Як заповнити та подати до Казначейства картку зі зразками підписів

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Картка із зразками підписів та відбитка печатки 2024: бланк ➤ зразки заповнення ➤ інструкція для заповнення ➤ коли подавати ➤ як подавати картку 2024 року

У кожній установі за розпорядчим документом право першого та другого підписів надають щонайменше двом особам: керівнику установи і головному бухгалтеру. Зразки підписів цих осіб і відтиск печатки установи потрібно засвідчувати у спеціальному документі. Для цього призначена картка із зразками підписів та відбитка печатки. Розглянемо, коли і як її подавати.

Норми тривалості робочого часу на 2024 рік

Картка із зразками підписів – коли подавати картку 2024 року

Якщо ваша установа відкриває нові рахунки, до органу Казначейства потрібно подати картку зі зразками підписів.

Право першого підпису має керівник установи, якому відкривають рахунок, а також посадові особи, яких уповноважив керівник установи. Право другого підпису має головний бухгалтер та особи, яких також на те уповноважив керівник.

Нагадаємо, у кожній установі має бути наказ про право першого і другого підписів, у якому визначають:

 • кількість осіб, яким надали право підпису;
 • сферу дії підпису (які документи, які рахунки) – якщо декілька осіб мають право одного підпису;
 • хто має право підпису на час відпустки, хвороби керівника чи головного бухгалтера тощо.

До цього наказу вносьте зміни (чи видавайте новий наказ зі скасуванням попереднього), якщо:

 • надаєте новій особі (додатково до наявних) право підпису;
 • скасовуєте право підпису особи;
 • змінюєте особу, якій надавали право підпису;
 • особа, якій надали право підпису, звільняється;
 • призначаєте виконуючого обов’язки і надаєте право підпису;
 • тимчасово (на певний період) надаєте право підпису тощо.

Право першого підпису не можна надавати головному бухгалтеру чи іншій особі, у якої вже є право другого підпису. Право другого підпису не можна надавати особі, яка користується правом першого підпису.

Після того як внесли зміни до наказу – готуйте та подавайте нову картку до органу Казначейства. Якщо змінюють керівника чи головного бухгалтера установи, додатково інформуйте про це листом орган Казначейства не пізніше наступного робочого дня.

Нову картку зі зразками підписів усіх, хто має право першого і другого підписів подавайте:

 • у разі скасування права підпису;
 • звільнення особи;
 • надання новій особі права першого чи другого підпису;
 • у разі призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника установи;
 • у разі призначення тимчасово виконуючого обов’язки головного бухгалтера.

Нову картку із зразками підписів та відбитка печатки засвідчує:

 • у нотаріальному порядку (у населених пунктах, де немає нотаріусів, нову картку засвідчує уповноважена на це посадова особа ОМС);
 • підписами керівника (заступника керівника) та печаткою установи/організації, яка координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований, або до складу якої входить.

Нову картку установи, яка є головним розпорядником коштів державного бюджету, засвідчує підписом керівника та печаткою цієї установи.

Якщо звільняєте або призначаєте особу з правом першого чи другого підписів, до органу Казначейства подавайте картку протягом п’яти робочих днів із дня звільнення чи призначення цих осіб.

Якщо ж право першого чи другого підпису особі надають тимчасово – на певний період, у т. ч. у разі тимчасової заміни, до органу Казначейства потрібно подати тимчасову картку із зразком підпису. Її засвідчуємо підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки. Ця картка додаткового засвідчення не потребує.

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Бланк картки із зразками підписів та відбитка печатки

У 2024 році Мінфін затвердив нову редакцію Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України (наказ Мінфіну від 18.01.2024 № 23). Після набрання чинності наказу Казначейство у тримісячний строк переукладатиме з клієнтами договори про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Бланк картки із зразками підписів та відбитка печатки міститься у Додатку 6 до Наказу №23.

картка зі зразками підписів

СКАЧАТИ БЛАНК

Як заповнити картку із зразками підписів та відбитка печатки

На титульному аркуші нова/тимчасова картка із зразками підписів обов’язково має містити відомості про:

 • установу;
 • організацію вищого рівня, якщо установа – розпорядник нижчого рівня;
 • орган Казначейства.

На звороті нова картка містить:

 • назву установи;
 • відомості про осіб, яким надано право першого і другого підпису, їх зразки підписів, відтиск печатки;
 • відомості про особу, яка засвідчує нову картку.

На звороті тимчасова картка містить:

 • назву установи;
 • відомості про особу, якій надано тимчасове право першого чи другого підпису, її зразок підпису;
 • період, на який їй надано право підпису;
 • підписи керівника установи та головного бухгалтера, які підписали тимчасову картку, та відбиток печатки установи.

Для більшого розуміння наведемо зразки заповнення нової та тимчасової картки.

Картка зі зразками підписів – зразок

Як заповнити нову картку із зразками підписів та відбитком печатки для установи, яка створена виконавчим комітетом міської ради, та в якій право першого підпису надано керівнику установи, право другого підпису надано головному бухгалтеру, дивіться у додатку 1.

нова картка із зразками підписів та відбитком печатки

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ КАРТКИ

Як заповнити тимчасову картку із зразками підписів та відбитком печатки для установи, яка створена виконавчим комітетом міської ради, та в якій право другого підпису надали тимчасово працівнику бухгалтерії установи, дивіться у додатку 2.

зразок картки зі зразками підписів

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ КАРТКИ

Як подавати картку із зразками підписів в Казначейство

У Казначейство два примірники картки із зразками підписів подайте за супровідним листом. До цього листа додайте (на кожну особу, що зазначили у картці) завірені копії:

 • документа, який підтверджує особу, її громадянство (паспорт);
 • довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • наказу (змін до нього) про право першого та другого підписів, у т. ч. наказу про тимчасового покладення обов’язків на особу і права підпису.

Супровідний лист обов’язково має підписати особа, яка має право першого підпису і зразок підпису якої є у картці.

Для того щоб розмежувати осіб, які мають право розпоряджатися коштами на рахунках, на кожну картку подавайте ще один документ – Перелік рахунків (додаток 7 до Порядку № 758). Якщо таке розмежування робити не потрібно, у разі подачі картки із зразками підписів потрібно заново переоформити Перелік рахунків.

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді