визначаються 27 сімей посад державної служби:

 1. адміністративне керівництво;
 2. адміністрування та надання публічних послуг;
 3. аналіз державної політики та нормотворча діяльність;
 4. бухгалтерія;
 5. внутрішній аудит;
 6. господарські функції;
 7. державний нагляд і контроль;
 8. діловодство, канцелярія та архів;
 9. забезпечення реалізації (координації реалізації) державної політики;
 10. закупівлі;
 11. запобігання корупції;
 12. інформаційна безпека та кіберзахист;
 13. комунікація та інформаційне забезпечення;
 14. літературне редагування;
 15. міжнародне співробітництво;
 16. оборонна робота, мобілізаційна підготовка і мобілізація;
 17. організаційне забезпечення виконання функцій суду або конституційного провадження;
 18. організація засідань;
 19. правове забезпечення;
 20. протокол та церемоніал;
 21. режимно-секретна діяльність;
 22. управління державною власністю;
 23. управління інформаційно-комунікаційними системами;
 24. управління персоналом;
 25. управління проектами інформатизації;
 26. управління фінансами;
 27. цивільний захист та охорона праці.

Опис кожної сім’ї посад включає:

 • назву та номер сім’ї посад державної служби;
 • основний функціонал типових посад;
 • рівні посад;
 • таблицю класифікації посад державної служби.

Рівні посад державної служби

Кожна сім’я включає посади різних рівнів відповідно до ролі та місця посади в організаційній структурі державного органу, основної мети посади. Усього визначено дев’ять рівнів посад державної служби:

 • для посад державної служби категорій «А» та «Б», які є керівниками державної служби в державних органах або здійснюють колективне керівництво колегіальним державним органом:
  • І (перший) керівний рівень;
  • ІІ (другий) керівний рівень;
  • ІІІ (третій) керівний рівень;
 • для посад державної служби категорії «Б»:
  • ІV (четвертий) керівний рівень;
  • V (п’ятий) керівний рівень;
  • VІ (шостий) керівний рівень;

для посад державної служби категорії «В»:

  • VІІ (вищий) фаховий рівень;
  • VІІІ (середній) фаховий рівень;
  • ІХ (початковий) фаховий рівень.

Посадові оклади окремих категорій працівників

Для окремих категорій працівників виконавчої, судової влади мінімальні розміри посадових окладів встановлюються окремими законами. Але у законі про держбюджет-2024 (як і у бюджеті 2023 року) були заморожені розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовують для визначення розміру посадового окладу:

 • судді;
 • працівників інших держорганів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів;
 • прокурора окружної прокуратури.

Тож для них посадові оклади не підвищуватимуть.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді