Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету 2021

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Складають паспорт бюджетної програми місцевого бюджету усі головні розпорядники за коштами місцевого бюджету. Розкажемо про особливості заповнення, внесення змін та термін затвердження.

Паспорт бюджетної програми МБ — термін складання й затвердження у 2021 році

Установа як головний розпорядник чи відповідальний виконавець розробляє паспорт бюджетної програми після затвердження на сесії міської, селищної, сільської ради рішення про місцевий бюджет (МБ) на плановий рік. Паспорт бюджетної програми на 2021 рік складаємо протягом року. Вперше на бюджетний рік — після затвердження місцевого бюджету, потім — у разі внесення змін.

Затверджуємо цей документ після погодження з місцевим фінорганом — фінвідділом чи фінуправлінням. На все це маємо лише 45 к. дн., з них 30 к. дн. — на розробку і передачу для погодження. Відлік починається з дати, коли рішення сесії відповідної ради про місцевий бюджет на плановий рік набере чинності.

Паспорт бюджетної програми і звіт про її виконання — як скласти та затвердити Якщо рішення сесії ради про місцевий бюджет набирає чинності з 01.01.2021, паспорт бюджетної програми на 2021 рік установа передає до фіноргану не пізніше 30.01.2021, а не пізніше 14.02.2021 його вже слід затвердити. Форма паспорту бюджетної програми на 2021 рік залишається такою ж, як була.

Якщо місцевий фінорган уніс зміни до розпису місцевого бюджету на 2021 рік, головний розпорядник має подати проєкт паспорта на погодження місцевому фіноргану протягом тижня після внесення цих змін.

Проєкт паспорту подаємо до фіноргану для його погодження у 2-х примірниках у паперовому та електронному вигляді.

Складають паспорт бюджетної програми місцевого бюджету усі головні розпорядники за коштами місцевого бюджету.

Бюджетні новації — 2021

Паспорт бюджетної програми МБ — оновлений бланк 2021

Наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 затверджує дві форми: сам паспорт і звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, а також Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (далі – Правила № 836). Останні зміни до паспорту і звіту були внесені наказом Мінфіну від 07.08.2019 р. № 336 (далі – Наказ № 336). Оновлена форма паспорту діє ще з 1 січня 2020 року.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету

СКАЧАТИ

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

На 2021 рік паспорт бюджетної програми залишається таким же, як був у 2020 році, тобто з урахуванням Наказу № 336. Він оновив перші три пункти форми паспорту.

Зміни до правил складання паспорта бюджетної програми 2020-2021:

 • у пунктах 1-3 форми зазначайте коди Програмної класифікації видатків та кредитування МБ, які відповідають головному розпоряднику, відповідальному виконавцю та самій бюджетній програмі.
 • у пунктах 1 і 2 зазначайте код ЄДРПОУ головного розпорядника коштів і відповідального виконавця.
 • у пункті 3, окрім коду Програмної класифікації видатків та кредитування МБ, коду Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, назви бюджетної програми зазначайте код Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування МБ та код бюджету.

Тож паспорт бюджетної програми на 2021 рік слід продовжувати складати за формою 2020 року.

.

Паспорт бюджетної програми МБ — особливості заповнення

Під час складання паспорта потрібно дотримати вимог Правил № 836. Саме вони передбачають, що у розробці паспорта беруть участь установи — розпорядники нижчого рівня.

Спершу зазначаємо назву головного розпорядника за коштами бюджету села, селища чи міста і відповідального виконавця. Якщо бюджетну програму виконуватиме апарат головного розпорядника, ця установа і буде відповідальним виконавцем. Після цього зазначаємо назву бюджетної програми із зазначенням кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ і Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

Обов’язково слід зазначити обсяг коштів, які затверджені у рішенні про місцевий бюджет на цю програму. Слід вказати:

 • підставу для її виконання — як правило, це рішення сесії відповідної ради про місцевий бюджет;
 • цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

Мету бюджетної програми зазначаємо у пункті 5 паспорту бюджетної програми МБ на 2021 рік.

У пункті 6 детально розписуємо завдання, які визначені за бюджетною програмою.

Паспорт бюджетної програми відображає суми коштів, необхідні для реалізації бюджетної програми. Їх наводимо за напрямами використання, зазначаючи їх загальну суму та окремо за загальним і спеціальним фондами.

Після цього у пункті 8 форми паспорту наводимо суми коштів за кожною місцевою/регіональною програмою, що виконується у складі бюджетної програми, якщо така є. Їх зазначаємо у загальній сумі та окремо за загальним і спеціальним фондами.

Штрафи за неподання звітів ЧИТАТИ

Потім визначаємо результативні показники бюджетної програми. Нагадуємо, ці показники розділені на 4 групи за показниками:

 • затрат;
 • продукту;
 • ефективності;
 • якості.

Прикладом результативного показника затрат може бути кількість задіяних установ, кількість гуртків за програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів». Показником продукту за цією програмою може бути кількість заходів, які забезпечать організацію довкілля.

Паспорт бюджетної програми МБ може містити і такий показник ефективності, як середні витрати на проведення одного заходу. А показник якості має відповідати меті бюджетної програми. Для прикладу це може бути збільшення кількості відвідувачів заходів, які проводитимуть в рамках цієї бюджетної програми. Після деталізації цих показників, на цьому складання цього документа закінчуємо.

Щоб паспорт бюджетної програми було легше складати на місцевому рівні, Мінфін і профільні міністерства затверджували для сільських, селищних, міських бюджетів типові переліки бюджетних пpогpaм і результативних показників їх виконання. Їх потрібно враховувати при розробці розділів 7-9 паспорта в частині вибору результативних показників затрат, продукту, ефективності і якості за відповідною бюджетною програмою.

Після цього паспорт бюджетної програми підписує керівник установи, яка є головним розпорядником за коштами сільського, селищного чи міського бюджету. Ми уже зазначали, що підписані примірники паспорту потрібно передати у фінвідділ чи фінуправління. Їх має погодити їх керівник. Після такого погодження головний розпорядник видає наказ про затвердження паспорта бюджетної програми.

Зміни в паспорт бюджетної програми МБ

Форма паспорта бюджетної програми не передбачає внесення до нього змін. Але зміни у рішенні сесії відповідної ради про місцевий бюджет, у розписі міського, селищного, сільського бюджету спричиняють зміну ряду показників бюджетної програми. І тоді паспорт потрібно приводити у відповідність із зазначеними документами.

Знову його розроблятиме установа головний розпорядник коштів. Але на затвердження паспорт бюджетної програми подаємо до фінвідділу чи фінуправління — у тижневий строк. У такий самий строк місцевий фінорган має його погодити.

Проєкт зміненого паспорту установа надає фіноргану для його погодження у 2-х примірниках у паперовому та електронному вигляді.

Підставою для виконання бюджетної програми у зміненому паспорті буде не лише рішення сесії про місцевий бюджет, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, а й інші рішення, на підставі яких паспорт бюджетної програми було змінено і затверджено у новій редакції. Це можуть бути рішення про:

 • передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;
 • перерозподіл видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;
 • передачу нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;
 • внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;
 • внесення змін до розпису МБ, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми;
 • внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми.

Також підставою може бути прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм. За цих підстав показники, наведені у паспорті, змінюємо, а паспорт перезатверджуємо після відповідного погодження з місцевим фінорганом.

Ефективність бюджетних програм: 6 новацій

Звіт про виконання бюджетної програми МБ за 2020 рік

По закінченню 2020 року установи головні розпорядники за коштами міського, селищного чи сільського бюджету зобов’язані скласти не лише

річну фінансову

і бюджетну звітність, а й звіт про виконання паспорта бюджетної програми МБ. Форма звіту за 2020 рік використовується нова – з урахуванням Наказу № 336. Діяти вона почала з 1 січня 2021 року.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету 2021— як скласти та затвердити

СКАЧАТИ

Зміни у форму звіту 2021 полягають у оновленні лише його вступних пунктів 1-3:

 • оновлено інформацію про коди Програмної класифікації видатків та кредитування MБ і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, додано їх коди за ЄДРПОУ. Коди ті ж самі, але детальніше описали зміст цих полів;
 • додали коди Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ та оновили інформацію про код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма;
 • додали код бюджету.
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми до місцевого фіноргану слід подати у терміни, які співпадають з термінами для зведеної річної бюджетної звітності.

У звіті про виконання бюджетної програми за 2020 рік зазначаємо назви головного розпорядника коштів, відповідального за виконання бюджетної програми й назву цієї програми.

По суті звіт про виконання паспорта бюджетної програми МБ зводиться до аналізу відхилень.

Більш детально про Звіт читайте у матеріалі Складаємо Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

Паспорт бюджетної програми 2021— як скласти та затвердити
ІРИНА ПЕТРУСЕНКО,експерт Експертус Головбух
Із січня роботодавці звітуватимуть про борги із зарплати. Держстат затвердив нову форму статистичної звітності № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці». Для кого звіт обов’язковий? Коли подавати та як правильно його заповнити?


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді