Казначейське обслуговування бюджетників

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Під час обслуговування місцевих бюджетів органи Казначейства діють за чітко встановленим порядком. Дотримуватися цього порядку мають і установи, якщо хочуть вчасно отримати кошти. Опишемо докладно всі складові казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Кожна громада, як щойно створена, так і та, яка працює вже давно, добре знає, що казначейське обслуговування місцевих бюджетів має відбуватися чітко за вимогами бюджетного законодавства.

Так, у процесі виконання місцевих бюджетів громади мають керуватися нормами, зокрема:

ШПАРГАЛКА БУХГАЛТЕРА НА 2024 РІК

Зміни у порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Впродовж 2023 року до Порядку № 938 були внесені зміни двома наказами Мінфіну. Так, за наказом Мінфіну від 27.07.2023 р. № 409 з’явилися бланки нових документів, а саме довідок про зміни до:

 • річного розпису;
 • помісячного розпису доходів загального фонду;
 • помісячного розпису фінансування загального фонду;
 • помісячного розпису асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з бюджету);
 • помісячного розпису спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків);
 • помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду;
 • помісячного розпису надання кредитів із загального фонду.

Також з’явився ще один додаток – витяг з річного розпису, який стосується:

 • асигнувань місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів);
 • витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень;
 • повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів.

Також за наказом Мінфіну від 11.12.2023 р. № 683, який вніс зміни до оновленим п. 18.5 глави 18 Порядку № 938, місцеві фінансові органи (МФО) відтепер щокварталу та щороку готують інформацію про:

 • стан гарантованих АР Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів;
 • надані місцеві гарантії;
 • виконання показників розподілу видатків місцевого бюджету, починаючи з періоду за І квартал 2024 року.

Дані зміни спрямовані на виконання Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022–2025 роки, схваленої розпорядженням Кабміну від 29.12.2021 р. № 1805-р.

Правила для платіжних інструкцій

Щодо нововведених платіжних інструкцій, то вимоги з їхнього заповнення слід шукати в Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженій постановою Правління НБУ від 29.07.2022 р. № 163 (даліІнструкція № 163), а також у вже згаданому Додатку 35 Порядку № 1407 (після бланку платіжної інструкції). Правила при цьому щодо платіжних інструкцій діють такі:

 • під час підписання платіжної інструкції у паперовій формі забороняється використовувати факсиміле, а також здійснювати виправлення та заповнювати платіжну інструкцію в кілька прийомів (останній абз. п. 10.3 Порядку № 938);
 • за використання паперової форми платіжної інструкції необхідно підготувати її примірники у такій кількості, яка необхідна для всіх учасників безготівкових розрахунків (абз. 1 п. 10.3 Порядку № 938);
 • якщо дата подання паперової платіжної інструкції відрізняється від дати, яка зазначена у полі «Дата складання», то на всіх примірниках такої інструкції слід поставити дату її отримання та підпис відповідного працівника Казначейства (абз. 2 п. 10.3 Порядку № 938).

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Готуємо документи для забезпечення казначейского обслуговування

Учасники казначейського обслуговування мають правильно оформити та зібрати всі необхідні документи, інформація про які наведена у таблиці нижче.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Учасник казначейського обслуговування

Які документи готує

1

головний розпорядник коштів місцевого бюджету

мережа розпорядників коштів місцевих бюджетів, яка включає:

 • власне головного розпорядника;
 • розпорядників нижчого рівня;
 • одержувачів коштів місцевого бюджету

2

місцевий фінансовий орган (МФО)

розпис місцевого бюджету

3

головний розпорядник коштів

розподіли показників, серед яких:

 • розподіл показників зведених кошторисів;
 • розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів;
 • розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів;
 • розподіл показників зведених планів спецфонду місцевих бюджетів та зведення показників спецфонду (у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів)

4

установи — розпорядники коштів місцевого бюджету

 • кошториси;
 • плани асигнувань загального фонду місцевих бюджетів;
 • плани спецфонду місцевих бюджетів;
 • плани надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів;
 • зведення показників спеціального фонду кошторису

Лише після відображення в обліку органів Казначейства вищезгаданих документів установам відкривають асигнування за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету. Після цього провадять казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється казначеєм, та розпочинається з реєстрації ним юридичних та фінансових бюджетних зобов’язань установи за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету у розрізі КЕКВ.

При цьому казначей проводить попередній контроль, тобто перевіряє:

 • наявність відповідних бюджетних асигнувань для взяття бюджетних зобов’язань;
 • відповідність взятих бюджетних зобов’язань певним бюджетним асигнуванням у розрізі КЕКВ та паспорта бюджетної програми.

Для проведення видатків бухгалтер установи спершу має зареєструвати бюджетне зобов’язання, бюджетне фінансове зобов’язання, а вже потім готувати платіжні інструкції (даліплатіжки).

Як заповнюється платіжна інструкція

Обов’язкові реквізити платіжних інструкцій та строк їхньої дії визначаються Інструкцією № 163. У платіжці мають бути заповнені всі реквізити, передбачені формою. Пояснення до заповнення її реквізитів можна знайти у Додатку 35 з Порядку № 1407 – у таблиці після форми самої платіжки.

Так, реквізит «Призначення платежу» повинен розкривати повністю інформацію про платіж та документи, на підставі яких перераховують кошти місцевого бюджету отримувачу. Даний реквізит повинен містити:

 • повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу;
 • КПКВК (це Код Програмної Класифікації Видатків та Кредитування бюджету);
 • КЕКВ або ККК (це Код Класифікації Кредитування бюджету);
 • економічну сутність платежу;
 • назва, номер і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування;
 • платіж з ПДВ або без ПДВ;
 • код виду сплати (або суму у випадках, визначених нормативно-правовими актами);
 • сутність платежу тощо.

Якщо платіжною інструкцією перераховуються суми податків і ЄСВ, то реквізит «Призначення платежу» заповнюють згідно з вимогами Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, який затверджений наказом Мінфіну від 22.03.2023 р. № 148.

Казначейське обслуговування бюджетних коштів – дії казначеїв

Казначейське обслуговування неможливе без проведення поточного контролю казначеєм. Він перевіряє наявність всіх необхідних реквізитів, відповідність зразкам підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи.

Якщо дата подання платіжки не відповідає даті її складання у реквізиті «Дата складання» платіжної інструкції на всіх примірниках обов’язково казначей проставляє дату отримання і власний підпис. Приймає казначей платіжку:

 • за наявності в обліку Казначейства відповідних юридичних та фінансових бюджетних зобов’язань установи;
 • у межах залишків коштів місцевого бюджету на рахунках установи за відповідним кодом економічної класифікації видатків.

Та це ще не все.

Якщо платіжка передбачає перерахування отримувачу авансу, поетапну оплату зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань, установа надає казначею підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо).

Після оплати установа протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного у договорі, подає до органів Казначейства документи, що підтверджують отримання цих товарів, робіт, послуг.

Казначей перераховує кошти місцевого бюджету з рахунку установи на підставі першого примірника платіжки.

На платіжних інструкціях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея «Оплачено» (поле «Дата виконання»). За результатами попереднього операційного дня орган Казначейства надає установі виписки з рахунка про проведені операції з відміткою у вигляді відбитка штампа встановленого зразка та підписом казначея. На вимогу установи виписки з рахунків можуть надаватись в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів – коли відмовлять

Здійснюючи казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками, казначей має право відмовити у проведенні платежу і не прийняти до виконання платіжку. Причини для цього такі:

 • неправильно заповнені реквізити платіжки, або не заповнений один з реквізитів, та/або недотримані вимоги з оформлення платіжки;
 • в обліку органу Казначейства відсутні відповідні юридичні бюджетні зобов’язання та/або бюджетні фінансові зобов’язання;
 • платіж не відповідає зареєстрованим юридичним бюджетним зобов’язанням та/або бюджетним фінансовим зобов’язанням;
 • зазначений у платіжці КЕКВ не відповідає економічній характеристиці платежу;
 • проведення видатків обмежено нормативно-правовими актами;
 • кошти, що перебувають на відповідному рахунку установи, арештовані;
 • на відповідному рахунку установи зупинено операції з коштами місцевого бюджету;
 • орган Казначейства має рішення органу оскарження за результатами розгляду скарги щодо порушення законодавства у сфері закупівель та/або копії рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними, яке набрало законної сили;
 • залишку коштів на відповідному рахунку установи немає або його недостатньо для проведення платежу;
 • перевищено показники, затверджені у кошторисах, планах асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, планах спеціального фонду місцевих бюджетів;
 • установою неподані документи, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування;
 • паспорта бюджетної програми не затверджено.

У такому разі казначейське обслуговування місцевих бюджетів не проводиться. Казначей не пізніше наступного робочого дня повертає установі платіжку, яку не прийнято до виконання.

Якщо платіжку подано в електронному вигляді та не прийнято до виконання, її повертає казначей засобами системи Казначейства з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Обов’язково зазначає причини його повернення без виконання.

Казначейське обслуговування коштом власних надходжень

Видатки за рахунок власних надходжень установи казначеї обслуговують у такому ж самому порядку. Єдиним винятком є надходження власних коштів у натуральній формі.

Його органи Казначейства мають відобразити у обліку виконання місцевих бюджетів у межах планових показників. Для цього установа не пізніше останнього робочого дня місяця складає і подає казначею довідку про надходження у натуральній формі.

На підставі довідки про надходження у натуральній формі казначей відображає вартість отриманих предметів як надходження «коштів місцевого бюджету» та проводить в обліку установи касові видатки за рахунок цих «коштів».

Насамкінець згадаємо про роботу органів Казначейства після проведення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками. Адже якщо після проведення усіх окреслених дій для установи процес завершено, для органів Казначейства він ще продовжується.

Так, органи Казначейства щоденно складають окремо за загальним і спеціальним фондами звіти:

 • про виконання місцевих бюджетів за доходами;
 • про виконання місцевих бюджетів за видатками.

Їх вони передають місцевим фінансовим органам, які їх опрацьовують та у разі потреби подають органам Казначейства свої зауваження.зміст

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді