Посадові оклади працівників державної служби 2024

Посадові оклади державних службовців та оплата їх праці у 2024 році буде здійснюватися за новими правилами. Що саме змінюється та якими будуть посадові оклади працівників державної служби – в нашій статті.

Під час затвердження проекту Державного бюджету на 2024 рік Кабінет Міністрів встановив нові правила оплати працівників державної служби. Прикінцеві положення держбюджету вимагають від органів влади провести класифікацію посад державної служби і на її основі визначити посадові оклади.

Треба зауважити, що кількість посад, які віднесені до тих, що здійснюють аналіз державної політики та нормотворчу діяльність, не може становити не більше 30% від загальної кількості прокласифікованих посад.

Кабмін 23 жовтня затвердив Постанову № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році» (далі – Постанова № 1109). Відповідно до роз'яснення НАДС, проведення класифікації посад в умовах воєнного стану має відбутися протягом місяця з дня набрання чинності постанови. Держоргани проводять класифікацію посад зі штатною чисельністю:

 • до 100 посад – у термін до 07 листопада 2023 року;
 • до 500 посад – у термін до 14 листопада 2023 року;
 • до 1000 посад – у термін до 21 листопада 2023 року;
 • понад 1000 посад – у термін до 25 листопада 2023 року.

Розподіл органів влади за типами

Посадові оклади 2024 залежать від типу органу влади, в якому працює службовець. Пропонується встановти чотири типи:

 • державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 • державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, однієї або кількох областей, Києва та Севастополя, територіальні органи Центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через керівника ЦОВВ, що забезпечує формування державної бюджетної політики, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;
 • державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Фонд оплати праці у 2024 році буде визначений на основі фактичної чисельності працівників станом на 01 липня 2023 року з коефіцієнтом 1,1 (але не більше нормативно встановленої чисельності працівників).

З чого складається оплата праці держслужбовця у 2024 році

Після проведення класифікації посад державної служби буде заборонено застосовувати підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів держслужбовців, навіть якщо це передбачено профільними законами.

З чого ж буде складатися зарплата службовців у 2024 році:

 • посадовий оклад,
 • надбавки за ранг держслубовця,
 • надбавки за вислугу років,
 • місячна або квартальа премія (їх розмір також планують обмежити 30 відсотками від посадового окладу),
 • компенсація за додаткове навантаження та за вакантною посадою,
 • грошова допомога з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки,
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Обмеження виплат

Уряд пропонує на 2024 рік встановити надбавку за вислугу років на рівні 2% посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% від розміру окладу.

Грошова допомога при наданні щорічної основної відпустки буде складатися з:

 • суми посадового окладу,
 • надбавки за вислугу років,
 • надбавки за ранг.

Враховуються їх розміри станом на останній день місяця, що передує першому дню відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу у місяці.

зарплата працівників вищої освіти 2023

Каталог посад державної служби

Каталог посад визначений Урядом у Постанові № 1109, що прямо впливає на схему та майбутні розміри зарплат держслужбовців. Каталогом визначаються 27 сімей посад державної служби:

 1. адміністративне керівництво;
 2. адміністрування та надання публічних послуг;
 3. аналіз державної політики та нормотворча діяльність;
 4. бухгалтерія;
 5. внутрішній аудит;
 6. господарські функції;
 7. державний нагляд і контроль;
 8. діловодство, канцелярія та архів;
 9. забезпечення реалізації (координації реалізації) державної політики;
 10. закупівлі;
 11. запобігання корупції;
 12. інформаційна безпека та кіберзахист;
 13. комунікація та інформаційне забезпечення;
 14. літературне редагування;
 15. міжнародне співробітництво;
 16. оборонна робота, мобілізаційна підготовка і мобілізація;
 17. організаційне забезпечення виконання функцій суду або конституційного провадження;
 18. організація засідань;
 19. правове забезпечення;
 20. протокол та церемоніал;
 21. режимно-секретна діяльність;
 22. управління державною власністю;
 23. управління інформаційно-комунікаційними системами;
 24. управління персоналом;
 25. управління проектами інформатизації;
 26. управління фінансами;
 27. цивільний захист та охорона праці.

Опис кожної сім’ї посад включає:

 • назву та номер сім’ї посад державної служби;
 • основний функціонал типових посад;
 • рівні посад;
 • таблицю класифікації посад державної служби.

Рівні посад державної служби

Кожна сім’я включає посади різних рівнів відповідно до ролі та місця посади в організаційній структурі державного органу, основної мети посади. Усього визначено дев’ять рівнів посад державної служби:

 • для посад державної служби категорій «А» та «Б», які є керівниками державної служби в державних органах або здійснюють колективне керівництво колегіальним державним органом:
  • І (перший) керівний рівень;
  • ІІ (другий) керівний рівень;
  • ІІІ (третій) керівний рівень;
 • для посад державної служби категорії «Б»:
  • ІV (четвертий) керівний рівень;
  • V (п’ятий) керівний рівень;
  • VІ (шостий) керівний рівень;

для посад державної служби категорії «В»:

  • VІІ (вищий) фаховий рівень;
  • VІІІ (середній) фаховий рівень;
  • ІХ (початковий) фаховий рівень.

Посадові оклади окремих категорій працівників

Для окремих категорій працівників виконавчої, судової влади мінімальні розміри посадових окладів встановлюються окремими законами. Але у законі про держбюджет-2024 (як і у бюджеті 2023 року) були заморожені розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовують для визначення розміру посадового окладу:

 • судді;
 • працівників інших держорганів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів;
 • прокурора окружної прокуратури.

Тож для них посадові оклади не підвищуватимуть.зміст

скачати посадову інструкцію