Доплата за шкідливі умови праці освітянам та сумісникам

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Доплата за шкідливі умови праці медичним працівникам, працівникам освіти, сумісникам: в якому розмірі виплачувати та якими законодавчими актами керуватися – у консультації.

Ні професія, ні посада не надають працівникові право на доплату за шкідливі та важкі умови праці. Таке право виникає тільки тоді, коли атестаційна комісія визнає роботу працівника у конкретних умовах шкідливими або важкими.

Доплата за шкідливі умови праці має бути регламентована в установі. Так, порядок її призначення прописують у колективному договорі. Розмір та перелік відповідних робіт і робочих місць вказують у додатку до колективного договору бюджетної установи.

Аби правильно врегулювати виплату доплати за шкідливі умови праці, потрібно орієнтуватися на чинне законодавство.

Калькулятор індексації зарплати

Опираємося на чинне законодавство

Робота в установах та організаціях має бути безпечною й нешкідливою. Цього вимагає ст. 153 Кодексу законів про працю України (даліКзпП). Ця ж стаття зобов’язує гарантувати безпеку й нешкідливість роботодавця.

Якщо окремим працівникам усе ж доводиться працювати у шкідливо-небезпечних умовах, їм потрібно за це доплатити (ст. 100 КЗпП). Перелік робіт, за які встановлюється доплата за шкідливі умови праці, визначає КМУ для кожної сфери діяльності окремо.

Аби оцінити фактичний стан робочого місця працівника і встановити, чи потрібно йому доплатити, користуються Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях і порядком застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати працівникам за умови праці, затвердженим постановою від 03.10.1986 № 387/22-78 (даліПоложення № 387). Це положення містить розмір доплати за шкідливі умови праці у різних сферах діяльності. Він чинний, незважаючи на свій радянський час – Постанова ВР від 12.09.1991 р. № 1545. Заміни йому поки що немає. Однак це не єдиний документ і можуть бути галузеві, наприклад, в закладах освіти – Додаток № 9 до Інструкції № 102, про яку нижче.

Доплата за шкідливі умови праці – після атестації

Доплата за шкідливі умови праці встановлюється після атестації робочих місць. Для проведення такої атестації в установі створюють спеціальну експертну комісію – за рішенням керівника, профспілки та служби охорони праці.

Оцінивши реальний стан робочого місця, комісія відображає атестаційні дані в Карті умов праці на робочому місці (п. 1.2 Положення 387).

За висновком комісії керівник видає наказ, яким затверджує перелік шкідливих робіт та розмір доплат за них. Цю ж інформацію має відображати додаток до колективного договору. Лише тоді доплата за шкідливі умови праці в установі буде правомірною.

Визначаємо розмір доплати за шкідливі умови праці

Конкретний розмір доплати залежить від атестаційних висновків щодо робочого місця працівника. Його встановлюють у відповідному відсотку до окладу, передбаченому п. 1.6 Положення 387 (див. схему нижче).

РОЗМІР ДОПЛАТИ ЗА ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ

ситуація

розмір доплати

робота з тяжкими і шкідливими умовами праці

4%, 8%, 12% залежно від балів, отриманих під час атестації

робота з особливо тяжкими і особливо шкідливими умовами праці

16%, 20%, 24% залежно від балів, отриманих під час атестації

Доплата за шкідливі умови праці нараховується лише за період фактичної зайнятості працівника на роботі, яку за результатами атестації визнали шкідливою. п. 1.7 Положення 387). Тож розраховуйте її у відсотках до окладу за фактично відпрацьований час.

Не належить до фактично відпрацьованого часу:

 • час щорічної та інших відпусток;
 • період тимчасової непрацездатності;
 • час законодавчо оформлених простоїв;
 • зайнятість громадськими та державними обов'язками;
 • період, протягом якого працівник перебував на іншій роботі за наказом керівника через потребу, яку не зазначили в колдоговорі;
 • обідня перерва, коли її передбачає колективний договір.

Наприклад, якщо працівник, якому була встановлена доплата за шкідливі умови, знаходився весь місяць у відпустці, то він ніякої доплати не отримує.

КАЛЬКУЛЯТОР СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОМС

Доплата за шкідливі умови праці та мінімальна зарплата

Пам'ятайте вимогу ст. 3 Закону України «Про охорону праці» від 24.03.1995 № 108 (даліЗакон 108): заробітна плата працівника за повністю виконану норму праці повинна бути не меншою ніж мінімальна заробітна плата.

Під час розрахунку доплати до мінімалки, доплата за шкідливі умови праці не враховується. Її потрібно виплачувати «понад» суму мінімальної зарплати.

Зверніть увагу! У разі поліпшення умов роботи доплату за шкідливі умови можуть зменшити або відмінити (п. 2.2 Положення 387).

Доплата сумісникам

Сумісникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, оплачують фактично відпрацьовані години, а доплату до мінімалки розраховують пропорційно виконаній місячній нормі для працівників із неповним робочим часом.

Тому скільки становитиме доплата за шкідливі умови праці сумісникам – залежить від відсотка доплати за результатами атестації й кількості відпрацьованих годин або днів. Її виплачуйте понад мінімальну заробітну плату.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Доплата працівникам освіти

У освітній сфері призначення доплат за шкідливі умови регулює Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102 (за текст Інструкція № 102). У її Додатку 9 викладений вичерпний перелік робіт з несприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці.

Для призначення доплати потрібна попередня атестаційна оцінка робочого місця. Виплачується доплата за шкідливі умови праці понад розмір мінімальної зарплати.

Обов'язково у закладах освіти встановлюється доплата за користування дезинфікувальними засобами та за прибирання туалету в розмірі 10% окладу (абз. «ґ» пп. 3 п. 4 Наказу МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557). Виплачується понад мінімальну зарплату. Атестаційна оцінка робочого місця для призначення такої доплати не потрібна.

Також за п. 33 Інструкції № 102 керівниками закладів і установ освіти можуть встановлюватися доплати робітникам, спеціалістам, службовцям:

 • до 12% окладу – за важкі та шкідливі умови праці;
 • до 24% окладу – за особливо важкі та шкідливі умови праці.

Для встановлення таких доплат необхідне погодження з профспілкою і також атестація робочих місць за Положенням № 387. Також треба, щоб їхні роботи (посади) були у переліку зі згаданого Додатку 9 Інструкції № 102. І тут увага – право на доплату виникає не через посаду працівника, а через ту конкретну роботу, яку він виконує (!) і за умови, що неможливо уникнути цих шкідливих чинників через певні організаційні, технічні заходи.

У переліку шкідливих робіт можна знайти:

 • паяння деталей та виробів;
 • роботи на рентгенівських установках при їхній наладці і експлуатації;
 • робота з трупним матеріалом;
 • робота з культурами ракових клітин;
 • залив металів у форми;
 • деякі обробки металів різанням.

Такі роботи можуть зустрічатися у викладачі і лаборантів технічних і медичних навчальних закладів.

акційна передплата журналів для бухгалтерів

Весняні дива для бухгалтерів! Оформлюйте передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»платіть за 10 місяців, а користуйтеся цілий рік!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20.

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді