Місцеві бюджети 2024: які доходи й видатки

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Місцеві бюджети 2024: ✔ доходи загального фонду місцевих бюджетів ✔ доходи спеціального фонду місцевих бюджетів ✔ доходи бюджету розвитку ✔ розмір надходжень у місцеві бюджети ✔ видатки місцевих бюджетів

Жителі села, селища, міста або кількох сіл, селищ, міст є відповідною місцевою територіальною громадою (ТГ). Вони вирішують місцеві питання, як правило, через органи місцевого самоврядування (ОМС), а саме:

 • сільські, селищні, міські ради, у т. ч. об’єднаної територіальної громади (ОТГ);
 • районні та обласні ради.

Місцеві бюджети — це бюджети, що сформовані для виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Вони мають дохідну і видаткову частини. Їх за адміністративно-територіальною ознакою можна поділити на такі бюджети (ст. 5 Бюджетного кодексу України, даліБКУ):

 • сільські;
 • селищні;
 • міських територіальних громад;
 • районні;
 • обласні;
 • міста Києва;
 • АРК Крим (ст. 5 БКУ).

Ці місцеві бюджети затверджують щороку на плановий календарний рік (поточний бюджетний період). Дохідна й видаткова частини відповідного бюджету є різними. Їхні складові визначає згаданий БКУ та щороку закон про Державний бюджет на відповідний рік. На 2024 рік – це Закон «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 р. № 3460.Тож розглянемо, які доходи матимуть місцеві бюджети 2024 року.

Місцеві бюджети: доходи 2024

Місцеві бюджети за своєю структурою мають два фонди:

 • загальний;
 • спеціальний, у складі якого — бюджет розвитку.

Доходи цих фондів різняться між собою. Розглянемо кожний з них окремо.

Загальний фонд місцевого бюджету

Доходи загального фонду місцевого бюджету формуються за рахунок податкових надходжень, адміністративних послуг тощо. Також наповнюють цей фонд підприємства комунальної власності, засновані відповідними радами. Окремі штрафи й штрафні санкції за порушення, вчинені на території тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці, наповнюють місцеві бюджети — сільські, селищні, міські або бюджети об’єднаних територіальних громад.

У таблиці нижче детально розкрито, за рахунок яких надходжень формується загальний фонд місцевих бюджетів (складено на основі ст. 64, ст. 641 та ст. 66 БКУ). Серед змін – тимчасове спрямування ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців та поліції до спецфонду Державного бюджету України. Як наслідок, місцеві бюджети у 2024 році недоотримають 96,3 млрд грн (аналітична довідка).

РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2024 РОЦІ

Стаття доходів

Розмір надходжень (%) у місцеві бюджети

сільські, селищні, міські ТГ

районні

обласні

податок на доходи фізичних осіб (крім утриманого з пасивних доходів — відсотків на вклад)

60,00

0,00

15,00

частина податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу

спецфонд Держбюджету*

0,00

15,00

податок на доходи фізичних осіб з доходів від продажу електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, які належать фізособам

100,00**

0,00

10,00

податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної і комунальної власності)

10,00

0,00

10,00

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

100,00

100,00

100,00

рентна плата у місцеві бюджети за:

користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (окрім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину)

5,00

5,00

25,00

користування надрами для видобування бурштину (за місцем знаходженням/видобутку) бурштину

30,00

0,00

0,00

користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

100,00

0,00

0,00

спеціальне використання води (окрім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення), яку спрямовують у місцеві бюджети — обласні

0,00

0,00

45,00

спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування

37,00

0,00

0,00

користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (окрім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України)

3,00

5,00

2,00

акцизний податок від реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

100,00

0,00

0,00

акцизний податок від реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

частина***

частина***

частина***

акцизний податок з виробленого в Україні та з ввезеного в Україну пального

13,44

податок на майно (плата за землю, податок на нерухомість, транспортний податок)

100,00

0,00

0,00

єдиний податок

100,00

0,00

0,00

збір за місця для паркування транспортних засобів

100,00

0,00

0,00

туристичний збір

100,00

0,00

0,00

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати

100,00

100,00

100,00

чистий прибуток (дохід) комунальних унітарних підприємств та їхніх об’єднань, частина якого вилучається до бюджету

частина****

частина****

частина****

адміністративні штрафи, які накладають місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад

100,00

100,00

100,00

орендна плата, яку сплачують за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

100,00

100,00

100,00

кошти, отримані від реалізації безхазяйного майна, знахідок

100,00

0,00

0,00

плата за надання інших адміністративних послуг

100,00

0,00

0,00

державне мито

100,00

0,00

0,00

*тимчасово – з 01 січня 2024 року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан (п. 60 Прикінцевих положень БКУ);

** сплачується за місцезнаходженням (розташуванням) таких генеруючих установок;

*** зараховується відповідно до часток, які визначаються щомісячно, як співвідношення вартості реалізованих за звітний місяць у роздрібній торгівлі таких підакцизних товарів на відповідній території до їхньої загальної вартості в цілому по Україні (див. ч. 3 ст. 64 БКУ);

****частина чистого прибутку, що вилучається у відповідні місцеві бюджети у порядку, визначеному відповідними місцевими радами

СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Спеціальний фонд місцевих бюджетів

У складі спеціального фонду місцевого бюджету сформований бюджет розвитку. Статті доходів спеціального фонду, у т. ч. бюджету розвитку, наведено у таблиці нижче, складеній на основі ст. 691 БКУ та ст. 71 БКУ.

РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2024 РОЦІ

Стаття доходів

Розмір надходжень (%) у місцеві бюджети

доходи бюджету розвитку:

дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність

100,00

плата за надання місцевих гарантій

100,00

кошти пайової участі у розвитку інфраструктури села, селища, міста, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що наповнюють місцеві бюджети

100,00

кошти, отримані від використання (реалізації) частини виробленої продукції, яку держава залишає у своїй власності за угодами про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції (крім коштів від державної частини продукції, виробленої на ділянці надр у межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України)

10,00

кошти, отримані від відчуження майна, яке перебуває в комунальній власності, включаючи кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них (наповнюють місцеві бюджети)

100,00

кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, які перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності

90,00

коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених п. 61 Перехідних положень Земельного кодексу України

90,00

капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів

100,00

кошти, отримані від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, а також відсотки, сплачені за користування ними

100,00

місцеві запозичення

100,00

кошти, які передають місцеві бюджети за рішенням відповідної місцевої ради (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку — за рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради)

100,00

концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім частини, яка за рішенням сплачується на користь балансоутримувача відповідно до умов концесійного договору)

100,00

одноразова фіксована плата, визначена концесійним договором, та кошти, що надійшли у результаті реалізації забезпечення конкурсної пропозиції відповідно до умов концесійного конкурсу (якщо вони не повертаються учаснику), щодо об’єктів комунальної власності

100,00

інші доходи спеціального фонду:

кошти, отримані як відшкодування втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва

60,00

концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування у місцеві бюджети

100,00

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської або іншої діяльності

70,00

екологічний податок

55,00

власні надходження бюджетних установ, які утримуються коштом відповідного місцевого бюджету

100,00

цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища

100,00

надходження до цільових фондів у місцеві бюджети, що утворені місцевими радами

100,00

субвенції, які надані з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів

100,00

повернення кредитів, що надали місцеві бюджети індивідуальним сільським забудовникам

100,00

повернення кредитів, які надавались з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними

100,00

надходження у місцеві бюджети в рамках програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

100,00

інші надходження, визначені законом, зокрема міжбюджетні трансферти (освітня субвенція, базова та реверсна дотації)

частина*

* частина коштів державного бюджету місцевим бюджетам, що визначена у Додатках 5 та 6 Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 р. № 3460

СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Видатки місцевих бюджетів 2024

Як і дохідна частина, видаткова теж чітко регламентована. Видатки з місцевих бюджетів проводяться лише на цілі, визначені у статтях 89, 90, 91 БКУ. Щоб не розпорошувати всі видатки, розглянемо у таблиці нижче лише сфери й програми, видатки на які здійснюють з того чи іншого бюджету.

ВИДАТКИ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 2024

Сфери і програми, на які спрямовують видатки

Місцеві бюджети, з яких видатки

сільські, селищні, міські територіальні громади

обласні

усі бюджети

органи місцевого самоврядування

+

освіта, у т.ч.:

 • дошкільна

+

 • загальна середня, зокрема ліцеї (засновником яких є місцева рада), гімназії, початкові школи

+

 • загальна середня, зокрема спеціальні школи, санаторні школи, наукові ліцеї, засновником яких є обласна рада

+

 • фахова передвища

+

+

 • професійно-технічна

+

+

 • вища

+

+

 • післядипломна

+

+

 • позашкільна

+

+

 • інші державні освітні програми

+

+

охорона здоров’я

+

+

соціальний захист та соціальне забезпечення

+

+

культурно-освітні та театрально-видовищні програми

+

культура і мистецтво (бібліотеки, музеї, філармонії, театри, будинки культури, зоопарки комунальної власності та ін., пп. «5» ст. 90 БКУ)

+

культурно-мистецькі програми місцевого значення

фізичну культура і спорт (утримання спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки та ін., пп. «6» ст. 90 БКУ)

+

+

місцеві програми розвитку фізичної культури та спорту, у т.ч. заходи із залучення населення до фізичної активності та занять спортом

+

державне управління – представницька та виконавча влада Криму

+

програми природоохоронних заходів місцевого значення

+

програми природоохоронних заходів і заходи у сфері ЖКГ – реконструкція каналізаційних та водопровідних споруд, модернізація систем теплопостачання та ін. (пп. «13» ст. 90 БКУ)

+

місцева пожежна охорона – муніципальні формування з охорони громадського порядку

+

соціальний захист і соціальне забезпечення – програми місцевого значення щодо дітей, молоді, жінок, сім’ї, у т.ч. на підтримку діяльності молодіжних центрів, місцеві програми захисту окремих категорій, програми захисту малозабезпечених учнів, центри бездомних, компенсація пільгового проїзду та ін. (пп. «3» ст. 91 БКУ)

+

місцеві програми розвитку ЖКГ і благоустрою населених пунктів

+

програми підтримки кінематографії та ЗМІ

+

типове проектування, реставрація й охорона пам’яток архітектури

+

транспорт, дорожнє господарство

+

заходи з організації рятування на воді

+

обслуговування місцевого боргу

+

управління комунальним майном

+

регулювання земельних відносин

+

заходи й роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, які фінансують місцеві бюджети

+

підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад і посадових осіб місцевого самоврядування

+

реалізація програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

+

програми будівництва та реконструкції жила для окремих категорій громадян

+

пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги для ветеранів війни, учасників АТО, постраждалим внаслідок Революції Гідності

+

місцеві програми підтримки автомобільних підприємств санітарного транспорту

+

місцеві програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової, передвищої та вищої освіти на умовах регіонального замовлення у закладах освіти

+

інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень, затверджені відповідною місцевою радою

+

СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Майже усі місцеві бюджети можуть здійснювати видатки на ту чи іншу сферу або програму. Однак у складі цих сфер і програм конкретизують видатки, які можуть проводити лише з визначених місцевих бюджетів, а саме:

 • обласного бюджету (та Криму) — ст. 90 БКУ;
 • сільських, селищних та міських територіальних громад — ст. 89 БКУ;
 • усіх місцевих бюджетів — ст. 91 БКУ.

Кошти бюджету розвитку можна спрямовувати на (див. ч. 3 ст. 71 БКУ):

 • соціально-економічний розвиток регіонів;
 • виконання інвестиційних проектів;
 • будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства;
 • будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів;
 • будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства;
 • збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників;
 • будівництво та розвиток мережі метрополітенів;
 • придбання вагонів для комунального електротранспорту;
 • розвиток дорожнього господарства;
 • придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги;
 • оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я;
 • комп’ютеризацію та інформатизацію закладів загальної середньої освіти і комунальних закладів охорони здоров’я;
 • природоохоронні заходи;
 • інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.

Якщо ж місцеві бюджети отримують трансферти, то видатки з місцевих бюджетів за рахунок цих трансфертів проводять з урахуванням їхнього цільового спрямування. Так, за рахунок з бюджету розвитку спеціального фонду за рахунок трансфертних коштів дозволено:

 • погашати місцевий борг, у т.ч. в тому числі за рахунок субвенції з держбюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
 • проводити капітальні видатки, у т. ч. у вигляді капітальних трансфертів іншим бюджетам;
 • робити внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал суб’єкта господарювання;
 • проводити експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка підлягає продажу згідно з ст. 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, що вносить покупець земельної ділянки у відповідні місцеві бюджети;
 • готувати для продажу на земельних торгах земельні ділянки несільськогосподарського призначення або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної власності) чи комунальної власності, а також проводити ці торги;
 • здійснювати платежі, які пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань територіальної громади міста, за рахунок надходжень у місцеві бюджети до бюджету розвитку (спеціальний фонд);
 • розробляти містобудівну документацію на місцевому та регіональному рівнях.

Фінансування охорони здоров’я з місцевих бюджетів 2024

У 2024 році все залишилося, по-суті, так як було у 2023 році. Наразі за оновленим пп. «3» ч. 1 ст. 89 БКУ місцеві бюджети вже не фінансують:

 • первинну медичну допомоу;
 • програми медико-санітарної освіти;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Відповідні зміни діють ще з 24 листопада 2022 року.

Особливості формування та виконання місцевих бюджетів під час воєнного стану

У 2024 році й далі слід враховувати постанову Кабміну «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» від 11.03.2022 р. № 252. За нею військові адміністрації можуть приймати рішення про:

 • перерахування коштів з місцевого бюджету державному бюджету для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії росії;
 • передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету;
 • розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів місцевим бюджетам.


зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді